Xem Nhiều 2/2023 #️ Giải Pháp Desktop Virtualization # Top 9 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Giải Pháp Desktop Virtualization # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Desktop Virtualization mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong môi trường mạng doanh nghiệp hiện nay, thông thường người quản trị phải đối mặt với thách thức là làm sao để đưa ra một giải pháp hiệu quả để giảm chi phí mà vẫn bảo đảm được tính linh hoạt & khả năng đáp ứng liên tục của hệ thống nhằm nâng cao năng suất hoạt động, tận dụng tối đa tài nguyên & ở bất cứ nơi nào nhân viên cũng được phép truy cập tài nguyên trong hệ thống. Câu trả lời cho nhu cầu trên chính là giải pháp ảo hóa hệ thống mạng (Virtualization)

Hàng loạt các giải pháp ảo hóa được phát triển nhằm mục đích đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi doanh nghiệp như: Server Virtualization, Desktop Virtualization, Application Virtualization, Presentation Virtualization, Profile Virtualization.

Công nghệ Desktop Virtualization (giải pháp ảo hóa máy tính để bàn) đã phá vỡ sự liên kết truyền thống giữa các hệ điều hành, ứng dụng, dữ liệu & các thiết lập của người dùng. Desktop Virtualization cho phép chúng ta triển khai các thiết lập của người dùng (Profile, Desktop, Documents…), ứng dụng & máy tính cá nhân của người dùng một cách riêng rẽ hoặc chung. Quan trọng hơn, với Desktop Virtualization chúng ta có thể tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có không chỉ trong hôm nay mà còn cả trong tương lai vì vậy chúng ta sẽ giảm được một phần chi phí đáng kể cho doanh nghiệp.

Các lợi ích thiết yếu của giải pháp ảo hóa:

– Tăng khả năng hoạt động liên tục & linh hoạt của hệ thống

– Cho phép người dùng truy cập ở bất cứ nơi nào

– Cải thiện nhu cầu tuân thủ chính sách bảo mật trong hệ thống

– Giảm chi phí đầu tư cho hệ thống mạng doanh nghiệp

Bài viết bao gồm các bước:

1. Cài đặt Hyper-V

2. Cài đặt Remote Desktop Session Host

3. Cài đặt Remote Desktop Virtualizaion Host, Connection Broker, Web Access

4. Tạo 2 máy ảo

5. Cấu hình 2 máy ảo

6. Cấu hình Remote Desktop Web Access 

7. Cấu hình Virtual Desktop & gán Personal Destop cho từng user

8. Kiểm tra kết quả

I. Kịch bản

Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu ứng dụng giải pháp ảo hóa hệ thống mạng, cụ thể doanh nghiệp của bạn sẽ sử dụng giải pháp Desktop Virtualization để ảo hóa các máy client trong hệ thống nhằm mục đích cung cấp cho mỗi người sử dụng trong hệ thống 1 máy client ảo riêng. Ví dụ: User1 khi kết nối vào hệ thống ảo hóa sẽ được sử máy ảo tên chúng tôi còn User2 sẽ được sử dụng máy ảo tên chúng tôi Để đáp ứng với nhu cầu đặt ra, bạn sẽ triển khai giải pháp Personal Desktop Virtualization.

II. Mô hình

III. Chuẩn bị

Mô hình gồm 4 máy: 2 máy thật & 2 máy ảo

– 2 máy thật sử dụng Windows Server 2008 R2

Server1 (DC.msopenlab.com) làm chức năng DC, DNS Server, Client

Server2 (RDServer.msopenlab.com) làm chức năng RD Session Host, RD Vitualization Host, RD Connection Broker, RD Web Access

– 2 máy ảo sử dụng Windows 7 Profesional/Enterprise

Host01.msopenlab.com

Host02.msopenlab.com 

Cấu hình TCP/IP cho 2 máy như trong bảng sau:

Server1 

IP:192.168.1.18/24

GW:192.168.1.200 

DNS:192.168.1.18 

Server2

IP:192.168.1.19/24

GW:192.168.1.200 

DNS:192.168.1.18

– Cấu hình Server1 làm Domain Controller & DNS Server của domain msopenlab.com

– Join Server2 vào domain msopenlab.com

– Tạo 2 Domain User Account: U1/P@ssword & U2/P@ssword- Đưa U1 & U2 vào làm thành viên của group Remote Desktop Users

