Xem Nhiều 1/2023 #️ An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới # Top 6 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 Nhờ thực hiện tốt công tác tôn giáo đã góp phần nâng cao đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết

Đồng bào tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”

An Giang có 512 cơ sở thờ tự hợp pháp của 11 tôn giáo, trên 4.000 chức sắc, chức việc. Theo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), năm 2019, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh ổn định, tuân thủ pháp luật. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo phấn khởi, đồng thuận với chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo. Tín đồ tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp tích cực vào các phong trào do địa phương phát động, nhất là các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật. Nhiều cơ sở thờ tự được sửa chữa, xây dựng mới khang trang; nhiều chức sắc, chức việc, tu sĩ được chính quyền tạo điều kiện tham gia đào tạo trong và ngoài nước; được phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, các cấp, ngành chức năng đã phối hợp làm tốt công tác quản lý các tôn giáo, công tác vận động quần chúng. Qua đó, góp phần ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước; đồng thời, đấu tranh loại bỏ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, năm 2019, Ban Tôn giáo đã tổ chức và phối hợp các địa phương, ngành, UBMTTQ các cấp, đoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Quan tâm chăm lo công tác tôn giáo

Cấp ủy, các ngành, địa phương các cấp trong tỉnh nhận thức sâu sắc và xem công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt. Theo đó, tiếp tục tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo nhất quán theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở các cấp.

Quan tâm thực hiện tốt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức tôn giáo. Nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo. Qua đó, một mặt tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nội dung quản lý một cách “hợp tình, hợp lý”, theo đúng quy định về trình tự, thủ tục hành chính. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để các tổ chức tôn giáo trong, ngoài nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong nước và địa phương.

(baoangiang.com.vn)

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới Trên Địa Bàn Tỉnh

     Đ/c Đoàn Văn Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh thăm tặng quà chức sắc Phật giáo tại Chùa Phố (thành phố Hưng Yên)

Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 52-CTr/TU về công tác tôn giáo có thể thấy, nhận thức của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về tôn giáo, công tác tôn giáo có những chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động thuần túy, cơ bản tuân thủ pháp luật. Đại đa số chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Số lượng chức sắc, tín đồ có sự phát triển mạnh về số lượng, tính đến hết năm 2016, tỉnh Hưng Yên có 03 tôn giáo hoạt động hợp pháp là Phật giáo, Công giáo và Tin lành, trong đó Phật giáo có 591 cơ sở thờ tự, 361 tăng ni và trên 21000 tín đồ; Công giáo có 89 xứ, họ đạo (26 giáo xứ, 63 họ đạo), 80 nhà thờ và nhà nguyện, 19 linh mục chính xứ, quản xứ, 36 nữ tu, dự tu và khoảng 20.000 giáo dân thuộc sự quản lý của 04 Tòa giám mục (Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội); Tin lành có 16 điểm nhóm thuộc 06 hệ phái Tin Lành, trong đó có 03 hệ phái được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở 9/10 huyện, thành phố; có 02 chức sắc (01 mục sư, 01 mục sư nhiệm chức), 01 truyền đạo, 10 chức việc và trên 200 tín hữu.

     Bộ máy làm công tác tôn giáo được tăng cường ở cả 3 cấp về số lượng và chất lượng. Năm 2003, toàn tỉnh có 223 cán bộ làm công tác tôn giáo (cấp tỉnh 13 người, cấp huyện 50 người, cấp xã 160); đến năm 2017 tăng lên là 740 người (cấp tỉnh 36 người, cấp huyện 60 người, cấp xã 644 người). Nhiều ban, ngành đã thành lập bộ phận chuyên trách làm công tác tôn giáo. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật, hiến chương, điều lệ của giáo hội. Tích cực tham gia các hoạt động, nhân đạo từ thiện; tổ chức thăm và tặng quà các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân các dịp lễ trọng như Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật đản, lễ Noel… Qua đó, góp phần ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh, động viên các chức sắc, tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống ”tốt đời, đẹp đạo”.

     Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, đội ngũ tăng, ni từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm thực hiện. Từ năm 2011 đến nay, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã mở được 06 lớp cho khoảng 1500 lượt cán bộ. Ban tôn giáo các cấp phối hợp với trường chính trị Nguyễn Văn Linh và trung tâm chính trị các huyện, thành phố mở trên 186 lớp cho khoảng 5500 lượt cán bộ cơ sở, cán bộ các hội, đoàn thể, đội ngũ chức sắc tôn giáo. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã cho ý kiến để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức giới đàn truyền chức cho 202 giới tử, tấm phong giáo phẩm cho 01 Thượng tọa, 09 Ni trưởng và 20 Ni sư; tiếp nhận 45 hội viên; đào tạo tại chỗ và gửi đi đào tạo 36 vị có trình độ cơ sở Phật học, trung cấp 85 vị, cao đẳng 18 vị, Học viện 25 vị. Có ý kiến để các Tòa Giám mục bổ nhiệm chánh xứ và quản xứ cho 09 linh mục, cử 02 công dân đi học tại Chủng viện Mỹ Đức, tỉnh Thái Bình.

     Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được tăng cường và phát huy hiệu quả, cụ thể như: Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng chương trình phối hợp công tác, triển khai và tổ chức; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn. Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo phối hợp với các địa phương tiến hành thẩm định, cấp phép xây dựng, sửa chữa nhiều cơ sở thờ tự, phần nào đáp ứng được nhu cầu tôn giáo của nhân dân.

     Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào quần chúng ở địa phương được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị đặc biệt quan tâm. Khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào tôn giáo tham gia tổ chức đảng, chính quyền, cùng với quần chúng nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó hệ thống chính trị vùng đồng bào có đạo được củng cố, tăng cường. Đến tháng 10/2016, trên địa bàn tỉnh có 71 chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (Phật giáo 30 người, Công giáo 41 người); tham gia cấp ủy các cấp có 528 người (Phật giáo 510 người, Công giáo 18 người); tham gia UBND các cấp có 21 người (Công giáo 21 người); tham gia Ủy ban MTTQ và ban chấp hành đoàn thể chính trị – xã hội các cấp có 555 người (Phật giáo 332 người, Công giáo 223 người).

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, công tác tôn giáo của tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

     Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo, đặc biệt là Nghị quyết số 25 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo. Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Chủ động, tích cực, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tôn giáo, quần chúng tôn giáo; có phương hướng giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh mới về tôn giáo.

     Hai là, quan tâm phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có quần chúng tôn giáo. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường theo pháp luật; không mặc cảm, kỳ thị tôn giáo.

     Ba là, tăng cường củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng xây dựng cơ sở chính trị, lực lượng cốt cán, phát triển đảng viên là người có đạo trong quần chúng tôn giáo; kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, kinh nghiệm, chuyên sâu về công tác tôn giáo.

      Bốn là, phân biệt rõ hoạt động tôn giáo bình thường với việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Kiên quyết xử lý việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích khác ngoài tôn giáo…để chống phá Đảng, Nhà nước; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tôn giáo.

Nguồn: TTDV Hưng Yên số 41/2017

Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tuyên Huấn Trong Tình Hình Mới

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, cùng sự chủ động, nhạy bén của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, công tác tuyên huấn trong toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật là, các đơn vị trong toàn quân tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII), tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, v.v. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục: chính trị, truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ, sát với từng đối tượng, đạt hiệu quả thiết thực. Toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức sưu tầm, tuyên truyền sáng tạo, sâu rộng “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” trong toàn quân. Lực lượng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, nhất là Ban Chỉ đạo và lực lượng chuyên sâu các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, kịp thời phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu độc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trên không gian mạng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Ngành Tuyên huấn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội, từ Trung ương đến địa phương tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh,… góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, báo chí Quân đội luôn tích cực, đi đầu trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, thực sự là vũ khí sắc bén đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, sáng tạo; nhiều mô hình tiêu biểu, nhân tố mới, cách làm hay được giới thiệu để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và nhân rộng. Công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn, có nhiều đổi mới, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và địa phương, nhất là đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp và phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được củng cố, phát huy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân. Nhờ đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất ý chí, hành động; có tinh thần cảnh giác, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý tình hình nội bộ ở một số đơn vị cơ sở chưa tốt, còn để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật, có vụ việc phức tạp, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; chưa có nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá để chuyển hóa mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; khắc phục khâu yếu, mặt yếu thiếu tính quyết liệt, đồng bộ, còn biểu hiện chạy theo thành tích.

