Xem Nhiều 5/2022 # #1 Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành # Top Trend

Xem 26,730

Cập nhật thông tin chi tiết về #1 Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 26,730 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Trách Nhiệm Khi Bảo Lãnh Cho Vay Ngân Hàng ? Thế Chấp Được Sử Dụng Làm Biện Pháp Bảo Lãnh Tại Ngân Hàng ?
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Của Bảo Lãnh
 • Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì? Quy Trình Bảo Lãnh Ngân Hàng
 • Một Số Nội Dung Pháp Lý Liên Quan Đến Biện Pháp Bảo Lãnh Đối Với Hơp Đồng Tín Dụng
 • Khái Niệm, Đặc Điểm Và Vai Trò Của Hoạt Động Bảo Lãnh Ngân Hàng
  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng có thể được thực hiện thông qua các hình thức như: văn bản, lời nói….
  • Gồm các nội dung như sau: nghĩa vụ được bảo đảm; quyền, nghĩa vụ của các bên; Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.
  • Bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp: nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt, việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; theo thỏa thuận khác.

  Căn cứ pháp lý

  Bảo lãnh là gì?

  Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2022 thì bảo lãnh một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện hiện nghĩa vụ. Theo đó người thứ ba sẽ đứng ra cam kết với người có quyền sẽ thực hiện thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến hạn thực hiện mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

  1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

  2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là Cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay.

  Hình thức của bảo lãnh thực hiện hợp đồng

  Bộ luật Dân sự 2022 quy định về biện pháp bảo lãnh như sau:

  1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

  2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

  Như vậy, Bộ luật Dân sự 2022 không quy định bắt buộc về hình thức của bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Vì vậy, biện pháp này có thể được thực hiện thông qua các hình thức như: văn bản, lời nói…. và các hình thức này đều có hiệu lực như nhau.

  Quyền và nghĩa vụ các bên

  Các chủ thể trong hợp đồng bảo lãnh bao gồm 3 chủ thể: người được bảo lãnh, người bảo lãnh và người nhận bảo lãnh. Theo đó Bộ luật Dân sự 2022 quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đó cụ thể như sau:

  Bên được bảo lãnh

  Bên được bảo lãnh trong quan hệ bảo lãnh là bên mà theo đó được bên bảo lãnh đứng ra cam kết với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay vì vậy, trong quan hệ bảo lãnh bên được bảo lãnh không có quyền đối với bên bảo lãnh cũng như đối với bên nhận bảo lãnh. Mà trong quan hệ này, bên được bảo lãnh phải có các nghĩa vụ sau:

  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh như đã thỏa thuận
  • Trả thù lao cho bên bảo lãnh như đã thỏa thuận
  • Thực hiện nghĩa vụ đối với bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ thay

  Bên bảo lãnh

  Bên bảo lãnh trong quan hệ bảo lãnh là bên đứng ra cam kết với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện. Vì vậy, trong quan hệ bảo lãnh bên bảo lãnh có cả quyền và nghĩa vụ ứng với bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh:

  Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2022 thì bên bảo lãnh có các quyền sau:

  • Yêu cầu bên được bảo lãnh trả thù lao như đã thỏa thuận
  • Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Bên bảo lãnh có các nghĩa vụ sau:

  • Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó.
  • Phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp nhiều người cùng bảo lãnh cho một người và có yêu cầu của bên nhận bảo lãnh

  Bên nhận bảo lãnh

  Theo quy định của bộ luật Dân sự 2022 thì bên nhận bảo lãnh có các quyền sau:

  • Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.
  • Miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ cho một trong những người bảo lãnh trong trường hợp nhiều người cũng bảo lãnh cho một người.
  • Chỉ định người phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trong trường hợp nhiều người cùng bảo lãnh cho một người.

  Nội dung bảo lãnh thực hiện hợp đồng

  Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương và có thể gồm các nội dung sau:

  • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
  • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

  Chấm dứt bảo lãnh thực hiện hợp đồng

  Theo quy định tại điều 343 Bộ luật Dân sự 2022 thì bảo lãnh thực hiện hợp đồng chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

  Bảo lãnh chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt.

  2. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

  3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

  4. Theo thỏa thuận của các bên.

  Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt: Mục đích sử dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền, và nó mang tính dự phòng cho việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, đồng thời nó cũng ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do sự vi phạm nghĩa vụ của bên nghĩa vụ gây ra. Vì vậy, việc nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt thì việc bảo lãnh cũng chấm dứt là điều đương nhiên vì thời hạn tồn tại bảo lãnh là thời hạn tồn tại nghĩa vụ được bảo lãnh.

  Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác: Trong cả hai trường hợp này thì biện pháp bảo lãnh đều chấm dứt. Nhưng chấm dứt việc bảo lãnh trong hai trường hợp này có sự khác biệt. Ở trường hợp chấm dứt việc bảo lãnh khi việc bảo lãnh được các bên thỏa thuận hủy bỏ thì lúc này quan hệ nghĩa vụ giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền trở thành quan hệ nghĩa vụ không có biện pháp bảo đảm. Ở trường hợp chấm dứt việc bảo lãnh do các bên thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác thì quan hệ nghĩa vụ giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền vẫn là quan hệ nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm.

  Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:

  • Bên bảo lãnh đã tự nguyện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

  Trường hợp này, khi bên được bảo lãnh đã thực hiện hợp đồng thì lúc này đối tượng của việc bảo lãnh không còn nữa. VÌ vậy việc chấm dứt bảo lãnh là đương nhiên.

  Việc bảo lãnh chấm dứt theo thoả thuận của các bên: Xác lập biện pháp bảo lãnh trên cơ sở thỏa thuận của các bên, cho nên pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận đó. Vậy khi các bên thỏa thuận chấm dứt việc bảo lãnh thì việc bảo lãnh sẽ chấm dứt (trừ trường hợp pháp luật không cho phép thỏa thuận chấm dứt việc bảo lãnh).

  Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Lãnh Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Hoạt Động Bảo Lãnh
 • Phân Tích Tác Động Của Đòn Bẩy Hoạt Động, Đòn Bẩy Tài Chính & Đòn Bẩy Tổng Hợp Đến Ln & Rủi Ro Của Dn. Liên Hệ Thực Tế Ở 1 Dn Cụ Thể
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đòn Bẩy Của Các Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Niêm Yết Ở Việt Nam
 • Đòn Bẩy Là Gì? Giải Pháp Giao Dịch Trong Forex Với Số Vốn Ít
 • ✅ Bài 15: Đòn Bẩy
 • Bạn đang xem bài viết #1 Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100