Xem Nhiều 1/2023 #️ Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(QBĐT) – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai đồng bộ trong các tổ chức của hệ thống chính trị, với nội dung cụ thể, quy trình thống nhất, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào; tổ chức phát động, đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình; phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, tập trung chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” để làm một trong những tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá công tác dân vận của từng địa phương, đơn vị; đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện khá nền nếp việc xét, công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” theo 3 cấp: tỉnh, huyện, cơ sở. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ lưu niệm cho những đơn vị tham gia hội thi “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đơn vị. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức theo phương châm sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đặc biệt, thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã xây dựng được 5.690 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, biểu dương, khen thưởng 663 mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo được sức lan tỏa và hiệu quả tích cực trên các mặt của đời sống xã hội.

Tiêu biểu, trên lĩnh vực phát triển kinh tế có mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hóa, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động được nhân rộng ra nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh. Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, có mô hình “Tiếng kẻng khuyến học”, “Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học” của Hội Khuyến học các cấp; mô hình “Xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố” của Ủy ban MTTQVN xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh)…

Trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng có mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” của Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, nổi bật là mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, “Cán bộ, công chức thân thiện, vì nhân dân phục vụ” ở các xã, phường, thị trấn, phòng chuyên môn của các huyện: Tuyên Hóa, Lệ Thủy và TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, tiếp tục tăng cường việc quán triệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng trọng tâm phong trào vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…

Chú trọng việc tuyên truyền, củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bảo đảm tính bền vững, sức lan tỏa của phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị. Các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác dân vận để tiếp tục đổi mới, tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng các nội dung, giải pháp cụ thể, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, của mỗi cán bộ, công chức.

Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Lê Văn Bảo

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Đẩy Mạnh Phong TràO Thi Đua “Dạy Tốt, Học Tốt”

Thứ tư, 29/06/2011 14:29

(NTO) Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh nhà luôn nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống và vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB-GV) tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cô và trò vùng cao Phước Chiến.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục-đào tạo, thời gian qua, các cấp công đoàn ngành GD-ĐT đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”… gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong đội ngũ CB, GV. Cụ thể hóa các phong trào đó, mỗi đơn vị, trường học đều xây dựng cho mình nội quy, quy chế làm việc, tác phong giảng dạy, vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tìm tòi phương pháp dạy học hay để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Hằng năm, công đoàn ngành còn phối hợp với chính quyền phân loại đội ngũ CB-GV, từ đó đề ra chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, chính trị thông qua nhiều hình thức đào tạo như tập trung, tại chức, từ xa… Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CB- GV không ngừng được nâng lên. Tính đến đầu năm học 2010-2011, gần 94% giáo viên mầm non, 96% giáo viên tiểu học, trên 97% giáo viên THCS và 100% giáo viên THPT, 100% cán bộ quản lý trường học đạt chuẩn. Hằng năm, có trên 60% CB-GV đạt các danh hiệu thi đua. Với tinh thần trách nhiệm, ý thức cao trong công tác chuyên môn của đội ngũ CB-GV, chất lượng giáo dục- đào tạo ngày càng được nâng cao.

Ngoài các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống cho người lao động cũng luôn được Công đoàn quan tâm thực hiện. Hằng năm, đã chỉ đạo cho công đoàn các đơn vị, trường học phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức nhằm xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ CB-GV. Từ năm 2008 đến nay, công đoàn các trường học cũng đã phối hợp tổ chức gần 3.000 lượt CB, GV-NV đi tham quan, du lịch, giao lưu trao đổi dạy học, điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Bà Huỳnh Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT cho biết: Ngoài việc thực hiện tốt công tác bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, điều phấn khởi hơn cả là nhiều CĐCS ở các đơn vị, trường học đã chủ động, tích cực phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên đoàn kết, xây dựng nhiều nguồn quỹ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, thăm hỏi, động viên nhau lúc hoạn nạn, khó khăn… với số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Với phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”, thời gian tới, Công đoàn ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ cơ bản của ngành là “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục”. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, chính quyền tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho CB-GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhất là đối với đội ngũ CB, GV ở vùng sâu, vùng xa.

Uyên Thu

Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua Dạy Tốt, Học Tốt

Công đoàn trường Trung học cơ sở Trần Phú (Phú Xuyên):

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ – giáo viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục- đào tạo, thời gian qua, Công đoàn trường Trung học cơ sở Trần Phú đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú luôn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước (Ảnh:T.Q)

Theo đó, các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đọa đức, tự học và sáng tạo”, với phương châm “Mỗi giờ học trên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

Đặc biệt, trong năm học 2019-2020 với nhiều biến động của xã hội do dịch bệnh Covid-19 khiến công tác dạy và học có nhiều thay đổi. Ban chấp hành công đoàn kết hợp cùng nhà trường để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp và hiệu quả nhất nên tỉ lệ học sinh giỏi các cấp tăng hơn so với năm học trước và tỉ lệ học sinh thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông vẫn xếp thứ nhất huyện và đứng tốp đầu thành phố.

