Xem Nhiều 1/2023 #️ Đề Tài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn # Top 5 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Đề Tài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Tài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong những năm gần đây, cùng với đổi mới sách giáo khoa, giáo dục nước nhà không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích điều chỉnh chương trình và nội dung sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Các cấp quản lý hàng năm đều có chương trình tập huấn cho giáo viên, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Vậy vấn đề còn nằm ở đâu? Phải chăng là ở khâu tổ chức và quản lý.

Mục 2 Điều 15 Điều lệ Trường tiểu học quy định nhiệm vụ của tổ chuyên môn như sau:

BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong những năm gần đây, cùng với đổi mới sách giáo khoa, giáo dục nước nhà không ngừng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích điều chỉnh chương trình và nội dung sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Các cấp quản lý hàng năm đều có chương trình tập huấn cho giáo viên, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Vậy vấn đề còn nằm ở đâu? Phải chăng là ở khâu tổ chức và quản lý. Mục 2 Điều 15 Điều lệ Trường tiểu học quy định nhiệm vụ của tổ chuyên môn như sau: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác. - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng cách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. - Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định: Hoạt động của tổ chuyên môn, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như Điều lệ trường Tiểu học đã quy định sẽ góp phần tích cực, quyết định rất lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu của quá trình đổi mới giáo dục. Trong các năm trước đây hoạt động của tổ chuyên môn chưa đi vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn còn nặng nề về hình thức hỏi đáp, nội dung chưa sâu, chưa đưa ra các biện pháp để thực hiện có chất lượng Trước tình hình thực tế nêu trên và trước những đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu của quá trình đổi mới, và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ giáo dục và đào tạo: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Là người làm công tác quản lý của trường Tiểu học, tôi đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng tìm tòi, cải tiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy - học: Từ thực tế nêu trên tôi đã xây dựng "Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học Lạng Khê - Huyện Con Cuông - Tỉnh Nghệ An". II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1. Thực trạng nhà trường: - Trường có 4 điểm trường cách xa nhau và nằm rải rác cách nhau qua dòng Sông Lam của xã Lạng Khê. Cơ sở vật chất, trang thiết còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu chung của Nhà trường. - Trường có 358 học sinh/26 lớp. Sĩ số giữa các lớp trong khối có sự chênh lệch nhiều vì số học sinh có 4 điểm trường. - Đời sống kinh tế của người dân hầu hết phụ thuộc vào rẫy, ruộng nên còn nhiều khó khăn vì thế các em chưa có sự quan tâm cần thiết của gia đình đối với việc học tập của mình. - Ban giám hiệu không có một kế hoạch riêng cho việc chỉ đạo công tác sinh hoạt tổ chuyên môn mà được lồng ghép chỉ đạo trong các buổi họp chuyên môn toàn trường hàng tháng. 2. Thực trạng tổ chuyên môn: - Mỗi tổ chuyên môn có từ 5 đến 7 giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn trở lên. - Tổ chuyên môn tổ chức họp 2 lần/ tháng vào ngày đầu tháng và giữa tháng; tuy nhien thời gian sinh hoạt không nhiều, không thường xuyên; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu. Thiên về hành chính, sự vụ, sự việc; - Nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ trưởng đánh giá tình hình 2 tuần qua, đưa ra kế hoạch cho 2 tuần tới và thông báo một số văn bản (nếu có), các thành viên ý kiến. Việc các thành viên ý kiến cũng chỉ xoay quanh việc đánh giá của tổ trưởng và kế hoạch của tổ trưởng, rất ít khi đề cập đến những vướng mắc về nội dung, chương trình, phương pháp hay công tác chủ nhiệm trong quá trình giảng dạy của bản thân. Sau mỗi kỳ khảo sát chất lượng tổ cũng chỉ phân tích chung chung và đưa ra một số giải pháp chung cho toàn khối. - Sự chuẩn bị của từng giáo viên trước khi tham gia sinh hoạt hầu như không có; ý thức tham gia xây dựng chưa cao. - Hồ sơ, sổ sách cập nhật bằng tay nên sai sót và tẩy xóa nhiều; hồ sơ có khả năng đáp ứng việc thu nhập thông tin thấp; nội dung thông tin tuy được cập nhật khá đầy đủ tuy nhiên chưa có lô gic; *Bảng thống kê kết quả hội giảng, thanh tra năm học 2010 - 2011: Năm học Hoạt động Tổng số tiết Loại tốt Loại khá Loại TB Loại Yếu SL % SL % SL % SL % 2010 - 2011 Hội giảng 27 7 10 10 Thanh tra 21 6 7 8 Qua đối chiếu Bảng thống kê kết quả hội giảng, thanh tra của Nhà trường với Bảng thống kê kết quả hội giảng, thanh tra của toàn huyện thì tỷ lệ giáo viên được xếp loại Tốt ở các hoạt động hội giảng, Thanh tra là thấp hơn so mặt bằng 3. Thực trạng học sinh đầu năm học: 2011 - 2012: - Học sinh thụ động trong tiếp thu bài giảng, khả năng vận dụng thấp; các em thiếu tự tin, ngại tham gia phát biểu xây dựng bài học; - Học sinh giữa các lớp trong cùng khối không có đề kiểm tra chung hàng tháng; điểm hàng tháng của học sinh chỉ được giáo viên ghi nhận từ kiểm tra miệng, chấm vở hoặc khi làm bài trên bảng theo yêu cầu. *Bảng thống kê kết quả khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2011 - 2012: Năm học Môn học Loại giỏi Loại khá Loại TB Loại Yếu SL % SL % SL % SL % 2011 - 2012 Toán 104 30,2 101 29,4 91 26,5 48 14 Tiếng việt 76 22,1 136 39,5 103 29,9 29 8,4 Qua đối chiếu Bảng thống kê khảo sát chất lượng dầu năm của Nhà trường với Bảng thống kê chất lượng đầu năm của toàn huyện cho thấy Nhà trường có kết quả thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn huyện. Trước tình hình thực tế về chất lượng dạy và học còn thấp tôi không khỏi lo lắng trước thực trạng này nên tiếp thu , hưởng ứng phong trào dạy và học trong giai đoạn hiện nay với bản thân tôi là một cán bộ quản lý phụ trách công tác chuyên môn với tuổi đời , tuổi nghề cũng như kinh nghiệm quản lý chưa nhiều còn phải học hỏi nhiều ở đồng nghiệp trong công tác chỉ đạo chuyên môn vì vậy tôi không ngại , không ngừng tìm tòi học hỏi rất nhiều trong quá trình chỉ đạo chuyên môn nói chung và sinh hoạt tổ chuyên môn nói riêng từ đồng nghiệp cho nên qua quá trình chỉ đạo và thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn hai năm 2011-2012 tại trường tiểu học lạng khê được đồng nghiệp và địa phương đánh giá có tiến bộ nhiều về chất lượng dạy và học . nên chúng tôi mạnh dạn nói lên một vài ý kiến trong công tác chỉ đạo nâ g cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường với các biện pháp sau : . III . BIỆN PHÁP 1. Xây dựng và lựa chọn đội ngũ cốt cán chuyên môn trong nhà trường . Có thể nói rằng đội ngũ cốt cán chuyên môn là cánh tay đắc lực , là đòn bẩy để nâng cao chất lượng dạy và học trong trường vì vậy tôi trược tiếp tham mưu cùng hiệu trưởng xây dựng một mạng lưới cốt cán chuyên môn trong nhà trường giỏi về chuyên môn , tâm huyết với nghề nghiệp và thông thạo với ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay . 