Xem Nhiều 1/2023 #️ Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Giao Dịch Thực Phẩm An Toàn Và Dịch Vụ Nông Nghiệp An Việt # Top 9 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Giao Dịch Thực Phẩm An Toàn Và Dịch Vụ Nông Nghiệp An Việt # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Giao Dịch Thực Phẩm An Toàn Và Dịch Vụ Nông Nghiệp An Việt mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIAO DỊCH THỰC PHẨM AN TOÀN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN VIỆT (AVC)

                 

       Trung tâm Giao dịch thực phẩm an toàn và Dịch vụ nông nghiệp An Việt là đơn vị trực thuộc Tập đoàn An Việt.

     Trung tâm được thành lập theo quyết định số: 06/QĐ-AVG, ngày 26 tháng 02 năm 2018, của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Việt.

     Trung tâm là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, mã số thuế và tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

     Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ:

     1. Chức năng      

     Giới thiệu, quảng bá, tổ chức liên kết, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất thực phẩm, nông sản Việt Nam với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

     2. Nhiệm vụ

      – Tổ chức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm, nông sản của các đơn vị, cá nhân, HTX, doanh nghiệp với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

       - Tổ chức kết nối, liên kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, nông sản Việt Nam với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

     - Tổ chức kết nối các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất vật tư, trang thiết bị, nguyên vật liệu trong nước và ngoài nước với các đơn vị, HTX, doanh nghiệp sản xuất nông sản, thực phẩm trong cả nước.

     - Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp, kết nối chuyên gia, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất thực phẩm, nông sản Việt Nam phát triển bền vững.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Giao Dịch Bắc Sài Gòn

Giải pháp cho chiến lược kinh doanh mới

Hãy để Chúng tôi giúp bạn giải quyết nhưng câu hỏi trên bằng “BỘ GIẢI PHÁP ONLINE MARKETING” được đúc rút từ việc kinh doanh online của Quý Khách hàng, đối tác.

Đã có mọt sự thay đổi về thuật toán lớn trên Google trong tuần vừa qua. Nhiều webmaster quốc tế, Việt Nam tin là thế.

Đã có mọt sự thay đổi về thuật toán lớn trên Google trong tuần vừa qua. Nhiều webmaster quốc tế, Việt Nam tin là thế.

Bảng giá dịch vụ chăm sóc website

Ngoài những dịch vụ có trong bảng giá này. Công ty Chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho Quý Khách chiến lược Online Marketing cho tất cả các gói sử dụng. Bảng giá này chỉ áp dụng cho những Doanh Nghiệp có hợp đồng 03 tháng, 06 tháng đến 1 năm.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Trung Tâm

Trang chủ

Giới thiệu

Trung tâm Thuận Bắc

Chức năng, nhiệm vụ trung tâm

QUY CHẾ

Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp –

Giáo dục thường xuyên huyện Thuận bắc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-UBND ngày     tháng01 năm 2017

của Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thuận Bắc (sau đây viết tắt là Trung tâm) vềcơ cấu tổ chức của Trung tâm; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy nghề;giáo viên; người học; cơ sở vật chất và tài chính; quan hệ giữa Trung tâm vớidoanh nghiệp, gia đình và các cơ quan, tổ chức khác.

Điều 2.Vị trí, chức năng của Trung tâm

2. Trung tâm chịusự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; chịu sự quảnlý và hướng dẫn về chuyên môn: lĩnh vực giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp củaSở Giáo dục và Đào tạo và lĩnh vực dạy nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xãhội.

3. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thôn ẤnĐạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

4. Phạm vi hoạt động của Trung tâm trên địa bàn huyện Thuận Bắc và một sốđịa phương thuộc huyện Ninh Hải (theo mô hình Trung tâm liên huyện).

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Tổchức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độsơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề,truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người laođộng trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đàotạo nghề cho lao động nông thônvà tổ chức thực hiện các chínhsách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Tổchức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóamù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầungười học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đàotạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáodục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Tổchức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơcấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng,chuyển giao công nghệ.

4. Xâydựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

5. Quảnlý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định củapháp luật.

6. Tổchức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7. Nghiêncứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyênvà hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ pháttriển kinh tế – xã hội của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấpchứng chỉ theo quy định.

9. Tưvấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trunghọc cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

10. Phốihợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp,giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành,thực tập tại doanh nghiệp.

11. Thựchiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướngnghiệp.

12. Quảnlý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định củapháp luật.

13. Tạođiều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viêncủa Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Thựchiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Thựchiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm

1. Đượcchủ động xây dựng và tổ chức thựchiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợpvới chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trungtâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thịtrường lao động.

2. Đượctổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Được liên doanh, liên kết hoạt độngđào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nướcngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định củapháp luật.

5. Đượctổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Đượcsử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trungtâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

7. Thựchiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

Điều 5.Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm bao gồm:

1. Cơ cấu tổ chức bao gồm:

a) Trungtâm có Giám đốc và Phó Giám đốc; Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm theochức năng nhiệm vụ được giao; Phó Giám đốc là ngườigiúp Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

Việc bổ nhiệm, bổnhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo tiêu chuẩn,quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của huyện và theo quy định củapháp luật

b) Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ Văn phònggiáo vụ; Tổ Hướng nghiệp-Dạy nghề; Tổ Giáo dục thường xuyên. Mỗi Tổ có Tổtrưởng và 01 Tổ phó.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

1.Nhiệm vụ:

-Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác hành chính quản trị, kế toán – tàivụ, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, thanh tra, thi đua khen thưởng – kỷ luật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng;

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tàichính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huyđộng được để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

- Thường xuyên chăm lo cải thiện điềukiện làm việc, giảng dạy, học tập cho viên chức, giáo viên, nhân viên và ngườihọc;

– Tổ chức và chỉ đạo xâydựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hộitrong Trung tâm;

– Tổ chức thực hiện quychế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức, giáo viên,nhân viên và người học trong Trung tâm;

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độbáo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

2. Quyền hạn:

– Là chủ tài khoản củaTrung tâm;

- Được quyết định các biện pháp đểthực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại các Điều 3 vàĐiều 4 của Quy chế này;

- Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức củaTrung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Điều 5 của Quy chế này;

- Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn,nghiệp vụ;

- Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động đối với viênchức, giáo viên và nhân viên theo quy định của pháp luật;

– Giao kết hợp đồng đàotạo nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng với người học theo quy định của pháp luật;

- Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; cơsở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng,thực hành, thực tập hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định củapháp luật;

- Cấp chứng chỉ, học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lựccho học viên học tại Trung tâm theo quy định;

- Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, giáoviên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

- Được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn củaPhó Giám đốc

– Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trungtâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốcvà giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao;

– Khi giải quyết công việc, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà pháp luật về kết quả công việc được giao;

– KhiGiám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trungtâm;

- Được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 8. Hội đồng khoa học, Hội đồngthi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm

Căn cứ vào yêu cầu của côngtác điều hành, Giám đốc Trung tâm thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc của các Hội đồng khoa học, Hội đồng thiđua khen thưởng, hội đồng kỷ luật.

Điều 9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong Trung tâm

1. Tổ chức Đảng Cộng sản ViệtNam trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên hoạt động theoHiến pháp, Pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các đoàn thể, tổ chức xã hộitrong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ của tổchức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu chung.

CHƯƠNG IV

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 10. Kế hoạch giáo dục, nghềđào tạo

1. Trung tâm thực hiện chươngtrình GDTX, giáo dục KTTH-HN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ vàochương trình giáo dục và kế hoạch năm học, Trung tâm xây dựng kế hoạch và thờikhóa biểu để điều hành hoạt động dạy học; sử dụng sách giáo khoa và tàiliệu học tập theo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa của BộGiáo dục và Đào tạo, các tài liệu học tập riêng cho địa phương do Sở Giáo dụcvà Đào tạo quy định.

