Xem Nhiều 8/2022 # Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã? # Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 # Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã? # Top Trend

Xem 8,811

Cập nhật thông tin chi tiết về Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã? mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 8,811 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Gặp Các Bí Thư Đoàn Xã Năng Động, Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Giàu Nhiệt Huyết
 • Bí Thư Đoàn Xã Được Hưởng Lương, Phụ Cấp Như Thế Nào?
 • Mạnh Dạn Đổi Mới, Tập Trung Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Đoàn Viên, Cnvclđ
 • Học Tập Lý Luận Chính Trị Để Làm Tốt Chức Năng Của Người Đoàn Viên Tncs Hồ Chí Minh
 • Điều kiện về tuổi làm Bí thư đoàn xã? Độ tuổi tối thiểu, tối đa để làm bí thư Đoàn xã? Điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp để bổ nhiệm chức danh Bí thư đoàn thanh niên cấp xã?

  Có thể nói, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do Đảng sáng lập, được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thanh niên là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng tiên phong trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh sự lãnh đạo, hướng dẫn hoat động của Đảng, một trong những nhân tố góp phần để Đoàn thanh niên phát triển lớn mạnh chính là vai trò của các cán bộ Đoàn cơ sở – những người được bầu trực tiếp từ Đại hội Đoàn với nhiệm vụ là tổng chỉ huy, điều hành công việc, triển khai tổ chức các hoạt động công tác Đoàn một cách đồng bộ, hiệu quả. Vậy, Bí thư đoàn cơ sở cần đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn nào?

  Luật Dương Gia sẽ cùng quý bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này.

  1. Về tiêu chuẩn chung của cán bộ đoàn theo quy định của pháp luật

  Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), Bí thư đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ đoàn sau đây:

  Thứ nhất, cán bộ đoàn phải có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Thứ hai, cán bộ đoàn phải là những người có đủ đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Bên cạnh đó phải là những người trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, có khả năng kết nối cũng như nhận được sự tín nhiệm của các đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

  Thứ ba, người được bầu làm bí thư đoàn xã không chỉ có trình độ học vấn, chuyên môn phù hợp với vị trí được giao mà phải có trình độ hiểu biết nhất định đối với lý luận chính trị cũng như đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho các phong trào, hoạt động của Đoàn được thực hiện hiệu quả, bản thân Bí thư đoàn xã cũng phải là người trưởng thành từ chính các phong trào của đoàn, đội, phong trào thiếu nhi. Được bồi dưỡng, đào tạo những kỹ năng, kiến thức và nghiệp vụ về công tác Đoàn.

  Thứ tư, Bí thư đoàn xã phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, ngoại hình và cả độ tuổi phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể.

  2. Tiêu chuẩn cụ thể để được bầu của Bí thư đoàn xã

  Bên cạnh những tiêu chuẩn chung của Cán bộ Đoàn, Bí thư đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 11 Quyết định số 289 – QĐ/TW như sau:

  Thứ nhất, phải đáp ứng các điều kiên về trình độ chuyên môn và trình độ chính trị theo quy định, cụ thể phải đảm bảo trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

  Thứ hai, đáp ứng điều kiện về độ tuổi: Theo đó, cán bộ đoàn giữ chức danh Bí thư đoàn xã phải có độ tuổi không quá 35 tuổi.

  Riêng với những khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và đối tượng chính sách thì bí thư đoàn xã chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

  – Về độ tuổi, bí thư đoàn xã có thể đảm nhiệm cho đến không quá 37 tuổi.

  3. Quyền và nghĩa vụ của Bí thư đoàn xã theo quy định của pháp luật

  Theo quy định tại Quyết định số 289 – QĐ/TW, cán bộ đoàn giữ chức danh Bí thư đoàn xã có các quyền và nghĩa vụ như sau:

  Thứ nhất, bí thư đoàn xã phải thực hiện các nghĩa vụ như:

  Một là, bí thư đoàn xã phải trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, luôn luôn kiên định với lý tưởng và mục tiêu của Đoàn Thanh niên, tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hai là, bí thư đoàn xã phải luôn là tấm gương trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước , luôn chấp hành Điều lệ của Đoàn Thanh niên, sự phân công, chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên.

