Xem Nhiều 6/2023 #️ Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đảng bộ phường Đoàn Kết có 20 chi bộ trực thuộc, với gần 600 đảng viên, trong đó có 13 chi bộ tổ dân phố, bản. Quán triệt sâu sắc quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tại Điều lệ Đảng: “Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí” và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của chi bộ “Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, thời gian qua Đảng bộ phường Đoàn Kết luôn chú trọng công tác xây dựng các chi bộ trực thuộc vững mạnh; trong đó, đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đây chính là biện pháp quan trọng nhằm giáo dục cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ của chi bộ giao. Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ cấp ủy cũng nắm chắc được tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết quả trên góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2020 hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19, song thu ngân sách địa phương vẫn đạt cao hơn năm trước; các chỉ tiêu về y tế, giáo dục đều đạt; hoạt động văn hóa và các vấn đề xã hội được quan tâm, phát triển, nhất là phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Phường cơ bản ổn định.

Thực hiện hiệu quả các định hướng, giải pháp trên chắc chắn chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc của Đảng ủy phường Đoàn Kết sẽ tiếp tục được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đẩu của tổ chức đảng ở cơ sở và của đảng viên, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong phường thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng phường Đoàn Kết ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh./.

Đảng Bộ Phường Gia Thụy : Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Tổ Dân Phố

Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “là đồn luỹ chiến đấu của Đảng ở trong quần chúng”, “là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, “chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”.

Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Đối với chi bộ tổ dân phố, vào tháng 6-2014, Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức chi bộ tổ dân phố trực thuộc đảng bộ phường, thị trấn thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội với năm nhiệm vụ cụ thể. Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đảng bộ phường Gia Thụy có 19 chi bộ tổ dân phố, trong đó có 22/64 đồng chí tham gia cấp ủy mới; trong đó có 5/19 đồng chí bí thư chi bộ, 14 chi bộ có cấp ủy gồm từ 3 đồng chí; 04 chi bộ có cấp ủy gồm 5 đồng chí (chi bộ TDP số 7, 8, 9, 15); 01 chi bộ chỉ có bí thư và phó bí thư (chi bộ TDP 17). Có 15 chi bộ có phó Bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố, 01 phó bí thư chi bộ là trưởng ban công tác mặt trận; một số các đồng chí chi ủy viên đồng thời là chi hội trưởng các đoàn thể của tổ dân phố. Các chi bộ đông đảng viên đều thành lập tổ đảng theo quy định.

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố thuộc Đảng bộ phường

Từ thực trạng chất lượng sinh hoạt, xuất phát từ yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay thì việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thực sự cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy phường đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phổ thuộc Đảng bộ phường, trong đó nhấn mạnh 05 giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố. Cụ thể:

Trước hết cấp ủy chi bộ phải nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ tổ dân phố; xây dựng quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ rõ người, rõ việc, sát thực tiễn; mối quan hệ công tác với tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác MTTQ, chi hội đoàn thể ở tổ dân phố, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Cần thực hiện đúng quy trình sinh hoạt chi hội theo Hướng dẫn số: 09- HD/BTCTW

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư, cấp ủy, ngay từ khi đại hội chi bộ hoặc kiện toàn cấp ủy phải chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng để bầu ra được những người có khả năng, có trách nhiệm và nhiệt tình, tâm huyết. Bí thư, Phó bí thư, cấp ủy chi bộ cần được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ, xây dựng nghị quyết, triển khai nghị quyết của cấp ủy cấp trên, kiểm soát kết quả triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ.

Thứ ba, phải chú trọng công tác chuẩn bị trước khi sinh hoạt, các nội dung sinh hoạt phải bám sát các nhiệm vụ đã được Đảng ủy phường phổ biến, quán triệt để triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn chi bộ, đảng bộ, gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình…

Thứ năm, sau khi ban hành nghị quyết, các chi bộ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nghị quyết

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là mục tiêu và động lực quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này cũng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền phường ngày càng vững mạnh.

Hoàng Ngọc Tuyến

Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội

Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Nông Thôn, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuyết Trình Ve Nang Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Thuyết Tính Năng Cao Chất Lương Sinh Hoạt , Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Huong Dan 1677 Cua Tccc Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2020, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Về Nâng Cao Chât Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, ướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt , Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2016 – 2020, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Hương Dẫn 1031 Về Sinh Hoạt Đảng Trong Quận Doi, Quy Định Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đảng Trong Quân Đội, Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Chất Lượng Nư�- C Sinh Hoạt, Nânc Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chất Lượng Nước Sinh Hoạt, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Quy Chuẩn Chất Lượng Nước Sinh Hoạt, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Bao Cao Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hjoat Chi Bo, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Nâng Cao Chât Lượng Quản Lý Cấp Phòng, Tổng Quan Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Tình Huống Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Xây Dựng, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Nâng Cao Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ, Bai Thi Nâng Cao Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ, Tổng Quan Nghiên Cứu Về Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Sạn, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạ, Phương Pháp 5s Trong Quản Lý Chất Lượng, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Luận án Tiến Sĩ Về Quản Lý Chất Lượng Trong Các Nhà Máy Sản Xuất, Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành, Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Nghiên Cứu ứng Dụng Gis Để Nâng Cao Hiệu Quả Thu Gom Chất Thải Nhựa Sinh Hoạt Tại Thành , Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc Của Bản Thân Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Hoạt Động Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh, Biên Bản Sinh Hoạt Đại Đội Trong Quân Đội, Rèn Luyện Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc Bản Thân Của Gvmn Trong Hoạt Động Nghề Nghiệp., Hướng Dẫn Số 1677-hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạ, Hướng Dẫn Số 1677- Hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Ho, Biên Bản Sinh Hoạt Xét Kỷ Luật Trong Quân Đội, Mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Tiểu Đội Trong Quân Đội, Biên Bản Sinh Hoạt Tiểu Đội Trong Quân Đội,

Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Chỉ Thị Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cao Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ , Báo Cáo Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoạt Chi Doan, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Chỉ Thị Mới Nhất Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Hướng Dẫn 12 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Doi Moi Va Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Thon, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Nông Thôn, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Chi Bộ Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuyết Trình Ve Nang Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Thuyết Tính Năng Cao Chất Lương Sinh Hoạt , Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Huong Dan 1677 Cua Tccc Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Mâuc Báo Cáo Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Năm 2020, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi Về Nâng Cao Chât Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Công Tác Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cao Công Tác, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, ướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt, Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt , Hướng Dẫn 1677 Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt,

Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự Thành Phố Hay

Published on

Tải Luận văn thạc sĩ xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, dành cho những bạn có nhu càu làm luận văn tham khảo, đề tài: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đảng bộ quân sự thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

1. BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ    PHẠM ĐÌNH TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI – 2014

2. 2 BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ    PHẠM ĐÌNH TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY CHUYÊNNGÀNH: XÂYDỰNG ĐẢNG VÀCHÍNH QUYỀNNHÀNƯỚC MÃ SỐ: 60 31 02 03 NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC:PGS.TSNGUYỄNPHƯƠNGĐÔNG HÀ NỘI – 2014

3. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Ban chấp hành trung ương BCHTW Chủ nghĩa xã hội CNXH Công tác Đảng, công tác chính trị CTĐ, CTCT Quân ủy Trung ương QUTW Nhà xuất bản Nxb Trong sạch vững mạnh TSVM Tổng cục Chính trị TCCT Xã hội chủ nghĩa XHCN Vững mạnh toàn diện VMTD 3

4. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 Chương 1: CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 11 1.1 Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 11 1.2 Thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 35 Chương 2: YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 52 2.1 Những yếu tố tác động và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 52 2.2 Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 63 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 97 MỞ ĐẦU 4

5. 1. Lý do chọn đề tài Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản lập thành nền tảng của Đảng; là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên, phân công kiểm tra công tác của đảng viên; là cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng; là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Sự vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc vào sự vững mạnh của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt” [36, tr.92], “chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” [34, tr.352]. Sinh hoạt chi bộ là chế độ hoạt động của tổ chức Đảng, nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ của đội ngũ đảng viên trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì thế chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại và phát triển của chi bộ. Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí vai trò hết sức quan trọng; là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của cơ quan đơn vị; là nơi quản lý, duy trì sinh hoạt của đảng viên, phát huy dân chủ, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những năm qua Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là chỉ thị về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban Bí thư [2], hướng dẫn của cơ quan cấp trên, triển khai nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ đã có tiến bộ, nề nếp sinh hoạt ở các chi bộ được giữ vững, ý thức trách nhiệm của đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được 5

7. nhiều góc độ, phạm vi khác nhau như đề tài, luận văn, luận án, sách tham khảo, giáo trình và bài báo khoa học… * Những bài viết luận bàn về sinh hoạt Đảng, tổ chức cơ sở Đảng Bài: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” của PGS,TS Trần Đình Huỳnh, Tạp chí dân vận số 3-2012 tr45; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong Quân đội” của Đại tá PGS, TS Nguyễn Hồng Châu, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, TCCT – Tạp chí Xây dựng Đảng số 12-2012 tr5;… Các bài viết này đã luận bàn về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, nhất là vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, việc phát huy dân chủ trong tổ chức cơ sở đảng, vai trò của cấp ủy trong việc chuẩn bị nội dung cuộc họp, triển khai các văn bản của Đảng đến đảng viên, phân công đảng viên thực hiện nghị quyết của Đảng. Tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng trong triển khai nghị quyết của Đảng nhất là việc mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. * Những bài viết luận bàn về sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ Bài:”Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay” của Nguyễn Công Hữu, Tạp chí Khoa học và Chiến thuật, số 15-2011 tr40; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của TS Hoàng Văn Lê, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 1-2012 tr29; “Vai trò của người chủ trì trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 1-2013 tr42; “Điều cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Nguyễn Văn Cự, Sổ tay Tuyên giáo, số 9-2012 tr31; “Chú trọng kiểm điểm công việc trong tháng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây 7

