Xem Nhiều 1/2023 #️ Các Giải Pháp Ngăn Chặn # Top 7 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Các Giải Pháp Ngăn Chặn # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Giải Pháp Ngăn Chặn mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1.   Tăng tia cực tím chiếu vào Trái Đất: Việc quá nhiều tia cực tím chiếu vào Trái Đất gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu Không những vậy còn gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Đây là nguyên nhân khiến Trái Đất đang ngày một nóng lên 2.   Suy giảm sức khỏe con người: Việc ánh nắng chiếu quá nhiều và trong một thời gian dài vào da con người dần dần tạo thành một khối u. Gây ra bệnh ung thư da. Gây ra bệnh đục thủy tinh thể Nó phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể người cũng như động vật, điều đó đồng nghĩa với việc con người và động vật sẽ dễ mắc bệnh hơn 3.   Gây suy giảm và hủy hoại các loại động – thực vật. Mất cân bằng hệ sinh thái môi trường Làm hủy hoại các sinh vật nhỏ: Thủng tầng ozon sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái động thực vật biển. Tia UV tăng lên thì sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng của các loài tôm, cua, cá,… và cũn

10 Giải Pháp Ngăn Chặn “Tham Nhũng Vặt”

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vừa diễn ra mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Trương Hoà Bình đã nêu 10 giải pháp nhằm từng bước ngăn chặn “tham nhũng vặt” hiện nay.

Một là, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực để triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 có hiệu lực vào ngày 1/7/2019 tới đây. Các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị đều được đúc rút từ thực tiễn công tác PCTN và dựa trên cơ sở các chủ trương, chính sách chung của Đảng, Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật PCTN.

Do đó, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị phải bảo đảm đồng bộ với việc thực hiện các biện pháp PCTN theo quy định của Luật PCTN; vừa thực hiện các giải pháp chung trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa phải chú ý thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết công việc. Phải có những nghị định hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác PCTN.

Hai là, chú trọng gắn việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đều là những mục tiêu vĩ mô của đất nước. Nhưng để đạt được những mục tiêu đó, nhất thiết phải đạt được những kết quả rất cụ thể trên các lĩnh vực của quản lý nhà nước, trong đó có kết quả về sự minh bạch, liêm chính khi giải quyết công việc của người dân, DN. Bảo đảm không có nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt”, đáp ứng yêu cầu của người dân và DN trong giải quyết hồ sơ công việc.

Ba là, từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, đồng thời phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với lĩnh vực quản lý.

Qua nội dung Chỉ thị 10/CT-TTg và các tham luận, chúng ta đều thấy tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN xảy ra ở nhiều nơi nhưng tính chất, mức độ ở mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương là khác nhau. Yêu cầu chung của Chỉ thị là tất cả các ngành, các cấp đều phải quán triệt và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Phó Thủ tướng yêu cầu đặc biệt lưu ý tới những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực như: Thuế, hải quan, quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ hành nghề, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên ngành, dịch vụ hành chính công ở xã, phường, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Ngay cả việc sắp xếp, thi tuyển cán bộ công chức, dư luận đã phản ánh về một số nơi có hình thành “đường dây chạy chọt”…

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ trọng tâm trọng điểm, các khâu, các lĩnh vực, vị trí quản lý nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm để tăng cường thi hành các biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh; phải tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 10/CT-TTg.

” Nhất thiết phải nhanh chóng tạo được những chuyển biến thực chất, tích cực, rõ nét”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bốn là, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Chỉ thị; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước. Phải coi đấu tranh PCTN, trong đó có “tham nhũng vặt” làm một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cơ quan, đơn vị. Đây cũng là tiêu chí đánh giá trong công tác cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thể nói không biết bộ phận nào, nơi nào dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan mình.

Năm là, đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ. Cần ban hành quy chế làm việc quy định rõ trách nhiệm, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, nhất là đối với các lĩnh vực như thi hành án, hải quan, thuế, quản lý thị trường, thanh tra, kiểm toán, điều tra… phải đảm bảo ngăn chặn cho được tình trạng sách nhiễu, “vòi vĩnh”, đòi “chung chi” để phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Sáu là, từng cơ quan, đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các điểm giao dịch, tiếp xúc với người dân, DN; thường xuyên có bộ phận theo dõi, giám sát các hoạt động này và có hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài hòng của người dân khi tiếp xúc giải quyết công việc, Quảng Ninh là điển hình tốt cho vấn đề này.

