Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Thực Hiện Chương Trình Giảm Nghèo Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Xem 3,465

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Thực Hiện Chương Trình Giảm Nghèo Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang mới nhất ngày 19/04/2021 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,465 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Các Ban Quản Lý Dự Án Giảm Nghèo Giai Đoạn 2 Tỉnh Yên Bái (2010 2021)
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Cho Người Dân Nông Thôn
 • Tiểu Luận Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt
 • Luận Văn Đề Tài Một Số Biện Pháp Nhằm Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Đề Xuất Giải Pháp Giảm Nghèo Bền Vững
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

  TRẦN CÔNG THẮNG

  GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO

  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

  LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

  Hà Nội, 2013

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

  TRẦN CÔNG THẮNG

  GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO

  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

  Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

  Mã số: 60620115

  LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

  PGS.TS. NGUYỄN VĂN TUẤN

  Hà Nội, 2013

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số

  liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố

  trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào.

  Tác giả

  Trần Công Thắng

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận văn này, trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ban

  Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy

  cô giáo trong Khoa Kinh tế – những người đã trang bị cho tôi những kiến thức

  cơ bản và những định hướng đúng đắn trong học tập và tu dưỡng đạo đức, tạo

  tiền đề tốt để tôi học tập và nghiên cứu.

  Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chúng tôi Nguyễn Văn

  Tuấn, Phó Hiệu trưởng – Người thầy giáo đã dành nhiều thời gian và tâm

  huyết, tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và

  thực hiện đề tài.

  Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Sơn Động, ban lãnh đạo các

  cấp, các phòng ban của huyện, các đơn vị hoạt động sự nghiệp, hoạt động

  kinh tế đóng trên địa bàn và những người dân địa phương đã cung cấp những

  thông tin cần thiết và giúp đỡ tôi trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đề tài

  tại địa bàn.

  Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè

  đã quan tâm giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học

  tập, tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.

  Xin chân thành cảm ơn!

  Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2013

  Tác giả

  Trần Công Thắng

  2.1. Đặc điểm cơ bản của huyện Sơn Động Tỉnh Bắc Giang ……………………. 30

  2.1.1. Điều kiện tự nhiên ……………………………………………………………………… 30

  2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội ……………………………………………………………. 35

  2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………….. 40

  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ………………………………………………………. 40

  2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu…………………………………………………………… 43

  2.2.3. Phương pháp phân tích ……………………………………………………………….. 44

  2.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu …………………………………………………. 44

  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………… 48

  3.1. Thực trạng thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết

  30a trên địa bàn huyện Sơn Động …………………………………………………………. 48

  3.1.1. Một số chương trình hỗ trợ giảm nghèo đã và đang thực hiện trên địa

  bàn huyện Sơn Động …………………………………………………………………………… 48

  3.1.2. Thực trạng và kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo

  Nghị quyết 30a ở huyện Sơn Động ……………………………………………………….. 55

  3.1.3. Kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo theo nghị quyết 30a

  của huyện Sơn Động …………………………………………………………………………… 77

  3.2. Hiệu quả của chương trình hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện ………. 86

  3.2.1. Hiệu quả về mặt kinh tế ……………………………………………………………… 86

  3.2.2. Hiệu quả về mặt xã hội ……………………………………………………………… 89

  3.2.3. Hiệu quả về mặt môi trường ………………………………………………………. 94

  3.3. Những thành công, tồ n ta ̣i và nguyên nhân kết quả thực hiện chương trình

  30a CP trên địa bàn huyện Sơn Động ……………………………………………………. 94

  3.3.1. Đối với lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp:……………………………………. 94

