Xem Nhiều 6/2023 #️ Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 # Top 12 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng và chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, nhất là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đó là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

1. Kết quả các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015-2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”(1), trong giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ đã được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức; các phong trào thi đua đã triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Nội vụ được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung, nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua các phong trào thi đua, đã có 10 tập thể và 30 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động các hạng; 04 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 23 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể; Cờ Thi đua cấp bộ cho 44 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp bộ cho 40 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 197 tập thể và 452 cá nhân(2).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các phong trào thi đua được phát động thời gian qua có nội dung phong phú, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ và ngành Nội vụ, công tác khen thưởng kịp thời đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, ngày 13/8/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019-2025 đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Qua các phong trào thi đua, công chức, viên chức Bộ Nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp và tác phong chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, chất lượng thực hiện Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ được nâng lên rõ rệt.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua này, đã có 19 tập thể và 166 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(3).

Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả rất quan trọng, thể hiện cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

– Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: đã chủ động, sáng tạo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng định hướng, động viên kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối tượng người có công, khen thưởng đối ngoại… Hướng dẫn khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ ban hành 07 nghị định và nhiều thông tư về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo: thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đồng thời khẳng định chính sách đúng đắn về tôn giáo và công tác tôn giáo của Việt Nam.

– Công tác văn thư, lưu trữ: tích cực, chủ động xây dựng và tham mưu ban hành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; đã hoàn thành Bộ pháp điển đề mục Văn thư – Lưu trữ, Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia… góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, dần chuyển sang số hóa tài liệu lưu trữ.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030; tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp, tài liệu bồi dưỡng ngạch công chức… Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đa dạng hoá các ngành đạo tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở cải tiến, đổi mới chương trình, giáo trình và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

– Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: Thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tận dụng những ưu thế của các phương tiện thông tin hiện đại, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được coi trọng. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ đã tích cực tuyên truyền biểu dương những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến gắn với việc tiếp tục triển khai các phong trào thi đua.

Trong thời gian qua, Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ và Hội đồng thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thường xuyên được kiện toàn; đã kịp thời tham mưu giúp Bộ trưởng và thủ trưởng các đơn vị xây dựng, ban hành hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, chuyên đề, theo đợt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của ngành; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng sáng kiến và Hội đồng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trong việc xét, công nhận sáng kiến, đánh giá, xếp loại làm căn cứ cho việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng.

2. Những bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đối với người đứng đầu; phát huy hiệu quả, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng; sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Thứ ba, chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới ở mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa lớn trong từng cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, chú trọng công tác truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng, điển hình tiên tiến…với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tích cực tuyên truyền, giáo dục và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ năm, thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng trong việc phát hiện, đề xuất kịp thời việc xét khen thưởng. Bố trí công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có năng lực, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với công việc.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới

Một là, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tổng kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng, cần đảm bảo chính xác, công khai, kịp thời trong tổ chức và tổng kết các phong trào thi đua, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp. Xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bốn là, tăng cường và đổi mới hoạt động truyền thông về gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua và kết quả thực hiện; bố trí thời lượng phù hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc triển khai các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị.

Sáu là, tiến hành sơ kết, tổng kết qua mỗi phong trào thi đua, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời khắc phục; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới./.

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.407.

(2),(4) Bộ Nội vụ, Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 548/QĐ-BNV ngày 17/8/2020 về việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ.

Nguyễn Thị Sự, Văn phòng Bộ Nội vụ

Theo: https://tcnn.vn/

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Phong Trào Thi Đua Yêu Nước Và Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Giai Đoạn 2010

