Xem Nhiều 2/2023 #️ Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp # Top 7 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dịch vụ Tư vấn pháp lý

Khi mới khởi nghiệp, đa phần các chủ doanh nghiệp chỉ lo làm sao để có khách hàng, bán được sản phẩm và thu được lợi nhuận, … nhưng sau một thời gian hoạt động mới thấy, có quá nhiều vấn đề cần phải biết, cần phải giải quyết, trong đó có vấn đề về pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong quá trình hình thành và phát triển, một doanh nghiệp phải chịu sự tác động và điều chỉnh của rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật thuế, Luật lao động, Luật BHXH, … Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp xem nhẹ việc tuân thủ các quy định của những luật này, cho đến khi gặp phải các khó khăn, vướng mắc mới tìm cách giải quyết thì đã muộn, hoặc tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, thậm chí còn vướng vào vòng lao lý.

EMC đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển để có được sự thành công như ngày hôm nay. Chúng tôi hiểu rất rõ các vấn đề về Pháp lý, kế toán, tài chính, nhân sự, kinh doanh, chiến lược, … mà một doanh nghiệp sẽ gặp phải trong quá trình khởi nghiệp và phát triển. Với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp các thủ tục pháp lý từ khi mới thành lập cho đến khi phát triển như: Tư vấn và hỗ trợ thủ tục về thành lập doanh nghiệp; thay đổi giấy phép kinh doanh; tách, hợp nhất, sáp nhập, mua bán, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp; tư vấn và hỗ trợ pháp luật về lao động, Bảo hiểm xã hội; làm dịch vụ kế toán, thuế cho doanh nghiệp, …

Tư Vấn Quản Tị Doanh Nghiệp (Qtdn)

Mối quan tâm của Quý vị

Năng lực của chúng tôi

RSM Việt Nam đã phát triển dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp thích hợp với nhu cầu của khách hàng bất kể ngành nghề, quy mô và mức độ phức tạp của Doanh nghiệp. Dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp của chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết lập cấu trúc Quản trị hiệu quả và hữu hiệu, củng cố các tài liệu và quy trình hiện tại, giúp doanh nghiệp đối chiếu hệ thống quản trị của mình với những tiền lệ tốt nhất trong ngành nghề của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

Mối quan tâm của Quý vị

Ban Lãnh đạo hoạt động tốt đại diện cho nguồn lực chủ yếu của Doanh nghiệp cũng như của chủ sở hữu. Nhiều tài liệu hướng dẫn Quản trị doanh nghiệp khuyến nghị việc tự đánh giá thường niên đối với Ban Lãnh đạo và việc tự đánh giá nên được thực hiện bởi một bên độc lập bên ngoài tổ chức.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

Tạo điều kiện hoàn thành bảng câu hỏi hoàn chỉnh phù hợp với tổ chức

Phân tích những phản hồi và đối chiếu trong báo cáo (bao gồm phát hiện cũng như khuyến nghị cải thiện)

Trình bày báo cáo cho chủ tịch trong cuộc họp của Ban Lãnh đạo

Trình bày báo cáo cho Ban Lãnh đạo

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với kiến thức về CSA có thể hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị. Bảng câu hỏi sẽ đưa ra phù hợp với tổ chức của Quý vị, tạo ra giá trị cho Ban Lãnh đạo. Với dịch vụ CSA do RSM Việt Nam cung cấp, mọi thành viên trong Ban Lãnh đạo sẽ toàn dụng tiềm năng của họ như kỳ vọng, kế hoạch của chủ sở hữu Doanh nghiệp.

Mối quan tâm của Quý vị

Cùng với Luật doanh nghiệp, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP cho phép công ty đại chúng có quyền lựa chọn tổ chức Quản trị và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

(a) Mô hình quản trị hai lớp – Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (trong trường hợp này, một Uỷ ban Kiểm toán được đặt dưới Ban Lãnh đạo)

(b) Mô hình quản trị một lớp – Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chúng tôi có thể hỗ trợ

RSM Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ Tiểu ban Kiểm toán/ Ban Kiểm soát của doanh nghiệp đại chúng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi thấu hiểu pháp luật cũng như những rủi ro tiềm ẩn mà Doanh nghiệp có thể gặp phải, qua đó có thể áp dụng những tiền lệ và chuẩn mực tốt nhất để hỗ trợ Doanh nghiệp. Chúng tôi có thể hỗ trợ Tiểu ban Kiểm toán/ Ban Kiểm soát của Doanh nghiệp Quý vị thực hiện tròn trách nhiệm bằng cách:

Soát xét vai trò, trách nhiệm và kế hoạch thường niên của Ban Lãnh đạo cũng như các tiểu ban.

