Xem Nhiều 5/2022 # Biện Pháp Thi Công Về Cầu Đường # Top Trend

Xem 5,049

Cập nhật thông tin chi tiết về Biện Pháp Thi Công Về Cầu Đường mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,049 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Trinh Thi Cong Khoan Cay Thep Cho Va Khoan Cay Bulong Hoa Chat
 • Hướng Dẫn Thi Công Khoan Cấy Thép Bằng Keo Ramset Epcon G5
 • Biện Pháp Thi Công San Nền Khu Đô Thị Bắc An Khánh
 • Thi Công San Lấp Mặt Bằng
 • Kỹ Thuật Thi Công Sàn Deck
 • Published on

  Dự án Bắc nam đường cao tốc Bến Lực – Lonng Thành

  Tham gia khóa học về Revit ở đây

  http://www.huytraining.com/courses/khoa-hoc-online/khoa-hoc-revit/?id=15

  1. 1. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 1 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM MINISTRY OF TRANSPORT VIETNAM EXPRESSWAY CORPORATION (VEC) NORTH – SOUTH EXPRESSWAY CONSTRUCTION PROJECT BEN LUC – LONG THANH SECTION PACKAGE J2 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO., LTD. 27-Oct-2014
  2. 2. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 2 BEN LUC – LONG THANH SECTION HO CHI MINH CITY HA NOI CITY PK J1 BINH KHANH BRIDGE TAN SON NHAT AIRPORT LONG THANH AIRPORT LONG THANH-DAU DAY EXPRESSWAY PROJECT LONG THANH BRIDGE DONG NAI BRIDGE BIEN HOA-VUNG TAU EXPRESSWAY PROJECTPK J2 CHA RIVER BRIDGE PK J3 PHUOC KHANH BRIDGE
  3. 3. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 3 LOCATION MAP OF PROJECT
  4. 4. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 4 OUTLINE OF PROJECT
  5. 5. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 5 OUTLINE OF PROJECT (1/2) (1) Project Name North-South Expssway Construction Project (Ben Luc – Long Thanh Section), Contract Package J2: Km24+503 – Km29+264 Cha Bridge and Viaduct (2) Project Location Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City 32 months (3) Construction Period (4) Project summary ・Project length: Total 4750m Continuous box girder bridge 312m Super-T girder bridge 4438m ・Project width: Through way 10m Expss way 3.5m (2lanes) Shoulder 2.50m
  6. 6. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 6 OUTLINE OF PROJECT (2/2) ・Substructure:  Continuous box girder bridge Pier foundation by D1.2m, D1.5m bored piles D1.2m 12 piles D1.5m 32 piles Length of bored pile 66~72m  Super-T girder bridge Pier foundation by D1.2m bored piles, includes 567 piles Length of bored pile 58~80m ・Superstructure:  Continuous box girder bridge: Includes 3 spans Length 86+140+86=312m  Super-T girder bridge: Includes 113 spans Total number of Super-T girder 1017pcs Length of Super-T girder 38.3m; 34.3m; 33.3m
  7. 7. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 7 STRUCTURE CHARACTERISTIC
  8. 8. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 8 GENERAL VIEW OF PK J2 TO BEN LUC TO LONG THANH 140m 86m86m Western approach Eastern approach CHA RIVER BRIDGE Cantilever Box girder Super-T girder 38m Super-T girder 38m 4.750km
  9. 9. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 9 GEOLOGYCAL SECTION EL. of Tip of Bored Pile -81.2 EL. of Tip of Bored Pile -79.1
  10. 10. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 10 TYPICAL SECTION (1/5)
  11. 11. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 11 TYPICAL SECTION (2/5)
  12. 12. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 12 TYPICAL SECTION (3/5)
  13. 13. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 13 TYPICAL SECTION (4/5)
  14. 14. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 14 TYPICAL SECTION (5/5)
  15. 15. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 15 CONSTRUCTION METHOD
  16. 16. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 16 ORGANIZATION CHART
  17. 17. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 17 GENERAL SCHEDULE
  18. 18. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 18 SITE ARRANGEMENT OF UTILIZATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 9 Tem porary Ram p 2 6 Tem porary Bridge 6m 5 7 Tem porary Bridge 5m 3 8 Pipe C ulvert 9 4 W harf 5 5 Accom odation 3 2 Fabrication Yard 3 3 C oncrete Btching 2 No, Item Q ‘ty 1 Site O ffice 2
  19. 19. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 19
  20. 20. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 20 ACCESS ROAD AND RAIL OF GANTRY CRANE
  21. 21. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 21 TEMPORARY BRIDGE
  22. 22. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 22 PLAN OF WHARF AND JETTY
  23. 23. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 23 JETTY DESIGN
  24. 24. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 24 CONSTRUCTION OF BORED PILE (ON LAND)
  25. 25. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 25 STRUCTURE EXCAVATION
  26. 26. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 26 CONSTRUCTION OF PILE CAP
  27. 27. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 27 PRE-INSTALLATION OF COLUMN REBAR