IV. Thực hiện

1. Cài đặt Hyper-V trên Server2

– Logon MSOPENLABAdministrator, mở Server Manager,chuột phải Roles chọn Add Roles

-Trong hộp thoại Select Server Roles, đánh dấu chọn Hyper-V, chọn Next

-Hộp thoại Introdution to Hyper-V, chọn Next

-Trong hộp thoại Create Virtual Networks, đánh dấu chọn vào Interface hiện có để máy ảo liên lạc với hệ thống, chọn Next

-Hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install

– Hộp thoại Installation Results, chọn Close, khi hệ thống yêu cầu Restart chọn Yes

– Sau khi khởi động thành công, logon MSOPENLABAdministrator, kiểm tra cài đặt Hyper-V thành công 

2. Cài đặt Remote Desktop Session Host trên Server2

– Trong cửa sổ Server Manager, chuột phải Roles chọn Add Roles

-Trong hộp thoại Select Server Roles, đánh dấu chọn Remote Desktop Services, chọn Next

-Hộp thoại Introdution to Remote Desktop Services, chọn Next

-Trong hộp thoại Select Role Services, đánh dấu chọn Remote Desktop Session Host, chọn Next

-Hộp thoại Uninstall and Reinstall Applications for Compatibility, chọn Next

– Hộp thoại Specify Authentication Method for Remote Desktop Session Host, chọn Require Network Level Authentication is required, chọn Next

– Trong hộp thoại Specify Lisencing Mode, chọn Configure later, chọn Next 

– Trong hộp thoại Select User Groups Allowed Access To This RD Session Host Server, chọn Next 

– Configure Client Experience, đánh dấu chọn tất cả các ô chọn để cài thêm features, chọn Next 

– Hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install 

-Sau khi cài đăt hoàn tất, chọn Yes để Restart máy

– Logon MSOPENLABAdministrator, kiểm tra cài đặt thành công

3. Cài đặt Remote Desktop Virtualizaion Host, Connection Broker, Web Access trên Server2

-Trong cửa sổ Server Manager, bung Roles, chuột phải Remote Desktop Services chọn Add Role Services 

-Trong hộp thoại Select Roles Services, đánh dấu chọn Remote Desktop Virtualization Host, Connection Broker & Web Access, chọn Next

-Hộp thoại Introdution to Web Server (IIS), chọn Next

– Hộp thoại Select Role Services, giữ cấu hình mặc định, chọn Next

-Hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install

-Hộp thoại Installation Results, kiểm tra cài đặt thành công, chọn Close

4. Tạo 2 máy ảo trên Server2

Trên Server2, chúng ta cần 2 máy ảo Windows 7 Profestional/Enterprise tên chúng tôi & chúng tôi Trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng 2 máy ảo đã có cài đặt sẵn Windows 7 (Host01.vhd & Host02.vhd) 

– Trên Server2, mở Hyper-V Manager từ Administration Tools, chuột phải RDSERVER, bung New chọn Virtual Machine

– Hộp thoại Before You Begin, chọn Next 

– Trong hộp thoại Specify Name and Location, đặt tên cho máy ảo chúng tôi chọn Next 

-Hộp thoại Assign Memory, nhập dung lượng RAM là 512, chọn Next

– Hộp thoại Configure Networking, trong ô Connection chọn card LAN để máy ảo liên lạc với hệ thống, chọn Next 

– Hộp thoại Connect Virtual Hard Disk, chọn Use an existing virtual hard disk, trỏ đường dẫn đến đĩa cứng ảo chúng tôi chọn Nex, chọn Finish

– Lập lại các bước như trên để tạo ra máy ảo chúng tôi sử dụng ổ cứng ảo Host02.vhd

-Trong cửa sổ Hyper-V Manager, chuột phải lần lượt 2 máy ảo chọn Start để khởi động 2 máy ảo

5. Cấu hình 2 máy ảo

– Cấu hình TCP/IP cho 2 máy ảo như trong bảng sau:

Host01.msopenlab.com 

Host02.msopenlab.com

IP: 192.168.1.119/24

GW: 192.168.1.200

DNS: 192.168.1.18 

IP: 192.168.1.120/24

GW: 192.168.1.200

DNS: 192.168.1.18

– Join 2 máyảo vào domain MSOPENLAB.COM

– Tắt các Windows Firewall của 2 máy ảo 

– Bật chức năng Remote Desktop của 2 máy ảo.

