Xem Nhiều 1/2022 # Đề Ra Các Giải Pháp Khả Thi Để Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế # Top Trend

Xem 1,485

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Ra Các Giải Pháp Khả Thi Để Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế mới nhất ngày 27/01/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,485 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nghiên Cứu Khả Thi – Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Về Tiết Kiệm Năng Lượng
 • Làm Thế Nào Để Lựa Chọn Giải Pháp Erp Và Đối Tác Triển Khai Đúng ?
 • Những Hệ Lụy Của Các Giải Pháp Kích Thích Kinh Tế
 • Trang Tin Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
 • 100 Nhà Cung Cấp Giải Pháp It Logistics
 • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

  - Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương,

  – Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

  – Thưa toàn thể các đồng chí!

  Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương, các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đại biểu tham dự hội nghị. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!.

  Thưa các đồng chí!

  1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

  Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước và của tỉnh ta. Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng lòng, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; kịp thời ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Một số lĩnh vực tăng cao hơn so với cùng kỳ như: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,5%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài chuyển biến tích cực… Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Đặc biệt chúng ta đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để lây lan trên địa bàn tỉnh. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quốc phòng quân sự được củng cố và tăng cường. Triển khai tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và một số Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

  Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chúng ta đạt thấp, đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước – đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, như: hoạt động kinh doanh vận tải, du lịch, khách sạn, ăn uống… Đời sống, việc làm của một bộ phận nhỏ người dân bị ảnh hưởng nhiều do tác động của dịch Covid-19. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự vào cuộc quyết liệt; chưa chủ động tham mưu, đề xuất và đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Để khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, phân tích sâu sắc, làm rõ hơn những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Đặc biệt cần đi sâu phân tích, làm rõ hơn những ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid 19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhân dân. Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, nhất là những giải pháp điều hành thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi, sát tình hình thực tế để chúng ta triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

  2. Về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội 6 tháng đầu năm 2021

  6 tháng đầu năm 2021, cùng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Chủ động triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  tổ chức tốt đại hội Đảng nhiệm kỳ 2021 -2025. Đến nay chúng ta đã cơ bản tổ chức xong đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và có 3 đơn vị cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội. Qua việc tổ chức đại hội cho thấy các đại hội đã bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, việc tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ.

  6 tháng qua, chúng ta đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân về các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Đặc biệt, việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp.

  Tuy đạt kết quả nêu trên, song chúng ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cần phải tập trung khắc phục, đó là: Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm thực hiện chưa đạt và chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc nắm, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng và những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân có nơi, có lúc chưa đầy đủ và kịp thời. Việc chỉ đạo, tổ chức đại hội ở một số cơ sở chưa thực sự đổi mới. Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

  3. Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021 – 2021 trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2025

  Thưa toàn thể các đồng chí!

  Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua đề cương Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021 – 2021. Trên cở sở đề cương đã được BCH Đảng bộ tỉnh thông qua, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng báo cáo, trong đó đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác; những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BCH Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. 

  Cũng tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị. Thực hiện việc chất vấn, trả lời chất vấn theo quy định của Đảng và nghe đồng chí Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những nội dung giá trị cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường bảo vệ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái, thù địch” và chuyên đề “Những điểm mới quan trọng trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

  Thưa toàn thể các đồng chí!

  Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 26 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

  Xin trân trọng cảm ơn!

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Khả Thi Của Giải Pháp
 • Xác Định Tính Khả Thi Của Ý Tưởng Kinh Doanh Chỉ Với 5 Bước
 • Ict Là Gì? Ý Nghĩa
 • Viết Tắt Ict Là Gì? Ict Tác Động Như Thế Nào Đối Với Cuộc Sống Hiện Nay. – Biabop.com
 • Các Định Nghĩa Và Khái Niệm Về Nghiên Cứu Khoa Học ✔Trường Đại Học Bình Dương ✔Giáo Dục Mở ✔Xét Tuyển Đại Học
 • Bạn đang xem bài viết Đề Ra Các Giải Pháp Khả Thi Để Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100