  Ba là, bí thư đoàn xã phải gần gũi, có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng và nhân dân. Luôn tận tụy và nghiêm túc trong thực hiện công tác, phong trào của Đoàn, Đội.

  Năm là, cán bộ đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị phải là tấm gương cho đoàn viên và thanh niên noi theo.

  Thứ hai, Bí thư đoàn xã có các quyền theo quy định như sau:

  Hai là, được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

  Ba là, được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… để phục vụ công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi và các nhiệm vụ công tác khác.

  TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

  Năm 2009 tôi bắt đầu tham gia hoạt động đoàn thanh niên ở thôn và giữ ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, đến năm 2013 tôi được bầu vào Phó Bí thư Đoàn xã. Tính đến năm 2010 này cũng đã hoạt động được 11 năm. Nhưng nhiệm kỳ 2022-2025 này là đại hội đoàn các cấp, nhưng tôi lại không được cơ cấu lên Bí thư đoàn xã. Lãnh đạo nói là do độ tuổi của tôi cao. Tôi sinh năm 1986. Xin được luật sư giải đáp thắc mắc?

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Trước hết, bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp xã (cấp cơ sở) được xác định là cán bộ đoàn theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương.

  Để được cơ cấu, được bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn xã thì bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cán bộ đoàn. Cụ thể: theo Quyết định số 289 – QĐ/TW:

  Đồng thời, tại Điều 11 Quyết định 289/QĐ- TW cũng có quy định:

  2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.”

  Căn cứ theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Quyết định 289/QĐ- TW được trích dẫn ở trên thì bí thư đoàn xã được xác định là cán bộ đoàn cấp cơ sở và điều kiện để được đảm nhiệm chức vụ bí thư đoàn xã, phó bí thư đoàn xã là ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung về thái độ chính trị, tư tưởng, về sức khỏe, phẩm chất thì người giữ chức vụ này phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị sơ cấp và phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi.

  Trong đó độ tuổi giữ chức vụ cán bộ đoàn là không quá 35 tuổi, còn đối với trường hợp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, hoặc người này thuộc đối tượng chính sách, trình độ văn hóa từ tốt nghiệp trung học trở lên, và đã được bồi dưỡng chương trình lý luận sơ cấp thì được giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

  Trong trường hợp cụ thể của bạn, bạn sinh năm 1986, tính đến thời điểm hiện tại có đại hội (năm 2022), bạn mới có 34 tuổi. Mặc dù thời điểm này, bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được đảm nhiệm chức vụ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Bí thư đoàn xã là 5 năm và lần đại hội đại biểu này là để bầu cán bộ đoàn trong đó có bí thư đoàn cho nhiệm kỳ năm 2022 – năm 2022. Trong trường hợp này, nếu cơ cấu bạn để giữ chức vụ Bí thư đoàn xã cho nhiệm kỳ này thì bạn không đủ điều kiện về tuổi để có thể giữ chức vụ cán bộ đoàn và điều hành Ban chấp hành Đoàn cho đến hết nhiệm kỳ.

  Do vậy, để đảm bảo việc đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ Đoàn, đảm bảo hoạt động của Ban chấp hành Đoàn xã và công tác đoàn trên địa bàn, việc lãnh đạo không cơ cấu, đề cử bạn vào chức vụ Bí thư đoàn xã là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Ban Cán Sự Lớp
 • Vai Trò Của Bí Thư Đoàn Cơ Sở Trong Công Tác Chỉ Đạo Hoạt Động Của Đoàn
 • Tài Liệu Tập Huấn Cán Bộ Các Chi Đoàn Trường Học Cực Hay
 • Tập Huấn Cán Bộ Đoàn
 • Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Đoàn Thôn Xóm, Khu Phố
 • Bạn đang xem bài viết Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã? trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100