2. Trungtâm tổ chức xây dựng, ban hành chư­ơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp và cácchư­ơng trình dạy nghề thường xuyên; Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hànhgiáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghềkhác theo quy định của pháp luật. Thư­ờng xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sungchương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịchvụ; Liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đào tạo chương trìnhgiáo dục thường xuyên để lấy bằng trung cấp. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạonhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động, Trungtâm kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo của Trung tâm.

Điều 11. Tuyển sinh

Tr­ung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu đượcgiao kết hợp với nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ củađịa phương và năng lực đào tạo của Trung tâm. Tổ chức tuyển sinh theo Quy chếtuyển sinh hiện hành.

Điều 12. Tổ chức lớp học

1. Học viên học tập tại Trung tâm theo hình thức vừa làm vừa học được tổchức theo lớp học. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, mộthoặc hai lớp phó. Lớp trưởng và lớp phó do tập thể lớp bầu ra.

2. Học viên học tập tại Trung tâm theo các hình thức học từ xa, tự học cóhướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng.

Điều 13. Hệ thống sổ sách theo dõihoạt động giáo dục

Thực hiện theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Giáodục và Đào tạo.

Điều 14. Kiểm tra, đánh giá, cấpchứng chỉ nghề

Trung tâm tổ chức kiểm tra, đánhgiá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người học theo Quy chếthi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vàBộ Giáo dục- Đào tạo.

Điều 15. Cấp và quản lý chứng chỉnghề

Trung tâm thực hiện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên, nghềphổ thông theo quy định của của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục-Đào tạo.

CHƯƠNG V

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Điều 16.Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình quy định và kế hoạch đượcgiao.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật; chấphành quy chế, nội quy của Trung tâm; tham gia các hoạt động chung của Trung tâmvà với địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở.

3. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;rèn luyện phẩm chất đạo đức; giữ gìn uy tín, danh dự của nhà giáo.

4. Tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyềnvà lợi ích chính đáng của người học nghề.

5. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảngdạy.

6. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quyền hạn của giáo viên

1. Được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kế hoạchđược giao.

2. Được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lựccá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

3. Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹthuật của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theoquy định của pháp luật. Được đi thực tế sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới.

6. Được hợp đồng thỉnh giảng và thực nghiệm khoa học tại các cơ sở dạynghề, cơ sở giáo dục khác, nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quy định tạiĐiều 16 của Quy chế này.

7. Được hưởng các chế độ, chính sách và các quyền khác theo quy định củapháp luật.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn củacán bộ, nhân viên

Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩavụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công; được hưởngcác chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng lao động.

CHƯƠNG VI

NGƯỜI HỌC

Điều 19.Người học

Người học có nhu cầu học nghềtrình độ sơ cấp, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề, nghề phổ thông và có đủ điều kiệntheo quy định của pháp luật được giao kết hợp đồng học nghề với Giám đốc Trungtâm. 

Điều 20. Nhiệm vụ của ngườihọc

1. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đàotạo của Trung tâm.

2. Tôntrọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập; thựchiện quy chế, nội quy của Trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

3.  Đóng học phítheo quy định.

4. Tham gia lao động vàhoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản củaTrung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

6.  Tuân thủ các quyđịnh về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

7.  Thực hiện nếp sốngvăn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống củaTrung tâm. 

Điều 21. Quyền của người học

1.Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng,điều kiện của bản thân và Trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chươngtrình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếpnhận.

2. Được bảo lưu kết quả học tập theo quyđịnh của pháp luật.

3. Được Trung tâm tôn trọng vàđối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện củamình.

4. Được cấp chứng chỉ nghềtheo quy định.

5. Được tham gia hoạt độngđoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

6. Được sử dụng thiết bị,phương tiện của Trung tâm, của cơ sở sản xuất phục vụ việc học tập, thực hành,thực tập nghề và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Được đảm bảo các điềukiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tậpnghề theo quy định của pháp luật.

7. Được trực tiếp hoặc thôngqua đại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với Trung tâm về cácgiải pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng củamình.

