Xem Nhiều 5/2022 # Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia # Top Trend

Xem 7,623

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 7,623 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Tuyên Truyền Đối Ngoại Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Quân Chủng Hải Quân
 • Kiến Nghị Bộ Chính Trị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo
 • Phần thứ nhất

  Qu¶n lý, b¶o vÖ chñ quyÒn biÓn, ®¶o

  Khái niệm, đặc điểm quản lý,

  bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  a) Khái niệm quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  QUảN Lý, BảO Vệ CHủ QUYềN BIểN, DảO Và BIeN GiớI QUốC GIA VIệT NAM TRONG THờI Kỳ MớI

  Bin, o nc ta v thc trng trn cc vng bin, o nc ta hin nay.

  ĐỊA ĐIỂM TRUNG QuỐC ĐẶT DÀN KHOAN TRÁI PHÉP NGÀY 1/5/2014

  TÀU TQ PHUN NƯỚC.mp4

  TÀU TQ ĐÂM VA TÀU VN.mp4

  Tong-hop-dien-bien.mp4

  tau-lon-trung-quoc-ruot-duoi-dam-chim-tau-ca-viet-nam-.mp4

  b) Bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội và văn hoá trên biển, đảo và vùng ven biển

  An ninh, trật tự an toàn xã hội là nhu cầu và điều kiện cần thiết để con người tồn tại và hoạt động ở mọi môi trường địa lý.

  Bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển là sự thể hiện năng lực làm chủ vùng biển quốc gia của nước ven biển trước cộng đồng thế giới và khu vực.

  Nội dung chủ yếu của bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội và văn hóa trên biển và vùng ven biển của nước ta là:

  – Bảo vệ an ninh quốc gia trên mọi lĩnh vực:

  Chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học công nghệ, quốc phòng – an ninh…

  – Ngăn chặn kịp thời người và phương tiện xâm nhập đất liền để tiến hành các hoạt động phá hoại, gây rối, làm gián điệp, truyền bá văn hoá đồi truỵ và thực hiện các hành vi tội phạm khác

  – Bảo vệ lao động sản xuất, tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân trên biển và ven biển

  – Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên biển và ven biển

  – Bảo vệ môi trường, xử lý các vụ ô nhiễm môi trường trên biển và ven biển

  – Phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai

  – Thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn

  – Phòng ngừa, chế ngự, xử lý các xung đột do tranh chấp lợi ích giữa các tổ chức và cá nhân trong sử dụng và khai thác biển.

  3. Mục tiêu, phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  a) Mục tiêu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời…không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

  Mục tiêu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta là:

  – Giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên biển, đảo gắn liền với bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

  Thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm lãnh thổ đất liền, vùng biển, lòng đất, vùng trời, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

  Mặc dù, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia của dân tộc đã được luật pháp quốc tế công nhận, song các nước đế quốc và các thế lực bành trướng vẫn luôn tìm mọi âm mưu và thủ đoạn để xâm phạm, can thiệp bằng nhiều hình thức khác nhau.

  Mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phải trải qua gần nửa thế kỷ đấu tranh gian khổ, hy sinh nhiều xương máu mới giành được.

  Điều đó cũng cho thấy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa mới đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

  Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, l quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Đối với Việt Nam, Tổ quốc là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tổ quốc phải gắn với Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.

  Bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc là mục tiêu bất di bất dịch của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

  Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài là lợi ích cao nhất. Do đó, hơn ai hết, dân tộc Việt Nam thiết tha yêu chuộc hoà bình, độc lập, tự do, mong muốn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài, bền vững để xây dựng và phát triển đất nước.

  Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế

  Độc lập, tự chủ chính là tự mình quyết định các vấn đề về đường lối, chính sách, các mục tiêu và các quyết sách về đối nội và đối ngoại.