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Trong 5 năm qua, Bộ LĐTBXH đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phần thứ haiPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾUCÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 Bước vào giai đoạn 2015 – 2020, nhiệm vụ của Ngành LĐTBXH rất nặng nề, với rất nhiều thách thức để đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội, toàn Ngành LĐTBXH phải cố gắng để tạo bước phát triển nhanh, toàn diện trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, từng bước hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt chính sách người có công, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giảm hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, những người thiệt thòi, yếu thế được trợ giúp, tạo điều kiện vươn lên hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tệ nạn xã hội… bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong việc thụ hưởng thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng cần bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011 – 2015, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành được giao trong giai đoạn 2016 – 2020. Để phấn đấu đạt các chỉ tiêu, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành LĐTBXH giai đoạn 2016 – 2020 được xác định là giải pháp cơ bản và tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 1. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Ngành theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kết luận số 83/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trao thi đua và công tác khen thưởng. 3. Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của toàn ngành LĐTBXH và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020) được Đảng và Nhà nước giao để phát động các phong trào thi đua, nhằm phát huy sức mạnh, trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành theo phương châm xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động của Ngành càng sâu rộng. 4. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cả ba mặt: tổ chức, phong trào và các giải pháp, thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân trong Ngành cũng như toàn xã hội, không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. 5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, của các Sở, các đơn vị trực thuộc. 6. Đa dạng hoá các hình thức, phương thức tuyên truyền; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua. 7. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào, rút kinh nghiệm và tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời, chú ý đề xuất các biện pháp, cách làm hiệu quả để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Kính thưa các quý vị đại biểu, Phát huy thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, có chất lượng và có hiệu quả từ Trung ương đến địa phương và cơ sở với truyền thống đoàn kết của Ngành, chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, động lực và nhiều nhân tố mới trong toàn Ngành, phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra về lao động, người có công và xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020.

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng: Phải Bắt Đầu Từ Công Tác Cán Bộ

Để công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt, một vấn đề có tính quyết định là phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành. Nói cách khác là muốn nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng thì phải bắt đầu từ công tác cán bộ .

Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng là tổng hợp những phẩm chất, yếu tố quy định năng lực của họ. Đó là phẩm chất đạo đức, lối sống, sự hiểu biết về công tác thi đua, khen thưởng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đó còn là năng lực phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh của từng cá nhân, tập thể thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đầy nhiệt huyết, có năng lực lãnh đạo, tổ chức tốt đáp ứng được với yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng , sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có những diễn biến phức tạp khó lường, bên cạnh những thời cơ, vận hội là những nhân tố gây mất ổn định. Vì vậy, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta cần phải được đặc biệt quan tâm, chú trọng để không ngừng nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành, thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh , quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian qua việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức này đã được các cơ quan, ban ngành quan tâm, chú trọng . Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi vào nền nếp, đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy tinh thần làm việc, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Qua đó phát huy s ức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển kinh tế – xã hội , bảo đảm quốc phòng – an ninh…

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, t hể hiện trên một số mặt cơ bản sau:

chưa khắc phục được b ệnh hình thức, chạy theo “thành tích”. T ình trạng “ưu tiên” khen thưởng cho lãnh đạo, chưa quan tâm khen thưởng, động viên người lao động sản xuất trực tiếp còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều đơn vị .

Để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay, theo chúng tôi, cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

, đổi mới nhận thức, quan điểm về công tác cán bộ và xác định tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức ngành Thi đua – Khen thưởng.

Cần quán triệt và vận dụng tiêu chuẩn chung cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của từng chức danh, theo tiêu chuẩn Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 9 khoá X; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; các văn bản của Bộ Nội vụ và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã quy định và phải cụ thể hoá đối với từng chức danh, ngạch, bậc cán bộ, công chức của ngành.

Xây dựng Quy chế đánh giá cán bộ, công chức hàng năm, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tư cách đạo đức và hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ để qua đó phát huy những mặt tích cực, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, giúp cho các cán bộ của ngành ngày càng tự hoàn thiện mình. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng giúp cho lãnh đạo cơ quan điều chỉnh, sắp xếp lại nhân sự của cơ quan cho phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ trong cơ quan.

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Công tác quy hoạch cán bộ, công chức ngành Thi đua, Khen thưởng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của tổ chức, trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức để chủ động có phương hướng, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức trong từng giai đoạn, từng thời kỳ phát triển của từng bộ, ngành, địa phương và cả nước.

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ thi đua, khen thưởng ở các cấp đúng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng và kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành uỷ. Các bước quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ và theo đúng hướng dẫn; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bao gồm cả đào tạo và đào tạo lại, cả đào tạo dài hạn và ngắn hạn.

