Xem Nhiều 5/2022 # Bài 16. Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám (1939 # Top Trend

Xem 14,355

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 16. Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám (1939 mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,355 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Điểm Tốt Nhất Để Cấy Que Tránh Thai Sau Sinh
 • Tham Khảo Cách Tránh Thai Bằng Chu Kỳ Kinh Nguyệt
 • Hướng Dẫn Cách Tránh Thai Bằng Tính Chu Kỳ Kinh Nguyệt
 • Tâm Sự Bạn Trẻ .:. Cách Tránh Thai Bằng Tính Chu Kỳ Kinh Nguyệt
 • Tránh Thai Bằng Cách Tính Ngày Trong Chu Kỳ Kinh Nguyệt
 • Kiểm tra bài cũ

  TƯ SẢN

  ĐỊA CHỦ

  ĐẠI ĐỊA CHỦ

  TIỂU TƯ SẢN

  B

  A

  D

  C

  B

  C

  D

  Câu 2: . Tài liệu được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội Nghị Véc-xai là

  “Bản yêu sách của nhân dân AnNam”

  báo “Người cùng khổ”

  báo “Đời sống công nhân”

  “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

  A

  B

  C

  D

  Câu 3. Từ năm 1920 đến 1925,những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc chủ yếu ở các nước

  Pháp, Liên Xô, Trung Quốc

  Pháp, Thái Lan, TQ

  Pháp, Liên Xô, TQ, Thái Lan

  Pháp và Trung Quốc.

  A

  B

  C

  D

  Câu 4. Biện pháp chủ yếu nhằm tăng ngân sách Đông Dương của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

  Tăng thuế

  Tăng cường trồng cao su

  Ban hành nhiều loại thuế mới

  Đẩy mạnh khai mỏ

  A

  B

  C

  D

  Câu 5:Con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là ?

  Đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước

  Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước

  Đi sang phương Đông

  Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

  A

  An Nam Cộng Sản Đảng

  Đông Dương Cộng Sản Đảng

  Việt Nam Quốc Dân Đảng

  Hội Phục Việt

  B

  A

  D

  C

  B

  C

  D

  Câu 7 : Cộng sản đoàn” là tiền thân của tổ chức

  Hội Việt Nam CM Thanh niên

  Tâm Tâm Xã

  Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn.

  A

  B

  C

  D

  Câu 8: Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp?

  Nông dân

  Tư Sản

  Tiểu Tư sản

  Công Nhân

  A

  Báo Người Cùng Khổ

  Báo Tiền Phong

  Báo Thanh Niên

  Báo Thiếu Niên

  B

  A

  D

  C

  B

  C

  D

  Câu 10 : Hậu quả việc khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam dẫn đến sự ra đời của giai cấp

  Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

  Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

  Công nhân, nông dân, địa chủ PK

  Nông dân, công nhân

  A

  TƯ SẢN

  ĐỊA CHỦ

  ĐẠI ĐỊA CHỦ

  TIỂU TƯ SẢN

  C

  B

  A

  D

  A

  B

  C

  D

  Câu 2: . Tài liệu được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội Nghị Véc-xai là

  “Bản yêu sách của nhân dân AnNam”

  báo “Người cùng khổ”

  báo “Đời sống công nhân”

  “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

  A

  B

  C

  D

  Câu 3. Từ năm 1920 đến 1925,những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc chủ yếu ở các nước

  Pháp, Liên Xô, Trung Quốc

  Pháp, Thái Lan, TQ

  Pháp, Liên Xô, TQ, Thái Lan

  Pháp và Trung Quốc.

  A

  B

  C

  D

  Câu 4. Biện pháp chủ yếu nhằm tăng ngân sách Đông Dương của Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

  Tăng thuế

  Tăng cường trồng cao su

  Ban hành nhiều loại thuế mới

  Đẩy mạnh khai mỏ

  Câu 5:Con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là ?

  A. Đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước.

  B. Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước

  C. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

  D. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

  A

  B

  C

  D

  An Nam Cộng Sản Đảng

  Đông Dương Cộng Sản Đảng

  Việt Nam Quốc Dân Đảng

  Hội Phục Việt

  C

  B

  A

  D

  A

  B

  C

  D

  Câu 7 : Cộng sản đoàn” là tiền thân của tổ chức

  Hội Việt Nam CM Thanh niên

  Tâm Tâm Xã

  Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn.