8. dựng Đảng, tháng 1-2012 tr29; “Vì sao chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp?” của Hồng Vân, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 12-2012 tr18; “Việc biểu dương trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 2-2013 tr22; “Về phổ biến văn bản trong sinh hoạt” của Minh Tâm, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 3-2013 tr26; “Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ” của Minh Tâm, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 4-2013 tr25… Các tác giả đã luận bàn về chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng, quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tính chất của sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên, biểu dương khen thưởng những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và phê phán những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sinh hoạt chi bộ đúng thực chất để phát huy dân chủ trong chi bộ; phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò của đảng viên tham gia xây dựng Đảng. * Những bài viết luận bàn về đảng viên và vai trò đảng viên trong sinh hoạt chi bộ Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn quần chúng hăng hái thi hành thì đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo” [31, tr.189]; “Mỗi người đảng viên phải cho xứng đáng là một người trong những người đại biểu cuả dân tộc” [30, tr.253]; “Về đảng viên – mỗi người phải ra sức học tập vừa lý luận và thực hành, nghiệp vụ công tác, phải cố gắng làm gương cho quần chúng. Làm nhiều hơn nói” [30, tr.166]. Bài: “Cách phân công nhiệm vụ cho đảng viên” của Hồng Phúc, Sổ tay Xây dựng Đảng, số 11-2012 tr19; “Bàn về chất lượng đảng viên” của TS Hoàng Văn Lê, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 4, 5-2012 tr20; “Việc phân công 8

10. sĩ, chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, của tác giả Phạm Minh Sơn, Học viện Chính trị, năm 2013. Các luận văn trên, vấn đề sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ được đề cập khá toàn diện, hệ thống trong phạm vi, đối tượng nghiên cứu cụ thể. Từ cơ sở lý luận, thực tiễn của sinh hoạt chi bộ, các luận văn đã tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ở một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, tác giả đã chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng đó, rút ra được một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm cơ sở để xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản có tính khả thi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số loại hình tổ chức cơ sở đảng ở đối tượng đặc thù thời gian tới. Tác giả đã tiếp thu kế thừa có chọn lọc kết quả và phương pháp nghiên cứu của các công trình, đề tài trên. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào nghiên cứu trực tiếp đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh; luận văn nghiên cứu không trùng lặp với các công trình đã được nghiệm thu và công bố. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ ra nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 10

12. 6. Ý nghĩa của luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp những cơ sở khoa học giúp cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vận dụng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thành phố trong giai đoạn mới. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập môn CTĐ, CTCT trong các nhà trường Quân đội. 7. Kết cấu của luận văn Chương 1 CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNHPHỐHỒCHÍMINH – MỘTSỐVẤNĐỀLÝLUẬNVÀTHỰCTIỄN 1.1. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 1.1.1. Chi bộ và sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Theo quy định số 49- QĐ/TW ngày 21 tháng 11 năm 2011 của BCHTW (khóa XI) về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam: “Đảng bộ quân 12

13. sự tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của tỉnh ủy, đồng thời chấp hành nghị quyết của đảng ủy quân sự cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương. Đảng ủy quân sự tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng” [41, tr.12]. Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Quân khu 7 về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự quốc phòng địa phương. Với nhiệm vụ “tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng gian bảo mật, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần cùng Thành phố phát triển nhanh, bền vững” [12, tr.3]. Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức theo quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, cơ cấu tổ chức các chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Đảng bộ Trung đoàn Gia Định là đảng bộ cơ sở 3 cấp: đảng bộ cơ sở ở Trung đoàn; đảng bộ bộ phận ở các Tiểu đoàn (Tiểu đoàn BB1, Tiểu đoàn BB2, Tiểu đoàn BB3); chi bộ đại đội và ở các ban trực thuộc Trung đoàn. Đảng bộ Tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố (Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31; Tiểu đoàn Thiết giáp) là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở Tiểu đoàn, chi bộ ở các đại đội và tiểu đoàn bộ. 13

14. Đảng bộ Trường Quân sự Thành phố là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở Nhà trường; chi bộ ở đại đội, lớp học viên, khoa, ban, đơn vị phục vụ. Đảng bộ các phòng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố: có 04 Phòng (Tham mưu; Chính trị; Hậu cần; Kỹ thuật) là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở 04 phòng, chi bộ ở các ban và đơn vị trực thuộc. Đảng bộ Công ty Minh Thành, Địa đạo Củ Chi là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở doanh nghiệp; chi bộ ở các phân xưởng, đội sản xuất, phòng, ban ở cơ quan. Vị trí, vai trò của chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Trong Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, chi bộ được tổ chức và hoạt động ở đại đội, các ban trực thuộc phòng, lớp học viên, khoa trực Thực tiễn xây dựng, chiến đấu trưởng thành của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: Có chi bộ tốt mới có cơ quan, đơn vị mạnh; chi bộ có TSVM, thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở thì bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cơ quan, đơn vị vẫn vững vàng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy, trong xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố vững mạnh, phải luôn coi trọng xây dựng chi bộ, phải đặt công tác xây dựng chi bộ thành nội dung trọng tâm, khâu then chốt của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; là một nhiệm vụ cơ bản trong hoạt động CTĐ, CTCT ở cơ sở. Mọi biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp vai trò của chi bộ, thiếu ý thức trách nhiệm trong xây dựng chi bộ đều làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự Thành phố, vi phạm nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội. Chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: 14