  3.3.2. Trong lĩnh vực công nghiệp, TM-DV, giao thông vận tải ……………….. 95

  3.3.3. Trong lĩnh vực y tế …………………………………………………………………….. 95

  3.3.4. Trong Lĩnh vực Giáo dục – ĐT và dạy nghề tạo việc làm ………………. 96

  3.3.5 Trong lĩnh vực Văn hoá – thông tin ………………………………………………. 96

  3.3.6. Trong lĩnh vực đào tạo, luân chuyển cán bộ ………………………………….. 96

  3.3.7. Trong lĩnh vực hỗ trợ tín dụng …………………………………………………….. 97

  3.4. Các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giảm nghèo

  theo nghị quyết 30 a CP trên địa bàn huyện Sơn Động ……………………………. 97

  3.4.1. Quan điểm và định hướng hỗ trợ giảm nghèo ……………………………….. 97

  3.4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giảm nghèo trên

  địa bàn huyện Sơn Động ……………………………………………………………………… 99

  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………………………………… 113

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  Từ viết tắt

  Nguyên nghĩa

  BQ

  Bình quân

  BQL

  Ban quản lý

  CC

  Cơ cấu

  CN-XD

  Công nghiệp-xây dựng

  CTMTQGGN

  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

  CSHT

  Cơ sở hạ tầng

  CSXH

  Chính sách xã hội

  DTTS

  Dân tộc thiểu số

  ĐBKK

  Đặc biệt khó khăn

  ĐVT

  Đơn vị tính

  GTSX

  Giá trị sản xuất

  KHCN

  Khoa học công nghệ

  KTXH

  Kinh tế xã hội

  SL

  Số lượng

  SX

  Sản xuất

  TM-DV

  Thương mại-dịch vụ

  UBND

  Ủy ban nhân dân

  XĐGN

  Xóa đói giảm nghèo

  WB

  World Bank

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Tên bảng

  3.1

  3.2

  3.3

  3.7

  3.8

  3.9

  Cơ cấu sử dụng đất đai của huyện Sơn Động năm 2012

  Tình hình dân số và lao động của huyện Sơn Động giai

  đoạn 2010 – 2012

  Tình hình cơ sở vật chất của huyện Sơn Động năm 2012

  Tổng giá trị sản xuất và cơ cấu các ngành kinh tế huyện

  Sơn Động giai đoạn 2010 – 2012

  Tổng hợp các chương trình hỗ trợ giảm nghèo ở huyện

  Sơn Động

  Vốn hỗ trợ giảm nghèo theo nghị quyết 30ª trên địa bàn

  huyện năm 2010 – 2012

  Vốn hỗ trợ phát triển NLNN từ chương trình 30a

  (2010 – 2012)

  Vốn hỗ trợ của đề án 30a đầu tư cho XD CSHT

  (2010 – 2012)

  Vốn hỗ trợ trực tiếp của đề án 30a cho phát triển Y tế

  năm 2010 – 2012

  Vốn hỗ trợ trực tiếp của đề án 30a cho GD – ĐT và dạy

  nghề tạo việc làm năm 2010 – 2012

  Vốn hỗ trợ trực tiếp của đề án 30a cho phát triển Văn hoá

  – thể thao và du lịch năm 2010 – 2012

  Vốn hỗ trợ trực tiếp của đề án 30a cho công tác cán bộ

  năm 2010 – 2012

  Vốn hỗ trợ của đề án 30a cho vay ưu đãi lãi suất năm

  2010 – 2012

  54

  67

  68

  74

  75

  76

  3.10

  3.11

  Kết quả phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp và thuỷ lợi

  năm 2010 – 2012

  Kết quả thực hiện hỗ trợ của CT 30a cho lĩnh vực đầu tư

  cơ sở hạ tầng năm 2010 – 2012

  3.12 Kết quả hỗ trợ phát triển lĩnh vực Y tế năm 2010 – 2012

  3.13

  3.14

  3.15

  3.16

  3.17

  3.18

  Kết quả phát triển lĩnh vực giáo dục – ĐT và dạy nghề tạo

  việc làm năm 2010 – 2012

  Kết quả thực hiện hỗ trợ nguồn vốn 30a cho lĩnh vực Văn

  hoá – thông tin năm 2010 – 2012

  Kết quả thực hiện đào tạo, luân chuyển cán bộ năm 2010 –

  2012

  Kết quả hỗ trợ nguồn vốn 30a cho lĩnh vực tín dụng năm

  2010 – 2012

  Kết quả phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  huyện Sơn Động giai đoạn 2010 – 2012

  Hiệu quả của chương trình 30a về xã hội ở huyện Sơn

  Động

  77

  83

  84

  85

  88

  90

  3.19 Nhận định về kết quả giảm nghèo ở huyện Sơn Động

  91

  3.20 Nguyên nhân thoát nghèo ở huyện Sơn Động

  92

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  STT

  Tên hình

  Trang

  2.1

  Bản đồ hành chính huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  46

  2.2

  Sơ đồ các mối liên hệ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

  47

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Tính cấp thiết

  Thực hiện chính sách đổi mới từ nửa cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước,

  Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế xã

  hội. Tỷ lệ đói nghèo chung của nước ta từ 58,1% năm 1993 xuống còn

  14,18% năm 2008. Việt Nam hiện được coi là một trong những nước đang

  phát triển thành công nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực xóa đói giảm

  nghèo. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế vẫn chưa đồng đều giữa các vùng, các

  thành phần kinh tế. Khu vực nông thôn, nhất là các tỉnh miền núi, vùng sâu,

  vùng xa còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

  Để phát triển những địa phương thuộc các khu vực này, một trong những yếu

  tố quyết định chính là chính sách đầu tư của Nhà nước…….