  Câu 8 Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp?

  .Nông Dân .

  Tư Sản

  Tiểu Tư Sản

  Công Nhân

  A

  B

  C

  D

  Báo Người Cùng Khổ

  Báo Tiền Phong

  Báo Thanh Niên

  Báo Thiếu Niên

  C

  B

  A

  D

  A

  B

  C

  D

  Câu 10 : Hậu quả việc khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam dẫn đến sự ra đời của giai cấp

  Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

  Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

  Công nhân, nông dân, địa chủ PK

  Nông dân, công nhân

  NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY GỢI NÊN CHO CÁC EM SỰ KIỆN GÌ

  Bài 16:

  Phong trào giải phóng dân tộc và

  Tổng khởi nghĩa tháng Tám

  (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa

  ra đời.

  NỘI DUNG CHÍNH

  TIẾT 1

  Tình hình Việt Nam trong những năm 1939- 1945

  1. Tình hình chính trị

  2. Tình hình kinh tế- xã hội

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9- 1939 đến tháng 3 năm 1945.

  1. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11- 1939.

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị trong thời kì( 1939 -1945)?

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  1. Tình hình chính trị:

  Ngày 1/9/1939 Đức tấn công Ba Lan, CTTG2 bùng nổ

  6-1940 Đức tiến vào Pari

  Chính phủ Pháp đầu hàng Đức

  Tháng9-1940 Nhật vào Đông Dương

  Pháp đầu hàng Nhật

  Tháng9-1940 Nhật vào Đông Dương

  9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  1. Tình hình chính trị:

  2. Tình hình kinh tế – xã hội

  Trình bày những chính sách bóc lột của

  Pháp – Nhật?

  a. Về kinh tế:

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  2. Tình hình kinh tế – xã hội

  a. Về kinh tế:

  Thi hành chính sách ” Kinh tế chỉ huy”..

  + Nhật:

  + Pháp:

  Ra lệnh tổng động viên

  Bắt Pháp hàng năm nộp cho chúng một khoản tiền

  Cướp ruộng đất;bắt nhân dân nhỏ lúa trông đay, thầu dầu..

  Bắt Pháp xuất nguyên liệu chiến lược sang Nhật với giá rẻ, đầu tư vào nghành công nghiệp phục vụ cho quân sự

  Cây Đay

  Cây Thầu Dầu

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  1. Tình hình chính trị:

  2. Tình hình kinh tế – xã hội

  a. Về kinh tế:

  b. Về xã hội:

  Chính sách kinh tế của Nhật – Pháp đã để lại những hậu quả xã hội như thế nào?

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  1. Tình hình chính trị:

  2. Tình hình kinh tế – xã hội

  a. Về kinh tế:

  b. Về xã hội:

  Đời sống nhân dân khổ cực, 2 triệu đồng bào chết đói,..

  Mâu thuẫn dân tộc càng gay gắt

  Tình hình chính trị

  Tình hình kinh tế – xã hội

  Nạn đói năm 1945

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  Tình hình chính trị

  Tình hình kinh tế – xã hội

  Đói quá người dân ăn cả thịt chuột

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  Tình hình chính trị

  Tình hình kinh tế – xã hội

  Người dân cướp thóc gạo của Nhật bị hành hung

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  Tình hình chính trị

  Tình hình kinh tế – xã hội

  Xác người chết đói

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  Gom xác chết trong nạn đói 1945

  Hố chôn tập thể

  Xác chết đói nằm la liệt ngoài đường

  NẠN ĐÓI CUỐI 1944-ĐẦU 1945

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng so sánh nạn đói năm 1945 ở Việt Nam với tổn thất của cuộc chiến tranh Pháp- Đức, Người viết “Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh! Thí dụ, trong 6 năm chiến tranh, nước Pháp chỉ chết 1 triệu người, nước Đức chỉ chết chừng 3 triệu người. Thế mà, nạn đói nửa năm ở Bắc Bộ ta đã chết hơn 2 triệu người…” (Trích Hồ Chủ Tịch hô hào chống nạn đói năm 1945).

