Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi ❣️ Top Trend

Xem 7,128

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 7,128 lượt xem.

Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Đã Phát Huy Tác Dụng

Kết Quả Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Ngành Kttv

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Các Đơn Vị, Địa Phương

Bộ Công An Đề Ra 6 Nhóm Giải Pháp Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Tham Nhũng “vặt”

Sau 6 tháng tổ chức triển khai thực hiện, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả cụ thể:

Thứ nhất, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng:

Đã sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của phường và tổ dân phố tinh gọn cụ thể: Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận và đi vào hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử chuẩn mực đạo đức, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phường. UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch số 47/KH – UBND ngày 13/02/2020 về triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn phường năm 2022. Trong đó chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong đó phòng ngừa là chính, tập trung chỉ đạo triển khai Công khai minh bạch tài sản thu nhập, cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý về khoa học và công nghệ trên tất cả các hoạt động, xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp nhằm tăng cường hoạt động đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan qua đó đánh giá việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm tăng cường hoạt động đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan.

UBND phường đã thường xuyên kiện toàn tổ tiếp dân khi có thay đổi, hàng tháng thông báo lịch tiếp công dân của UBND phường trên đài truyền thanh của phường. Trực tiếp tiếp công dân chủ yếu là Chủ tịch UBND, khi chủ tịch đi vắng thì phân công đồng chí Phó chủ tịch tiếp công dân thay và công chức tư pháp được Chủ tịch UBND phân công kiêm nhiệm công tác tiếp công dân. Thực hiện đầy đủ chế độ trực tiếp dân theo quy định đối với các đồng chí tham gia trực tiếp tiếp công dân.

Thứ hai, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: UBND phường thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật như đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại UBND phường. 6 tháng đầu năm không phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cần xử lý.

Về thực hiện cải cách hành chính, UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 17/KH – UBND ngày 21/01/2020 về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường năm 2022 và thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, góp phần tạo điều kiện cho người dân khi đến thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và hoạt động của đơn vị. 6 tháng đầu năm tiếp nhận 01 đơn thư về tranh chấp ngõ đi chung đã giải quyết. Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, triển khai và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015. Chi trả 100% các khoản lương, phụ cấp qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kịp thời và các chi phí hành chính. Duy trì đường dây nóng tại văn phòng UBND để tiếp nhận thông tin phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 6 tháng đầu năm 2022 chưa nhận được thông tin phản ánh hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân về vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan.

Thứ ba, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: UBND phườngthực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND quận trong việc cấm sử dụng tài sản công của đơn vị không đúng quy định gây thất thoát, lãng phí, cấm tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong các dịp lễ, tết. 6 tháng đầu năm 2022 không phát hiện vụ việc tham nhũng phải xử lý.

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm cho thấy cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm đến công tácphòng, chống tham nhũng trong toàn đơn vị, luôn xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết, động viên tinh thần phê và tự phê trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, bộ phận trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của các tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng cũng thường xuyên được chỉ đạo triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại như: Công khai, minh bạch, dân chủ trên một số lĩnh vực còn hạn chế nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, công tác kiểm tra, công tác giám sát, tự kiểm tra nội bộ còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, đẩy lùi quan liêu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, UBND phường xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Một là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt các nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan

Hai là phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và từng đồng chí cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các nội quy, quy chế của đơn vị, tự kiểm tra công vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng.

thực hiện tốt rà soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần tạo điều kiện cho người dân khi đến giao dịch được thuận lợi./ .

Lê Thị Huyền

Một Số Kết Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Của Các Cơ Quan, Đơn Vị Thuộc Chính Phủ

Tham Nhũng Và Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta Hiện Nay

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa, Phát Hiện Tham Nhũng

Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Bạn đang xem bài viết Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022 Trên Địa Bàn Phường Phúc Lợi trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 1882 / Xu hướng 1972 / Tổng 2062 thumb
🌟 Home
🌟 Top