Xem Nhiều 6/2023 #️ 6 Giải Pháp Phòng, Chống Tác Hại Thuốc Lá # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # 6 Giải Pháp Phòng, Chống Tác Hại Thuốc Lá # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 6 Giải Pháp Phòng, Chống Tác Hại Thuốc Lá mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Moitruong.net.vn) – Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá TP Hà Nội ban hành Báo cáo về kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 7 tháng đầu năm, đồng thời triển khai một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới.

Tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong 7 tháng qua trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Điều này thể hiện ở chỗ, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, ý thức tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn thấp.

Tình trạng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng còn khá phổ biến. Bên cạnh đó, công tác xử lý các vi phạm về phòng, chống tác hại thuốc lá còn khó khăn và chưa thường xuyên do không có kinh phí thường xuyên từ ngân sách. Lực lượng thanh tra mỏng và kiêm nhiệm, vẫn còn tình trạng hút thuốc lá tại nơi công cộng như: chợ, nhà hàng, bến xe…

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá TP Hà Nội sẽ triển khai 6 giải pháp tăng cường quản lý nhà nước và tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá các cấp, các ngành. Thành lập tổ thư ký đầu mối triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo thành phố và tại quận, huyện, thị xã.

Theo HNP

Thành Phố Hà Nội Đề 6 Giải Pháp Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá

Theo báo cáo mới nhất vừa công bố trong tháng 8.2017 của Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá TP.Hà Nội (PCTHTL): 7 tháng đầu năm 2017 hoạt động PCTHTL của Hà Nội đã đạt được những kết quả nhất định và sẽ tăng cường hiệu quả hơn trong thời gian tới đặc biệt là những tháng cuối năm 2017.

Tăng cường nhận thức cho người dân

Tình hình thực hiện Luật PCTHTL trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đầu tiên thể hiện ở nhận thức người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên rõ rệt.

Ngay từ đầu năm 2017, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc triển khai PCTHTL giai đoạn 2017 – 2018. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã và nhân dân trên toàn thành phố; xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố và tăng cường hoạt động thanh tra việc thực thi Luật PCTHTL.

Trong 7 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan đơn vị, thực hiện môi trường không khói thuốc. Nâng cao năng lực triển khai thực hiện của thanh tra viên, tuyên truyền viên tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn về Luật PCTHTL đặc biệt là hút thuốc lá thụ động.

Triển khai 6 giải pháp

Mặc dù những kết quả đạt được là không thể phủ nhận, tuy nhiên ý thức tuân thủ pháp luật về PCTHTL của một bộ phận người dân và kể cả công chức, viên chức còn hạn chế. Tình trạng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng còn khá phổ biến.

Bên cạnh đó, công tác xử lý các vi phạm về PCTHTL còn khó khăn và chưa đều đặn do không có kinh phí thường xuyên từ ngân sách. Lực lượng thanh tra, kiểm tra còn mỏng hầu hết là kiêm nhiệm do đó tình trạng hút thuốc lá tại nơi công cộng như: Nhà hàng, bến xe, chợ, đường phố… vẫn còn diễn ra.

7 Giải Pháp Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá Của Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

Với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, việc đoàn viên thanh niên cùng đồng hành, cùng chung tay trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Nhận thức được điều đó và với vai trò của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh đã từng bước thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Để tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang Ma Phúc Dự cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang tập trung chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, các cơ sở Đoàn thực hiện tốt 7 giải pháp chính.

Theo đó, giải pháp thứ nhất, tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về các văn bản quy phạm về luật phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tuyên truyền trên loa phát thanh, thông qua Bản tin Thanh niên, wesbsite: tinhdoantuyenquang.vn…

Thứ hai, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với thanh thiếu niên như: Biên soạn, chuyển tải tài liệu, tờ rơi, tranh áp phích có nội dung về tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức ngoại khóa, các buổi trao đổi, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có thuốc lá. Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân không dùng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư và các cuộc vui gia đình, bạn bè.

