Xem Nhiều 3/2023 #️ Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình # Top 7 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ phường Hoàng Văn Thụ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề về công tác Dân số – KHHGĐ của năm. Chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, thường xuyên nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân số. Đội ngũ cộng tác viên thường xuyên kiểm tra, rà soát, vận động số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, số cặp vợ chồng sinh con một bề, đã sinh đủ số con nhưng chưa thực hiện một trong những biện pháp tránh thai hiện đại lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp cho mình.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo công tác Dân số -KHHGĐ phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức như như treo pa nô, khẩu hiệu; phát các tờ gấp, tờ rơi có nội dung về chính sách dân số; giảm sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh; sàng lọc khiếm thính ở trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ, hướng dẫn các biện pháp tránh thai an toàn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường về các pháp lệnh dân số, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số – KHHGĐ.        

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, chất lượng dân số trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ ngày càng được nâng cao. Năm 2019, công tác dân số trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu kế hoạch về dân số đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Tỷ suất sinh thô giảm 0.02%o so với năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ 3 trởn lên giảm 0,07% so với kế hoạch quận giao. Tỷ suất giới tính khi sinh duy trì ở mực 108 trẻ trai/100 trẻ gái.

Các mô hình nâng cao chất lượng dân số, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đã được triển khai tích cực và đem lại hiệu quả. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay công tác Dân số – KHHGĐ của phường Hoàng Văn Thụ vẫn tiếp tục đối mặt với các nguy cơ thách thức, khó khăn. Cụ thể, trong những năm qua, tốc độ tăng dân số cơ học trên địa bàn phường tăng nhanh nên gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý. Một bộ phận người dân còn nhận thức chưa đầy đủ về chính sách Dân số, việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nâng cao chất lượng dân số còn gặp nhiều khó khăn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 phường Hoàng Văn Thụ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để cán bộ và nhân dân có nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác Dân số – KHHGĐ trong tình hình mới. Tư vấn, trang bị kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho trẻ em gái trong độ tuổi vị thành niên, mang thai đúng tuổi và điều kiện sức khỏe của bản thân, tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành an toàn và khỏe mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu, trình độ, nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác Dân số – KHHGĐ, tập trung vào các đối tượng sinh con một bề và tuyên truyền để làm giảm thiểu sự mất cân bằng giới tính khi sinh, tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong phường, đặc biệt là trạm y tế trong việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến mọi người dân trên địa bàn phường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số bằng các buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ để cộng tác viên có đủ năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng dân số thông qua hoạt động của các mô hình chăm sóc sức khỏe như: mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng, mô hình chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên…

Hà Khanh

Admin Sở Y Tế

Phòng Dân Số – Kế Hoạch Hóa Gia Đình – Trung Tâm Y Tế Huyện Đầm Hà

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: phongdansodamha@gmail.com

II. Vị trí và chức năng 1. Vị trí, chức năng: Phòng Dân số là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế), chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế. Phòng Dân số có chức năng tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp trên và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn cấp huyện. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: a) Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương. b) Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển theo chức năng và thẩm quyền ban hành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giao. c) Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Phục hồi chức năng cho người khuyết tật; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. d) Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn. e) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển của các cơ quan ngành thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, các cơ quan tổ chức phối hợp; Ban dân số; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ về dân số – KHHGĐ trên địa bàn và cộng tác viên tại thôn, bản, khu phố. f) Triển khai thực hiện các dự án Dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyêt. g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã và cộng tác viên thôn, bản, khu phố. h) Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo, hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số – KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu sổ, phiếu của cộng tác viên dân số thôn, bản, khu phố theo quy định.

IV. Đội ngũ cán bộ 1. Hà Thị Xuân 2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3. Hoàng Văn Hà 4. Đinh Thị Biên 5. Hà Thị Thanh Viện

Các Biện Pháp Kế Hoạch Hóa Gia Đình An Toàn

Hiện nay quy mô dân số của Việt Nam ngày càng tăng lên từ đó gây sức ép rất lớn đến giáo dục, xã hội, môi trường và việc làm chính vì thế việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là vô cùng cần thiết. Việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân nhằm bảo vệ sức khỏe, hạn chế tối đa các tổn thất về kinh tế, xã hội đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi hộ gia đình nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Kế hoạch hóa gia đình là gì?

Kế hoạch hóa gia đình chính là việc lập kế hoạch sinh sản và kiểm soát việc sinh con sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của gia đình và chính sách dân số của đất nước. Ở một đất đang phát triển như Việt Nam thì thực hiện kế hoạch hóa gia đình là vô cùng cần thiết nhằm kìm hãm sự gia tăng dân số để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng y tế, giao dục và việc làm.

Ở nước ta, thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình có nghĩa là mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 – 2 con trong đó khoảng cách để sinh con thứ 2 là sau 3 – 5 năm. Sau khi sinh con thứ 2 các cặp đôi phải thực hiện quan hệ tình dục an toàn, sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Các biện pháp kế hoạch hóa gia đình an toàn

Tránh thai bằng cách sử dụng bao cao su

Đây chính là biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình hiệu quả nhất hiện nay. Bao cao su không chỉ giúp tránh thai hiệu quả mà còn giúp ngăn chặn hiệu quả các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà hoặc HIV/AIDS.

Dùng bao cao su để tránh thai là một trong các biện pháp kế hoạch hóa gia đình an toàn được nhiều cặp đôi lựa chọn vì tiện lợi và có tính an toàn cao. Hiện nay có cả loại bao cao su dành cho cả nam giới và nữ giới.