  Sơn Động là huyện vùng cao, nằm ở khu vực Đông Bắc của tỉnh Bắc

  Giang, cách trung tâm thành phố Bắc giang 80km. Nơi đây có gần 48% dân

  cư thuộc 13 dân tộc thiểu số. Kinh tế của huyện phát triển chậm. Bình quân

  mức tăng giá trị sản xuất hàng năm là 10%, thấp hơn bình quân của tỉnh.

  Trong những năm qua, huyện đã được sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Nhà

  nước, các cấp chính quyền bằng nhiều hình thức, nhiều chương trình dự án,

  những dự án phải kể tới như chương trình 134, 135, 327, dự án Giảm nghèo

  do Ngân hàng thế giới WB hỗ trợ … Đến hết năm 2008 các dự án chương

  trình đã mang lại nhiều đổi thay cho vùng đất này, đặc biệt là sự cải thiện

  đáng kể về cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển – kinh tế xã hội và cuộc sống

  đồng bào ở đây. Tuy nhiên, năm 2008, huyện Sơn Động vẫn nằm trong 61

  huyện nghèo nhất của cả nước, tỷ lệ nghèo của Sơn Động vẫn chiếm tới

  49,87%, trong khi đó cả nước chỉ chiếm 23% (chuẩn nghèo 2005), đặc biệt ở

  vùng cao, tình trạng đói giáp hạt vẫn thường xuyên xảy ra; như vậy, việc triển

  khai thực hiện các Chương trình phát triển KTXH, xóa đói giảm nghèo trước

  đây trên địa bàn huyện còn có những tồn tại bất cập, để tiếp tục thực hiện

  công tác xóa đói giảm nghèo cho các huyện nghèo, ngày 27 tháng 12 năm

  2008 Chính phủ đã có Nghị quyết số 30a/2008/NQ – CP về việc giảm nghèo

  nhanh và bền vững cho 61 huyện nghèo (nay là 62 huyện) trong cả nước,

  trong đó có huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Để tìm ra những tồn tại, khó

  khăn trong thực hiện các dự án phát triển KTXH gắn với công tác xóa đói

  giảm nghèo, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện tốt Đề án giảm nghèo nhanh

  và bền vững trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày

  27/12/2008 của Chính phủ, nên tôi chọn đề tài: “Giải pháp góp phần nâng

  cao chất lượng tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn

  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  2.1. Mục tiêu tổng quát

  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao

  chất lượng công tác tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo theo Nghị

  quyết 30a/2008/NQ – CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Sơn Động tỉnh

  Bắc Giang.

  2.2. Mục tiêu cụ thể

  – Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về đói nghèo và công tác

  xóa đói giảm nghèo.

  – Đánh giá được thực trạng và kết quả thực hiện chương trình giảm

  nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn huyện Sơn Động.

  – Chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện

  chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Sơn Động

  – Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương

  trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Sơn Động.

  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

  3.1. Đối tượng nghiên cứu

  – Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là quá trình thực hiện và chất

  lượng thực hiện chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ

  trên địa bàn huyện Sơn Động.

  3.2. Phạm vi nghiên cứu

  – Phạm vi không gian

  Đề tài nghiên cứu tại địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

  – Phạm vi thời gian

  Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện (từ năm

  2009 – 2012).

  – Phạm vi nội dung

  Nghiên cứu công tác tổ chức thực hiện hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị

  quyết 30a.

  4. Nội dung nghiên cứu:

  – Cơ sở lý luận và thực tiễn về đói nghèo và xóa đói giảm nghèo.

  – Thực trạng và kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo theo Nghị

  quyết 30a trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

  – Các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện giảm nghèo

  theo Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện Sơn Động.

