Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Bài Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Hoạt Động Quản Trị ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Bài Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Hoạt Động Quản Trị ❣️ Top Trend

Xem 19,404

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Hoạt Động Quản Trị mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 19,404 lượt xem.

Các Công Cụ Hỗ Trợ Hoạch Định

Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Quản Trị

Hành Chính Văn Phòng Là Gì? Tất Tần Tật Về Nghề Hành Chính Văn Phòng

6 Câu Hỏi Quan Trọng Trong Hoạch Định Chiến Lược

Mô Hình Hoạch Định Kế Nhiệm Và Những Câu Hỏi Thường Gặp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN QUẢN TRỊ HỌC

BÀI TIỂU LUẬN

“CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH TRONG

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ”

Bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu và rộng như hiện nay đã mở ra một

thời đại mới – thời đại hội nhập, tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng bên cạnh đó

cũng tiềm ẩn không ít thách thức cho các tổ chức, doanh nghiệp. Trong những năm

gần đây, trước sự biến động của nền kinh tế thế giới, một doanh nghiệp muốn

thành công, muốn tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi phải biết mình đang làm

gì, mình sẽ làm gì và nếu làm như vậy thì kết quả sẽ là gì? Phải có những chiến

lược kinh doanh đúng đắn và hiệu quả. Công ty hoạt động mà không có chiến lược

ví như một người đi trên đường mà không xác định mình đi đâu, về đâu, cứ mặc

cho đám đông (thị trường và đối thủ) đẩy theo hướng nào thì dịch chuyển theo

hướng đấy. Từ đó ta thấy được tầm quan trọng của hoạch định trong quản trị.

Vì vậy mà nhóm 11 giảng đường B506 chúng em xin phép làm bài tiểu luận

này, trình bày một cách tổng quát nhất tiến trình hoạch định, bao gồm cả việc phát

triển các sứ mệnh của doanh nghiệp. Chúng em cũng xem xét bản chất của các

mục tiêu doanh nghiệp và mô hình giúp giải thích cách thức thực hiện mục tiêu.

Tiếp theo nghiên cứu mối liên kết giữa các mục tiêu và hoạch định, xem xét các kế

hoạch theo các cấp độ khác nhau, phạm vi của việc sử dụng định kì của hoạch

định, thời gian hoạch định như thế nào; xem xét vai trò của các mục tiêu và kế

hoạch trong việc thúc đẩy đổi mới; khám phá các bước trong quản trị theo mục tiêu

và xem xét ưu nhược điểm chính của quản trị theo mục tiêu – MBO. Cuối cùng

chúng em xin phép lấy ví dụ về hoạch định chiến lược của công ty sữa vinamilk để

làm rõ những lí thuyết, giúp mọi người hiểu rõ hơn về chức năng hoạch định.

Là lần đầu tiên nghiên cứu vấn đề này, dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn

chúng em sẽ không tránh khỏi những sai sót trong nhận thức về hoạch định. Chúng

em mong thầy có thể chỉ ra những sai sót và đưa ra hướng dẫn để chúng em hoàn

thiện hơn bài tiểu luận này, cũng như có cái nhìn đúng đắn về hoạch định, để có

thể áp dụng trong quá trình làm việc trong tương lai của chúng em.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

TP Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2014

Nhóm 11

CÁC THÀNH VIÊN TRONG

NHÓM 11 GIẢNG ĐƯỜNG B506:

STT

THÀNH VIÊN

1.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

2.

Bùi Bảo Ngữ

3.

Lâm Tuyết My

4.

Thái Thị Tuyết Nga

5.

Nguyễn Thị Thu Hiền

6.

Bạch Ngọc Quỳnh Như

7.

Phạm Phương Uyên

MỤC LỤC:

A. NỘI DUNG: ………………………………………………………………………………………………………………….

4

Tổng quan về hoạch định:……………………………………………………………………………………………. 4

Khái niệm và vai trò của hoạch định:…………………………………………………………………………. 4

2.