2. Thông suốt tư tưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm , nhiệm vụ của tổ chuyên môn 2.1 Thông suốt tư tưởng , nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chuyên môn: Mỗi chúng ta đều hiểu rằng trong đổi mới phương pháp dạy học chúng ta nói nhiều đến phương pháp tích cực vì vậy cũng cần phát huy tính tích cựcbồi dưỡng , nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thầy nói chung và mạng lưới đội ngũ cốt cán nói riêng Vào đầu năm học hiệu vụ nhà trường , mạng lưới đội ngũ cốt cán cùng tập thể giáo viên thông suốt tư tưởng , thống nhất quan điểm chỉ đạo giao khoán sĩ số , chất lượng học sinh cho từng giáo viên và đội ngũ trực tiếp quản lý chất lượng ở tầm vi mô là tổ chuyên môn theo tiến trình khảo sát chất lượng học sinh 3 lần / năm . 2. 2 . Nhiệm vụ của tổ chuyên môn: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác; - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; - Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. - Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần. (Điều 15 Điều lệ Trường Tiểu học). 3. Xây dựng nội dung sinh hoạt của tổ chuyên môn: 3.1. Công tác hành chính: - Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; - Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm khi kết thúc học kỳ I và cuối năm học. 3.2. Công tác chuyên môn: - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Trao đổi kinh nghiệm, lên tiết chuyên đề; - Trao đổi để điều chỉnh nội dung, chương trình sách giáo khoa, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kỹ năng sư phạm, công tác chủ nhiệm; - Ra đề kiểm tra chung, kiểm tra định kỳ; - Phân tích chất lượng học sinh sau mỗi kỳ khảo sát, xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn khối, đặc biệt chú ý các học sinh yếu. 4.Rèn luyện kỹ năng sư phạm của giáo viên: -Nâng cao chất lượng giờ dạy là khát vọng của các giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường. Điều này được thực hiện qua nhiều biện pháp khác nhau. Kỹ năng sư phạm của giáo viên có ảnh hưởng lớn đến việc chất lượng giờ dạy. Ở các buổi sinh hoạt tổ có thể trao đổi, góp ý, giúp nhau sửa chữa những tồi tại, những nhược điểm như phong cách lên lớp, ngôn ngữ diễn đạt, trình bày bảng của giáo viên, v.v. Hoạt đông này nhằm hoàn thiện kỹ năng sư phạm của nhiều giáo viên, trong khi góp ý sau tiết dự giờ, thao giảng thường hướng tới từng cá nhân cụ thể. + Phong cách lên lớp mà chúng ta mong muốn là chững chạc, tự tin, làm chủ bài giảng. Chú ý đến giọng nói, cử chỉ đi đứng, động tác tay, ánh mắt, nụ cười, ... Mọi cái nên vừa phải, trong lớp tránh đi lại quá nhiều, vung tay quá mạnh. Nói chung, giáo viên cần chú ý đến cả yếu tố phi ngôn ngữ. Tổ chuyên môn nên chọn giáo viên có tác phong lên lớp tốt làm mẫu để các tổ viên học hỏi và xây dựng cho mình một phong cách phù hợp. Trong công tác chỉ đạo đánh giá chuyên môn, giáo viên theo 109 hiện nay quả là khó khăn. Song để thuyết phục được lòng tin của tập thể giáo viên thì việc thăm lớp dự giờ phải thực sự đánh giá khách quan công bằng và công khai. 10.Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sơ kết học kỳ Trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy - học, người cán bộ quản lý phải luôn chú ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể.Vì có thể nói: Người dạy học là giáo viên và người đánh giá học sinh cũng là giáo viên. Do đó trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy - học, cán bộ quản lý giáo dục phải luôn chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, giáo viên. Đồng thời xếp thời gian một cách khoa học hợp lý để mỗi thầy cô giáo tự đánh giá công tác đã làm được trong từng học kỳ, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong học kỳ tiếp theo. Sau đó mỗi tổ chuyên môn họp sơ kết học kỳ và đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học. Trên cơ sở kế hoạch của giáo viên, của tổ chuyên môn, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và các biện pháp chính nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học kỳ tiếp theo. Đối với học kỳ I công việc này thường hoàn thành trong tuần 18 và nửa đầu của tuần 19. Với cách làm này không áp đặt chỉ tiêu cho từng giáo viên nhưng vẫn phát huy tốt phong trào thi đua dạy - học đi vào thực chất, không chạy theo hình thức 11. Tin học hóa công việc hành chính- Công việc xếp loại, thống kê kết quả học tập của học sinh. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các kết quả đó cho tổ chuyên môn; - Nhập điểm: Xếp loại học lực của học sinh; kết quả lên lớp, thi lại, ở lại; chương trình in giấy khen; - Thống kê kết quả kịp thời ngay khi giáo viên nhập điểm các bài kiểm tra. Nội dung thống kê theo từng giáo viên, từng khối lớp và toàn trường. Ngay sau khi nhập xong, cung cấp các bảng thống kê này cho tổ chuyên môn để phục vụ cho việc sinh hoạt tổ. 12. Tổ chưc phong trào thi đua giữa các tổ đồng thời tổ chức cuộc thi cấp trường " Cán bộ tổ giỏi" Để phát động cũng như nâng cao hiệu quả của sinh của tổ chuyên môn Chúng tôi phát động cũng như lên kế hoạch , tổ chức cuộc thi " Cán bộ tổ giỏi" cấp trường vào Tháng 12/2012 . Qua cuộc thi cũng thu được một số vấn đề bổ ích trong giải pháp Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm phát huy tối đa nội lực, giải pháp tốt từ cơ sở thực tiễn dạy học hằng ngày . IV. KẾT QUẢ: 1. Đối với cán bộ quản lý: - Chủ động lên kế hoạch chỉ đạo phù hợp nhu cầu thực tế của từng tổ chuyên môn; và chủ động tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; - Kịp thời nắm bắt tình hình từng tổ chuyên môn: Thời gian sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo; nhu cầu của tổ; của giáo viên. Từ đó kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong trường, trong tổ góp phần nâng cao chất lượng dạy - học; - Tạo nên phong trào thi đua lành mạnh, rộng khắp; nội bộ đoàn kết, biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. 