Trong những năm qua, trường Trung học cơ sở Trần Phú luôn thực hiện đúng quy trình kiểm tra, đánh giá đối với từng môn học và thực hiện nghiêm quy chế rèn luyện đối với học sinh. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn như: thông qua bài giảng, sinh hoạt chuyên đề, bám sát mục tiêu đào tạo và chuẩn kiến thức kĩ năng, tạo tiền đề để đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đối với từng bài giảng và chương trình cụ thể.

Trường cũng tổ chức tốt phong trào thi đua giờ giảng chất lượng cao, góp phần to lớn vào bảng thành tích chung của nhà trường. Tổ chức thao giảng các dịp 20/11, 8/3, đã có 100% các giờ thao giảng đạt loại giỏi. Có 3 đồng chí thi giáo viên giỏi huyện, đạt 3 giải nhất…

Ban Chấp hành công đoàn cùng với chuyên môn nhà trường cũng đã theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, giám sát những nội dung được phát động, kết quả được thực hiện ở từng giai đoạn, từng mảng công việc. Nổi bật là các hoạt động dự giờ, thăm lớp, đánh giá giáo viên, tình hình học tập của học sinh được thực hiện liên tục, nhờ vậy, phương pháp giảng dạy của giáo viên luôn được đổi mới.

Từ phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến, đề tài kho học được ứng dụng thực tiễn và được các cấp, các ngành công nhận, khen thưởng. Chẳng hạn như trong năm học 2019-2020, có 10 sáng kiến được báo cáo thẩm định và xếp loại A cấp trường; 9 sáng kiến loại A cấp huyện; 1 sáng kiến được khen thưởng “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô năm 2020”.

Theo bà Phạm Thùy Quyên – Chủ tịch Công đoàn trường Trung học cơ sở Trần Phú thì trong những năm qua, công đoàn trường cũng đã tích cực tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch năm học, phát động và tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng kế hoạch, thống nhất về chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp.

“Trên cơ sở kế hoạch và những góp ý của đoàn viên, công đoàn đã chủ động trao đổi, bàn bạc cùng nhà trường xây dựng cam kết thi đua và cam kết thực hiện. Luôn tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, trung thực, công khai; xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, tránh các biểu hiện bất hòa trong nội bộ công đoàn”, Chủ tịch Công đoàn trường Trung học cơ sở Trần Phú nhấn mạnh.

Về công tác chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe của cán bộ, đoàn viên, Công đoàn trường Trung học cơ sở Trần Phú cũng thường xuyên khuyến khích đoàn viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch. Duy trì tốt công tác động viên thăm hỏi khi ốm đau, khó khăn, hiếu hỉ. Tổ chức tuyên dương con em công đoàn viên có thành tích trong các dịp lễ, Tết…

K.Tiến

Nguồn :

Hiệu Quả Từ Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

STO – Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP. Sóc Trăng tiếp tục được duy trì, giữ vững và phát triển trên các lĩnh vực, không chỉ giúp thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà còn góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Xác định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình, giải pháp cụ thể triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức ký giao ước thi đua theo các cụm khối; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, chỉ đạo, thực hiện. Thành phố đã chỉ đạo thống nhất việc triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, lãnh đạo các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua nhằm hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn cần tập trung hoàn thành.

Qua đó, trong 5 năm, UBND TP. Sóc Trăng đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề sát thực tiễn, sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố đã vận động xã hội hóa để hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội khác trong các dịp lễ, tết; xây dựng 145 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở với số tiền trên hàng chục tỉ đồng. Tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho 1.062 lượt hộ nghèo, 1.840 lượt hộ cận nghèo và 1.766 hộ mới thoát nghèo; mua 48.845 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo với kinh phí trên 30 tỉ đồng. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. UBND thành phố phát động phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm TP. Sóc Trăng, giai đoạn 2016 – 2020”, qua đó tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,96%/năm; đến nay thành phố chỉ còn 0,15%. Giải quyết việc làm cho 17.500 người, đạt 100% nghị quyết, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 72,5% (năm 2015) tăng lên 75,58% (năm 2020).

Phong trào thi đua bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực và thành phố xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế bền vững. Thời gian qua, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi ô nhiễm nghiêm trọng, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực đô thị, khu dân cư và nông thôn… đồng thời, quan tâm nhân rộng mô hình “5 không – 3 sạch”, thành lập tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nhà, tổ phụ nữ “Ba thực hiện”, “Tổ Phụ nữ phân loại rác tại nguồn bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe gia đình”… góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường sống.

Phong trào thi đua “Cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020” được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính như: mô hình “Thân thiện với người dân”, “Gửi thư chúc mừng cho công dân khi đăng ký khai sinh cho trẻ và đăng ký kết hôn”, “Trả kết quả hồ sơ tại nhà”, mô hình “Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn và thư chúc mừng”, “Ngày thứ tư không viết”… từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng đô thị loại II; phát triển văn hóa – xã hội; thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra.

Từ những phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong 5 năm, thành phố có 47 tập thể, cá nhân được trao tặng huân, huy chương độc lập, kháng chiến, huân chương lao động hạng nhì, ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 19.474 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và chính quyền các cấp khen thưởng. Đây sẽ là động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!