Soát xét phạm vi và nội dung báo cáo gửi đến Ban Lãnh đạo cũng như các tiểu ban.

Xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Soát xét chất lượng hoạt động một cách độc lập và có mục tiêu đối với bộ phận kiểm toán của Quý vị như một phần của Chương trình Chương trình đánh giá và cải tiến chất lượng (QAIP) theo chuẩn mực của IIA.

Mối quan tâm của Quý vị

Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp của Quý vị muốn chuyên nghiệp hóa công việc để làm tròn trách nhiệm.

Chúng tôi có thể hỗ trợ

Tổ chức hội thảo cho Ban Lãnh đạo hoặc các tiểu ban của Doanh nghiệp.

Đánh giá công việc của Ban Lãnh đạo cũng như tiểu ban kiểm toán.

Hỗ trợ so sánh, đánh giá quy trình và tài liệu Quản trị doanh nghiệp hiện hữu so với các tiền lệ và chuẩn mực tốt nhất, nhằm xác định các điểm cần cải thiện.

Là một đối tác tin cậy tham mưu công việc cho Ban Lãnh đạo.

Mối quan tâm của Quý vị

Doanh nghiệp của Quý vị đang tăng trưởng và đang trong giai đoạn cần nâng cao, chuẩn hóa cơ cấu tổng thể doanh nghiệp cũng như cơ cấu kiểm soát.

Doanh nghiệp của Quý vị đã đạt đến độ “”chín muồi”” trong ngành và nhận ra giá trị của việc nâng cao mô hình Quản trị doanh nghiệp thông qua những hướng dẫn rõ ràng đối với những khu vực nhiều rủi ro hoặc những khu vực mà tập đoàn thấy được lợi ích của việc hài hòa giữa các công ty thành viên.

Doanh nghiệp của Quý vị cần kiểm soát chặt hơn đối với những khu vực rủi ro cao

Chúng tôi có thể hỗ trợ

RSM Việt Nam có thể hỗ trợ Quý vị phát triển cơ cấu Quản trị để gia tăng thế mạnh cho Doanh nghiệp bằng cách:

Gia tăng cấu trúc Quản trị đối với những khu vực tiềm ẩn rủi ro lớn.

Xây dựng quy trình thường niên với vai trò và trách nhiệm được phân bổ để đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống quản trị doanh nghiệp

(Ví dụ. các cấu trúc Quản trị có thể được phát triển: quy tắc đạo đức, ma trận phân quyền và các chính sách Quản trị khác).

Công Ty Tnhh Tư Vấn Giải Pháp Marketing Manta

5

7410

8

7110

10

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: – Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; – Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí;

6399

11

Cổng thông tin Chi tiết: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng.

6312

12

6209

17

Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng.

5629

23

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ kinh doanh các lĩnh vực: tem, súng đạn, tiền kim khí, vàng miếng) Chi tiết: – Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

32

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: – Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) – Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) – Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

33

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: – Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) – Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket) – Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

35

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

36

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: – Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến – Bán buôn xi măng – Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi – Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, vécni – Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh – Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; – Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; – Bán buôn sơn và véc ni; – Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; – Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; – Bán buôn kính phẳng; – Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; – Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; – Bán buôn bình đun nước nóng; – Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; – Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,…; – Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

39

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

43

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: -Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh – Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện – Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự – Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm – Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

44

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: – Bán buôn vải – Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác – Bán buôn hàng may mặc – Bán buôn giày dép

4641

47

Bán buôn thực phẩm Chi tiết: – Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt – Bán buôn thủy sản – Bán buôn rau, quả – Bán buôn cà phê – Bán buôn chè – Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột – Bán buôn thực phẩm khác

4632

59

4390

61

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: – Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. – Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

63

Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: + Dây dẫn và thiết bị điện + Đường dây thông tin liên lạc + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học + Đĩa vệ tinh + Hệ thống chiếu sáng + Chuông báo cháy + Hệ

4321

66

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: – Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. – Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công…).

4299

67

Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: – Xây dựng công trình xử lý bùn. – Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu.

4229

Luật Sư Tư Vấn Quản Trị Nội Bộ Cho Doanh Nghiệp

Công ty luật Minh Khuê sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ nhân viên, luật sư chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý.