2. Đối với tổ chuyên môn: - Có kế hoạch sinh hoạt cụ thể, rõ ràng phù hợp yêu cầu chung của tổ, tạo sự thuận lợi cho thành viên trong tổ tham gia sinh hoạt. - Hoạt động của tổ chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, sự việc của công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học; - Nội dung sinh hoạt của tổ phong phú, phù hợp tình hình thực tế tại từng thời điểm dạy - học nhất định; nắm bắt kịp thời nhu cầu của từng giáo viên trong tổ; - Biểu mẫu, sổ sách được cập nhật kịp thời, chính xác, khoa học, thuận tiện cho việc lưu trữ, khai thác nội dung phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; - Công bằng, khách quan trong đánh giá, xếp loại, khen thưởng cho học sinh, giáo viên; - Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ chuyên môn phù hợp với đặc điểm từng khối. 3. Đối với giáo viên: - Biết trước nội dung sinh hoạt lần sau từ đó chủ động chuẩn bị nội dung cần trao đổi; được chia sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm giảng dạy, được giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn; - Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình một cách có hệ thống, nắm vững phương pháp và cách thức sử dụng phương pháp để tổ chức hoạt động dạy - học đạt hiệu quả cao nhất; kỹ năng sư phạm ngày càng được hoàn thiện. - Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp giáo dục phù hợp tình hình thực tế của lớp, giúp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp mình chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn khối, toàn trường. - Thay đổi hẳn về suy nghĩ trong cách giảng dạy. Đặc biệt là tính tự giác trong công việc, thoát ly khỏi sách giáo khoa. Thay vì phụ thuộc vào sách giáo khoa thì bây giờ giáo viên "phụ thuộc" vào học sinh. Trong quá trình giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, khơi nguồn kiến thức từ chính bản thân các em. Giáo viên không còn la mắng học sinh, thay vào đó là tìm ra nguyên nhân của vấn đề và giải quyết nó một cách hợp lý. *Kết quả hội giảng, thanh tra cấp trường năm học 2011 - 2012: Năm học Hoạt động Loại tốt Loại khá Loại TB Loại Yếu SL % SL % SL % SL % 2011 - 2012 Hội giảng 17 Thanh tra 19 Qua đối chiếu Bảng thống kê kết quả hội giảng, thanh tra năm học 2010 - 2011 với Bảng thống kê kết quả hội giảng, thanh tra năm học 2011 - 2012 cho thấy tỷ lệ giáo viên được xếp loại Tốt tăng cao hơn so với năm học trước ; Không còn giáo viên bị xếp loại đạt yêu cầu sau thanh tra. 4. Đối với học sinh: - Được học trong môi trường học tập thân thiện, tích cực; có điều kiện phát huy khả năng tư duy sáng tạo, phát triển năng khiếu, sở trường của mình. - Học sinh ham thích đến trường, thi đua học tập, nhiệt tình tham gia các phong trào của nhà trường. *Kết quả khảo sát giữa kỳ 2 năm học 2011 - 2012: Năm học Môn học Loại giỏi Loại khá Loại TB Loại Yếu SL % SL % SL % SL % 2011 - 2012 Toán 166 48,3 92 26,7 69 20,1 15 4,4 Tiếng việt 94 27,3 137 39,8 101 29,4 10 2,9 Qua đối chiếu bảng thống kê kết quả khảo sát tính tới thời điểm giữa học kỳ 2 với bảng thống kê kết quả khảo sát đầu năm cho thấy: Số học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên tăng mạnh, trong đó tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng khá cao. V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Sau khi triển khai thực hiện Các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại Trường Tiểu học Lạng Khê cho thấy: Để đạt kết quả tốt cần thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: - Hiệu phó chuyên môn có kế hoạch chỉ đạo chung cho toàn trường ngay từ đầu năm học dựa trên số liệu điều tra; - Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phù hợp nhu cầu chung của các tổ chuyên môn phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng giáo viên; - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hội họp, chuyên đề, thao giảng, dự giờ, kiểm tra ngay từ đầu năm. Nội dung sinh hoạt tổ cần đặc biệt chú ý đến các nội dung phục vụ hoạt động dạy - học: Nội dung, chương trình, phương pháp, công tác chủ nhiệm Nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ cần hướng dẫn đến mục tiêu dạy - học lấy học sinh làm trung tâm; - Dựa trên kế hoạch của tổ giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cả năm, tháng, tuần, bài; kế hoạch dự giờ, hội giảng, tự bồi dưỡng, đề xuất nội dung chuyên đề cần tổ chức... - Hiệu phó chuyên môn cần hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn, của giáo viên thường xuyên; - Tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời từ cá nhân đến tổ rồi đến trường sau mỗi lần tổ chức kiểm tra chung, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp điều chỉnh dạy - học phù hợp tình hình thực tế từng đối tượng học sinh. Qua hai năm triển khai áp dụng Đề tài tại Trường Tiểu học 2 Lạng Khê cho thấy: Đề tài này không chỉ áp dụng riêng của Nhà trường mà có thể áp dụng cho toàn ngành. Tuy nhiên để đạt được kết quả như mong muốn cần phải triển khai đồng bộ cả sáu nhóm giải pháp nêu trên; trên cơ sở có điều chỉnh cho phù hợp từng đơn vị. VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 1. Kết luận: - Ban giám hiệu có sự đồng thuận cao; có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo cụ thể từng nội dung công việc kịp thời; - Có sự đổi mới đồng bộ từ chỉ đạo đến thực hiện kế hoạch; từ dạy học đến kiểm tra, đánh giá học sinh. - Các tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt tổ của tổ mình, nội dung sinh hoạt chủ yếu được hướng đến chất lượng giáo dục học sinh; đội ngũ giáo viên nhiệt tình, hết lòng vì học sinh thân yêu; - Nội dung kiểm tra phù hợp với chương trình và sách giáo khoa hiện hành; đề kiểm tra không quá tải, phù hợp với các đối tượng học sinh: Giỏi, khá, trung bình, yếu. Đảm bảo tính khách quan, cẩn mật. Đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi. Qua đó thúc đẩy tốt quá trình dạy - học. - Giáo viên tuy luôn bận rộn nhưng vẫn luôn vui vẻ và hài hước trong mỗi giờ dạy tạo nên không khí học tập khá sôi nổi, thay cho sự nghiêm khắc trong các giờ giảng. - Học sinh yêu thích đến trường; tích cực tham gia vào các hoạt động học tập kết quả giáo dục được nâng lên rõ rệt. 2. Kiến nghị: - Nhà trường cần cụ thể hóa các tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp bằng các minh chứng (tư tưởng, thái độ, việc làm của giáo viên), tạo sự công bằng, khách quan trong đánh giá xếp loại giáo viên, đồng thời động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những giáo viên có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai đề tài; giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập. - Bổ sung tư liệu, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, sách tham khảo để phục vụ nghiên cứu, đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học; - Xây dựng các phòng học chức năng; sân chơi, bãi tập đáp ứng được công tác giảng dạy của giáo viên; có nhà công vụ cho giáo viên nghỉ trưa (100% giáo viên nhà xa trường). - Thay đổi triệt để cách thiết kế giáo án: Chuyển từ thiết kế cách thức tổ chức hoạt động của giáo viên sang tổ chức hoạt động của học sinh. - Cần thường xuyên tổ chức tiết học ngoài trời. Bottom of Form

Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Giáo dục mầm non chiếm vị trí quan trọng, là một điểm khởi đầu, đặt nền tảng vững chắc cho trẻ sau này. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ quan trọng, một việc làm có ý nghĩa, là một hướng đi đúng đắn và cũng là nhân tố quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu về chất lượng giáo dục trẻ. Vì vậy, tất cả cán bộ giáo viên phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức. Giáo viên phải luôn yêu thương, gần gũi trẻ, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ, đầu tư đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy để thu hút trẻ đến trường, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm và truyên truyền kiến thức nuôi – dạy trẻ cho các bậc cha mẹ học sinh.

– Giáo dục mầm non là nền tảng sơ khai, nền giáo dục đầu tiên nhằm tác động mạnh vào sự phát triển hình thành nhân cách con người. Giáo dục mầm non là một nền móng giáo dục vững chắc cho nền giáo dục nước nhà, còn được coi là hành trang lí tưởng bước vào cuộc đời của con người. Ta có thể nói giáo dục làm thay đổi con người từ thuở sơ khai đến hiện đại. Muốn hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước thì phải phát triển mạnh mẽ về giáo dục. Hiện nay, giáo dục nước ta đang thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non mới. Đòi hỏi người giáo viên phải có nhiều biện pháp giáo dục nhằm phát huy mọi khả năng sáng tạo của trẻ, nâng cao năng lực tư duy, tích cực chủ động của trẻ. Muốn thực hiện được công việc đó thì công tác nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là vấn đề cấp bách và cần thiết. Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nâng cao vai trò vị trí của người giáo viên trong xã hội.