8. Được hưởng các chính sách đốivới người học nghề theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 22. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Việc quản lý tài sản củaTrung tâm phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong Trungtâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

2. Việc quản lý thu, chi từcác nguồn tài chính của Trung tâm phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấphành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 23. Nguồn tài chính

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Học phí, các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học,chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất.

3. Các nguồn thu tài chính hợp pháp khác.

Điều 24. Quản lý tài sản, tài chính

1. Việc quản lý tài sản củaTrung tâm phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong Trungtâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

2. Việc quản lý thu, chi từcác nguồn tài chính của Trung tâm phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấphành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 25. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộmôn, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, họctập.

2. Trung tâm phải có các thiết bị dạy học, sách, tạp chí theo yêu cầu củaviệc thực hiện các chương trình dạy học tại Trung tâm, được quản lý, sử dụng cóhiệu quả theo quy định.

CHƯƠNG VIII

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

Điều 26. Quan hệ giữa Trung tâm vớidoanh nghiệp

Trung tâm có trách nhiệm chủ độngphối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề, bao gồm:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất củadoanh nghiệp và thị trường lao động.

3. Phối hợp với doanh nghiệp đểtổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập vớithực tiễn sản xuất, dịch vụ.

4. Hợp tác với doanh nghiệp đểdạy nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp khi cónhu cầu.

5. Phối hợp với doanh nghiệptrong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Điều 27. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học

Trung tâm có trách nhiệm thôngbáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch, chỉ tiêu,tiêu chuẩn tuyển sinh học nghề và các chính sách, chế độ đối với người họcnghề hàng năm; chủ động phối hợp với gia đình người học nghề để làm tốt côngtác giáo dục đối với người học nghề nhằm phát triển toàn diện nhân cách của ngườihọc.

Điều 28. Quan hệ giữa Trung tâm với các trường phổ thông và các cơ sở giáodục khác

Trung tâm phối hợp với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp họctrong việc thực hiện nội dung giáo dục kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấnhướng nghiệp; cử giáo viên tham gia giảng dạy tại các trường THCS, THPT và trườngphổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dụckỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

Điều 29. Quan hệ giữa Trung tâm với chính quyền địa phương.

Trung tâm cótrách nhiệm chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền tại địa phương để thực hiệncác chương trình giáo dục thường xuyên, dạy nghề nhằm nâng cao trình độ vănhóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người laođộng trong mọi thành phần kinh tế; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, họcnghề của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Điều 30. Quan hệ giữa Trung tâm vớicác tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội tại địa phương

1. Trung tâm phối hợp với cáctổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị- xã hội – nghề nghiệp, tổ chứcnghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung củacác chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọingười, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập.

CHƯƠNG XI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 31. Trách nhiệm thihành

1. Ủyban nhân dân huyện Thuận Bắc có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnQuy chế này.

2.Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

– Chỉđạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra mọi hoạt động của Trung tâm đảm bảođạt hiệu quả.

Điều 32. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướngmắc, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyệnThuận Bắc để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướngmắc, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyệnThuận Bắc để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

5 Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Một Giao Dịch Viên

Nếu bạn muốn thi tuyển để trở thành một giao dịch viên ngân hàng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, bạn cần phải hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ cơ bản sau.

Giao dịch viên là gì?

Bạn đang thắc mắc nghề giao dịch viên là gì? Đây là những nhân viên ngân hàng làm việc tại các quầy giao dịch ở các chi nhánh, phòng giao dịch hay các điểm giao dịch của một ngân hàng. Họ xử lí các nhu cầu giao dịch cơ bản của khách hàng như ủy nhiệm chi, thu hộ, chi hộ, mở tài khoản, xử lý thông tin tài khoản, nộp tiền, rút tiền, hạch toán giao dịch …. cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Giao dịch viên ngân hàng là một nghề “Mặt hoa da phấn” tại ngân hàng, trực tiếp tiếp xúc, xử lý giải quyết các nhu cầu của khách hàng. Họ phản ánh chất lượng dịch vụ, hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng, đòi hỏi yêu cầu cao về ngoại hình, nghiệp vụ, đồng thời có được kỹ năng giao tiếp khéo léo… Trong xu hướng cạnh tranh khắc nghiệt thì các ngân hàng xây dựng hình ảnh của người giao dịch viên là người tạo ra vũ khí cạnh tranh với các ngân hàng khác.