  Chương 1

  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO

  VÀ HOẠT ĐỘNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

  1.1. Cơ sở lý luận về nghèo đói và xóa đói giảm nghèo

  1.1.1. Một số khái niệm về nghèo đói

  1.1.1.1. Khái niệm về nghèo

  Nghèo diễn tả sự thiếu cơ hội để có thể sống một cuộc sống tương ứng

  với các tiêu chuẩn tối thiểu nhất định.

  Thước đo các tiêu chuẩn này và các nguyên nhân dẫn đến nghèo nàn

  thay đổi tùy theo địa phương và theo thời gian.

  Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa nghèo theo thu nhập – Theo đó, “một

  người là nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn một nửa mức thu nhập bình

  quân trên đầu người hàng năm (Per Capita Incomme, PCI) của quốc gia”.

  1.1.1.2. Các cấp độ nghèo đói

  Nghèo ở mức độ tuyệt đối là sống ở ranh giới ngoài cùng của tồn tại.

  Những người nghèo tuyệt đối là những người phải đấu tranh để sinh tồn trong

  các thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê và mất phẩm cách vượt quá sức

  tưởng tượng mang dấu ấn của cảnh ngộ may mắn của giới trí thức chúng ta.

  Nghèo tương đối: Trong những xã hội được gọi là thịnh vượng,

  nghèo được định nghĩa dựa vào hoàn cảnh xã hội của cá nhân. Nghèo

  tương đối có thể được xem như là việc cung cấp không đầy đủ các tiềm

  lực vật chất và phi vật chất cho những người thuộc về một số tầng lớp xã

  hội nhất định so với sự sung túc của xã hội đó.

  1.1.2. Các quan điểm đánh giá nghèo đói

  Sẽ không có chuẩn nghèo nào chung cho tất cả các nước, vì nó phụ

  thuộc vào sự phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng, từng quốc gia.

  Phương pháp thông dụng để đánh giá mức độ đói nghèo là xác định

  mức thu nhập có thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống của con người,

  sau đó xác định xem ở trong nước hoặc vùng có bao nhiêu người có mức thu

  nhập dưới mức đó. Để phân tích nuớc nghèo, nước giàu, ngân hàng Thế giới

  (WB) đã đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ giàu – nghèo của các quốc gia

  bằng mức thu nhập bình quân tính theo đầu người/năm để đánh giá thực trạng

  giàu – nghèo của các nước theo cấp độ sau:

  – Nước cực giàu : Từ 20.000 – 25.000 USD/người/năm.

  – Nước khá giàu : Từ 10.000 – 20.000 USD/người/năm.

  – Nước trung bình: Từ 2.500 – 10.000USD/người/năm.

  – Nước cực nghèo: Dưới 500 USD/người/năm.

  Ở Việt Nam Bộ Lao động – TB & XH là cơ quan thường trực trong

  việc thực hiện XĐGN. Cơ quan này đã đưa ra mức xác định khác nhau về

  nghèo đói tuỳ theo từng thời kỳ phát triển của đất nước.

  Từ năm 1993 đến nay chuẩn nghèo đã được điều chỉnh qua 6 giai đoạn,

  cụ thể cho từng giai đoạn như sau:

   Lần 1 (giai đoạn 1993 – 1995):

  – Hộ đói: Bình quân thu nhập đầu người quy gạo/tháng dưới 13kg đối

  với khu vực thành thị, dưới 8kg đối với khu vực nông thôn.

  – Hộ nghèo: Bình quân thu nhập đầu người quy gạo/tháng dưới 20kg

  đối với khu vực thành thị và dưới 15kg đối với khu vực nông thôn.

   Lần 2 (giai đoạn 1995 – 1997):

  – Hộ đói: Là hộ có mức thu nhập bình quân một người trong hộ một

  tháng quy ra gạo dưới 13kg, tính cho mọi vùng.

  – Hộ nghèo: Là hộ có thu nhập như sau: 1) Vùng nông thôn miền núi,

  hải đảo: dưới 15kg/người/tháng; 2) Vùng nông thôn đồng bằng, trung du:

  dưới 20kg/người/tháng; 3) Vùng thành thị: dưới 25kg/người/tháng.

   Lần 3 (giai đoạn 1997 – 2000) (Công văn số 1751 / LĐTBXH):

  – Hộ đói: Là hộ có mức thu nhập bình quân một người trong hộ một

  tháng quy ra gạo dưới 13kg, tương đương 45.000 đồng (giá năm 1997, tính

  cho mọi vùng).