Muốn thực hiện tốt chất lượng nhà trường, người quản lý phải coi công tác bồi dưỡng đội ngũ là nhiệm vụ hàng đầu, là việc làm thường xuyên, xuyên suốt quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

Người cán bộ quản lý phải là người gương mẫu về mọi mặt, xây dựng cho mình một nề nếp thói quen làm việc có khoa học để có sức thuyết phục đối với giáo viên.

Phải nắm chắc năng lực của giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng đúng lúc, đúng hướng.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn, xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh, sinh hoạt có nề nếp, có chất lượng, tạo được khí thế thi đua

liên tục, thúc đẩy giáo viên luôn có sáng tạo trong chuyên môn.

Tạo điều kiện cho tập thể giáo viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, nâng cao nhận thức bản thân.

Có sự kiểm tra, đánh giá chính xác để tạo niềm tin đối với tập thể

Tổ chức nhiều hoạt động giúp giáo viên nâng cao tay nghề: dự giờ, thao giảng, chuyên đề…

Cần chú trọng động viên khen thưởng kịp thời giúp giáo viên phấn khởi tham gia các phong trào có chất lượng hơn.

Bồi dưỡng về tinh thần và vật chất, quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh kinh tế của từng giáo viên nhằm tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

3.Khuyến nghị đề xuất :

* Đối với ngành giáo dục :

– Đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng chuyên môn.

– Tạo điều kiện cho cán bộ cốt cán các nhà trường đi tham quan học tập kinh nghiệm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

– Tổ chức một số chuyên đề trọng điểm về bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường

* Đối với địa phương:

– Chính quyền địa phương nên tạo điều tham mưu các cấp lãnh đạo để xậy dựng 2 điểm trườngĐại Lan và Xóm Mới đề nhà trường có đủ cơ sở vật chất phụ vụ cho công tác chuyên môn .

* Đối với nhà trường:

– Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị .

– Tổ chức chuyên đề, thao giảng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy và giáo dục trẻ.

– Thường xuyên kiểm tra, dự giờ thăm lớp để nắm tình hình của giáo viên.

– Tăng cường mua sắm đồ dùng – đồ chơi ngoài trời mầm non để phục vụ tốt cho việc giảng dạy

*Đối với giáo viên:

– Thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn.

– Tăng cường làm đồ dùng – đồ chơi để có phương tiện giảng dạy phù hợp và thu hút trẻ tham gia học tập.

Rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, cũng như hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm các cấp góp ý, để giúp tôi vững vàng hơn trong công tác quản lý và có thêm những biện pháp mới chỉ đạo giáo viên đạt hiệu quả cao hơn ở những năm tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn !

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Thcs

Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THCS. ĐẶT VẤN ĐỀ: Do vậy việc sinh hoạt tổ chuyên môn phải được thường xuyên, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả.   Điều 16 trong Điều lệ trường trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2007, ghi rõ: “Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: – Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, môn học của Bộ Giáo dục – đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường. – Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia, đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ GD – ĐT. – Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên”. Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như Điều lệ trường trung học đã qui định sẽ góp phần tích cực, khá quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục. Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp cơ sở có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, mà trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Do vậy chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động của nhà trường, vào sự lãnh đạo của Ban giám hiệu. Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Phòng GD & ĐT năm nào cũng chỉ đạo cho các đơn vị, trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy – học, thực hiện đổi mới giáo dục. Bản thân đã 22 năm công tác tại Phòng GD&ĐT, phụ trách chuyên môn THCS, trong quá trình thanh kiểm tra, tôi nhận thấy: hoạt động của một số tổ chuyên môn chưa đi vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn còn nặng về giải quyết sự vụ, thi đua ..còn nặng về hình thức …. Trước tình hình thực tế công tác chuyên môn của bậc học, trước các đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong quá trình đổi mới và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ GD – ĐT: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, tôi đã thực hiện một số biện phápđể nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn góp phần trong việc nâng cao chất lượng dạy – học. Trong bài viết, chúng tôi xin trình bày: Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường trung học cơ sở.  B. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: – Phương pháp quan sát – Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm. – Phương pháp thống kê. C. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ   Để chỉ đạo tốt hoạt động dạy – học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong trường THCS, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau: 1/ Biện pháp thứ nhất: Xây dựng ké hoạch của chuyên môn. a) Nhà trường phải lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy học và các qui chế chuyên môn. Phân công rõ trách nhiệm trong việc triển khai các văn bản này đến cán bộ, giáo viên một cách đầy đủ, kịp thời – Đối với các văn bản về qui chế chuyên môn do hiệu phó chuyên môn triển khai cho tất cả giáo viên trong phiên họp chuyên môn chung toàn trường. – Đối với các loại văn bản chỉ đạo về giảng dạy từng bộ môn cụ thể, do tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện. – Ngoài ra trong phòng họp của giáo viên, có một số chỗ khá thuận lợi để niêm yết các văn bản chuyên môn quan trọng hay sử dụng; các văn bản chuyên môn mới để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập và thực hiện. b) Hiệu phó chuyên môn lập kế hoạch kịp thời cho các hoạt động chuyên môn chung toàn trường trong từng tháng, học kỳ và cả năm học, dành thời gian hợp lý cho các tổ chuyên môn sinh hoạt: Đây là công việc rất quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn mà Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng GD & ĐT và Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học của trường đề ra. Ngoài công việc thông thường mà người cán bộ quản lý phải làm là: lập kế hoạch cho phần việc được phụ trách trong cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, thì một phần việc rất quan trọng là lập được kế hoạch cụ thể trong việc xử dụng thời gian của mỗi ngày thứ 5 trong tuần. Thường nên bố trí thời gian trong ngày thứ 5 hàng tuần như sau: + Sáng thứ 5 dành cho các hoạt động: kiểm tra 1 tiết tập trung, họp chung toàn trường, thao giảng và họp tổ chuyên môn. + Chiều thứ 5 dành cho việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, dạy tự chọn. Do vậy các tổ, chuyên môn luôn có quỹ thời gian cố định, chủ động trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Đối với nội dung công việc trong sáng thứ 5, hiệu phó chuyên môn có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể từng buổi ngay từ đầu mỗi học kỳ; có thể tạm gọi đây là: “Kế hoạch họp và kiểm tra chung toàn khối” trong từng học kỳ của năm học. Trong kế hoạch này ghi rõ từng buổi sáng thứ 5 làm những việc gì: Tiết 1, 2 đa phần dành cho kiểm tra 1 tiết tập trung theo khối. Từ tiết 3 đến tiết 5 dành cho việc thao giảng, họp toàn trường, họp tổ chuyên môn. Kế hoạch tổ chuyên môn được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường. Khi xây dựng cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn, tình hình đội ngũ giáo viên, điều kiện về cơ sở vật chất và đối tượng học sinh trong trường. Trong kế hoạch tổ chuyên môn thì nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là một phần quan trọng. Nội dung này phải thể hiện được những công việc cần làm cho cả năm học và bổ sung những vấn đề mà nhà trường chỉ đạo, như tăng cường biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu sau mỗi lần kiểm tra định kì, dạy học theo nhóm đối tượng học sinh, những vấn đề giáo viên chưa nắm vững hoặc gặp khó khăn trong quá trình giảng dạy. Đặc biệt quan tâm đến những giáo viên mới ra trường hoặc năng lực chuyên môn còn hạn chế. Dựa trên cơ sở nhiệm vụ năm học, kế hoạch của nhà trường để phân công nhiệm vụ theo năng lực và chuyên môn đào tạo của giáo viên. Trong sinh hoạt nhóm chuyên môn, các nhóm trưởng chuyên môn phải vạch ra kế hoạch sinh hoạt của nhóm mình dựa trên kế hoạch chung của tổ nhưng đi sâu hơn vào từng bộ môn, từng khối lớp. 2/ Biện pháp thứ hai: Chỉ đạo nội dung sinh hoạt Tổ chuyên môn. Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần đi sâu tập trung vào các vấn đề sau: – Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học. – Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức lớp học phù hợp với từng đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng của học sinh, chú trọng đến kĩ năng tổ chức giờ dạy, phối hợp các phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh học tập tích cực, tự giác, chủ động và phát huy được khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. – Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. – Đánh giá xếp loại học sinh, dự giờ rút kinh nghiệm, tổ chức chuyên đề, sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường … – Học tập, bồi dưỡng chuyên môn bằng các hình thức khác như xem băng hình, đọc sách trong thư viện nhằm tăng vốn hiểu biết của giáo viên, nghiên cứu các bài viết, các chuyên đề trên các tạp chí chuyên ngành như tạp chí Giáo dục, thế giới trong ta, báo giáo dục – đào tạo, văn học tuổi trẻ, thông tin khoa học giáo dục đào tạo Hà Tĩnh, các sáng kiến kinh nghiệm do Sở phát hành, khai thác thông tin trên mạng và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp trong và ngoài trường. – Nghiên cứu, học tập các văn bản chỉ đạo, tìm hiểu tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương Ưu tiên cho những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. * Các hình thức sinh hoạt chuyên môn Sinh hoạt qua dự giờ thăm lớp: – Cả tổ, nhóm chuyên môn dự giờ 1 tiết (thường vào buổi chiều) + Thực hiện các bước lên lớp. + Nội dung kiến thức + Phương pháp dạy học. + Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học. + Phân phối thời gian hợp lý + Liên hệ thực tế + Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục giới tính, giáo dục đạo đức cho học sinh + Phát huy năng lực, trí tuệ cho học sinh. + Học sinh hiểu nội dung kiến thức và kỹ năng. – Trao đổi các phương pháp soạn giáo án, dạy một bài trình chiếu điện tử đảm bảo chất lượng, có hiệu quả trong giảng dạy. – Trao đổi các văn bản chỉ đạo củ … i giáo viên bộ môn nhập ngay điểm vào sổ điểm chính và vào máy tính. h/ Bước 5: Giai đoạn rút kinh nghiệm – Để phục vụ cho việc theo dõi, lưu trữ, rút kinh nghiệm về chất lượng dạy – học sau mỗi lần kiểm tra cần in bảng thống kê kết quả từng bài kiểm tra 15 phút, 45 phút và kiểm tra học kỳ theo từng khối lớp. Sau đó giao các bảng thống kê này cho tổ và nhóm chuyên môn lưu trữ, phục vụ cho việc sinh hoạt tổ nhóm. – Trong họp tổ, nhóm chuyên môn phải rút kinh nghiệm qua từng bài kiểm tra: từ khâu ra đề kiểm tra, coi và chấm bài, kết quả bài làm của học sinh. Từ đó các giáo viên trong tổ, nhóm cùng nhau trao đổi thống nhất: nội dung, phương pháp, yêu cầu trong việc dạy các bài tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy – học.   3.2/ Đối với các bài không kiểm tra 1 tiết tập trung: Tất cả các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên mà không có trong kế hoạch kiểm tra chung thì giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch kiểm tra của tổ chuyên môn; đề kiểm tra do giáo viên bộ môn ra, sau khi kiểm tra xong thì lưu đề và đáp án tại hồ sơ của tổ, nhóm chuyên môn. Với cách làm như thế này, dù không được kiểm tra chung, nhưng việc tổ chức kiểm tra viết từ 15 phút trở lên của tất cả các bộ môn đều được chỉ đạo thống nhất về thời gian, nội dung và yêu cầu kiểm tra. Các đề và biểu điểm đáp án của các bài kiểm tra được lưu tại hồ sơ tổ, nhóm, chính là các tư liệu chuyên môn khá quan trọng để giáo viên trong nhóm trao đổi học tập. Với các biện pháp trong chuỗi biện pháp thứ hai như tôi vừa trình bày đã đạt được những kết quả rất tích cực: + Thực hiện được mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Kết quả đánh giá thể hiện chính xác trình độ và năng lực học tập của từng học sinh. Các tồn tại, hạn chế khi còn kiểm tra riêng hầu như được chấm dứt hẳn. + Điểm số và sổ và máy tính kịp thời, đúng tiến độ. + Đã thúc đẩy được các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt với nhiều nội dung thiết thực, phục vụ cho nâng cao chất lượng dạy – học.   4/ Biện pháp thứ tư: Tổ chức học tập chuyên đề dạy – học, thao giảng: Đây là một hoạt động rất quan trọng của tổ, nhóm chuyên môn, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay: thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, và phương pháp dạy – học; theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. – Về phía nhà trường: phân công, theo dõi, động viên giáo viên thực hiện tốt công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên trong hè và trong cả năm học. – Nhà trường lập kế hoạch và dành thời gian họp để tổ, nhóm chuyên môn triển khai học tập chuyên đề. Sau đó có thao giảng minh họa. Kế hoạch học tập chuyên đề, thao giảng được hiệu phó chuyên môn thể hiện rõ ngay từ đầu học kỳ trong : “Kế hoạch họp và kiểm tra chung toàn khối sáng thứ 5 hàng tuần”. Song song với việc tổ chức thao giảng tập trung, nhà trường luôn yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch “Dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn”. Hàng tuần tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch và phân công nhóm giáo viên dự giờ đồng nghiệp theo thời khoá biểu chính khoá, nhằm tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, đặc biệt là các bài khó dạy, các dạng bài quan trọng. Chỉ đạo mỗi môn/ khối lớp ít nhất 1 tuần phải thực hiện 1 tiết dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn. Để tiện việc chỉ đạo theo dõi hoạt động này nhà trường cần in sẵn, phát cho mỗi tổ chuyên môn 1 tập: “Sổ phân công Thao giảng – Dự giờ”  5/ Biện pháp thứ năm: Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng họp tổ chuyên môn. – Nhà trường lên lịch họp tổ chuyên môn ngay từ đầu học kỳ (Kế hoạch này nằm trong kế hoạch họp và kiểm tra chung mà tôi đã trình bày) đảm bảo đúng yêu cầu: bình quân 1 tháng tổ chuyên môn họp 2 lần trong buổi sáng thứ 5. – Về nhóm chuyên môn ( dành cho tổ có nhiều bộ môn) trong một vài năm gần đây và hiện nay, ngành giáo dục đang thực hiện việc đổi mới sách giáo khoa và chương trình nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. Do đó cần phải tăng cường hơn nữa việc họp nhóm chuyên môn.: mỗi nhóm chuyên môn mỗi tuần họp 1 lần với thời gian 1 giờ 30 phút. Lich họp của từng nhóm chuyên môn trong tuần do nhóm chuyên môn thống nhất và báo cáo với tổ chuyên môn và nhà trường. + Nội dung: xem xét việc thực hiện chương trình, thống nhất từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học… yêu cầu tất cả các bài dạy đều được thống nhất trao đổi trong sinh hoạt nhóm. Rút kinh nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ. Từ đó có phương pháp dạy – học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. Thống nhất kiến thức trọng tâm của từng chương, phần, chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới (nếu có). Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Hiện nay mỗi tổ, nhóm chuyên môn có 1 quyển: “Sổ sinh hoạt chuyên môn”, trong đó phần quan trọng là ghi nội dung sinh hoạt chuyên môn của nhóm cho từ 33 đến 35 lần họp trong 1 năm. – Về phía nhà trường luôn tạo điều kiện để mỗi tổ chuyên môn đều có chỗ riêng lưu giữ các loại hồ sơ tổ, nhóm hay sử dụng: Sổ kế hoạch hoạt động của tổ, sổ phân công thao giảng – dự giờ, sổ sinh hoạt nhóm chuyên môn  6/ Biện pháp thứ sáu: Tin học hóa việc cộng điểm, xếp loại, thống kê kết quả học tập của học sinh. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các kết quả đó cho tổ và nhóm chuyên môn. Việc sử dụng phần mềm quản lý chất lượng học tập của học sinh. Cho đến nay sau gần 3 năm sử dụng, phần mềm quản lý này đã ngày càng được hoàn thiện và phục vụ rất hữu ích cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của nhà trường. Nội dung của phần mềm này rất phong phú, trong bài viết này tôi chỉ nêu một số nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, cụ thể là: – Nhập điểm, cộng điểm trung bình môn của học kỳ, cả năm. Xếp loại học lực của học sinh; kết quả lên lớp, thi lại, ở lại; chương trình in giấy khen. – Thống kê kết quả kịp thời ngay khi giáo viên nhập điểm các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên. Nội dung thống kê theo từng giáo viên, từng khối lớp và toàn trường. Giáo viên kịp thời cung cấp các bản thống kê này cho tổ và nhóm chuyên môn để phục vụ cho việc sinh họạt tổ. 7/ Biện pháp thứ bảy Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm một cách khoa học kịp thời. Trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, người cán bộ quản lý phải luôn chú ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể. Vì có thể nói: người dạy học là giáo viên – người đánh giá học sinh cũng là giáo viên. Do đó trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, cán bộ quản lý giáo dục phải luôn chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, giáo viên. Đồng thời xếp thời gian một cách khoa học hợp lý để mỗi thầy cô giáo tự đánh giá công tác đã làm được trong từng học kỳ, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong học kỳ tiếp theo. Sau đó mỗi tổ chuyên môn họp sơ kết học kỳ và đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học. Trên cơ sở kế hoạch của giáo viên, của tổ chuyên môn, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và các biện pháp chính nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học kỳ tiếp theo. Đối với học kỳ I công việc này thường hoàn thành trong tuần 18 và nửa đầu của tuần 19. Với cách làm này chúng tôi không áp đặt chỉ tiêu cho từng giáo viên nhưng vẫn phát huy tốt phong trào thi đua dạy và học đi vào thực chất, không chạy theo hình thức. C. HIỆU QUẢ:   Từ khi thực hiện các biện pháp như vừa trình bày ở trên, hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và kết quả dạy học ở các trường THCS toàn huyện có nhiều sự chuyển biến tích cực, cụ thể như sau: – Hoạt động của tổ nhóm chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy – học. – Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ, nhóm chuyên môn phù hợp với đặc trưng của bộ môn. D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM   Qua thực tiễn công tác, tôi rút ra các bài học kinh nghiệm sau trong công tác chỉ đạo chuyên môn trong trường trung học cơ sở: – Hiệu phó chuyên môn làm việc phải có kế hoạch, khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ đó mới tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động một cách khả thi. – Nhà trường cần bố trí thời gian một cách hợp lý, tương đối cố định để các tổ chuyên môn hoạt động. Cần có chỉ đạo, định hướng để họp tổ, nhóm chuyên môn, tránh sa đà vào giải quyết công việc mang tính chất hành chính, sự vụ mà chủ yếu là các nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. – Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy- học là một trong công tác quan trọng nhất của người làm công tác quản lý; do vậy cần tập trung xây dựng và có nhiều biện pháp phù hợp để kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực chất. Từ đó mới có các giải pháp đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học. – Qua mỗi hoạt động, trong từng giai đoạn cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó điều chỉnh phương pháp, biện pháp cho phù hợp. – Chỉ đạo và nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học là công tác quan trọng thường xuyên của người làm công tác quản lý trường học. – Nhà trường cần soạn thảo sẵn các loại hồ sơ, biểu mẫu một cách khoa học để thuận lợi cho giáo viên và tổ nhóm chuyên môn sử dụng cũng như thuận lợi cho việc kiểm tra đánh giá của lãnh đạo. Xin chân thành cám ơn ! Krông Búk, ngày 30 tháng 4 năm 2010 PHẠM THÀNH NGỌC ( Phó Trưởng phòng )