Lợi ích của hoạch định: ……………………………………………………………………………………………. 5

3.

Các loại hoạch định: ………………………………………………………………………………………………… 5

4.

Quá trình cơ bản của hoạch định:………………………………………………………………………………. 8

5.

Công cụ và kĩ thuật hoạch định:………………………………………………………………………………. 12

6.

Trở ngại tiềm tàng đối với hoạch định: …………………………………………………………………….. 15

II. Mục tiêu – nền tảng của hoạch định: …………………………………………………………………………….. 16

1.

Khái niệm và vai trò của mục tiêu: ………………………………………………………………………….. 16

2.

Phân loại mục tiêu: ………………………………………………………………………………………………… 17

3.

Các yêu cầu đối với mục tiêu: …………………………………………………………………………………. 20

4.

Các bước thiết lập mục tiêu:……………………………………………………………………………………. 21

5.

Cam kết thực hiện mục tiêu: …………………………………………………………………………………… 22

6.

Mục tiêu và hành vi của nhân viên:………………………………………………………………………….. 23

7.

Rủi ro tiềm tàng trong xác lập mục tiêu: …………………………………………………………………… 23

8.

Các cách tiếp cạnh trong việc thiết lập mục tiêu:……………………………………………………….. 24

B. VÍ DỤ VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG THỰC TIỄN: ………………………………………

27

I. MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP:…………………………………………………………………………….. 27

II. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP: ……………………………………………….. 27

1. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp:……………………………………………….. 27

2. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp: …………………………………………………………………. 31

3. Định hướng kinh doanh và mục tiêu của doanh nghiệp: ………………………………………………… 33

4. Phân tích ma trận SWOT và hình thành các chiến lược kinh doanh: ……………………………….. 34

C. KẾT LUẬN: …………………………………………………………………………………………………………………..

39

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO: …………………………………………………………………………………………….

39

Chức năng hoạch định trong hoạt động quản trị

GVHD: Ths. Nguyễn Hữu Nhuận

A. NỘI DUNG:

I. Tổng quan về hoạch định:

1. Khái niệm và vai trò của hoạch định:

Hoạch định là quá trình thiết lập các mục tiêu và xác định cách thức để thực

hiện các mục tiêu đó.

Tất cả những nhà quản lí đều làm công viêc hoạch định để lựa chọn sứ mạng,

mục tiêu của tổ chức và những chiến lược để thực hiện mục tiêu đã đề ra cùng với

việc xác định mục tiêu của mỗi bộ phận, mỗi cá nhân trên cơ sở mục tiêu chung

của doanh nghiệp.

Hoạch định có thể được định nghĩa trên phương diện chính thức (viết ra giấy)

hoặc phi chính thức (không viết ra giấy).

Hoạch định là một trong bốn chức năng thiết yếu của một quản trị viên, đồng

thời được coi là một chức năng ưu tiên hay là nền tảng của quản trị, cung cấp một

hệ thống nhận thức về phương hướng hoạt động của tổ chức như sau:

 Tổ chức: phân phối và sắp xếp nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ

 Lãnh đạo: hướng dẫn nổ lực của nguồn nhân lực để đảm bảo mức độ

thành công của nhiệm vụ cao

 Kiểm soát: kiểm soát việc hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện hành

động điều chỉnh cần thiết

Vai trò của hoạ ch đị nh:

 Cho biết hướng đi của doanh nghiệp.

 Giảm được sự chồng chéo và những hoạt động lãng phí

 Giúp tổ chức có thể thích nghi được với sự thay đổi của môi trường bên ngoài.

Do vậy hoạch định có tác dụng làm giảm tính bất ổn định của doanh nghiệp

 Nhờ có hoạch định mà một tổ chức có thể phát triển tinh thần làm việc tập thể.

Khi mỗi người trong tập thể cùng nhau hành động và đều biết rằng mình

muốn đạt cái gì, thì kết quả đạt được sẽ cao hơn

 Thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra.