  Đó chính là thực hiện quyền tự quyết trong quan hệ quốc tế, không chịu sự áp đặt về ý đồ và quyền lợi từ bất cứ phía nào. PHAT BI?U CUA TT.mp4

  Đa phương hoá là nói đến nhiều đối tác trong quan hệ, dây là chính sách ngoại giao mềm dẻo, cho phép nước ta “thêm bạn, bớt thù”, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; kiên quyết đấu tranh với những hoạt động xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” và các hoạt động lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta

  Chúng ta đã ký Thoả thuận khai thác chung vùng biển chồng lấn với Malaysia; ký Hiệp định phân định vùng biển chồng lấn với Thái Lan và thực hiện tuần tra chung trên vùng biển chồng lấn; ký Hiệp định về biên giới trên bộ và phân định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc; ký Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa với Inđônêxia; ký Hiệp định về biên giới trên bộ với Campuchia…

  Vì vậy, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định lâu dài trở thành lợi ích cao nhất hiện nay.

  b) Phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI xác định:

  Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân… lấy khu vực phòng thủ ven biển làm chỗ dựa, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam làm nòng cốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng…quản lý, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên các vùng biển; duy trì, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển và vùng ven biển; sẵn sàng ngăn chặn, đẩy lùi, đánh thắng các hành động xâm lấn của kẻ thù để bảo vệ biển, đảo.

  Để thực hiện phương thức trên, cần giải quyết tốt những vấn đề chủ yếu sau:

  – Khi xử lý các vấn đề, các tình huống xảy ra trên biển, đảo cần hết sức khẩn trương, thận trọng. Bối cảnh hiện nay và trong những năm tới, tình hình trên Biển Đông vẫn là điểm nóng thu hút dư luận của cộng đồng quốc tế và còn diễn biến hết sức phức tạp.

  Cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, chủ quan khi phân tích, đánh giá tình hình trên biển, dự báo đúng âm mưu, ý đồ, khả năng, thủ đoạn của các đối tượng để có biện pháp đối phó kịp thời, phù hợp.TQ DI D?I DAN KHOAN.mp4

  CẢNH GIÁC KHÔNG MẮC MƯU

  Trong mọi trường hợp đều phải tính đến những tác động có thể có đối với mục tiêu hoà bình, ổn định để xử lý, nhằm triệt tiêu những nhân tố đối phương có thể lợi dụng để gây mất ổn định, dẫn tới xung đột vũ trang trên biển, đẩy đất nước vào tình thế khó khăn.

  Đồng thời kiên quyết đấu tranh đẩy lùi những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, có phương án xử lý với các tình huống phức tạp có thể xảy ra như: biến động chính trị trong nước; bạo loạn lật đổ, ly khai ở một vùng hoặc nhiều vùng, gây nguy cơ chia rẽ đất nước; xung đột vũ trang và chiến tranh trên biển do tranh chấp chủ quyền, tài nguyên với các nước quanh Biển Đông, sự can thiệp, thoả thuận dàn xếp, đứng đằng sau của các nước lớn.

  – Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên hướng biển, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lấy xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh ở các tỉnh, thành phố ven biển, hải đảo làm trọng tâm để làm chỗ dựa cho các lực lượng làm kinh tế biển và quản lý, bảo vệ biển, đảo.

  Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng dân sự và quân sự trên hướng biển, trong đó lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam là nòng cốt; vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh, đặc biệt là kết hợp giữa đấu tranh chính trị trên mặt trận đối ngoại với đấu tranh quân sự là cơ sở tạo nên sức mạnh quyết định, đồng thời phải lấy yếu tố nội lực, dựa vào sức mình là chính để ngăn chặn, đẩy lùi xung đột vũ trang, giành thắng lợi trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

  4. Giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  a) Tăng cường tiềm lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, tư tưởng – văn hóa, khoa học và giáo dục

  – Tăng cường tiềm lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải hoàn thiện hệ thống các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách về biển, đảo.

  Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ:

  Phát triển kinh tế ven biển và hải đảo theo định hướng Chiến lược biển đến năm 2022.

  Khuyến khích cán bộ, viên chức nhà nước làm việc trên các đảo xa, khuyến khích di dân từ đất liền ra đảo để phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường quốc phòng – an ninh trên các đảo.

  Xây dựng hợp lý hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, đóng và sửa chữa tàu, khai thác, chế biến dầu khí, du lịch biển; phát triển kinh tế đảo, khai thác hải sản xa bờ gắn với tìm kiểm cứu hộ, cứu nạn và giữ vững chủ quyền vùng biển quốc gia

  – Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển, đảo.