  28. 28. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 28 REBAR INSTALLATION OF COLUMN
  29. 29. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 29 FORM WORK INSTALLATION OF COLUMN
  30. 30. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 30 CASTING CONCRETE OF COLUMN
  31. 31. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 31 REMOVE FORM WORK OF COLUMN
  32. 32. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 32 PRE-INSTALLATION OF HEADSTOCK REBAR
  33. 33. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 33 INSTALLATION OF MAIN SUPPORT FOR HEADSTOCK
  34. 34. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 34 INSTALLATION OF REBAR FOR HEADSTOCK
  35. 35. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 35 INSTALLATION OF FORM WORK FOR HEADSTOCK
  36. 36. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 36 CASTING CONCRETE OF HEADSTOCK
  37. 37. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 37 REMOVE FORM WORK OF HEADSTOCK
  38. 38. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 38 INSTALLATION OF MAIN SUPPORT FOR HEADSTOCK (HIGH PIER)
  39. 39. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 39 INSTALLATION OF REBAR FOR HEADSTOCK (HIGH PIER)
  40. 40. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 40 CASTING CONCRETE OF HEADSTOCK (HIGH PIER)
  41. 41. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 41 REMOVE FORM WORK OF HEADSTOCK
  42. 42. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 42 ERECTION OF GIRDER BY GANTRY CRANE 1/2
  43. 43. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 43 ERECTION OF GIRDER BY GANTRY CRANE 2/2
  44. 44. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 44 ERECTION OF GIRDER BY LAUNCHING DEVICE (1/2)
  45. 45. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 45 ERECTION OF GIRDER BY LAUNCHING DEVICE (2/2)
  46. 46. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 46 CONSTRUCTION OF DIAPHRAGM
  47. 47. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 47 CONSTRUCTION OF DECKSLAB
  48. 48. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 48 CONSTRUCTION OF PARAPET
  49. 49. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 49 CONSTRUCTION OF LIGNTING POLE
  50. 50. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 50 SUPPER-T GIRDER FORM (1/3)
  51. 51. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 51 SUPPER-T GIRDER FORM (2/3)
  52. 52. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 52 SUPPER-T GIRDER FORM (3/3)
  53. 53. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 53 CONSTRUCTION OF BORED PILE (IN RIVER)
  54. 54. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 54 COFFERDAM IN RIVER-SPSP (1/3)
  55. 55. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 55 COFFERDAM IN RIVER-SPSP (2/3)
  56. 56. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 56 COFFERDAM IN RIVER-SPSP (3/3)
  57. 57. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 57 PIER TABLE SUPPORT (1/3)
  58. 58. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 58 PIER TABLE SUPPORT (2/3)
  59. 59. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 59 PIER TABLE SUPPORT (3/3)
  60. 60. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 60 CAST-IN SITU SPAN (1/4)
  61. 61. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 61 CAST-IN SITU SPAN (2/4)
  62. 62. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 62 CAST-IN SITU SPAN (3/4)
  63. 63. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 63 CAST-IN SITU SPAN (4/4)
  64. 64. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 64 CANTILEVER METHOD (1/5)
  65. 65. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 65 CANTILEVER METHOD (2/5)
  66. 66. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 66 CANTILEVER METHOD (3/5)
  67. 67. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 67 CANTILEVER METHOD (4/5)
  68. 68. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 68 CANTILEVER METHOD (5/5)
  69. 69. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 69 PERSPECTIVE PHOTO (1/3)
  70. 70. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 70 PERSPECTIVE PHOTO (2/3)
  71. 71. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 71 PERSPECTIVE PHOTO (3/3)
  72. 72. http://revit.huytraining.com Biện pháp thi công bằng Revit – Expssway Bến Lực – Long Thanh chúng tôi 72

  Recommended

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hạ Tầng Việt Yêu Cầu Thiết Kế, Thi Công Và Nghiệm Thu Vải Địa Kỹ Thuật Tcvn 9844 2013 Nhà Cung Cấp Địa Kỹ Thuật Vật Tư Cầu Đường
 • Các Bước Thi Công Rải Vải Địa Kỹ Thuật Tại Công Trình
 • Thi Công Vải Địa Kỹ Thuật
 • Phương Pháp Thi Công Vải Địa Kỹ Thuật Dệt Và Không Dệt
 • Biện Pháp Thi Công Vải Địa Kỹ Thuật
 • Bạn đang xem bài viết Biện Pháp Thi Công Về Cầu Đường trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100