16. Chi bộ ở cơ quan: Lãnh đạo quán triệt và chấp hành quan điểm, đường lối chính trị, quân sự, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu đúng đường lối, chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, đổi mới phong cách và phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên. Chi bộ ở các đơn vị sản xuất kinh doanh: Lãnh đạo quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế- xã hội cao, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. : Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch công tác cán bộ, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ trong cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, bảo đảm sự phát triển vững chắc, có tính kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ. Nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, giải quyết chính sách theo đúng quyền hạn, quy chế, bảo đảm dân chủ. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ. Đề nghị với cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc quyền hạn, trách nhiệm quản lý giải quyết của cấp trên, phát huy sức mạnh của mọi tổ chức và cá nhân ở cơ quan, đơn vị trong các hoạt động. Lãnh đạo xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc và Hội đồng quân nhân: Lãnh đạo xây dựng tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân thực sự vững mạnh về mọi mặt; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy 16

17. định. Tôn trọng tính độc lập, tự chủ; khuyến khích tính sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức để quần chúng và Hội đồng quân nhân đóng góp ý kiến cho chi uỷ, chi bộ và đảng viên. Lãnh đạo thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Quân đội về bảo đảm đời sống vật chất, tinh hỏng. Xây dựng chi bộ TSVM: Sự TSVM của chi bộ là nhân tố quyết định sự trưởng thành, vững mạnh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, chi bộ phải được xây dựng thật sự TSVM; có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao. Chi bộ phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên vào tình hình cụ thể của chi bộ, đơn vị đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ sát đúng và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Xây dựng chi bộ, tổ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo; quản lý, phân công công tác, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên. Giáo dục rèn luyện đảng viên, phát triển đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Xây dựng chi uỷ đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực và hoạt động hiệu quả, được quần chúng tín nhiệm. Duy trì sinh hoạt chi bộ đúng chế độ, nguyên tắc, quy định. * Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Quan niệm về sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Theo Từ điển tiếng Việt xác định: “Sinh hoạt là cuộc họp để tiến hành những hoạt động tập thể” [42, tr.139]. Sinh hoạt là một thuộc tính, một hoạt động tất yếu của mọi tổ chức xã hội, nhằm nghiên cứu, xác định chủ trương, kế hoạch công tác, đánh giá kết quả hoạt động thực tiễn đã đạt được, giúp cho tổ chức và các thành viên thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm của việc tổ chức thực hiện; kịp thời rút ra kinh nghiệm, sửa chữa 17

19. giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên bảo đảm cho chi bộ quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng. Đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng và khả thi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ TSVM, lãnh đạo cơ quan đơn vị VMTD, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Mục đích sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là VMTD. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện theo Hướng dẫn số: 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; đồng thời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện, khả năng của đơn vị để xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tập trung vào những nội dung chính như: Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan – chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giải pháp thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên và xây dựng nghị quyết của chi bộ; lãnh đạo việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chi bộ TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Lãnh đạo thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật của Quân đội; lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng nề nếp chính quy; lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị; lãnh đạo công tác bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên. Tính chất của sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Tính lãnh đạo: thể hiện trong sinh hoạt chi bộ mọi đảng viên dân chủ bàn bạc và ra nghị quyết bảo đảm định hướng chính trị những hoạt động chủ yếu của cơ quan đơn vị, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cũng như giải quyết kịp 19

21. vững quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật và nhiệm vụ của Quân đội. Sinh hoạt tự phê bình và phê bình nhằm làm cho tổ chức đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, thấy được hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân và hướng khắc phục sửa chữa làm cho chi bộ thật sự TSVM, từng đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu ngày càng tốt hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “…đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Ðảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Ðảng, có hại đến nhân dân…” [30, tr.254]. Tự phê bình và phê bình chính là làm cho mặt tốt phát triển cao hơn và mặt chưa tốt, thậm chí mặt xấu mất dần đi. Vai trò sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng, thể hiện nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. tắc lãnh đạo tập thể, nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng; đồng thời phải đề bổ. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là biện pháp quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào cơ quan, đơn vị mình. Là môi trường 21

22. tr.161]. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là biện pháp cơ bản để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên. Thông qua viên. 1.1.2. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Quan niệm chất lượng sinh hoạt chi bộ Thuật ngữ chất lượng được sử dụng rộng rãi trong đời sống và được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. Triết học Mác – Lênin chỉ rõ: bất kỳ sự vật, hiện tượng nào của thế giới khách quan đều là sự thống nhất biện chứng giữa chất và lượng. Sự chuyển hoá lẫn nhau giữa chất và lượng làm cho sự vật, hiện tượng luôn vận động và phát triển không ngừng. Chất và lượng không phải là cái gì trừu tượng không thể cân, đong, đo, đếm hay lượng hoá được. Không có chất lượng chung chung cho mọi sự vật, hiện tượng mà mỗi sự vật, hiện tượng đều có lượng và chất riêng đặc trưng cho sự vật, hiện tượng đó. Theo Từ điển Tiếng việt: Chất lượng là “cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, sự vật, sự việc” [43, tr.144]. Như vậy, từ quan niệm trên có thể thấy rằng mọi sự vật, hiện tượng, quá trình đều nhau. 22