  Khi nhân dân (ngư dân) được giác ngộ, nhất là thế hệ trẻ thấu suốt mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo; ý thức về biển đảo của cả dân tộc được thức tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc.

  – Bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng tiềm lực khoa học – công nghệ biển; phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

  b) Tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh trên biển, đảo

  – Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên biển, vùng ven biển.

  Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, vì vậy, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên biển, cần tăng cường khả năng bảo đảm thi hành pháp luật trên biển, vùng ven biển, bao gồm các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thi hành pháp luật, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm cho pháp luật về biển của Nhà nước được thi hành chính xác và nghiêm minh.

  Đầu tư các phương tiện, trang thiết bị hiện đại để lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư, lực lượng an ninh và cảnh sát nhân dân, dân quân tự vệ biển… thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biển, đảo và vùng ven biển.

  – Xây dựng thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh trên biển.

  Thế trận kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh trên biển là sự bố trí các lượng lượng, nhằm tạo được sự thuận lợi cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau giữa kinh tế với quốc phòng – an ninh trên biển, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của kinh tế biển, đồng thời tăng cường được sức mạnh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trên biển và vùng ven biển; các cơ sở công nghiệp quốc phòng tận dụng năng lực, tham gia sản xuất hàng dân dụng hoặc các mặt hàng vừa phục vụ kinh tế, vừa phục vụ quốc phòng – an ninh.

  Các vùng kinh tế ở ven biển trọng điểm là căn cứ, hậu phương trực tiếp của các vùng biển trọng điểm, bảo đảm khi cần thiết có thể huy động nguồn lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống trong thời bình và khi xảy ra chiến tranh.

  Cần có chính sách khuyến khích ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển trọng điểm để khẳng định chủ quyền và hỗ trợ lực lượng vũ trang hoạt động.

  Hệ thống đảo và quần đảo có tầm quan trọng đặc biệt đối với kinh tế biển, cần được xây dựng thành những căn cứ vững chắc để tiến ra khai thác và hoạt động ở biển xa, đồng thời là tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền.

  Xây dựng các huyện đảo mạnh về kinh tế, v?ng về chính trị và quốc phòng – an ninh. Củng cố hệ thống công trinh phòng thủ và xây dựng một số cơ sở dịch vụ khai thác biển trên các đảo xa bờ để tang thêm thành phần dân sự, thành phần kinh tế và tính pháp lý của chủ quyền quốc gia đối với các đảo này.

  – Xây dựng Quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tinh hinh mới.

  Dẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tang cường cơ sở vật chất – kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là cho lực lượng hải quân, không quân, lực lượng an ninh, tinh báo, cảnh sát cơ động.

  Dối với Quân đội ta, tang cường sức mạnh chiến đấu trên biển, trước hết là tang cường sức mạnh chiến đấu của hải quân, không quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và nh?ng đơn vị binh chủng hợp thành thuộc các quân khu, quân đoàn ở vùng ven biển, hải đảo và quần đảo.

  Việt namTăng cường sức mạnh Quân sự

  trong tình hình mới.

  Hải Quân

  Bộ binh

  KHÔNG QUÂN

  Xe đài chiếu bắn

  (điều khiển) 30N6EV

  Xe bệ giá phóng

  c) Dẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, tạo lập môi trường thuận lợi để phát triển

  Trước nh?ng diễn biến phức tạp trên Biển Dông thời gian vừa qua, hoạt động đối ngoại có vai trò hết sức quan trọng, góp phần to lớn bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, gi? v?ng hoà bỡnh và ổn định trên biển.

  Hoạt động đối ngoại phục vụ mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo phải ngan chặn, làm thất bại ý đồ, hành động của nước ngoài nhằm biến vùng không tranh chấp thành “nh?ng khu vực tranh chấp” trên vùng biển và thềm lục địa của nước ta.

  Hợp tác quốc tế và khu vực về nghiên cứu biển giúp, tang thêm lòng tin gi?a các bên h?u quan, làm cho thế giới ngày càng hiểu rõ hơn về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, về đường lối đối ngoại và cơ sở pháp lý, lịch sử của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, đảo.

  d) Tang cường hoạt động pháp lý trên trường quốc tế, tạo cơ sở bảo vệ chủ quyền biển, đảo bền v?ng

  Hoạt động pháp lý là một lĩnh vực quan trọng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta hiện nay.

