Xem Nhiều 5/2022 # Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Nhân Sự # Top Trend

Xem 12,276

Cập nhật thông tin chi tiết về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Nhân Sự mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Công Việc Và Chức Năng Của Phòng Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Trong Công Ty
 • Đaị Cương Về Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Khái Niệm Và Đặc Điểm Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Nhân sự là một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp. Vậy, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp được nhìn nhận như thế nào? Hiểu về cơ bản, phòng hành chính nhân sự sẽ đảm nhận 11 nhiệm vụ, cụ thể là:

  1. Họach định nguồn nhân lực

  Chiến lược,chính sách

  * Theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực.

  * Thống kê nhu cầu nhân sự.

  * Dự báo nhu cầu nhân sự tương lai trong công ty (3 tháng/lần) trên cơ sở những qui trình sản xuất đã được lập kế hoạch, những thay đổi và những nhân tố khác.

  * Xây dựng các chương trình và kế hoạch nguồn nhân lực cho công ty.

  Tư vấn, tham mưu cho Chi nhánh/các phòng ban/phân xưởng

  Đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực

  Kiểm soát

  * Các chiến lược, chính sách, kế hoạch đã đề ra.

  * Tình hình biến động nhân sự tại công ty.

  2. Tuyển dụng:

  Chiến lược, chính sách,tác nghiệp

  * Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm.

  * Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới.

  * Xác định nguồn tuyển dụng.

  * Tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên.

  * Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo cho họ biết.

  * Tiến hành phỏng vấn ứng viên.

  * Lập chương trình hội nhập và- công ty cho nhân viên mới.

  * Tổng kết công tác tuyển dụng.

  * Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty.

  * Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động.

  * Đăng ký lao động Theo các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng.

  3. Đào tạo

  Chiến lược, chính sách

  * Đào tạo nội quy, quy chế cho nhân viên mới.

  * Hướng dẫn cách thức làm việc, nghiệp vụ cho nhân viên mới về công tác trong phòng Nhân sự.

  Thực hiện, phối hợp với các Ban, Khối/ Khu vực và các đơn vị thành viên

  * Xác định nhu cầu và nội dung chương trình Đào tạo.

  * Xây dựng kế họach Đào tạo (1 lần/quý).

  * Chuẩn bị nguồn lực (tài chánh, phòng ốc,…) để Đào tạo nhân viên (đối với những chương trình đơn vị tự tổ chức Đào tạo).

  * Tổ chức cho nhân viên đi Đào tạo.

  Tư vấn, tham mưu cho CBQL các đơn vị thành viên

  Tham mưu cho Giám Đốc về các chương trình, dự án Đào tạo trong công ty.

  Kiểm soát

  * Kiểm soát quy trình, các chương trình Đào tạo trong công ty.

  * Đánh giá hiệu quả Đào tạo.

  4. Đánh giá thành tích CBNV

  Tư vấn, tham mưu cho CBQL các đơn vị thành viên

  * Tham mưu cho Giám Đốc về quy trình đánh giá thành tích nhân viên.

  * Hướng dẫn các phòng ban cách thức triển khai thực hiện quy trình đánh giá CBNV ở từng bộ phận.

  Kiểm sát

  * Kiểm soát biểu mẫu, việc thực hiện đánh giá CBNV trong công ty.

  * Kiểm soát các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên ở từng phòng ban.

  5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH

  6. Xử lý quan hệ lao động

  Chiến lược,chính sách

  * Giải quyết tranh chấp lao động.

  * Giám sát và lập biên bản những nhân viên vi phạm nội quy, quy chế công ty.

  * Giải quyết các trường hợp nhân viên xin nghỉ việc.

  * Thiết lập các chính sách về quan hệ lao động trong toàn hệ thống.

  * Xây dựng quy chế làm việc trong công ty, mối quan hệ giữa các phòng ban để các hoạt động trong công ty được liên tục, ổn định.

  Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh

  * Thi hành kỷ luật (bồi thường, tạm đình chỉ công tác, buộc thôi việc…) những nhân viên vi phạm kỷ luật.

  * Giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của nhân viên.

  * Tuyên truyền cho nhân viên về những quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Theo quy định pháp luật hiện hành và của công ty.

  Tư vấn, tham mưu

  Tham mưu cho Giám đốc trong công tác đề bạt, thuyên chuyển CBNV trong công ty.

  Kiểm soát

  Giám sát việc thi hành kỷ luật nhân viên, giải quyết chế độ cho nhân viên xin nghỉ việc và việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế trong công ty.

  7. Hành chánh

  8. Văn thư lưu trữ

  9. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động

  Chiến lược,chính sách

  * Phối hợp với các trưởng bộ phận lập kế hoạch kiểm tra để phát hiện các yếu tố nguy hiểm (vượt quá giới hạn cho phép) cho môi trường lao động.

  * Nghiên cứu việc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lý.

  * Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong quá trình lao động. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp đó.

  * Tổ chức tuyển nhân viên mới.

  * Quản lý, Theo dõi tình trạng sức khỏe CBNV và khám sức khẻ- định kỳ nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp ở người lao động.

  * Tổ chức giám định khả năng lao động khi nhân viên bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác.

  Thực hiện, phối hợp với các phòng ban phân xưởng/chi nhánh

  * Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.

  * Phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường lao động, chú ý đến những yếu tố chủ yếu.

  * Đánh giá sự gây hại, an toàn và rủi ro.

  * Triển khai các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh, chế độ BHLĐ.

  * Phối hợp với phòng phòng ban/phân xưởng triển khai diễn tập PCCC trong đơn vị.

  Tư vấn, tham mưu : Tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp xây dựng và điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách về việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.

  Kiểm soát

  Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh, an toàn, bảo hộ lao động.

  10. Tham mưu

  Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và trong các lĩnh vực sau: tuyển dụng , Đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật và quan hệ lao động.

  11. Quản lý bộ phận

  * Quản lý chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của phòng hành chánh nhân sự.

  * Quản lý chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn công tác đối với các phòng ban/chi nhánh.

  * Xây dựng các quy trình, các biểu mẫu thống nhất dùng trong công tác quản lý nhân sự.

  * Phân công công việc cho nhân viên trong phòng.

  * Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ công việc của nhân viên trong phòng.

  * Chấm công cho nhân viên trong phòng.

  * Hội ý với nhân viên trong phòng để giải quyết các công việc đột xuất.

  * Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các chế độ chính sách , nội quy quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn từng hệ thống: quy định làm việc an toàn lao động và vệ sinh lao động, các chế độ chính sách đãi ngộ của Công ty, các quy định khen thưởng, kỷ luật… đảm bảo phù hợp môi trường VHDN và luật pháp VN.

  * Lập kế hoạch và dự trù ngân sách cho các hoạt động phát triển nguồn nhân lực.

  Như vậy, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Chính vì thế mà người làm hành chính nhân sự nên cần được đào tạo thường xuyên để thay đối phương pháp quản trị nhân sự sao cho phù hợp với xu hướng chung của các doanh nghiệp khác, giữ chân nhân tài ở thời điểm hiện tại.

  Nguồn: Blog Nhân sự

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Phòng Nhân Sự?
 • Nhiệm Vụ Và Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Là Gì Trong Công Ty?
 • Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Mô Tả Công Việc Hàng Ngày
 • Mẫu Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Ma Trận Phân Công Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban Trong Bộ Máy Quản Lý
 • Bạn đang xem bài viết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Nhân Sự trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100