  – Hộ nghèo: Là hộ có thu nhập ở các mức tương ứng như sau: 1) Vùng nông

  thôn miền núi, hải đảo: dưới 15kg/người/tháng (tương đương 55.000 đồng).

  2) Vùng nông thôn đồng bằng, trung du: dưới 20kg/người/tháng (tương

  đương 70.000 đồng); 3) Vùng thành thị: dưới 25kg/người/tháng (tương đương

  90.000 đồng).

   Lần 4 (giai đoạn 2001-2005) (Quyết định số 1143/2000/QĐLĐTBXH): về việc điều chỉnh chuẩn nghèo (không áp dụng chuẩn đói):

  – Vùng nông thôn miền núi, hải đảo: 80.000 đồng/người/tháng.

  – Vùng nông thôn đồng bằng: 100.000 đồng/người/tháng.

  – Vùng thành thị: 150.000 đồng/người/tháng.

   Lần 5: Theo tiêu chí mới (giai đoạn 2006 – 2010) (Quyết định số 170

  / 2005 / QĐ-TTg):

  – Vùng thành thị: 260.000 đồng/người/tháng.

  – Vùng nông thôn (cho cả miền núi và đồng bằng): 200.000

  đồng/người/tháng.

   Lần 6: Theo tiêu chí mới (giai đoạn 2010 – 2021):

  – Vùng thành thị dưới: 500.000 đồng/người/tháng.

  – Vùng nông thôn (cho cả miền núi và đồng bằng) dưới: 400.000

  đồng/người/tháng.

  Với cách đánh giá chuẩn mực đói nghèo theo thu nhập như trên tuy đã

  có tiến bộ và định mức thu nhập được quy thành giá trị, dễ so sánh nhưng vẫn

  còn một số hạn chế là: Không phản ánh được chỉ tiêu, tổng hợp mức sống của

  người nghèo (như tình trạng nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt, y tế, giáo dục và

  mức hưởng thụ các dịch vụ cơ bản khác); không phản ánh được sự mất cân

  đối giữa chuẩn mực so với đời sống thực của người nghèo.

  Ở mỗi vùng, mỗi địa phương cũng có thể quy định chuẩn nghèo khác

  nhau, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình tại thời

  điểm nhất định. Ở huyện Sơn Động nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung

  đều lấy chuẩn nghèo theo quy định chung của Bộ Lao động – TH&XH.

  1.1.3. Xóa đói giảm nghèo

  Giảm nghèo là quá trình sử dụng cơ chế chính sách, nguồn lực của

  Chính phủ, của các tổ chức kinh tế – xã hội trong và ngoài nước để hỗ trợ cho

  quá trình xóa đói giảm nghèo thông qua thực hiện các cơ chế chính sách, các

  giải pháp đầu tư công để tăng cường năng lực vật chất và nhân lực tạo điều

  kiện cho người nghèo và vùng nghèo có cơ hội phát triển nhanh và bền vững,

  giải quyết các vấn đề nghèo đói có tính vùng, từng nhóm mục tiêu và xây

  dựng tính bền vững và tự lập cho cộng đồng.

  Cần nhìn nhận bản chất của hỗ trợ giảm nghèo khác với bao cấp:

  BAO CÂP

  * Sự làm thay, chi trả thay

  HỖ TRỢ

  * Sự giúp đỡ, hỗ trợ

  * Can thiệp trực tiếp vào hoạt động * Can thiệp nhằm khắc phục thất bại

  kinh tế-xã hội nào đó

  thị trường

  * Thông qua trợ giá, cho không

  * Thông qua hỗ trợ vật chất, nhân lực

  * Thường làm nhiễu loạn hệ thống * Ít làm nhiễu loạn các hệ thống giá

  giá

  * Có tính đến nhóm mục tiêu của hỗ

  * Ít tính đến nhóm mục tiêu của sự trợ

  tác động

  (Nguồn: Đỗ Kim Chung, 2010, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hỗ trợ

  giảm nghèo và đầu tư công cho giảm nghèo, Tạp chí Khoa học phát triển,

  Tập 8, số 4, tr708-718)

