Xem Nhiều 6/2023 #️ Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Xây Dựng # Top 7 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Xây Dựng # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Xây Dựng mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủChức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

A. Chức năng

Phòng Quản lý xây dựng có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, để Sở trình UBND tỉnh ban hành.

– Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài.

– Tham mưu tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

– Tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

– Tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp.

– Tham mưu cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật,  đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh).

– Tham mưu theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

– Tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao để Sở báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

[Trở về]

Các tin đã đăng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG SỞ

Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Xây Dựng

Các phòng ban

Phòng Quản lý Xây dựng

Nhiệm vụ của phòng Quản lý Xây dựng

Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài;

2. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật;

3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

4. Tham mưu quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập;

5. Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp;

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh); không bao gồm quy định tại Khoản 6, Điều 10 Quy chế này;

7. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

8. Tham mưu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở Giao.

Tin khác

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Sinh Viên

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý sinh viên

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý sinh viên

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của nhà trường.

2. Tổ chức các lớp và thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên:

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhà trường. Sắp xếp sinh viên vào các lớp, tổ và chỉ định ban cán sự lâm thời cho các lớp trong thời gian đầu khoá học;

– Kiện toàn hệ thống cán bộ tổ, lớp đầu các năm học;

– Làm thẻ cho sinh viên nhập học, thu thẻ sinh viên thôi học, tốt nghiệp ra trường và giải quyết các vấn đề phát sinh về thẻ trong quá trình sinh viên học tập tại trường;

– Thống kê, lập các báo cáo định kỳ về sinh viên, quản lý hồ sơ của sinh viên trúng tuyển, trả hồ sơ cho sinh viên khi ra trường;

– Lập danh sách ngừng học, thôi học và tiếp tục vào học sau ngừng học theo định kỳ và theo đề nghị của người học trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt và ra quyết định;

– Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng trong việc theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối học kỳ, năm học, khoá học; chỉ đạo các lớp tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế; xét học bổng, học phí cho sinh viên;

– Tổ chức thực hiện việc trao đổi kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên với gia đình;

– Đề xuất đội ngũ cố vấn học tập để nhà trường phê duyệt và phối hợp với đội ngũ cố vấn học tập trong quản lý sinh viên;

– Xây dựng và quản lý hệ thống địa chỉ liên lạc với sinh viên sau tốt nghiệp;

– Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng trong thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp;

– Phối hợp với Phòng Đào tạo, Hành chính tổng hợp và Phòng Công tác chính trị trong tổ chức khai giảng năm học và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên;

– Tổ chức và quản lý việc sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

– Hỗ trợ Phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh.

3. Giáo dục chính trị tư tưởng cho người học

– Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên theo kế hoạch của nhà trường; tổ chức các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp;

– Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân – HSSV theo kế hoạch, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ và các sinh hoạt chính trị khác;

– Đề xuất danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để nhà trường xem xét giải quyết;

– Phối hợp với Trạm Y tế triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên;

– Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên.

5. Thực hiện công tác an ninh – chính trị, trật tự – an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

– Phối hợp với Ban quản lý Khu nội trú tổ chức tiếp nhận sinh viên vào Khu nội trú; tổ chức và duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản của sinh viên trong khu nội trú;

– Quản lý sinh viên ngoại trú, giải quyết các xác nhận để sinh viên có thể đăng ký tạm trú tại nơi cư trú. Quản lý sự thay đổi chỗ ở của sinh viên trong khu nội trú và chuyển từ Khu nội trú ra ngoài;

6. Công tác văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, y tế và vệ sinh môi trường:

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các đơn vị tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao;

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường; phối hợp với Trạm y tế trong công tác phòng chống dịch, bệnh;

7. Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị cho website của nhà trường.

8. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.​​

Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Trưởng phòng quản lý chất lượng là gì?

Bạn đã nghe khá nhiều về công việc quản lý chất lượng QA? Trưởng phòng quản lý chất lượng đứng bộ phận đó, họ chịu trách nhiệm chung cho công tác quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp phù hợp với mục đích và đáp ứng được các yêu cầu bên trong và bên ngoài.