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

– Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Dịch vụ luật sư tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp được thành lập, việc quản trị sao cho phù hợp, hiệu quả và khoa học là hết sức quan trọng của một doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ:

1. Tư vấn về quản trị doanh nghiệp:

– Nghiên cứu tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để lên phương án tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động sao cho phù hợp với doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo và xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp;

– Tư vấn, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;

– Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy chế trên thực tế của doanh nghiệp;

2. Các loại quy chế nội bộ doanh nghiệp

– Đối với Công ty cổ phần:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

– Đối với Công ty TNHH:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng thành viên;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế hoạt động của kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

– Các quy chế chung đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp:

+ Quy chế Tài chính;

+ Quy chế quản lý hành chính thông tin;

+ Quy chế các phòng ban trong công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

3. Tư vấn quản trị doanh nghiệp và soạn thảo các loại hợp đồng

Công ty luật Minh Khuê sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ nhân viên, luật sư chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý.

1. Xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp:

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

4. Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng :

Các nội dung chính Luật sư của chúng tôi tư vấn xây dựng:

– Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

– Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

B. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Công ty luật Minh Khuê:

– Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

– Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

– Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

– Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

– Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Công ty luật Minh Khuê tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng:

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

4. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết vụ việc, tranh chấp cho doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê nhận trực tiếp tham gia giải quyết các vụ,việc, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp hoặc người điều hành Doanh nghiệp với các công việc như sau:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo doanh nghiệp các vấn đề pháp lý về quản trị Nhân sự – Mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp:

1.1 Qui chế xác lập cách thức phối hợp làm việc giữa các bộ phận/ cấp trên-cấp dưới/ các bộ phận với bên ngoài;

1.2 Qui chế qui định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu bộ phận, bộ phận;

1.3 Cách thức, phương pháp đánh giá khách quan kết quả làm việc của cán bộ quản lý, nhân viên ( để xây dựng qui chế thưởng-phạt theo tháng, 06 tháng, năm);

1.4 Qui chế Khen thưởng – Kỷ luật.

2. Thẩm định các vấn đề pháp lý ảnh hưởng tiêu cực đến công tác Lãnh đạo, quản lý của Chủ doanh nghiệp/người điều hành doanh nghiệp

2.1 Tổng hợp thông tin về các hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp để có Báo cáo về dự báo nguy cơ (nếu có) đối với từng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp;

2.2 Thẩm định các văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng trước khi Lãnh đạo ký;

2.3 Kiểm tra tính hợp pháp của các Quyết định về sa thải, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại… với người lao động;

2.4 Thẩm định về tính hợp pháp của các quyết định về tổ chức, quản trị nhân sự và đầu tư;

2.5 Thẩm định pháp lý các văn bản pháp qui: công văn, quyết định, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác….

2.6 Thẩm định tính phù hợp pháp luật của các qui định mà Ban lãnh đạo công ty cần ký ban hành do cấp dưới trình ký;

2.7 Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;

2.8 Là trung gian hòa giải bất đồng, tranh chấp cho Chủ Doanh nghiệp;

2.9 Đào tạo về pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của Chủ Doanh nghiệp.

3. Thực hiện các công việc về Hợp đồng, Qui chế, qui định

3.1 Thẩm định sự phù hợp hay trái pháp luật của từng hợp đồng do doanh nghiệp ký kết;

3.2 Soạn thảo Hợp đồng lao động với từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Chủ doanh nghiệp về tiền lương, bảo hiểm và chế độ khác để không ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của Chủ doanh nghiệp;

3.3 Soạn thảo Hợp đồng Mua, Bán, Hợp tác kinh doanh, Góp vốn, vay tiền…

3.4 Xây dựng, soạn thảo các loại Qui chế, Qui định:

Qui chế làm việc, Qui chế phối hợp, Qui chế phân công nhiệm vụ quyền hạn, Qui tắc ứng xử trong nội bộ và với bên ngoài Công ty, Qui chế khen thưởng-kỷ luật, Cam kết trách nhiệm của nhân viên với Công ty…;

4. Cung cấp Bộ tài liệu Mô tả công việc, qui trình làm việc của từng bộ phận…

5. Cung cấp Bảng tiêu chí để đánh giá năng lực và hiệu quả của cán bộ và nhân viên…

3. Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty trong quá trình đàm phán Hợp đồng, các giao dịch khác với tư cách là Luật sư Riêng của Chủ tịch HĐQT, TGĐ;

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

Bạn đang xem bài viết Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!