23. thấp. đảng viên trong chuẩn bị, tham gia sinh hoạt. Do đó, khi đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ cần phải xem xét đầy đủ các yếu tố tác động đến chất lượng sinh hoạt, phải vận dụng sáng tạo quan điểm xem xét của chủ nghĩa Mác – Lênin (khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển) để xác định tính định hướng chính trị, tính khoa học và sát thực của nội dung sinh hoạt, tính chặt chẽ, hợp lý của quy trình tổ chức, hình thức sinh hoạt; trình độ trí tuệ, ý thức chấp hành nguyên tắc, tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ qua lại của tất cả mọi thành viên trong chi bộ và cuối cùng là mức độ khả thi của những chủ trương, biện pháp, kế hoạch được thông qua. tuệ, trình độ dân chủ, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong thực hiện nghiêm túc, đúng đắn, đầy đủ nội dung, hình thức, qui trình, chế độ và nguyên thành tốt nhiệm vụ được giao. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là một quy trình dựa trên cơ sở khoa học, gồm nhiều khâu, nhiều bước, nhiều yếu tố tạo thành. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là sự kết tinh tổng hợp chất lượng của các khâu, các bước, các yếu tố. Nếu một khâu, một bước nào đó yếu kém đều làm giảm sút chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”: “Lãnh đạo đúng có nghĩa là gì? Quyết định mọi vấn đề cho đúng. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Phải tổ chức sự kiểm soát” [30, tr.285, 286]. Như vậy, khi nghiên cứu chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhất thiết phải nghiên cứu chất lượng các khâu, các 23

24. bước, các nội dung với tư cách là các yếu tố, bộ phận tạo thành chất lượng sinh hoạt Đảng. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là dạng đặc thù của hoạt động xã hội – hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nghiên cứu chất lượng sinh hoạt của chi bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh, chất lượng đội ngũ đảng viên đồng thời phải gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để đánh giá cho đúng đắn và đầy đủ. Từ những cách tiếp cận như trên, có thể quan niệm: Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là tổng hợp chất lượng các khâu, các bước của quy trình sinh hoạt chi bộ; được tạo nên bởi năng lực nghiên cứu, quán triệt, đề xuất và tổ chức điều hành của cấp ủy, bí thư, năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm tham gia ý kiến của đội ngũ đảng viên; biểu hiện ở việc chấp hành nghiêm túc quy trình, nề nếp sinh hoạt, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát đúng, khả thi, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong chi bộ; lãnh xây dựng chi bộ TSVM, cơ quan đơn vị VMTD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao * Các yếu tố tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên: Đây là yếu tố quan trọng, yếu tố này chi phối đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn của đảng ủy các cấp đến chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan ban ngành của Thành ủy và Đảng ủy Quân sự Quân khu 7 góp phần quan trọng vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ Tư lệnh Thành phố; đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Thành ủy Thành phố, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phòng 24

25. Chính trị/Bộ Tư lệnh Thành phố có vai trò quan trọng đến kết quả công tác xây dựng Đảng ở các Đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận là Đảng ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ; sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ sẽ giúp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên trong thực hiện nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung công tác xây dựng chi uỷ, chi bộ TSVM; xây dựng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác cán bộ; công tác lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân của đơn vị… Bí thư đảng uỷ trực tiếp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác cho các bí thư chi bộ thuộc quyền, nhất là kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. Vì vậy sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên là yếu tố quan trọng tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư: Bí thư chi bộ là người chủ trì công tác của chi uỷ, chi bộ, do đại hội chi bộ bầu ra, được đảng uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y. Bí thư chi bộ có trách nhiệm thay mặt chi uỷ, chi bộ chủ động giải quyết công việc hàng ngày về Đảng ở chi bộ theo chức trách. Trên cơ sở nắm vững chỉ thị, nghị quyết của cấp mình và cấp trên, bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành mọi hoạt động của đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chi uỷ, chi bộ, tổ đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác vận động quần chúng trong và ngoài đơn vị. Cấp ủy, bí thư chi bộ cần quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm chắc tình hình thực tiễn của chi bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó cấp ủy, bí thư phải đề xuất với chi bộ những nội dung, biện pháp để lãnh đạo xây dựng chi bộ TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD. 25

26. Bí thư chi bộ là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết trong chi uỷ, chi bộ; là người luôn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội. Phẩm chất và năng lực của bí thư chi bộ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả lãnh đạo và uy tín của chi uỷ, chi bộ. Cùng với tập thể chi uỷ, chi bộ, bí thư chi bộ luôn là người giương cao ngọn cờ lãnh đạo, chiến đấu, đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ chỉ huy và chính trị viên trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là người chủ trì về công tác chi bộ, mọi hoạt động của bí thư chi bộ đều hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Do đó, bí thư chi bộ có vai trò quan trọng góp phần tăng cường hiệu lực, củng cố uy tín của người chỉ huy, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị. Vì vậy, bí thư chi bộ phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực theo quy định, đồng thời phải không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư chi bộ có vai trò quan trọng, là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì cấp ủy, bí thư chi bộ là những người có trách nhiệm cao nhất trong chi bộ và trực tiếp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên ở chi bộ. Sự gương mẫu, năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư chi bộ là tấm gương, là chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Nếu cấp ủy, bí thư chi bộ có năng lực tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức lối sống, luôn coi trọng công tác xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ phát huy được dân 26