Muốn cho công tác hoạch định đạt được kết quả mong muốn thì nó phải đáp

ứng được các yêu cầu: Khoa học, khách quan, hệ thống, nhất quán, khả thi, cụ thể,

linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn.

Nhóm 11 GĐ B506

Trang 4

Nhóm 11 GĐ B506

Trang 5

Nhóm 11 GĐ B506

Trang 6

Nhóm 11 GĐ B506

Trang 7

Chức năng hoạch định trong hoạt động quản trị

GVHD: Ths. Nguyễn Hữu Nhuận

Chỉ ra những hạn chế quan trọng và phác thảo những hành động mong muốn

Vd: nhiều cửa hàng bán lẻ có chính sách trả lịa hàng hóa đòi hỏi phải kèm

theo biên nhận bán hàng

Xác định như là nguyên tắc mô tả các hành động cần được thực hiện trong một

tình huống cụ thể

Vd: các ngân hàng có quy trình vận hành tiêu chuẩn SOPs để quản lí công việc

của các thu ngân về cách xử lid tiền gửi như thế nào. SOPs rất tốt cho đào tạo

nhân viên mới.

Quy tắ c:

Là những tuyên bố hành động cụ thể để thực hiện hoặc không thực hiện trong

một tình huống nhất định

Không xác định các bước thực hiện, nó chỉ chính xác những gì phải được thực

hiện hay không phải được thực hiện

Không có tính linh hoạt và phải tuân thủ nghiêm ngặt khi thực hiện.

a1) Chu kì đời sống của một tổ chức:

Những tổ chức cũng phải trải qua một chu kì đời sống, lầm lượt qua các giai đoạn:

thành hình, phát triển, trưởng thành, và có thể suy thoái. Hoạch định không giống

nhau trong các giai đoạn đó.

Hình 1: kế hoạch và chu kì đời sống của tổ chức

Thành hình

Những kế

hoạch

hướng dẫn

_Trong giai đoạn thành hình, người quản trị phải dựa nhiều vào những kế hoạch

hướng dẫn vì giai đoạn này cần hết sức linh động: mục tiêu chỉ có tính thử thách,

nguồn lực sẵn có không chắc chắn, khách hàng chưa bền chặt.

_ Trong giai đoạn phát triển, những kế hoạch cần phải xác định hơn vì mục tiêu rõ

ràng hơn, tài nguyên được đảm bảo hơn, và quan hệ với khách hàng bền chặt hơn.

_ Từ giai đoạn trưởng thành sang suy thoái, những kế hoạch đi từ xác định sang

hướng dẫn, trong khi những mục tiêu được xét lại, những nguồn lực được cấp phát

lại, và cần tới những sự điều chỉnh khác.

Thời gian của hoạch định cũng phải liên hệ với chu kì đời sống: kế hoạch

ngắn hạn cho sự linh động tối đa nên ưu tiên cho giai đoạn thành hình và suy thoái.

Ở giai đoạn trưởng thành, suổn định đạt mức cao nhất thì kế hoạch dài hạn sẽ có

lợi nhất.

a2) Mức độ bất trắc của hoàn cảnh:

Sự bất trắc của hoàn cảnh càng lớn thì càng phải dùng những kế hoạch hướng dẫn

và ngắn hạn. Nếu có những thay đổi nhanh chóng và quan trọng về mặt kĩ thuật, xã

hội, kinh tế, pháp luật,… thì những đường lối rất xác định và thiết lập tỉ mĩ không

những không giúp ít cho sự thực hiện của tổ chức mà còn làm trỏ ngại nữa.

Khi độ bất trắc cao, những kế hoạch xac định phải được sửa lại cho phù hợp với

biến đổi, làm tốn kém và giảm hiệu suất. Sự thay đổi càng lớn thì kế hoạch càng

Phân tích SWOT giúp cho nhà quản trị đề ra mục tiêu chiến lược một cách khoa

học nhằm khai thác cơ hội, né tránh đe dọa trên cơ sở phát huy mặt mạnh và khắc

phục mặt yếu.