6 Giải Pháp Chỉ Đạo Đổi Mới Sinh Hoạt Chuyên Môn

Việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy theo mô hình mới (VNEN) phải bắt nguồn từ thực tế của học sinh trong giờ lên lớp.

Từ lâu, chúng ta vẫn kêu gọi đổi mới phương pháp dạy học nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục. Yêu cầu phương pháp dạy học của giáo viên phải phù hợp với học sinh, phát huy được tính tích cực của học sinh, chủ động sáng tạo, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho các em.

Việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) phải bắt nguồn từ thực tế của học sinh trong giờ học.

Muốn hiểu được thực tế ấy thì trong sinh hoạt chuyên môn thì mỗi chúng ta cần phải xây dựng một môi trường cùng nhau học tập, làm phong phú hoạt động lắng nghe lẫn nhau và học tập lẫn nhau.

Tập trung trao đổi về vướng mắc của giáo viên và học sinh tự mỗi người sẽ rút ra được bài học từ thực tiễn cho riêng mình. Chính vì vậy qua 4 ngày học ở cấp Sở về tôi cùng Ban Giám hiệu thực hiện “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn” để thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường.

Trong quá trình chỉ đạo tôi rút ra được 6 giải pháp như sau: Giải pháp thứ nhất là:

Hiệu trưởng phải xây dựng văn hóa nhà trường (mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong hội đồng sư phạm) đồng thời song song với xây dựng môi trường học tập và tự bồi dưỡng cho giáo viên (Đổi mới sinh hoạt chuyên môn) từ đó giúp cho giáo viên.

Thay đổi dạy học – Học sinh thay đổi cách học – Trường học thay đổi hình thức và phương pháp dạy học. Cần cải tiến cách quản lý từ khâu chỉ đạo đến khâu thực hiện, xây dựng kế hoạch và nội dung SHCM cho cả năm học. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Giải pháp thứ hai là: Bồi dưỡng năng lực tổ chức điều hành cho đội ngũ tổ trưởng những người chủ trì các buổi SHCM vì thực tế cho ta thấy buổi sinh hoạt chuyên môn thành công phụ thuộc rất nhiều vào khả năng và chuyên môn của người chủ trì.

Giải pháp thứ tư là : BGH cần quản lý chặt chẽ nội dung các buổi SHCM có sự hướng dẫn và định hướng nội dung SHCM theo tình hình thực tế của nhà trường hay từng khối lớp theo đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

Giải pháp thứ năm là: Cần xây dựng một nề nếp sinh hoạt chuyên môn, hàng năm nên tổ chức và định hướng nội dung SHCM tốt vì thực tế cho ta thấy những trường nào có phong trào chuyên môn mạnh mẽ thì trường đó có sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả.

Theo Phạm Thị Lịch/Giáo dục và Thời đại

Bạn đang xem bài viết Đề Tài Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!