27. chủ, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo dư luận lành mạnh, phê bình những biểu hiện tiêu cực. Ngược lại nếu cấp ủy, bí thư chi bộ thụ động trong nghiên cứu, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; không chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp trong công tác xây dựng chi bộ thì sẽ không phát huy được vai trò của đảng viên, sẽ dẫn đến tình trạng hình thức trong sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt thấp. Chính vì vậy, cần tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có năng lực công tác tốt, gương mẫu trong công tác, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nhằm xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chấp hành quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ: đây là yếu tố trực tiếp quy định chất lượng sinh hoạt chi bộ vì nếu không chấp hành tốt quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt thì chi bộ đó sẽ không mạnh. Quy trình lãnh đạo của chi bộ phải được đặc biệt quan tâm từ khâu chuẩn bị dự thảo nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Nề nếp sinh hoạt của chi bộ thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng: chi bộ cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần [10, tr.39]. Nguyên tắc sinh hoạt chi bộ là tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Mức độ chấp hành quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh vì vậy cấp ủy, bí thư chi bộ phải luôn nhận thức sâu sắc và thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ chấp hành nghiêm quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ: Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nếu xác định tốt nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần quan trọng trong nâng 27

28. cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một buổi sinh hoạt chi bộ có chất lượng phải đạt được các yêu cầu như: Có nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực; thể hiện rõ ba tính chất lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu; chấp hành đúng thủ tục, nguyên tắc, tiêu chuẩn sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn là thước đo, chuẩn mực để đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ; bên cạnh đó, bí thư chi bộ cần vận dụng sáng tạo các hình thức và phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị; thông qua các hình thức, phương pháp sinh hoạt để thực hiện thắng lợi nghị quyết. Bên cạnh đó thể hiện rõ vai trò của bí thư chi bộ trong công tác chuẩn bị, xác định đúng, trúng nội dung sinh hoạt trong từng nhiệm vụ, từng giai đoạn cụ thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ý thức trách nhiệm, năng lực của đội ngũ đảng viên và khả năng điều hành, tổng hợp của bí thư chi bộ: Đây là yếu tố trực tiếp quy định chất lượng sinh hoạt chi bộ, có vị trí rất quan trọng. Đảng viên là thành viên của chi bộ; sự vững mạnh của đội ngũ đảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến sự TSVM của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” [36, tr.92]; “muốn có đảng bộ tốt, chi bộ tốt phải có đảng viên tốt” [35, tr.617]. Giữ vững nề nếp, chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có quan hệ chặt chẽ với nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đảng viên. Thông qua sinh hoạt kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm trong quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên, từ đó có cơ sở đề ra biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Thông qua sinh hoạt còn có tác dụng giúp đảng viên nắm vững quan điểm của Đảng, tiếp nhận được thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết mới, tăng thêm ý thức trách nhiệm. Chi bộ phải thường xuyên coi trọng việc giữ vững nề nếp chế độ sinh hoạt theo quy định và tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt. 28

30. Một là: nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, năng lực của Bí thư chi bộ trong chuẩn bị, duy trì sinh hoạt chi bộ Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết thể hiện ở nhận thức trách nhiệm của cấp ủy. Chi uỷ có nhiệm vụ thay mặt chi bộ thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động ở cơ quan, đơn vị theo đúng nghị quyết của đại hội, nghị quyết của chi bộ; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tập thể cấp uỷ và các chi uỷ viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu con đường mà Đảng và nhân dân đã chọn; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN, với Đảng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; nhạy bén, sắc sảo về chính trị, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sáng, trung thực; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng, hành động sai trái để bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Có trình độ, khả năng quán triệt, vận dụng và cụ thể hoá để tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của cấp trên vào cấp mình một cách sáng tạo, thiết thực; có năng lực lãnh đạo toàn diện, biết gắn xây dựng chi bộ TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt và kỷ luật của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tính chiến đấu trong sinh hoạt, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; nội bộ đoàn kết thống nhất. Khắc phục biểu hiện gia trưởng, dân chủ hình thức, tự do tuỳ tiện, hữu khuynh, né tránh, chấm dứt vi phạm kỷ luật. Có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của cơ quan đơn vị, bảo đảm sự thống nhất cao trong cấp uỷ trên cơ sở quan điểm, nguyên tắc của Đảng. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến. 30