Thứ ba, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá” (31/5); “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá” (25/5-31/5) hàng năm, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên cán bộ công chức, viên chức trẻ thực hiện xây dựng trường học, cơ quan không thuốc lá.

Thứ tư, tích cực vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia tích cực vào cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên xây dựng gia đình văn hóa, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thứ năm, treo biển báo “Cấm hút thuốc lá” tại các khu vực cấm theo quy định; treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên, cán bộ công chức, viên chức ký cam kết không hút thuốc lá ở những nơi cấm hút thuốc và thực hiện bỏ hút thuốc.

Thứ sáu, đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đoàn viên và tổ chức Đoàn.

100% cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn, các huyện, thành Đoàn, đoàn trực thuộc đi đầu thực hiện việc không hút thuốc lá. Mỗi cán bộ Đoàn là người gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động đoàn viên, thanh thiếu niên, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định của luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.

Thứ bảy, tích cực tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có sân chơi bổ ích tránh xa những thói quen hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Phối hợp với các sở, ban, ngành trang bị kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn khi tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, địa phương thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo…

“Giải Pháp Nào Để Thực Hiện Hiệu Quả Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Thuốc Lá?”

Sáng ngày 26/4, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Liên minh Phòng, chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) tổ chức cuộc Tọa đàm khoa học: “Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá?”.

TS. Nguyễn Công Dũng – Phó Tổng biên tập Thường trực, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS. Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm khoa học.

TS. Nguyễn Công Dũng – Phó Tổng biên tập Thường trực, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS. Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đồng chủ trì Tọa đàm khoa học.

Tham dự Tọa đàm có diễn giả: Bà Lê Thị Thu, Giám đốc Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá, Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam; Bà Trần Thị Nhị Thủy, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin – Truyền thông; Bác sĩ Nguyễn Phương Anh, Bệnh viện Phổi Trung ương; Bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Chương trình tại Việt Nam, Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá; Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng; bà Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế).

Cùng tham dự còn có Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng; các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương…

Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, đặc biệt là sự ra đời của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Luật Phòng chống tác hại thuốc lá của Việt Nam đã nội luật hóa các nội dung mà Công ước đề cập nhằm giảm tỷ lệ sử dụng và tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc.

TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Thường trực, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm

Vì vậy, việc tổ chức Tọa đàm khoa học “Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá” với mong muốn tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, ý thức trong việc chấp hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và thực hiện các mục tiêu Việt Nam đã cam kết khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC).

Thông qua Tọa đàm đã nêu rõ bức tranh thực trạng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường. Các đại biểu đều nhấn mạnh, khói thuốc chứa hơn 7.000 chất hóa học và khoảng 69 chất gây ung thư. Hút thuốc lá có thể gây ra nhiều bệnh ung thư và các bệnh mãn tính. Đặc biệt, hút thuốc thụ động có thể gây ra nhiều bệnh ở trẻ em (như: Khối u não, bệnh tai giữa, ung thư máu…) và nhiều bệnh ở người trưởng thành (như: Ung thư vú, ung thư phổi, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ, ung thư xoang mũi…). Thuốc lá hiện đang gây ra 7,1 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó bao gồm 900.000 ca tử vong gây ra bởi các bệnh do hút thuốc lá thụ động.

Tại Việt Nam, đến nay, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả khích lệ như: Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành đã giảm; tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên (từ 13 – 15 tuổi) cũng giảm, nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá được nâng cao…

Đồng thời, Tọa đàm cũng làm rõ nội dung cơ bản của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong thực thi Điều 5.3 – Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; những thành tựu, hạn chế, thách thức ở Việt Nam khi triển khai Công ước và Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện Công ước Quốc tế về Kiểm soát thuốc lá, cũng như các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá…

Bạn đang xem bài viết 6 Giải Pháp Phòng, Chống Tác Hại Thuốc Lá trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!