Cần kiến thức gì để trở thành một giao dịch viên ngân hàng giỏi?

Công việc của giao dịch viên ngân hàng

Công việc của một giao dịch viên ngân hàng người trực tiếp tiếp xúc, tư vấn bán hàng và thực hiện các yêu cầu dịch vụ của khách hàng tại quầy giao dịch trong khả năng và của mình nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến khách hàng. Đòi hỏi nghiệp vụ của giao dịch viên ngân hàng về tính chuyên nghiệp, văn hóa ngân hàng và nhiều giá trị vô hình khác được thể hiện qua cường độ làm việc, thái độ phục vụ và khả năng xử lý chính xác của giao dịch viên.

Đón tiếp, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Nhiệm vụ của một giao dịch viên trước hết là người đón tiếp, chào hỏi khách hàng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, trong một khoảng thời gian ngắn, tạo cho khách hàng những ấn tượng tốt đẹp về ngân hàng. Đồng thời, giao dịch viên phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng kịp thời để tìm biện pháp hỗ trợ. Nhiệm vụ này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, khéo léo cũng như sự chu đáo và tận tâm của mỗi giao dịch viên. Cần nắm rõ các nhu cầu của Khách hàng để xác định được các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Làm giao dịch viên ngân hàng, mặt hoa da phấn nhưng áp lực cực lớn

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/ dịch vụ của ngân hàng

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của một giao dịch viên còn bao gồm trách nhiệm cung cấp đến khách hàng những thông tin cần thiết qua các nghiệp vụ như:

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng các thông tin về sản phẩm/ dịch của ngân hàng phù hợp với nhu cầu khách hàng

Giới thiệu các sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi đến với khách hàng

Giải đáp thắc mắc của khách hàng, thiết lập mối quan hệ, giới thiệu, tư vấn và cập nhật chính sách-sản phẩm-dịch vụ của Ngân hàng đến với khách hàng

Thu thập, hướng dẫn, giải thích và cập nhật các thông tin từ khách hàng (trong phạm vi được phép), phản hồi các kiến nghị và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghiệp vụ, các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng.

Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và đảm bảo uy tín của Ngân hàng.

5 tố chất mà một giao dịch viên ngân hàng cần phải có

Thực hiện các giao dịch

Nhiệm vụ của một giao dịch viên ngân hàng quan trọng, cần thiết nhất là thực hiện các thao tác nghiệp vụ nhằm hoàn thành các giao dịch đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đảm bảo cung cấp, phục vụ yêu cầu của khách hàng và các hoạt động nghiệp vụ một cách an toàn, nhanh chóng, chính xác theo đúng quy trình, quy định của Ngân hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Thực hiện công tác hạch toán kế toán, báo cáo khi được yêu cầu

Thực hiện công tác báo cáo như: báo cáo tiền mặt, liệt kê giao dịch khi cần thiết.

Bạn có biết công việc của một giao dịch viên ngân hàng?

Chăm sóc khách hàng và phát triển quan hệ lâu dài

Chăm sóc khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng.

Quan tâm, chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ nhằm tạo thiện cảm tốt đẹp, thúc đẩy khách sử dụng thêm sản phẩm/ dịch vụ khác.

Bên cạnh các nhiệm vụ của một giao dịch viên cơ bản, họ còn phải hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên cũng như sự phân công, điều động của Ngân hàng. Dù chịu nhiều áp lực với khối công việc khổng lồ nhưng công việc này cũng mang lại cho các bạn một mức lương thưởng hậu hĩnh, mở rộng mối quan hệ và nâng cao kĩ năng giao tiếp. Đây là cơ hội để rèn luyện bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Bạn đang xem bài viết Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Giao Dịch Thực Phẩm An Toàn Và Dịch Vụ Nông Nghiệp An Việt trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!