31. Nếu cấp ủy nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong công tác chuẩn bị, xác định rõ mục đích yêu cầu, thời gian sinh hoạt chi bộ và triển khai thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc thì sẽ phát huy được tính dân chủ trong sinh hoạt, sinh hoạt chi bộ sẽ đạt được chất lượng cao. Bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng trong chuẩn bị dự thảo nghị quyết, chủ trì điều hành hội nghị chi bộ, tổ chức thực hiện nghị quyết. Bí thư phải thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết; phẩm chất và năng lực của bí thư chi bộ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả lãnh đạo và uy tín của chi uỷ, chi bộ. Hai là: Chấp hành quy trình, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, bí thư và đảng viên trong chi bộ Một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, đó là việc chấp hành các nguyên tắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt. Đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, các chế độ nề nếp sinh hoạt Đảng. Nguyên tắc này được thể hiện trong chấp hành các nguyên tắc tổ chức lãnh đạo, sinh hoạt, trong các hội nghị của cấp ủy, chi bộ; trong giải quyết các mối quan hệ giữa cấp ủy với chỉ huy; giữa bí thư cấp ủy với chỉ huy cơ quan, đơn vị; trong việc xác định chủ trương, biện pháp giải quyết các tình huống, vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Ba là: nội dung sinh hoạt là tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 31

35. các mặt công tác. Tập thể chi uỷ, chi bộ đoàn kết nhất trí cao nên đã tạo điều kiện thuận lợi để phát huy dân chủ, tính chiến đấu của đảng viên trong tổ chức sinh hoạt. Nề nếp sinh hoạt lãnh đạo được tiến hành đều kỳ và kịp thời. “Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách và trách nhiệm của cấp uỷ trong giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết…” [12, tr.8]. Về sinh hoạt học tập: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới; thời gian qua, ở Đảng bộ Quân sự Thành phố việc học tập đã trở thành nhu cầu của mỗi đảng viên. Các chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo làm theo gương của Bác một cách thiết thực, hiệu quả, đã chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng, chính trị, thiếu tinh thần trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống. “nhận thức của đảng viên được nâng lên, hiệu quả của cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, biểu hiện cụ thể là cán bộ đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ, chi bộ đạt TSVM” [17, tr.7]. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của bản thân theo chức trách được giao. Cấp ủy chi bộ luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên. 35

36. Về sinh hoạt tự phê bình và phê bình: mỗi chi bộ, việc tổ chức sinh hoạt tự phê bình và phê bình đã được tiến hành có nề nếp. Cấp ủy chi bộ đã chu đáo về nội dung, thống nhất trong chi bộ về tiêu chuẩn, nguyên tắc tiến hành. Mục đích sinh hoạt tự phê bình và phê bình rõ ràng, khách quan vì sự tiến bộ của mỗi đảng viên và sức mạnh của chi uỷ, chi bộ. phê bình cho cán bộ, đảng viên. Nhờ đó đã góp phần hạn chế được các cực” [12, tr.8]. Ba là, Chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD và xây dựng cấp uỷ, chi bộ TSVM ngày càng nâng cao và toàn diện hơn Các chi uỷ, chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt xác định chủ trương, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; làm chuyển biến nhận thức, đề cao trách nhiệm, gắn bó với đơn vị. Xây dựng cơ quan đơn vị VMTD theo chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Duy trì nghiêm hoạt động CTĐ, CTCT, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì nghiêm việc chấp hành kỷ luật Quân đội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật “có chuyển biến tích cực, thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng từng chủng loại, bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất…triển khai thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” [20, tr.5]. Hàng năm, qua đánh giá chất lượng đảng viên, cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị có từ 90,28 % đến 92,42 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20,02 % đến 23,48 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [Phụ lục 3]; 100% Cấp uỷ viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 36

37. đó có từ 21,29 % đến 23,14 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [Phụ lục 4]; có trên 87,87 % chi bộ đạt TSVM [Phụ lục 5]. Bốn là, nghị quyết của chi bộ đã cơ bản tập trung vào lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị Sau khi có nghị quyết, cấp uỷ đã tổ chức tốt việc quán triệt tới đảng viên và phân công tổ chức thực hiện nghiêm túc. Phần lớn các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố xây dựng nghị quyết cụ thể, khắc phục tình trạng chung chung, dàn trải, sao chép hoặc mô phỏng nghị quyết của cấp trên; không áp đặt ý kiến chủ quan, khó tổ chức thực hiện. Bí thư chi bộ và người chủ trì cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai cụ thể nghị quyết thông qua việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết; phân công nội dung công việc đối với từng lực lượng. Xác định thời gian, yêu cầu chất lượng hoàn thành công việc. Năm là, Cấp ủy, bí thư chi bộ thường xuyên giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt; cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Các cấp uỷ, chi bộ nhìn chung đều thực hiện đúng nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, trí tuệ của tập thể cấp uỷ chi bộ, đồng thời đề cao được trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp uỷ, người chủ trì cơ quan, đơn vị trong sinh hoạt chi bộ. Các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt đảng đã được nghiên cứu quán triệt, xây dựng quy chế làm việc và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện theo hướng dẫn, quy định của cấp trên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng thực hiện nguyên tắc sinh hoạt chi bộ giải quyết các vấn đề như: công tác cán bộ, công tác tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, nhân 37