-Đưa 2 user U1 & U2 vào làm thành viên của group Remote Desktop Users của 2 máy ảo

6. Cấu hình Remote Desktop Web Access

– Trên Server2, vào StartAdministrative ToolRemote Desktop Services, mở Remote Desktop Web Access Configuration

– Trong cửa sổ Internet Explorer, chọn Continue to this website 

– Trong cửa sổ Enterprise Remote Access, đang nhập bằng account MSOPENLABAdministrator 

– Trong mục Select the source to use, chọn An RD Connection Broker server

– Trong ô Source name, nhập tên của RD Web Access: chúng tôi chọn OK

7. Cấu hình Virtual Desktop & gán Personal Destop cho từng user

– – Trên Server2, vào StartAdministrative ToolsRemote Desktop Services, mở Remote Desktop Connection Manager

-Trong cửa sổ Remote Desktop Connection Manager,chuột phải Remote Desktop Connection Manager chọn Configure Virtual Desktops

– Trong hộp thoại Before You Begin, chọn Next

– Trong hộp thoại Specify an RD Virtualizayin Host Server, nhập tên của máy RD Virtuaization Host (RDServer.msopenlab.com) vào ô Server name, chọn Add, chọn Next 

-Trong hộp thoại Configure Redirection Settings, nhập tên của máy RD Session Host (RDServer.msopenlab.com) vào ô Server name, chọn Next

– Trong hộp thoại Specify an RD Web Access Server, nhập tên của máy RD Web Access (RDServer.msopenlab.com) vào ô Server name, chọn Next

– Hộp thoại Confirm Changes, chọn Apply 

– Trong hộp thoại Summary Information, bảo đảm có đánh dấu chọn ô Assign personal virtual desktop để gán client ảo cho user, chọn Finish 

-Hộp thoại Assight Personal Virtual Desktop, chọn Select User

-Trong hộp thoại Seclect User, chọn user U1, chọn OK

– Trong hộp thoại Assign Personal Virtual Desktop, bung ô Viertual machine, chọn chúng tôi chọn Next 

-Hộp thoại Confirm Assignment, chọn Assign

-Hộp thoại Assignment Summary, bảo đảm có đánh dấu chọn ô Assign another virtual machine to another use, chọn Continue

– Thực hiện tương tự các bước trên để gán cho user U2 sử dụng máy ảo Host02.msopenlab.com

– Trong hộp thoại Assignment Summary, bỏ dấu chọn Assign another virtual machine to another user, chọn Finish

8. Kiểm tra kết quả

– Trên Server1, mở IE, truy cập địa chỉ http://RDServer.msopenlab.com/rdweb, chọn Continue to this website

-Trong cửa sổ Enterprise Remote Access, đăng nhập bằng account MSOPENLABU1

– -Trong cửa sổ Enterprise Remote Access, chọn My Desktop

– Hộp thoại remote Desktop Connection, chọn Connect

-Hộp thoại Windows Security,đang nhập bằng account MSOPENLABU1

– Kiểm tra U1 kết nối thành công tới máy ảo Host01.msopenlab.com 

– Thực hiện tương tự các bước bên trên để kết nối bằng quyền U2

– Kiểm tra U2 kết nối thành công tới máy ảo Host02.msopenlab.com

RELATED POSTS

Ứng Dụng Giải Pháp Ảo Hóa Hạ Tầng Máy Trạm (Virtual Desktop Infrastructure

Bài dự thi: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”

Ảo hóa hạ tầng máy trạm (Virtual Desktop Infrastructure – VDI) được ứng dụng rộng rãi tại các quốc gia phát triển trên thế giới do vừa linh hoạt, bảo mật lại giúp giảm chi phí đầu tư cho công nghệ thông tin, chi phí vận hành, kết nối công nghệ thông tin không giới hạn khoảng cách.