Năm 2019 là năm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng; năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Quân đội. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Quân đội tiếp tục triển khai các nghị quyết, chiến lược, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, v.v. Tình hình đó tác động không nhỏ đến các mặt công tác của toàn quân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị nói chung, công tác tuyên huấn nói riêng, ngành Tuyên huấn toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư; tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nhất là các nghị quyết, chiến lược, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nắm, quản lý và dự báo chính xác tình hình tư tưởng; nhạy bén trong tham mưu, định hướng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh. Không ngừng xây dựng, bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy”; trong đó, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tiến hành đồng bộ các giải pháp giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng và cơ cấu lại doanh nghiệp Quân đội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị cần tập trung giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; hiểu và phân biệt rõ đối tượng, đối tác; đặc biệt là nhận diện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, Quân đội. Trọng tâm là: kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành của Trung ương và địa phương, bảo đảm đúng với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2019. Trên cơ sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực.

Bốn là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và lực lượng chuyên sâu trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, nhất là trên không gian mạng. Phát huy vai trò nòng cốt, Ban Chỉ đạo và lực lượng chuyên sâu cần chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp những giải pháp thiết thực, hiệu quả; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn của Bộ quốc phòng; công tác thông tin, tuyên truyền báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Thực hiện nghiêm thông tư quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội, Kế hoạch thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội.

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm Chỉ thị 355-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay” và Chỉ thị “Xây dựng môi tr­­ường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong Quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục chăm lo, quan tâm đảm bảo tốt đời sống văn hóa – tinh thần cho bộ đội theo Thông tư 104/2014/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên huấn năm 2019 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; kết hợp các hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng của công tác tư tưởng, văn hóa; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ quan tuyên huấn và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu đúng, trúng, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm khoa học, chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết theo đúng quy định, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

Thực Trạng, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Miệng Trong Tình Hình Mới

         Tuyên truyền là một trong những hình thái chủ yếu của công tác tư tưởng. Theo nghĩa rộng, tuyên truyền là hoạt động truyền bá những kiến thức, những giá trị tinh thần, tác động vào các đối tượng trong xã hội nhằm chuyển biến và nâng cao về nhận thức, hình thành niềm tin, bồi dưỡng và xây dựng tình cảm, ý chí, cổ vũ và thôi thúc yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền đặt ra.

Công tác tuyên truyền có vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chỉ có thể đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực của đời sống xã hội khi nào chúng ta làm tốt việc tổ chức học tập tuyên truyền, mà nhất là công tác tuyên truyền miệng làm cho nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ, biến nhận thức thành tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm hành động thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bác Hồ đã giải thích: “Tuyên truyền là đem một phần việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm, nếu không đạt được mục tiêu đó thì tuyên truyền thất bại”.

          Thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, đã lãnh chỉ đạo và thực hiện với nhiều hình thức khá phong phú như tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền thanh), tuyên truyền thông qua các hình thức sinh hoạt chính trị (hội thi, hội thảo, toạ đàm…), tuyên truyền bằng các phương tiện trực quan (khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh…) thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội thông tin lưu động, tham quan, thư viện; tuyên truyền thông qua các hoạt động giao tiếp xã hội, các lễ hội, các câu lạc bộ, nhóm sở thích, nghề nghiệp; tuyên truyền qua các chuyên mục, trang website của Mặt trận và các tổ chức thành viên…

          Các hình thức tuyên truyền đó được Mặt trận, các tổ chức thành viên tiến hành phù hợp với các đối tượng của mình phụ trách, tạo sự đồng thuận nhất quán với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

          Hiện nay, công tác tuyên truyền có sự hình thành đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rộng khắp địa bàn dân cư. Chính từ đó các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sớm được đưa đến tận quần chúng nhân dân biết, hiểu để làm theo.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền từng lúc chưa được đổi mới, đi vào chiều sâu, nội dung hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ làm công tác tuyên truyền, là những báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, đoàn thể cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu thực tế (hội trường cơ sở chật hẹp, tài liệu, máy móc âm thanh, máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu, . . rất hạn chế; báo cáo viên chỉ nói một chiều làm cho người dân rất khó nhớ). Và trên thực tế, nhiều tổ chức đoàn, hội cơ sở còn rất lúng túng trong việc tổ chức tuyên truyền học tập cho cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc nắm và quản lý cũng chưa được chặt chẽ, chỉ tập trung vào một bộ phận tích cực, nên việc tuyên truyền chưa được đều khắp.