Tránh thai bằng cách sử dụng thuốc tránh thai

Tác dụng của thuốc tránh thai là ngăn chặn sự gặp gỡ của trứng và tinh trùng làm cho quá trình thụ thai không xảy ra. Thuốc tránh thai bao gồm cả thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến khích chị em nên sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày để không gây nguy hại cho sức khỏe.

Bên cạnh khả năng ngăn chặn quá trình thụ thai, thuốc tránh thai hàng ngày còn có tác dụng điều tiết hormon, điều hòa kinh nguyệt và giảm các bệnh về sinh sản hoặc làm đẹp da cho nữ giới.

Tránh thai bằng cách sử dụng thuốc diệt tinh trùng

Dùng thuốc tránh thai hàng ngày cũng có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của nam giới, một số trường hợp khác có thể bị dị ứng với các thành phần của bao cao su, khi này bạn hãy sử dụng thuốc diệt tinh trùng là biện pháp hữu hiệu nhất.

Tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng để quan hệ

Đây là phương pháp tránh thai khá đơn giản nhưng chỉ hiệu quả với những chị em có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn. Nếu quan hệ vào ngày trứng rụng hoặc xê dịch khoảng 3 ngày trước và sau khi rụng trứng thì nguy cơ mang bầu sẽ rất cao.

Chị em cần chú ý rằng để biết chính xác chu kỳ kinh nguyệt của mình có đều đặn hay không bạn cần phải theo dõi trong vòng một năm sau đó mới có thể áp dụng biện pháp này.

Tránh thai bằng cách đặt vòng tránh thai

Đặt vòng tránh thai là phương pháp kế hoạch hóa gia đình truyền thống được nhiều người thực hiện vì nó không ảnh hưởng đến đời sống tình dục và sức khỏe của nữ giới cũng như không hề đau đớn.

Việc đặt vòng tránh thai phải được tiến hành ở các phòng khám phụ khoa uy tín và chất lượng, tiến hành dưới sự hướng dẫn chi tiết của các bác sĩ chuyên khoa. Khi muốn mang thai lại bạn có thể đến nơi đã đã thực hiện đặt vòng tránh thai để tháo dụng cụ.

Không thể phủ nhận những ưu điểm mà phương pháp này mang lại nhưng nó vẫn tồn tại một số nhược điểm đó chính là không ngăn chặn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, làm tăng nguy cơ bị viêm nhiễm âm đạo.

Tư vấn online miễn phí là cách nhanh nhất mà bạn có thể hiểu rõ về tình hình sức khỏe mà không cần đọc nhiều tài liệu vì bác sĩ phụ khoa của phòng khám đa khoa Thái Hà sẽ trả lời mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Hãy nhấp vào bảng bên dưới để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Mẫu Sổ Thực Hiện Biện Pháp Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Sổ thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình

Mẫu sổ ghi chép thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình

Nội dung cơ bản của mẫu sổ ghi chép thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình như sau:

Sổ A5.1/YTCS

SỔ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Mục đích:

Cập nhật các trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai và ngừng sử dụng biện pháp tránh thai do trạm y tế xã hoặc các cơ sở y tế khác cung cấp. Thông tin từ sổ sẽ là cơ sở xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ KHHGĐ và tính toán chỉ số tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận biện pháp tránh thai, tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ nhằm hạn chế bùng nổ về dân số.

Trách nhiệm ghi:

Sổ đặt tại trạm y tế, khoa sản bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám, khoa CSSKSS trung tâm y tế huyện/quận, trung tâm CSSKSS tỉnh… nơi có cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Nhân viên y tế có trách nhiệm ghi chép vào sổ mỗi khi cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Trưởng trạm y tế, trưởng khoa sản và trưởng các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ KHHGĐ khác chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm tra chất lượng ghi chép sổ.

Đối với trường hợp tuyến trên xuống xã cung cấp dịch vụ tránh thai thì trạm y tế xã cũng ghi vào Sổ cung cấp dịch vụ KHHGĐ (A5.1/YTCS).

Phương pháp ghi:

Sổ bao gồm 18 cột.

Cột 1: Ghi lần lượt theo số thứ tự từng người thực hiện biện pháp tránh thai.

Cột 2: Ghi họ tên người thực hiện biện pháp tránh thai.

Cột 3-4: Ghi tuổi của người thực hiện biện pháp tránh thai vào cột 3 nếu là nam và cột 4 nếu là nữ.

Cột 5, cột 6: Ghi như sổ Đẻ.

Cột 7: Ghi cụ thể người thực hiện biện pháp KHHGĐ thuộc dân tộc gì?

Cột 8: Ghi tình trạng hôn nhân của người thực hiện biện pháp KHHGĐ: Nếu đã kết hôn và hiện đang ở với nhau thì đánh dấu (x) và chưa kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng ly thân, đã ly dị vợ/chồng hoặc vợ/chồng đã chết thì bỏ trống.

Cột 9 đến cột 14: Thực hiện biện pháp nào thì đánh dấu (x) vào biện pháp đó.

Cột 15 và 16: Ghi những tai biến do thực hiện biện pháp tránh thai như chảy máu, nhiễm trùng, sốt, đau bụng… Ghi rõ tên tai biến vào cột 15 và đánh dấu (x) cột 16 nếu người thực hiện BPTT bị tai biến và tử vong.

Cột 17: Ghi chức danh và tên của người cung cấp dịch vụ KHHGĐ

Cột 18 (ghi chú): Đối với các trường hợp ngừng thực hiện BPTT ghi “ngừng sử dụng; chuyển tuyến do tai biến thực hiện BPTT ghi “chuyển tuyến”.

Mẫu sổ ghi chép thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình

Bạn đang xem bài viết Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!