Khái niệm ảo hóa hạ tầng máy trạm – VDI

Ảo hóa hạ tầng máy trạm là giải pháp mới để lưu trữ và quản lý hệ điều hành máy tính trạm trên một hạ tầng máy chủ tập trung và ở xa. Dữ liệu máy trạm ví dụ như desktop image, được tổ chức trên các máy ảo VM (Virtual Machine), cho phép cài đặt hệ điều hành máy trạm một cách đơn giản, bảo mật và tách biệt.

Tại sao Sở Tài chính cần giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm VDI?

Trong những năm gần đây, khối lượng công việc lớn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp ngày càng lớn, yêu cầu tiến độ và chất lượng giải quyết công việc vừa phải hiệu quả, chất lượng, đồng thời phải đảm bảo đúng quy định. Vì thế, để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc, các cơ quan nhà nước của Thành phố cần đầu tư cho một giải pháp công nghệ thông tin hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.

Việc này dẫn đến những thách thức lớn cho các bộ phận chuyên trách quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong việc triển khai, vận hành hệ thống mạng với rất nhiều máy tính trong cơ quan, đơn vị để đảm bảo việc bảo mật dữ liệu, quản lý, khôi phục dữ liệu bị mất, yêu cầu độ sẵn sàng, thời gian triển khai, yêu cầu về khả năng co dãn, mở rộng hiệu năng và dung lượng lưu trữ một cách mềm dẻo. Việc chuyển đổi sang hệ thống máy trạm ảo và thay thế các máy tính cá nhân PC bằng các máy zero/thin client sẽ giải quyết được các vấn đề trên, đó chính là xu hướng cho giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm – VDI.

Giảm chi phí – tiết kiệm thời gian

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về xây dựng chính quyền điện tử do đó các cơ quan không ngừng đầu tư, mở rộng xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cốt lõi; nâng cấp các ứng dụng, hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn nên các cơ quan phải thay đổi hệ thống nhiều lần, điều này có nghĩa các cơ quan sẽ phải chi phí để trang bị đầu tư thêm hệ thống thiết bị lưu trữ, máy chủ,… nếu muốn mở rộng hệ thống công nghệ thông tin hiện có.

Với giải pháp ảo hóa thì việc mở rộng hệ thống công nghệ thông tin có thể diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, với điều kiện là ứng dụng được thiết kế theo hướng cho phép mở rộng và khả năng tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu rất lớn khi sử dụng công nghệ này thay thế.

Cụ thể, với giải pháp ảo hóa chỉ cần đầu tư 03 – 05 server cũng có thể chạy tới 10 – 15 ứng dụng. Nếu so với phương thức truyền thống – mỗi máy chủ vật lý chỉ chạy được một ứng dụng, thì với giải pháp ảo hóa có thể chạy nhiều ứng dụng trên các máy chủ ảo. Việc này giúp các cơ quan tiết kiệm được rất nhiều chi phí để đầu tư máy chủ vật lý.

Không chỉ giảm chi phí đầu tư, vận hành hệ thống, giải pháp ảo hóa còn có thể giúp các cơ quan giảm thiểu thời gian để thiết lập hệ thống công nghệ thông tin. Ví dụ: thời gian thiết lập 1 hệ thống/1 đơn vị mới chỉ cần 1 ngày thay vì 1 tuần như trước đây.

Bảo mật và ổn định

Ảo hóa hạ tầng được xem như sẽ giúp thay đổi hạ tầng công nghệ thông tin cho phù hợp với xu thế quản trị linh hoạt; không còn phụ thuộc bởi các thiết bị vật lý (máy trạm, Workstation); cung cấp cho người dùng khả năng truy cập vào hệ thống máy trạm ảo hóa ở bất kỳ nơi nào, trên nhiều thiết bị khác nhau. Điều quan trọng là khi sử dụng hệ thống ảo hóa, hệ thống công nghệ thông tin của Sở Tài chính sẽ luôn đảm bảo tính bảo mật.

Dữ liệu trên máy trạm của người dùng nằm ngay tại Trung tâm dữ liệu (Datacenter), thay vì nằm rải rác và trên hệ thống lưu trữ cục bộ, vốn tiềm ẩn rủi ro và rất khó kiểm soát cho người quản trị. Hạ tầng phục vụ các máy trạm giờ đây là các thiết bị sử dụng trong DataCenter có sự bền vững và ổn định hơn rất nhiều so với các các máy trạm truyền thống sử dụng các thiết bị thông thường. Nhờ tính chất tập trung, người quản trị có khả năng quản lý tốt hơn tới các máy trạm cho phép giảm bớt các nguy cơ, sự cố xảy ra với hệ điều hành (lỗi phần mềm, virus…). Điều này giúp cho quá trình sử dụng của người dùng được thông suốt và ít bị gián đoạn.

Giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm – VDI giúp thay đổi hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với xu thế quản trị linh hoạt, không phụ thuộc thiết bị vật lý cũng như cung cấp cho người dùng cuối tính năng di động tuyệt vời mà vẫn bảo mật tuyệt đối.

Sở Tài chính đi đầu triển khai giải pháp ảo hóa

Giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm – VDI là một trong những giải pháp quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Với giải pháp này, Sở Tài chính có thể tối ưu hóa hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả công việc của mình.Giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm – VDI giúp nắm bắt nhanh chóng tình trạng hoạt động của các ứng dụng, dịch vụ, các thành phần hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin, khắc phục các sự cố kịp thời, nâng cao tính sẵn sàng và hiệu suất hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin, các dịch vụ, ứng dụng phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý của Sở Tài chính…

Hệ thống cũng giám sát, ghi lại toàn bộ các giao dịch nghi ngờ, đưa ra các cảnh báo nguy cơ gian lận đối với người dùng nội bộ, đưa ra các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất nhằm giảm rủi ro trong vận hành và đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.

Đây cũng là một hệ thống mở, sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác, có khả năng mở rộng giám sát các hệ thống và các giao dịch tài chính khác trong tương lai. Với các ưu việt về công nghệ, giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm – VDI hoàn toàn phù hợp và đáp ứng được nhu cầu xây dựng, duy trì, phát triển hệ thống công nghệ thông tin tại mỗi cơ quan, đơn vị của Thành phố.

Tít do Lao động Thủ đô đặt Công đoàn Sở Tài chính

Nguồn :

Vmware Ra Mắt Giải Pháp Lưu Trữ Chống Mất Dữ Liệu Virtual San

VMware ra mắt giải pháp lưu trữ chống mất dữ liệu Virtual SAN

Giải pháp lưu trữ ảo hóa Virtual SAN vừa được hãng VMware ra mắt ngày 25/3/2014, có khả năng chống mất mát dữ liệu trong bất kỳ trường hợp lỗi phần cứng nào.

Virtual SAN sử dụng bộ nhớ flash để tăng tốc hiệu suất thông qua việc đọc/ghi bộ nhớ đệm, cung cấp các đường dẫn dữ liệu hiệu suất cao trong khi giảm thiểu sử dụng tài nguyên, nhờ đó việc tiêu thụ tài nguyên CPU giảm tới 10% so với các giải pháp lưu trữ thông thường.

Theo đánh giá nội bộ, giải pháp này có khả năng thực hiện 2 triệu giao dịch xử lý vào/ra mỗi giây (IOPS) trên một tác vụ chỉ đọc (read-only) trong một cụm (cluster) gồm 32 node; thực hiện 640.000 giao dịch xử lý vào/ra mỗi giây trên một tác vụ đa nhiệm trong một cụm gồm 32 node. Với việc quản lý dựa trên chính sách lưu trữ, một kho lưu trữ Virtual SAN đơn lẻ có thể cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau dựa trên các chính sách máy ảo cá nhân. Doanh nghiệp sử dụng giải pháp có thể tiết kiệm được nhiều chi phí bằng việc thêm các ổ đĩa hoặc node vào cụm Virtual SAN khi cần nâng cao công suất hoặc hiệu năng lưu trữ mà không làm gián đoạn hoạt động. Mặt khác, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí vận hành thông qua hoạt động tự động hóa, loại bỏ những quy trình thao tác thủ công.

Giải pháp Virtual SAN dễ dàng cấu hình và triển khai chỉ qua hai lần nhấp chuột sử dụng giao diện quản trị VMware vSphere Web Client, có thể được triển khai trên rất nhiều loại máy chủ. Phần mềm này được tích hợp với VMware vShere, cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ dữ liệu như sao lưu, nhân bản, sao chép và chụp ảnh dữ liệu cùng các tính năng khác,…Đặc biệt, Virtual SAN còn đơn giản hoá việc quản lý lưu trữ, có khả năng chống mất mát dữ liệu cao trong bất kỳ trường hợp lỗi phần cứng nào.