          Nguyên nhân do cán bộ làm công tác tuyên truyền ít được tập huấn để nâng cao khả năng chuyên môn. Vì vậy việc tuyên truyền, triển khai chủ trương, Nghị quyết chỉ đạt ở mức độ nhất định, chưa đáp ứng tốt yêu cầu; tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, nội dung chưa đáp ứng cho các đối tượng cần được tuyên truyền; một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức cho công tác tuyên truyền, còn có quan niệm chung chung trong chỉ đạo tập trung vào thực hiện.

          Hiện nay, chúng ta có rất nhiều kênh, nhiều hình thức để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng đền các tầng lớp nhân dân. Trong mỗi hình thức cách làm đó đều có mặt được và chưa được và tác động nhất định đến chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Khi chưa có hình thức nào mới hơn, tốt hơn để thay thế bổ sung, thì chúng ta tiến hành từng bước đổi mới nội dung, biện pháp, cách tổ chức thực hiện sao cho việc học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng phù hợp với đối tượng cần được tuyên truyền và để đạt được mục đích của công tác tuyên truyền, đạt chất lượng hiệu quả cao hơn.

          Để trong thời gian tới để công tác tuyên truyền miệng đạt hiệu quả, cần thực hiện một số giải pháp như sau:

          + Một: Công tác tuyên truyền phải đi vào vấn đề cụ thể, nội dung cụ thể và đối tượng cụ thể: như cần xác định đối tượng quần chúng để biên soạn nội dung cho phù hợp. Nội dung tuyên truyền cần phải có trọng tâm, trọng điểm cho thật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói… để nó trở nên gần gũi, thiết thực trong đời sống, để họ dễ dàng nhận thức được, nhận diện được và làm được. Thực hiện công tác tuyên truyền đối với người đứng đầu tổ chức, thành phần tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư như vậy sẽ có sức lan tỏa và chính họ tác động hiểu quả hơn. Ví dụ như: trong lĩnh vực tôn giáo, chức sắc là người có uy tín sẽ ảnh hưởng lớn đến tín đồ. Tiếng nói của chức sắc có sức thuyết phục lớn tác động, quyết định đến lập trường và thái độ của tín đồ. Do vậy đối với công tác tôn giáo thì việc tuyên truyền vận động chức sắc các tôn giáo là rất quan trọng.

          + Hai: Củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể tại cơ sở: có kỹ năng, được tập huấn, nhiệt tình. Đồng thời người cán bộ làm công tác tuyên truyền phải lấy sự gương mẫu làm phương thức để vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân có hiệu quả.

          + Ba: Công tác tuyên truyền phải được lồng ghép gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhằm mang tính chất hỗ trợ, có ý nghĩa thúc đẩy và là điều kiện để chuyển hoá nhận thức của đối tượng tuyên truyền theo hướng tích cực và hiệu quả.

         + Năm: Thực hiện chức năng phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trước khi triển khai các công trình, dự án ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện.

         + Sáu: Kinh phí cũng là một phần vấn đề quan trọng có tác động tích cực đến công tác tuyên truyền. Hướng tới đề nghị cần có một khoản kinh phí thích đáng để tập huấn, thường xuyên bồi dưỡng cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, các đoàn thể cơ sở.

          Tuyên truyền miệng là một việc quan trọng và cần thiết, là nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người cán bộ đảng viên; làm sao để chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống một cách thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó muốn đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả thì trước hết phải đưa cuộc sống vào Nghị quyết, đó là vấn đề cần quan tâm khi ban hành Nghị quyết và thực hiện công tác tuyên truyền, mà ở đây nhấn mạnh công tác tuyên truyền miệng./.

Bạn đang xem bài viết An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!