Qua đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan nhà nước giải quyết công việc trên môi trường mạng, không tiếp xúc trực tiếp với dân nhằm hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

Bảy là, phải phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, cộng đồng DN và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ cơ quan nhà nước ngăn chặn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; gắn việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện tốt công tác dân vận và các nhiệm vụ của “Năm dân vận chính quyền” với phương châm: “Có dân thì tham nhũng lớn cũng diệt được, thiếu dân thì tham nhũng vặt dẹp cũng không xong”.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân để giải quyết thực chất, dứt điểm công việc; tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân; có lỗi thì phải công khai xin lỗi, khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm; chú trọng sự hài lòng của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính, tổ chức cung cấp dịch vụ công, tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật…

Tám là, phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, bởi vẫn còn một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa xóa bỏ được tâm lý đưa quà cáp, biếu xén, thậm chí là hối lộ để được giải quyết công việc. Tâm lý này cũng có một phần nguyên nhân từ việc gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức làm cho người dân, DN muốn được việc phải chấp nhận tiêu cực. Do đó, đồng thời với việc giúp người dân, DN nâng cao nhận thức thì phải xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm.

” Kiên quyết xử lý hình sự, không xử lý hành chính đối với những trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Một nguyên nhân của tình trạng “tham nhũng vặt” này là thói quen của “văn hoá” phong bì, xin cho, lót tay đã tồn tại trong xã hội thời gian dài. Vì vậy, toàn xã hội có phong trào rộng khắp lên án hành vi này với sự vào cuộc của toàn dân, dư luận xã hội, gắn với các phong trào thiết thực đang thực hiện ở cấp cơ sở như dân chủ cơ sở, nếp sống văn hoá, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới… Qua đó, giám sát, lên án và từng bước loại bỏ tình trạng “tham nhũng vặt” hiện nay.

Chín là, về một số nhiệm vụ cụ thể trước mắt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, sơ kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể chính trị – xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích DN xây dựng và thực hiện chương trình liêm chính, người dân tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh, xây dựng văn hoá DN doanh nhân.

Kiến nghị Quốc hội, HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Giải Pháp Nào Ngăn Chặn Nạn Phá Rừng?

Your browser does not support the audio element.

Theo Bộ NN-PTNT, diện tích rừng bị thiệt hại giai đoạn 2011-2015 là 13.239 ha, trung bình 2.700 ha/năm; giai đoạn 2016 – 2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 7.283 ha, trung bình 2.430 ha/năm.

Rừng bị tàn phá ở Nghệ An. (Ảnh: Internet)

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, khai thác quá mức lâm sản (hợp pháp và bất hợp pháp) là nguyên nhân chính khiến diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam bị suy giảm trong nhiều thập kỷ qua.

Rừng mất kéo theo bao hệ lụy. Mưa bão xảy ra ngày càng tăng cả về tần suất và nguy hại, trở thành mối đe dọa thực sự đối với cuộc sống của con người và sự phát triển của nền kinh tế. Nạn phá rừng đầu nguồn để khai thác gỗ, phát triển nông nghiệp, thủy điện… làm thảm thực vật trên lưu vực ngày càng giảm dẫn đến khả năng cản dòng chảy kém, lũ tập trung nhanh hơn, nạn voi rừng bỏ về buôn làng giết hại con người, phá hoại tài sản…

Trước thực trạng suy giảm diện tích rừng tự nhiên đến mức đáng lo ngại trên, từ năm 2016, Chính phủ đã chỉ đạo “đóng cửa” rừng tự nhiên. Tuy nhiên, nạn khai thác lâm sản trái phép vẫn âm ỉ tiếp diễn.

Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện lệnh “đóng cửa” rừng tự nhiên của Bộ NN-PTNT đã thừa nhận: Tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương với các thủ đoạn ngày càng tinh vi (tuy quy mô không lớn). Một bộ phận cán bộ quản lý còn thiếu trách nhiệm trong công tác, thậm chí còn tiếp tay cho phá rừng, buôn lậu gỗ, lâm sản…

Trong báo cáo gửi tới kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vừa qua, Chính phủ cũng nhìn nhận vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ. Cháy rừng, mất rừng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Sự vào cuộc của chính quyền một số địa phương còn thiếu quyết liệt, nhất là tại một số vùng trọng điểm phá rừng như: vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Tây Nguyên vẫn là “điểm nóng”

Trong suốt nhiều năm qua, Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về mất rừng tự nhiên. Năm 2018, diện tích rừng tự nhiên ở Đắk Lắk giảm 3.472 ha, ở Đắk Nông giảm 3.811 ha và ở Gia Lai giảm đến 10.219 ha. Từ năm 2017 đến nay, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được thực hiện chặt chẽ và cẩn trọng nhằm đảm bảo cân bằng mục tiêu phát triển kinh tế.

Năm 2019, các tỉnh Tây Nguyên trồng được gần 9.200 ha rừng, khai thác gỗ rừng sản xuất và cây trồng phân tán đạt 0,38 triệu m3 gỗ các loại, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ các tỉnh Tây Nguyên đạt 11 triệu USD.

Khu vực Tây Nguyên vẫn là trọng điểm của nạn phá rừng. (Ảnh: Báo Thanh niên)

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là các tỉnh khu vực Tây Nguyên vẫn là trọng điểm của nạn phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật, chống người thi hành công vụ. Tình trạng tranh chấp về đất rừng tại Tây Nguyên cũng kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Diện tích rừng tự nhiên của khu vực Tây Nguyên vẫn tiếp tục bị suy giảm, năm 2019 giảm gần 16.000 ha, tỉ lệ che phủ rừng khu vực giảm 0,09% so với năm 2018.

Trên thực tế rừng ở Tây Nguyên bị phá, lấn chiếm trái pháp luật để trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp, cây đặc sản đã diễn ra gay gắt từ nhiều năm, tập trung ở khu vực giao cho các lâm trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, UBND xã quản lý. Hình thức phá rừng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, có tổ chức như: Phá vào ban đêm, cắt cử người cảnh giới; sử dụng công cụ cơ giới (cưa xăng có gắn thiết bị giảm thanh). Vì vậy, diện tích rừng bị phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật tương đối lớn, nhiều vụ việc chưa được phát hiện và xử lý. Đối tượng trực tiếp phá rừng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, dân di cư tự do, hầu hết thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nên khó có khả năng thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, còn có tình trạng một số đối tượng thuê đồng bào phá rừng, các đối tượng này khó nhận diện và cần phải có sự điều tra của các cơ quan chức năng. Hầu hết các tỉnh không phát hiện và xử lý được các đối tượng cầm đầu thuê người dân phá rừng trái pháp luật. Do đó, việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng để canh tác là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm diện tích rừng trên địa bàn Tây Nguyên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng lý giải: Một nguyên nhân suy giảm diện tích rừng ở Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên là do một số diện tích rừng đã bị biến đổi trước năm 2014, thế nhưng trong quá trình điều tra, kiểm kê rừng chưa phát hiện được. Một số diện tích rừng đã bị phá từ những năm trước nhưng do chủ rừng không phát hiện hoặc che giấu để né tránh trách nhiệm. Trong khi đó lực lượng kiểm lâm trên địa bàn mỏng nên không thể kiểm soát hết diện tích rừng được giao quản lý. Đắk Lắk có diện tích rừng khộp lớn, cơ bản là rừng nghèo, rừng nghèo kiệt.

Trước tình trạng rừng Tây Nguyên bị suy giảm, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cảnh báo: “Trước đây, rừng tự nhiên tại Tây Nguyên có trữ lượng rất giàu. Tuy nhiên, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rừng Tây Nguyên do chuyển đổi mục đích sử dụng trong nhiều năm qua, phát triển cây công nghiệp, phát triển kinh tế – xã hội nên diện tích và trữ lượng rừng Tây Nguyên đã bị suy giảm nhanh chóng. Hiện vẫn còn tiếp tục suy giảm. Vấn đề đặt ra đối với Tây Nguyên là để phát triển bền vững thì phải giữ diện tích rừng hiện có, không thể để thấp hơn được nữa. Đến nay, độ che phủ của rừng ở Tây Nguyên còn 45,92%, nhưng trong đó rừng nghèo và rừng nghèo kiệt chiếm tới 70%, diện tích rừng giàu và trung bình chỉ còn tập trung ở một số khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ đầu nguồn”.