Chức năng của Trưởng phòng quản lý chất lượng

Đảm bảo tuân thủ sản phẩm

Trưởng phòng quản lý chất lượng có chức năng đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đề ra, đáp ứng mong đợi của khách hàng. Công việc của họ là kiểm tra các sản phẩm để đảm bảo rằng chúng đạt yêu cầu, thông số kỹ thuật, sử dụng danh sách kiểm tra để xác nhận các sản phẩm được đóng gói an toàn, có hạn sử dụng và hướng dẫn.

Đào tạo

Một trong những chức năng quan trọng của người quản lý chất lượng là thực hiện các chương trình đào tạo, đảm bảo nhân viên được cập nhật với các hệ thống và yêu cầu chất lượng. Bên cạnh đó, giám sát công việc của nhân viên đảm bảo họ thực hiện đúng yêu cầu và trách nhiệm được giao. Ví dụ như trong doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, Trưởng phòng quản lý chất lượng cần đảm bảo nhân hiểu được tầm quan trọng của việc pha trộn các tỷ lệ một cách chính xác, ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sản phẩm, vệ sinh an toàn như đeo găng tay, lưới tóc,…

Phát triển và cải tiến sản phẩm

Khả năng giải quyết vấn đề, tập trung vào khách hàng sẽ dẫn đến sự cải tiến của hàng hóa, dịch vụ, đây cũng là điểm đáng lưu ý của Trưởng phòng quản lý chất lượng. Họ giám sát các dự án nghiên cứu để cải tiến quy trình, chất lượng, kỹ thuật bảo quản và giải pháp đóng gói.

Liên tục cập nhật thông tin, khả năng cải thiện và phát triển sản phẩm hiệu quả, đáp ứng mong đợi của khách hàng cũng như nâng cao hiệu suất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Triển khai và giám sát hệ thống quản lý chất lượng

Phân tích dữ liệu

Trưởng phòng quản lý chất lượng xem xét dữ liệu từ hệ thống dây chuyền sản xuất, xác định các vấn đề về chất lượng, phân tích dữ liệu và đề xuất các thay đổi trong quy trình sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng nhằm loại bỏ các vấn đề. Bên cạnh đó, họ cũng phân tích hồ sơ lợi nhuận của sản phẩm để xác định xu hướng trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng quản lý chất lượng

– Thực hiện hoàn thành mục tiêu của công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chức năng và hoạt động của cả phòng.

– Đề xuất chương trình, chính sách, kế hoạch đảm bảo chất lượng. Xây dựng và thiết lập quy trình, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật chất lượng của công ty.

– Quản lý, lãnh đạo, hướng dẫn cho nhân viên QA thực hiện tốt vai trò của mình, công việc hàng ngày.

– Trao đổi, giải thích, tư vấn cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng, quá trình vận hành sản xuất tuân thủ theo đúng hướng dẫn, quy chế, quy định về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn nội bộ.

– Đảm bảo sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

– Quản lý tài nguyên, ngân sách cần thiết để thực hiện các chức năng của bộ phận.

– Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên bàn giao.

Trách nhiệm, vai trò của Trưởng phòng quản lý chất lượng

Trưởng phòng quản lý chất lượng có trách nhiệm xác định chiến lược, cách tiếp cận và thực hiện QA trong các dự án phát triển. Lãnh đạo và chỉ huy nhóm QA tuân thủ các nguyên tắc, làm tốt vai trò của mình.

Trưởng phòng QA chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các nhiệm vụ phát triển đáp ứng tiêu chí chất lượng thông qua lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra, theo dõi vấn đề. Vai trò của Trưởng phòng quản lý chất lượng đòi hỏi tư duy chiến lược, lập kế hoạch và chuyên môn tốt trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo chất lượng được kiểm soát tốt ngay từ đầu khâu thực hiện.

Vai trò của họ gồm những nỗ lực để duy trì chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Làm cho doanh nghiệp này càng phát triển, tăng năng suất, lợi nhuận. Tùy thuộc vào lĩnh vực, các Trưởng phòng quản lý chất lượng duy trì các quy trình và chương trình khác nhau để đảm bảo công ty đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức về chức năng, an toàn, sự chấp nhận của người tiêu dùng.

Website: http://hrchannels.com

Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

Hai Phong Office: 108 Lach Tray Str, Ngo Quyen, Hai Phong

HCM Office: Floor 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue Str, District 1, HCMC

Bạn đang xem bài viết Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Xây Dựng trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!