Giải pháp Virtual SAN hiện đang được bán trên thị trường với giá 2.495 USD cho mỗi bộ vi xử lý; giải pháp dành cho máy trạm ảo được bán với giá 50 USD/người dùng. Khách hàng đang sử dụng giải pháp VMware vSphere Storage Appliance có thể nâng cấp lên VMware Virtual SAN với giá chiết khấu 20% so với giá niêm yết.

Nguồn : itcnews

Tính Năng Refresh (F5) Ngoài Desktop Có Tác Dụng Gì?

data-full-width-responsive=”true”

Vâng ! một thói quen mà mình tin chắc bất kỳ một người sử dụng máy tính nào, dù là gà mờ hay chuyên nghiệp cũng đều vẫn hay làm đó là nhấn chuột phải ở ngoài màn hình Desktop và chọn Refresh hoặc là nhấn F5 liên tục.

Điều này có tác dụng gì không thì không biết nhưng cứ phải làm mấy phát cho nó mát máy cái đã rồi muốn làm gì thì làm ♥‿♥

Ở trong bài viết này chúng ta chỉ đang bàn tới việc sử dụng tính năng Refresh ngoài màn hình Desktop mà thôi.

#2. Tác dụng của tính năng Refresh (F5) trên máy tính?

Nó là một cách làm thủ công để giúp máy tính của bạn cập nhật lại các biểu tượng hay đường dẫn mà bạn vừa mới thay đổi mà thôi.

Ví dụ như bạn vừa đưa một file mới vào môt thư mục, bạn copy ra đâu đó hoặc có thể là bạn vừa thực hiện thay đổi tên, thay đổi định dạng…. của chúng nhưng lúc này hệ thống không thể tự động cập nhật các thay đổi thì lúc này tính năng Refresh sẽ có tác dụng cập nhật lại các thay đổi về trạng thái mới nhất.

Thực sự thì chỉ với những máy cấu hình thấp và những máy đời cũ mới hay xảy ra hiện tượng không tự động cập nhật được thôi, chứ với những máy tính đời mới hiện nay thì rất hiếm khi xảy ra tính trạng đó và bạn cũng không cần phải sử dụng Refresh một cách thủ công như vậy.

data-full-width-responsive=”true”

Vậy nó ít có tác dụng như vậy mà Microsoft lại vẫn để đó mấy chục năm nay, hơn nữa nó còn là mặc định ở menu chuột phải nữa?

Điều này chắc chắn là phải có lý do của nó, tuy là không nhiều tác dụng nhưng nó lại cực kỳ cần thiết, mình lấy ví dụ như:

Sắp xếp lại các biểu tượng icon: Chỉ 1 thao tác thôi là Desktop sẽ gọn gàng và được sắp xếp theo một trật tự rất ngăn nắp.

Đôi khi bạn nháp đúp chuột vào 1 icon ngoài Desktop nhưng lại không thể khởi động được ứng dụng/ phần mềm đó thì lúc này bạn cũng có thể sử dụng tính năng Refresh để giải quyết vấn đề.

Hoặc như mình đã nói ở trên, nếu như bạn vừa thực hiện copy hoặc sửa chữa tên, định dạng của một file/ folder nào đó mà vẫn không thấy có thay đổi gì thì chỉ cần Refresh 1 cái là ngon lành ngay.

#3. Refresh có làm máy tính bạn chạy nhanh hơn?

Chính vì vậy mà tính năng Refresh không có tác dụng làm máy tính của bạn chạy nhanh hơn mà nó chỉ giúp máy tính chạy mượt hơn mà hơn thôi.

#4. Đọc xong bài viết này bạn sẽ làm gì?

Đây cũng chỉ là một thói quen mà thôi, nhiều khi mở máy ra cũng chưa biết phải làm gì nên tranh thủ Refresh vài phát để có thời gian suy nghĩ xem nên làm gì trước tiên. Nên xem phim hay chơi game 😀

Mình thấy nhiều người vừa khơi động máy lên 1 cái là điên cuồng nhấn F5, nhìn mà chóng hết cả mặt (*‿*)

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Desktop Virtualization trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!