Đâu là nguyên nhân?

Nói về nguyên nhân của nạn chặt phá rừng, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, chủ yếu do dừng khai thác rừng tự nhiên, trong khi nhu cầu, thói quen về sử dụng gỗ rừng tự nhiên tại một bộ phận dân cư chưa thay đổi, nguồn gỗ rừng tự nhiên nhập khẩu có xu thế giảm; khai thác gỗ bất hợp pháp trở nên “siêu lợi nhuận”.

Bên cạnh đó, sức ép về phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là nhu cầu đất để trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp có giá trị kinh tế ngày càng cao.

Tại những nơi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật đều cho thấy chủ rừng còn buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm. Các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, việc xử lý người có hành vi vi phạm và người có trách nhiệm quản lý thiếu nghiêm túc.

Kiểm tra hiện trường một vụ phá rừng ở huyện An Lão, Bình Định. (Ảnh: PLO)

Ðể bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có, theo các chuyên gia lâm nghiệp, yêu cầu đặt ra là các địa phương phải đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân suy giảm rừng.

Chính quyền các địa phương, các lực lượng ở cơ sở phải quyết liệt hành động, đồng thời có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách từ tỉnh và Trung ương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Mặt khác, từng tỉnh trong khu vực phải xây dựng đề án bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Bảo vệ được rừng rất cần xác định rõ trách nhiệm của chủ rừng, cấp ủy, chính quyền địa phương. Các lâm trường phải rà soát lại để quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp hiệu quả hơn. Cùng đó, cần sửa đổi chính sách khoán bảo vệ rừng cho phù hợp, vì mức khoán bảo vệ rừng hiện nay còn thấp.

Theo Nghị định số 75/CP ngày 9/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020, thì mức khoán là 400.000 đồng/ha. Tuy nhiên, mức này chưa thu hút được người dân trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng.

Hà Linh

Thực Phẩm Bẩn Là Gì? Nguyên Nhân Và Các Giải Pháp Ngăn Chặn

Nhiều người dân nước ta có suy nghĩ khá tiêu cực, buông xuôi. ” Thôi mình cứ ăn đại thôi. Giờ ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Thôi cứ thoải mái mà ăn “. Họ tự trấn an bản thân để lạc quan hơn với cuộc sống.

Thực trang hiện nay, hầu hết các loại thực phẩm ở nước ta rất khó xuất khẩu vào thị trường các nước tiên tiến như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.. Do tiêu chuẩn ở các nước này rất khắt khe, họ yêu cầu sản phẩm đạt chuẩn, không gây hại cho người sử dụng.

Khái niệm về thực phẩm bẩn là gì?

Thực phẩm bẩn nói đơn giản là thực phẩm khi ăn vào gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Không đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm của bộ Y tế. Sử dụng thực phẩm bẩn có thể gây ra các bệnh cấp tính như tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa và các bệnh mãn tính nguy hiểm. Các hóa chất độc hại thấm dần vào cơ thể, tích tụ và gây nên căn bệnh ung thư cho con người.

Các nguyên nhân dẫn đến thực phẩm bẩn ở Việt Nam

Dạng đơn giản nhất của thực phẩm bẩn là do sơ chế không hợp vệ sinh. Thực phẩm còn dính các bùn đất chưa được rửa sạch, không đậy nắp kỹ. Ruồi và các loại côn trùng bu vào gây ra loại thực phẩm không hợp vệ sinh.

Do sử dụng thuốc bảo vệ thực phẩm, hóa chất chưa đúng quy trình, chưa đảm bảo thời gian khuyến nghị đưa thực phẩm đưa ra sử dụng. Trong thực phẩm còn tồn dư các loại kháng sinh, hóa chất .

Do hiện tượng kích thích các loại cây trồn nhanh chín, sinh trưởng chóng mặt hoặc bơm vào thịt động vật các loại hóa chất khiến thực phẩm bảo quản lâu hơn. Màu bắt mắt hơn … Đây là dạng thực phẩm bẩn nguy hiểm nhất.