  Hoạt động pháp lý về biển nhằm thiết lập các điều khoản cần tuân theo gi?a hai hoặc nhiều nước dưới các hinh thức:

  Luật, hiệp định, công ước, tuyên bố, thoả thuận…

  Biên giới quốc gia của Việt Nam là đường thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

  Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần gi? v?ng ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tang cường quốc phòng – an ninh của đất nước.

  Trong lịch sử cũng như hiện nay, biên giới luôn là cửa ngõ của Tổ Quốc, là tuyến đầu phát hiện, ngan chặn, che chở, bảo vệ chống lại mọi sự xâm nhập, phá hoại, xâm lược của kẻ thù từ bên ngoài; bảo vệ, gi? v?ng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, gi? yên bờ cõi để xây dựng, phát triển đất nước.

  Biên giới quốc gia còn là “cửa ngõ” trong quan hệ giao lưu quốc tế, địa bàn trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Dảng, Nhà nước ta là mở cửa, hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế.

  Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là quá trinh tổ chức, điều chỉnh bằng pháp luật của Nhà nước đối với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, mà trực tiếp là lực lượng chuyên trách, nòng cốt nhằm gi? gin, bảo vệ và chống lại mọi sự xâm phạm chủ quyền và an ninh biên giới.

  b) Dặc điểm quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

  Dây là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng, các thế lực thù địch tang cường xâm nhập qua biên giới để hoạt động tinh báo, gián điệp, thực hiện “diễn biến hoà binh”, bạo loạn lật đổ phá hoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, van hoá – xã hội, ngoại giao, quốc phòng – an ninh.

  Vỡ vậy, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia gắn liền với bảo vệ dảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

  Trong đó, bao gồm, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đất; quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia trên khu vực biên giới và vùng biển quốc gia; quản lý, bảo vệ công trinh quốc phòng và các công trinh bảo vệ biên giới; quản lý, bảo vệ việc chấp hành pháp luật, quy chế biên giới và các điều ước quốc tế về biên giới mà Việt Nam đã ký hoặc tham gia; quản lý xuất nhập biên, xuất nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu biên giới và các cửa khẩu cảng biển.

  Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dảng, toàn dân, toàn quân, dựa trên nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng chuyên trách nòng cốt.

  Quan tâm xây dựng Bộ đội Biên phòng, lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia v?ng mạnh là điều kiện không thể thiếu được trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

  2. Quan điểm của Dảng ta về quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

  Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ to lớn, nặng nề và lâu dài nhằm góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bao gồm bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống xâm nhập trái phép và chống buôn lậu qua biên giới, bảo vệ tài nguyên của đất nước; xây dựng biên giới hoà binh h?u nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng.

  b) Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn dảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành

  Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 08 tháng 8 nam 1995 về xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tinh hinh mới xác định, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Dảng, quản lý của Nhà nước đối với biên giới quốc gia.

  Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ huy, quản lý toàn diện Bộ đội Biên phòng.

  Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng về mặt công tác an ninh.

  Bộ ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn nghiệp vụ đối ngoại và pháp luật về biên giới.

  Như vậy, Bộ đội Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, mà còn thực hiện nhiệm vụ an ninh và đối ngoại để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia.

  c) Dựa vào nhân dân, trực tiếp là đồng bào các dân tộc ở biên giới, đồng thời coi trọng xây dựng Bộ đội Biên phòng làm lực lượng chuyên trách, nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

  Nắm v?ng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò của quần chúng và truyền thống kinh nghiệm đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và gi? nước của ông, cha ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:

  Chúng ta phải dựa vào dân, nhất là Công an biên phòng, ở nh?ng nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng bào, luôn giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, phục đồng bào thi đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta; phải giúp đỡ dân, ngày thường tim mọi cách giáo dục họ, giúp đỡ, tổ chức họ.

  Muốn làm như thế, phải nắm vung chính sách đối với đồng bào thiểu số, điều đó rất cần thiết.

  Bộ đội Biên phòng cần xác định được xây dựng v?ng mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng cao, số lượng phù hợp, tổ chức hợp lý, chức nang, nhiệm vụ rõ ràng trong quản lý bảo vệ biên cương nhằm xây dựng và phát triển đất nước.