  Nạn đói năm 1945 diễn ra từ cuối năm 1944 đến tháng 5 năm 1945 với “địa bàn” chính từ tỉnh Quảng Trị trở ra Bắc Bộ với “đỉnh điểm” là tỉnh Thái Bình. Theo con số ghi chép từ cuốn sách “Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam- những chứng tích lịch sử” của GS. Văn Tạo và GS. Furuta Moto, ở xã Tây Lương (thuộc Tiền Hải- Thái Bình) nơi nạn đói diễn ra kinh khủng nhất, 66,66 % số dân của xã chết đói, trong đó rất nhiều gia đình chết cả nhà, nhiều dòng họ chết cả họ.

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 đến 3/ 1945

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:

  Trình bày thời gian, địa điểm, người tổ chủ trì Hội nghị BCHTW tháng 11/1939?

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 đến 3/ 1945

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:

  Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

  ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ

  Nguyễn Văn Cừ

  Lê Duẩn

  Võ Văn Tần

  Phan Đăng Lưu

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 đến 3/ 1945

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:

  – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

  * Nội dung hội nghị:

  TÌM HIỂU NỘI DUNG HỘI NGHỊ THÁNG 11/1939?

  NỘI DUNG HỘI NGHỊ TW ĐẢNG THÁNG 11/1939

  Đánh đổ đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

  Đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội… thành lập Chính phủ dân chủ cộng hoà.

  – Từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp chuyển sang hoạt động bí mật, bất hợp pháp.

  Thành lập Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương.

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 đến 3/ 1945

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:

  – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

  * Nội dung hội nghị:

  * Ý nghĩa:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 có ý nghĩa như thế nào?

  I.Tình hình Việt Nam trong những năm (1939 -1945).

  Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).

  Nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa ra đời

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 đến 3/ 1945

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939:

  – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

  * Nội dung hội nghị:

  * Ý nghĩa:

  Đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3 -1945.

  1. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11-1939.

  Nội dung hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 so với 7/1936 có điểm gì khác? Vì sao?

  Điểm khác về nội dung của hội nghị Ban chấp hành Trung ương ĐCS Đông Dương ( 11.1939) so với 7.1936?

  11.1939

  *Về mục tiêu trước mắt:

  Đánh đổ đế quốc tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập

  *Về phương pháp đấu tranh:

  – Bí mật, bất hợp pháp

  *Về mặt trận:

  Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông dương

  7.1936

  *Về mục tiêu trước mắt:

  Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình

  * Về phương pháp đấu tranh:

  Kết hợp hình thức công khai, bí mật, hợp pháp bất hợp pháp

  *Về mặt trận:

  Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông dương

  ( Mặt trận dân chủ 1938)

  CỦNG CỐ

  CỦNG CỐ

  A: KT Thời Chiến

  B. KT Thuộc Địa

  Pháp thi hành chính sách gì ở Việt nam

  C. KT Chỉ Huy

  D. KT mới

  ĐA: C

  CỦNG CỐ

  CỦNG CỐ

  A. Hương Cảng ( TQ)

  B. Cửu Long ( Trung Quốc)

  Hội Nghị BCH 11-1939 Trung Ương họp ở đâu

  C. Hoc môn( Gia Định)

  D.Bái Đính(Ninh Bình)

  ĐA : C

  CỦNG CỐ

  CỦNG CỐ

  A. Chính sách “Thu thóc tạ”.

  B. Nhổ lúa trồng Đay

  C/S của Nhật đã đẩy ta vào nạn đói 1945

  C. Cướp ruộng đất

  D. Tất cả ý trên

  Đ/A: D

  CỦNG CỐ

  CỦNG CỐ

  A.Hà Huy Tập

  B. Nguyễn Văn Cừ

  4.Năm 1939, ai giữ chức Tổng Bí Thư?

  C. Trần Phú

  D.Lê Hồng Phong

  ĐA: B

  CỦNG CỐ

  CỦNG CỐ

  A. Dân sinh

  B.Dân quyền

  Vấn đề hàng đầu của giai đoạn 1939 là

  C.Dân Chủ

  D. Dân Tộc

  ĐA: D

  CỦNG CỐ

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/1939-3/1945

  3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị TW8 tháng 5/1941

  28/1/1941: NAQ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

  Ngày 28/01/1941 tại Cột mốc 108 Bác Hồ đã trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Người đã chọn Pác Bó – Cao Bằng là nơi dừng chân đầu tiên khi trở về để lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc.