39. quyết ở một số chi bộ chưa kết hợp nội dung sinh hoạt chi bộ với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “một số đảng viên trong đăng ký làm theo hàng tháng nội dung chưa sát thực, còn chung chung; kể chuyện tấm gương làm theo Bác trước khi sinh hoạt chi bộ dù đã đi vào nề nếp nhưng chất lượng còn thấp” [19, tr.7]. Công tác giáo dục đối với đảng viên có chuyển biến tích cực, song chất lượng chưa đồng bộ. Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt các văn bản, hướng dẫn, chỉ thị nghị quyết của Đảng, tuy nhiên “công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chấp hành kỷ luật và giải quyết tư tưởng ở một số chi bộ còn hạn chế” [22, tr.5]. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở một số chi bộ, nhất là chi bộ đại đội chất lượng đạt được chưa thực sự vững chắc; “chất lượng huấn luyện tuy có nâng lên nhưng so với yêu cầu, chỉ tiêu nghị quyết hàng năm kết quả chưa vững chắc; công tác tham mưu huấn luyện chưa thực sự đi vào chiều sâu” [21, tr.8]. Trong huấn luyện binh chủng, “lãnh đạo công tác hiệp đồng chiến đấu của kíp xe và phân đội còn lúng túng, đặc biệt là chỉ huy hiệp đồng bằng thông tin liên lạc trên xe Thiết giáp” [23, tr.7]. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ, vẫn còn biểu hiện nể nang, chạy theo thành tích, chưa phản ánh đúng thực chất. “vai trò tiên phong gương mẫu ở một số cán bộ, đảng viên chưa cao, cấp ủy, chỉ huy một số ban chưa sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ” [18, tr.6]. Mặt khác một số đảng viên chưa thực sự tích cực tự học tập, nâng cao trình độ kiến thức và năng lực “trước yêu cầu chung của nhiệm vụ cách mạng, trình độ kiến thức còn hạn chế do chưa chủ động học tập, nghiên cứu” [24, tr.6]. Một số cấp ủy, chi bộ chưa làm tốt công tác triển khai thực hiện nghị quyết gắn với cương vị, chức trách được giao. Vì thế, có nội dung nghị quyết 39

40. chưa được quán triệt và triển khai thực hiện chu đáo, không quy trách nhiệm cá nhân cho các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì khi có những vấn đề nảy sinh. Trong kiểm tra thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ chưa thật sâu sát, chủ yếu theo báo cáo kết quả từ hoạt động của chính quyền. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ còn chung chung, không rõ trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định, thậm chí dẫn đến trường hợp “tranh công đổ lỗi”, đùn đẩy trách nhiệm. “Chất lượng ra nghị quyết, triển khai và kiểm tra thực hiện nghị quyết ở một số chi bộ còn hạn chế, đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là thực hiện kiểm điểm đảng viên theo tiêu chí “5 tốt” chưa sâu”. [14, tr.6]. Bốn là: Công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ chưa được tiến hành thường xuyên, chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ Công tác giám sát đối với chi bộ: chưa tập trung giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp uỷ cấp trên và cấp mình. Giám sát giữ vững mối liên hệ với quần chúng ở một số chi bộ chưa thực hiện tốt. Giám sát đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú duy trì chưa đạt hiệu quả cao. 1.2.2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Nguyên nhân của những ưu điểm Một là: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy Quân sự Quân khu 7 và các cơ quan chức năng cấp trên. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên là một trong những c về chuyên môn, nghiệp vụ, đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp, tác phong công tác tốt. Đồng thời kiểm tra uốn nắn các hoạt động sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ bảo đảm cho hoạt động lãnh đạo của chi ủy, chi bộ luôn đúng hướng, có chất lượng và hiệu quả. Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 phát động phong trào “xây dựng tổ chức Đảng và 40

42. Chi bộ nào phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt thì chi bộ đó luôn được giữ vững và đạt tiêu chuẩn TSVM. * Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm Một là: Sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Trong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc vẫn diễn biến phúc tạp. Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt. Ở trong nước những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chính trị ở nước ta [9, tr.28,29]. Mặt trái của nền kinh tế thị trường, phân hóa giàu nghèo; tiêu cực của tệ nạn xã hội; tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố. Xuất phát từ đặc điểm nơi đóng quân của đơn vị – Thành phố Hồ Chí Minh được trung ương xác định là một trong hai thành phố lớn và đông dân nhất nước ta. Chính phủ xác định Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính loại đặc biệt [40], có tiềm năng lớn về kinh tế; là địa bàn rất nhạy cảm về chính trị, kinh tế – xã hội. Trên địa bàn Thành phố hiện có 42 cơ quan đại diện ngoại giao, 22 tổng lãnh sự quán, 20 cơ quan lãnh sự danh dự, 5 tổ chức quốc tế, 152 tổ chức phi chính phủ, 2.405 văn phòng đại diện công ty thuộc 73 nước; có 03 khu chế xuất và 11 khu công nghiệp lớn… Hai là: Một số chi ủy, chi bộ chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năng lực lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt của một số bí thư, chi ủy viên còn lúng túng. 42

Bạn đang xem bài viết Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!