  3. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

  a) Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo của Dảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự phân cấp và phối hợp chặt chẽ gi?a Trung ương với địa phương

  Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo của Dảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

  Chỉ có sự lãnh đạo của Dảng mới bảo đảm sự ổn định của biên giới lãnh thổ, ổn định chính trị – xã hội, phát triển biên giới hoà bỡnh, h?u nghị với các nước láng giềng, tang cường khả nang quốc phòng – an ninh bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới.

  Vi vậy, Nhà nước quản lý tập trung thống nhất bằng pháp luật trên tất cả các lĩnh vực đối với biên giới quốc gia, làm cho chính sách, pháp luật về biên giới được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong phạm vi cả nước

  Thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Nhà nước tổ chức ra bộ máy và các lực lượng quân đội, công an, hải quan…, đồng thời Nhà nước còn tổ chức ra lực lượng chuyên trách (Bộ đội Biên phòng) làm nòng cốt để quản lý, bảo vệ biên giới theo quy định của pháp luật.

  b) Dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước và vai trò tham mưu của lực lượng chuyên trách nòng cốt, kết hợp chặt chẽ gi?a xây dựng với quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

  Dịa bàn biên giới là nơi cư trú hầu hết của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tập quán lạc hậu, nên dễ bị kẻ địch và các phần tử xấu lôi kéo, lợi dụng, mua chuộc, sử dụng vào các hoạt động chống phá ta, gây mất an ninh, ổn định trên khu vực biên giới.

  Cơ sở chính quyền của các xã, bản giáp biên giới còn nhiều hạn chế, yếu kém,

  Vi vậy, muốn quản lý, bảo vệ biên giới phải dựa vào nhân dân và vai trò tham mưu của lực lượng chuyên trách, nòng cốt, kết hợp chặt chẽ gi?a xây dựng với quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

  c) Quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, tài nguyên, môi trường

  Các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà binh”, bạo loạn lật đổ hòng xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xoá bỏ sự lãnh đạo của Dảng Cộng sản Việt Nam; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lôi kéo quần chúng chống lại chính quyền cách mạng, kích động đòi ly khai, tự trị, gây bạo loạn; tang cường hoạt động xâm phạm gây mất trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của nhân dân.

  Mặt khác, mặt trái của cơ chế thị trường, sức ép của tang trưởng kinh tế và toàn cầu hoá đang gây tác hại tàn phá môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên; sự xâm nhập của “biên giới mềm”, chính sách bá quyền của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang đe dọa độc lập chủ quyền nước ta.

  Vi vậy, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ phải gắn liền với bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội… Sự gắn kết các mối quan hệ đó tồn tại thống nhất, h?u cơ trong một nhà nước độc lập, có chủ quyền, do Dảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

  d) Phát huy ưu thế chính trị, tinh thần, dựa vào sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp tác chiến với địch vận, tuyên truyền, giáo dục thuyết phục với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật

  Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

  Bảo vệ toàn vẹn biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn dảng, toàn quân, toàn dân, dựa vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Vi vậy, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phải coi trọng giáo dục, động viên tinh thần yêu nước, tạo nên sức mạnh đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh nh?ng hành vi vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia.le-chao-co-o-Lung-Cu.mp4

  4. Nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

  a) Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đất

  Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

  Nhà nước tổ chức ra các lực lượng để quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, vùng trời và lòng đất, các đảo và các quần đảo.

  Biên giới quốc gia trên đất liền được quy hoạch và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới.

  Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của hải đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước về Luật biển nam 1982 và các hiệp định, hiệp ước mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký với các quốc gia h?u quan.

  Biên giới quốc gia trên không là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời.

  Biên giới quốc gia trong lòng đất là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất.

  b) Quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới

  Khu vực biên giới bao gồm:

  Khu vực biên giới trên đất liền; khu vực biên giới trên biển; khu vực biên giới trên không.

  Khu vực biên giới trên đất liền gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp v

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Làm Sao Để Quản Lý Được Thời Gian Của Bản Thân
 • Quản Lý Thời Gian Là Gì? Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
 • Giải Pháp Quản Lý Thời Gian
 • Bạn đang xem bài viết Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100