Tạo điều kiện để cán bộ quản lý làm công tác thi đua, khen thưởng có điều kiện được luân chuyển, thay đổi vị trí công tác làm cho cán bộ quản lý được rèn luyện trong nhiều môi trường, có điều kiện mở rộng tầm hoạt động, thay đổi tác phong làm việc để thích ứng với môi trường mới.

Hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng về: ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy trình về công tác cán bộ, công chức, viên chức ngành

Việc xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình công tác cán bộ, công chức nhằm làm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, có tính khoa học, đảm bảo tính thống nhất theo nguyên tắc, chuẩn mực chung, tránh tình trạng tuỳ tiện, áp đặt chủ quan, duy ý chí trong công tác cán bộ của ngành.

Việc x ây dựng hệ thống quy chế, quy trình công tác cán bộ phải thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cụ thể, công khai, khoa học. Xây dựng quy chế tuyển chọn cán bộ, công chức vào cương vị lãnh đạo, quản lý trong ngành Thi đua, Khen thưởng nên thông qua việc thi tuyển chuyên môn và sát hạch năng lực, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và kinh nghiệm thực tiễn về thi đua, khen thưởng thông qua thăm dò tín nhiệm. Ngoài ra, cần nghiên cứu, tìm tòi những cách thức khách quan, công bằng và có tính cạnh tranh cao.

Thứ tư, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hoá, khuyến khích hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng của từng cán bộ, công chức.

Đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải tiêu chuẩn hoá, được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, phải có kiến thức xã hội, am hiểu lịch sử và có nhận thức tốt tiếp cận thông tin mới, nhanh nhạy nắm bắt chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu về tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp về các chủ trương giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua.

Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cần phải đổi mới, kết hợp trang bị kiến thức nghiệp vụ mới, kỹ năng nghề nghiệp với việc nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

C ông tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ những hạn chế, thiếu hụt về tri thức, kỹ năng của đội ngũ quản lý làm công tác thi đua, khen thưởng; từ nhu cầu của nguồn lực để xây dựng nội dung, chương trình và lựa chọn phương pháp bồi dưỡng cho phù hợp. Phải quán triệt quan điểm lấy người học làm trung tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo trong nhà trường và đào tạo, rèn luyện trong thực tế.

thực hiện tốt quy chế quản lý và thực hiện chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thi đua, Khen thưởng

Quản lý cán bộ, công chức phải gắn với việc quan tâm đến trình độ, năng lực, trí tuệ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng các chế độ, chính sách tôn vinh, khuyến khích sự tận tâm thực hiện công vụ, khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức làm việc tốt, tận tụy và trong sạch. Cải cách về hệ thống thang lương, chú ý chế độ phụ cấp thích hợp cho những đối tượng cán bộ, công chức ở những vùng sâu, vùng xa.

Tóm lại, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở mỗi cơ quan, ban, ngành, địa phương phát triển ở mức độ nào phụ thuộc rất lớn vào năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, công chức ở nơi đó. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa ra những quyết sách trúng, đúng với năng lực, sở trường của từng người với những việc làm tương ứng. Qua đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước ở nước ta nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng. /.

Nguyễn Mạnh CườngTrường Chính trị tỉnh Hà Nam

Tiếp Tục Đổi Mới Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Khen Thưởng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, năm 2019, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng thể chế, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, Ban đã tham mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020. Các buổi Lễ diễn ra trang trọng với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; được phát thanh, truyền hình, báo chí đưa tin tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi, đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng chủ động hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện công tác thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến. Thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và phục vụ hoạt động của Ban. Đa số công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ và kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Năm 2020, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ tham mưu giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, trọng tâm là 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua trực thuộc.

Cùng với đó, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ tham mưu giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng thông qua Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham mưu chỉ đạo điểm Đại hội Thi đua yêu nước một số bộ, ngành, địa phương. Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước theo Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 25/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Chuẩn bị tốt chương trình, nội dung và các điều kiện, tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn các phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức sơ kết 02 phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

Thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng đảm bảo đúng quy định. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương; tập trung giải quyết cơ bản khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của các bộ, ngành, địa phương. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tạo không khí sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong cả nước.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của ngành Thi đua, Khen thưởng; hướng dẫn cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước của ngành Thi đua, Khen thưởng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quyết tâm thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.

Thanh Tuấn

Bạn đang xem bài viết Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!