  “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!

  Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người

  Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ

  Mà đến bây giờ mới tới nơi !” (Tố Hữu)

  Cuộc sống của bác tại Pác Pó, Cao Bằng

  Sáng ra bờ suối, tối vào hang

  Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

  Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

  Cuộc đời cách mạng thật là sang.

  Di tích bàn đá, nơi Bác làm việc

  * Hội nghị TW8 tháng 5/1941.

  Thời gian: tháng 5/1941

  Chủ trì: Nguyễn Ái Quốc

  Địa điểm: Lán Khuổi Nậm, Pác Pó, Cao Bằng

  – Hội nghị TW8 tháng 5/1941.

  Nội dung:

  Nhiệm vụ CM chủ yếu trước mắt là GPDT.

  Sau khi đánh đuổi Pháp-Nhật sẽ thành lập nước VN dân chủ cộng hòa.

  Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)

  Chuẩn bị KN là nhiệm vụ trọng tâm.

  Ý nghĩa: hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đã được đề ra từ HN TW6 → GPDT là nhiệm vụ hàng đầu.

  a. Chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa

  Xây dựng lực lượng chính trị

  Xây dựng lực lượng vũ trang

  Xây dựng căn cứ địa cách mạng

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/1939-3/1945

  4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa

  Căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai

  Căn cứ Cao Bằng

  a. Chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi nghĩa

  b. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

  Ngày 22/12/1944: đội Việt Nam tuyên truyền GP quân thành lập.

  II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/1939-3/1945

  4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa

  Bản viết tay Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

  Võ Nguyên Giáp

  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, phía bắc giáp huyện Thông Nông, Bảo Lạc, phía tây là huyện Pác Nặm, Ba Bể, phía nam là huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Cạn), phía đông giáp huyện Hòa An.

  Trong Chỉ thị, Người ghi rõ: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền”; “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác”; “Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”

  (Trích: Hồ Chí Minh toàn tập)

  Di tích đồi Trần Hưng Đạo ngày nay

  III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

  1. Khởi nghĩa từng phần (tháng 3-giữa tháng 8/1945)

  a. Nhật đảo chính Pháp. Chủ trương của ta.

  – Đêm 9/3/1945: Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm

  Đông Dương.

  Vì sao Nhật đảo chính Pháp?

  Đảng ta có chủ trương gì sau vụ Nhật đảo chính Pháp?

  – 12/3/1945: Đảng ra chỉ thị Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, chỉ rõ kẻ thù lúc này là phát xít Nhật.

  – Phát động cao trào kháng Nhật làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa

  Chính phủ Trần Trọng Kim

  Quốc trưởng Bảo Đại

  III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

  1. Khởi nghĩa từng phần (tháng 3-giữa tháng 8/1945)

  b. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

  III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

  2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày tổng khởi nghĩa

  – 5/1945: Tân Trào là trung tâm chỉ huy khởi nghĩa

  – 6/1945: Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập gồm 6 tỉnh: Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên -Thái.

  Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc

  Tân Trào: trung tâm chỉ huy khởi nghĩa

  III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

  3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám nắm 1945

  a. Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

  Thế giới: 15/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, thời cơ cách mạng chín muồi.

  Trong nước:

  + 13/8: ra quân lệnh số 1, chính thức phát động tổng KN.

  + 14-15/8: Hội nghị toàn quốc họp tại Tân Trào thông qua kế hoạch KN và những vấn đề sau KN.

  + 16-17/8: Đại hội quốc dân họp thông qua 10 chính sách của Việt Minh và thành lập UB giải phóng VN.

  Ngày 15-8-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh

  Đại hội quốc dân ở Tân Trào (Tuyên Quang)

  Đình Tân Trào

  Đình Hồng Thái

  Lán Là Nừa

  Cây đa Tân Trào

  Một số hình ảnh về địa điểm diễn ra Đại hội Quốc dân

  “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh lớn tới đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.”

  (Hồ Chí Minh)

  Nhật đầu hàng Đồng Minh

  Quân Đồng minh chưa vào Việt Nam

  Thời cơ cho Tổng khởi nghĩa.

  – Giải phóng thị xã Thái Nguyên.