Sự tràn lan của các loại hóa chất độc hại trên thị trường. Các loại hóa chất này được mua bán dễ dàng công khai. Do đó, người mua dễ dàng sử dụng vì mục đích xấu, trục lợi cá nhân.

Các tác nhân khiến thực phẩm bẩn có thể gây ung thư

Theo các nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Khánh Hòa – Phụ tá Nghiên cứu thuộc Khoa y, đại học Manitoba, Canada đưa ra các nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư do sử dụng thực phẩm bẩn ở Việt Nam như sau:

Độc tố của nấm Aflatoxin, một tác nhân gây ung thư thuộc nhóm 1. Nhóm 1 là nhóm có nguy cơ gây ung thư cao.

Thuốc chống thối , tác nhân gây ung thư nhóm 1

Thuốc nhuộm màu , tác nhân gây ung thư nhóm 1

Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ

Một số virut viêm gan B, viêm gan C

Kháng sinh: Cloramphenicol

Thật không may, thực trạng thực phẩm bẩn ở nước ta có 3 nguyên nhân chính hiện hữu trong thực phẩm. Đó là thuốc chống thối đối với các loại thịt , thuốc nhuộm màu và thuốc trừ sâu, diệt cỏ.

Nguyên nhân gây ung thư vì tỷ lệ sử dụng thực phẩm bẩn ở Việt Nam lên tới 37.4%. Do đó tỷ lệ ung thư ở Việt Nam ngày càng tăng chóng mặt, con số ngày càng báo động.

Phương pháp tìm nguồn thực phẩm sạch ở đâu

Đầu tiên, người dân tự trồng các loại rau, thực phẩm để sử dụng. Nuôi các loại gia súc gia cầm như heo, vịt, gà , lợn .. Phương pháp này giúp bạn kiểm soát chất lượng thực phẩm tốt nhất. Tuy nhiên phương pháp này khá tốn công sức và nhà phải có diện tích rộng, khó áp dụng cho khu vực thành phố.

Tìm kiếm các cơ sở kinh doanh thực phẩm uy tín, có chứng nhận, có kiểm định rõ ràng. Đúng theo tiêu chuẩn thực phẩm sạch . Chọn các loại sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Mô hình hợp tác sản xuất nông nghiệp để sử dụng. Nhiều gia đình ở thành phố cùng nhau thuê đất canh tác và sản xuất để có một nguồn nguyên liệu sạch cho gia đình sử dụng.

Thực tế hiện nay, có rất nhiều trường hợp người nông dân trồng luống ăn luống bán. Luống ăn ở đây là thực phẩm sạch không phun thuốc, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho gia đình họ sử dụng. Còn luống bán thì phun các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích để đem bán có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đúng là một thực trạng đáng buồn.

Nguyên nhân khiến nguồn nguyên thực phẩm sạch ở nước ta thấp là do phần lớn quy mô sản xuất nhỏ lẻ, không có định hướng rõ ràng. Người dân thiếu ý thức và tình thân dân tộc. Đừng vị chạy theo đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Người Việt phải biết bảo vệ người Việt. Xây dựng một quốc gia lớn mạnh hơn, một nơi đáng sống cho con trẻ.

Hi vọng các cơ quan quản lý sẽ quản lý chặt chẽ hơn, có các biện pháp mạnh hơn nữa, xử phạt thật nặng đối với các trường hợp gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng như hiện nay.

Đồng thời, người dân cần cẩn thận lựa chọn các nguồn sản phẩm và nâng cao khả năng nhận biết thực phẩm bẩn để tránh sử dụng.

Cùng tìm hiêu thêm bài viết:

Thực trạng thực phẩm bẩn hiện nay vẫn còn đang nhức nhối và tràn lan trên thị trường tuy nhiên, cũng có những tin vui. Hiện tại có nhiều bạn trẻ từ thành phố trở về quê hương xây dựng lên các mô hình, trang trại thực phẩm sạch, chăn nuôi sạch. Tuy giá cả có cao hơn một chút so với giá thị trường nhưng chúng đáng đồng tiền bát gạo. Hi vọng quy mô của họ sẽ ngày càng mở rộng để các thực phẩm sạch có thể đến tay nhiều người tiêu dùng hơn nữa. Chúc mọi người ngày càng khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc nhé.

Bạn đang xem bài viết Các Giải Pháp Ngăn Chặn trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!