Điều kiện môi

trường

Điều kiện nội bộ

S: Các điểm mạnh

Liệt kê những điểm mạnh tiêu biểu

W: Các điểm yếu

Liệt kê những điểm yếu quan trọng

Các bước thực hiện phân tích SWOT:

 Bước 1: phân tích các điều kiện môi trường và điều kiện nội bộ của tổ chức

 Bước 2: dựa vào dữ liệu phân tích môi trường và nội bộ của tổ chức, ta chia

ra thành 4 nhóm:

– Các điều kiện nội bộ có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của tổ

chức (các điểm mạnh) – S

– Các điều kiện nội bộ có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động của tổ

chức (các điểm yếu) – W

– Các điều kiện môi trường có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của tổ

chức (các điểm mạnh) – O

– Các điều kiện môi trường có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động của tổ

chức (các điểm yếu) – T

 Bước 3: sắp xếp S,W,O,T vào trong một ma trận

 Bước 4: thiết lập các kết hợp SO,ST,WO,WT để tìm giải pháp hoạch định.

 Các giải pháp đều phải xuất phát từ việc sử dụng các điều kiện nội bộ

g) Hoạ ch đị nh – t hú c đ ẩy sự đ ổi mớ i:

 Hoạch định đóng vai trò quan trọng trong sự đổi mới doanh nghiệp thông qua

sứ mệnh, mục tiêu và kế hoạch thực hiện

 Định hướng các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp luôn hướng tới sự đổi mới

và thường đc khởi xướng từ các nhà quản trị cấp cao

 Các thành phần mục tiêu cũng hỗ trợ đổi mới.

Vd: tại cấp độ chiến lược, các mục tiêu chiến lược thể hiện như sau: “Trong

vòng 5 năm, doanh nghiệp sẽ là nhà cung cấp số một về chip bán dẫn hiện đại

nhất trong khu vực”. Tại cấp độ chiến thuật, mục tiêu tương ứng là “trong vòng

2 năm, bộ thiết bị lập trường logic sẽ giới thiệu 20 sản phẩm mới”. Cuối cùng ở

cấp độ tác nghiệp, mục tiêu cụ thể của đơn vị là “trong vòng 1 năm, các đơn vị

sẽ có 1 mẫu thử nghiệm làm việc sau cuộc họp đặc điểm kỹ thuật tổng hợp…”.

Vì vậy mỗi cấp độ của mục tiêu đều có thể khuyến khích sự đổi mới.

 Các thành phần của kế hoạch cũng có vai trò trong sự đổi mới. Các kế hoạch

thực tế thường thể hiện rất linh hoạt

Khả năng đạt được mục tiêu, kế hoạch thực hiện sáng tạo có thể được tăng lên nếu

các nhà quản trị đảm bảo tốt các đk thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp như: cơ

cấu doanh nghiệp, các cấp quản trị, các nguồn lực, giao tiếp và lãnh đạo…

6. Trở ngại tiềm tàng đối với hoạch định:

Một số trở ngại tiềm tàng đe dọa khả năng xây dựng kế hoạch hiểu quả của doanh

nghiệp:

Tuyển Trưởng Khoa Dược Tại Hà Nội Lương 20.tr

Quản Trị Kinh Doanh : Khoa Dược Bv

Chức Năng Hoạch Định Của Nhà Quản Trị Giải Quyết 7 Vấn Đề

Các Câu Hỏi Bài Tập Tình Huống Môn Quản Trị Học

Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 13 (Có Đáp Án): Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ, Văn Hóa (Phần 2).

Bạn đang xem bài viết Bài Tiểu Luận Chức Năng Hoạch Định Trong Hoạt Động Quản Trị trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2073 / Xu hướng 2163 / Tổng 2253 thumb
🌟 Home
🌟 Top