  – 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

  – Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi.

  – Khởi nghĩa ở Huế giành thắng lợi.

  – Khởi nghĩa ở Sài Gòn giành thắng lợi.

  – Hai tỉnh cuối cùng là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng giành thắng lợi.

  30/8/1945: Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ PK VN sụp đổ hoàn toàn

  Chú giải

  Nơi địa phương giành được chính quyền

  Vua Bảo Đại thoái vị

  30/8

  b, Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa

  “…Mặt trời đỏ huyền kỳ mọc lên, ôi náo nức

  Nhạc nhân gian cuồn cuộn bốc hồng trần!

  Ta đi đây, là trăm vạn thiên thần

  Chiều chiến thắng phá tan quân quỷ sứ

  Ta đi dưới bốn nghìn năm lịch sử

  Đêm nay tràn hoa đỏ nhuỵ vàng tươi

  Ta đi đây, với thế kỷ hai mươi

  Mạch suối trẻ trong dòng người vô địch!…”

  (Trích “VUI BẤT TUYỆT” – TỐ HỮU )

  Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ – Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội tháng 8/1945

  Hình ảnh vị vua Bảo Đại nộp ấn tín xin thoái vị ngày 30/8/1945

  IV- Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (2/9/1945)

  + Ngày 28/8/1945, Ủy ban Dân tộc giải phóng cải tổ thành Chính phủ lâm thời.

  + Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  + Ngày 25/8/1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng về đến Hà Nội

  III- KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

  MICRÔ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội ngày 2-9-1945

  Lễ tuyên ngôn Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945

  1, Nguyên nhân thắng lợi:

  V- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

  a. Chủ quan:

  + Truyền thống yêu nước của dân tộc…

  + Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng CSĐD và HCM

  + Quá trình chuẩn bị lâu dài trong 15 năm…

  + Sự đồng lòng trong tổng KN, chớp lấy thời cơ…

  b. Khách quan:

  Quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức, Nhật tạo thời cơ cho cách mạng nước ta

  – Góp phần vào chiến thắng chống CNPX, làm lung lay hệ thống thuộc địa của CNĐQ

  – Cổ vũ mạnh mẽ PTGPDT thế giới (trực tiếp là CPC và Lào)

  2, Ý nghĩa lịch sử

  – Mở ra bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc . Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lập nên nước VNDC CH do nhân dân lao động làm chủ.

  – Đánh dấu 1 bước nhảy vọt của CMVN Mở ra kỉ nguyên mới: Độc lập tự do (GPDT + GPXH)

  a, Dân tộc:

  b,Thế giới:

  1, Nguyên nhân thắng lợi:

  3, Bài học kinh nghiệm

  – Đảng phải có đường lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn CMVN. Nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để có chủ trương biện pháp CM phù hợp.

  – Đảng tổ chức tập hợp lực lượng, phân hóa cô lập kẻ thù.

  – Linh hoạt kết hợp đấu tranh giữa các hình thức: chính trị với vũ trang; KN từng phần với chớp thời cơ phát động tổng KN.

  2, Ý nghĩa lịch sử

  1, Nguyên nhân thắng lợi:

  Phát xít Đức phải đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (5. 1945)

  Hồng quân Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật

  Bản. Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (8. 1945)

  Sự hoang mang cực độ của quân Nhật và bọn thân Nhật ở Đông Dương.

  Quân Đồng minh chưa vào Đông Dương, quân Phâp chưa kịp nổi dậy và điều quân sang xâm lược nước ta lần nữa.

  Nhân dân ta đã sẵn sàng đấu tranh giành chính quyền

  Quyết định kịp thời của Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh về Tổng khởi nghĩa sau khi chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

  Thành lập Ủy ban dân tộc giải phúng

  Giải phúng thị xã Thái Nguyên (16.8), mở đầu cho Tổng khởi nghĩa

  Hoạt động của các đội tuyên truyền cách mạng ở Hà Nội.

  Cuộc mít tinh khổng lồ ở Hà Nội ngày 19.8.1945

  Cuộc đấu tranh dũng cảm của nhân dân trong việc chiếm phủ Khâm sai, trại lính bảo an,…

  Cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước, cùng những thắng lợi ở các thành phố lớn (Huế, Sài Gòn).

  Ngày 2. 9. 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

  Nguyên nhân thắng lợi nhanh chóng của Cách mạng tháng Tám ?

  T?i sao D?ng ta quy?t d?nh T?ng kh?i nghia khụng ch?m tr? khi Nh?t d?u h�ng D?ng minh?

  Phát xít Đức phải đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (5. 1945)

  Hồng quân Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông củaNhật Bản. Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (8. 1945)

  Sự hoang mang cực độ của quân Nhật và bọn thân Nhật ở Đông Dương.

  Quân Đồng minh chưa vào Đông Dương, quân Pháp chưa kịp nổi dậy và điều quân sang xâm lược nước ta lần nữa.

  Nhân dân ta đã sẵn sàng đấu tranh giành chính quyền

  Quyết định kịp thời của Trung ương Đảng và Tổng bộViệt Minh về Tổng khởi nghĩa sau khi chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

  Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng

  Giải phóng thị xã Thái Nguyên (16.8), mở đầu cho Tổng khởi nghĩa

  Hoạt động của các đội tuyên truyền cách mạng ở Hà Nội.

  Cuộc mít tinh khổng lồ ở Hà Nội ngày 19.8.1945

  Cuộc đấu tranh dũng cảm của nhân dân trong việc chiếm phủ Khâm sai, trại lính bảo an,…

  Cuộc đấu tranh của nhân dân cả nước, cùng những thắng lợi ở các thành phố lớn (Huế, Sài Gòn).

  Ngày 2. 9. 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

  Nguyên nhân thắng lợi nhanh chóng của Cách mạng tháng Tám ?

  Tại sao Đảng ta quyết định Tổng khởi nghĩa không chậm trễ khi Nhật đầu hàng Đồng minh?

  Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11- 1940) họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh), đồng chí Phan Đăng Lưu, uỷ viên Trung ương Đảng, báo cáo về tình hình miền Nam và đề nghị khởi nghĩa. Trung ương đã chỉ thị cho Xứ uỷ Nam Kì hoãn khởi nghĩa vì chưa đủ điều kiện bảo đảm cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Đồng chí Phan Đăng Lưu được giao trách nhiệm truyền đạt chủ trương này của Trung ương Đảng cho Đảng bộ miền Nam.

  Tư liệu tham khảo

  Chúng đốt trụi nhiều làng mạc, bắt bớ, giam cầm, giết hại hàng nghìn chiến sĩ cách mạng và quần chúng. Toàn Nam Kì mất tới 90% cán bộ cách mạng, gần 6.000 người bị giết hại, tù đày

  Ngày 22 – 11 – 1940, khi Phan Đăng Lưu về tới Sài Gòn thì bị bắt và lệnh khởi nghĩa đã gửi xuống các địa phương không thể thu hồi được nữa. Cũng trong ngày hôm đó, một số cán bộ chủ chốt của Xứ uỷ, Thành uỷ bị bắt. Cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra theo kế hoạch đã định vào 0 giờ ngày 22 – 11 – 1940.

  Tư liệu tham khảo

  CỦNG CỐ BÀI

  Tháng 9 năm 1941

  Tháng 9 năm 1940

  Tháng 9 năm 1938

  Quân Nhật ngay sau đó tháo chạy ra khỏi nước ta.

  C

  D

  B

  A

  Giúp nhân dân Đông Dương đánh Pháp

  Cấu kết với Pháp cùng thống trị Đông Dương

  Hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông Dương

  Đánh đổ Nhật – Pháp , làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập

  B

  D

  A

  C

  Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân cày

  Đánh đổ đế quốc thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân lao động

  Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương

  B. Kinh tế chỉ huy

  B. Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

  D.Giương cao ngon cờ giải phóng dân tộc

  D.Giương cao ngon cờ giải phóng dân tộc

  Xin Cảm Ơn Quý Thầy Cô Và Các Em!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết Đề Số 40
 • Đề Cương Ôn Thi Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương I,ii Phần Ii
 • Ôn Thi Qp Hki Hay Mot So Hieu Biet Ve Nen Quoc Phong Toan Dan Doc
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh Gắn Với Thế Trận Lòng Dân Vững Chắc
 • Truyện: Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
 • Bạn đang xem bài viết Bài 16. Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám (1939 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100