  1.1.4. Các giải pháp xóa đói giảm nghèo

  1.1.4.1. Phát huy các tác động của ngoại ứng tích cực, hạn chế ngoại ứng tiêu cực,

  khắc phục tính không hoàn hảo của thị trường

  Cơ chế thị trường tạo ra các tác động ngoại ứng tích cực như trồng và

  bảo vệ rừng, công tác y tế, giáo dục… các hoạt động này thường cá nhân chịu

  chi phí, xã hội được lợi. Do đó, cần tập trung cao độ vào hỗ trợ người nghèo

  trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đầu tư vào giáo dục, y tế để phát huy

  các tác động của ngoại ứng tích cực. Thị trường ở các vùng nghèo thường

  không hoàn hảo, hiện tượng độc quyền bán, độc quyền mua là phổ biến. Các

  vùng nghèo thường là vùng sâu và vùng xa, chi phí vận chuyển thường lớn,

  thông tin không minh bạch. Do đó, hỗ trợ cho các hộ nghèo tiếp cận được thị

  trường, tiếp cận được thông tin là một trong những nội dung cơ bản mà các

  chính phủ, các quốc gia đều phải làm, nhằm khắc phục những khiếm khuyết

  của cơ chế thị trường.

  1.1.4.2. Giải quyết các vấn đề nghèo đói có tính vùng, từng nhóm mục tiêu

  Các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo góp phần giải quyết vấn

  đề nghèo đói có tính đặc thù của từng vùng (vùng nghèo, huyện nghèo, xã

  nghèo), từng nhóm mục tiêu (nhóm dân tộc thiểu số, nhóm tài nguyên nghèo,

  phụ nữ, trẻ em…).

  Ở nhiều vùng sâu và xa, biên giới hải đảo, bãi ngang, có nhiều thôn bản

  có tỷ lệ hộ nghèo rất cao. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới nghèo đói của các địa

  phương là sự khó khăn về vị trí địa lý, thiếu các điều kiện cơ bản như hạ tầng

  cơ sở, tài nguyên nghèo, khó khăn cho giáo dục, y tế… Do đó, các chương

  trình hỗ trợ giảm nghèo đã góp phần giải quyết những khó khăn này, giúp các

  địa phương giảm nghèo, thoát nghèo, tiến tới phát triển kinh tế theo kịp các

  địa phương khác.

  1.1.4.3. Giảm bớt những khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người

  nghèo và tạo động lực cho người nghèo vươn lên

  Người nghèo là những người có thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội ở

  dưới ngưỡng nghèo đói. Người nghèo thường là những người dễ bị tổn

  thương như dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, những người bị ốm đau, bệnh tật.

  Người nghèo thường được biểu hiện ở sự nghèo về nguồn lực, kiến thức kỹ

  năng, ốm đau bệnh tật. Người nghèo thường khó tự đứng lên nếu không có sự

  hỗ trợ. Họ tiếp tục đi vào vòng luẩn quẩn: thiếu kiến thức, thiếu vốn, năng

  suất thấp, đói ăn, tàn phá tài nguyên thiên nhiên, suy thoái môi trường, sản

  xuất khó khăn, lại dẫn đến làm tăng nghèo đói. Chính vì thế, các giải pháp hỗ

  trợ giảm nghèo đã góp phần tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận được các

  nhu cầu cơ bản (khám chữa bệnh, học hành, đi lại). Đồng thời, hoạt động hỗ

  trợ giảm nghèo góp phần xây dựng tính bền vững và tự lập cho cộng đồng.

  Người nghèo không thể thoát nghèo bền vững nếu cộng đồng mà họ sống

  không phát triển. Do đó, các chương trình hỗ trợ giảm nghèo không chỉ tạo cơ

  hội cho cá nhân người nghèo mà còn cả cộng đồng người nghèo cùng phát

  triển.

  1.1.4.4. Đảm bảo thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, ổn định chính trị và

  xã hội

  Các vùng nghèo thường là các vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh. Người

  nghèo thường là nông dân, dân tộc thiểu số, trẻ em, thuộc nhóm dễ bị tổn

  thương. Do đó, thực hiện hỗ trợ giảm nghèo là góp phần thực hiện các mục

  tiêu an sinh xã hội.

  1.1.4.5. Tạo sự công bằng tương đối trong xã hội

  Hỗ trợ giảm nghèo có thể giải quyết những mất cân đối về phát triển

  giữa những vùng lãnh thổ, đặc biệt là giải quyết về cơ sở vật chất kỹ thuật,

  đời sống văn hóa xã hội của người dân.

  1.2. Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ

  1.2.1. Mục tiêu

  + Mục tiêu tổng quát

  Tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của

  người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, bảo đảm đến

  năm 2021 ngang bằng các huyện khác trong khu vực. Hỗ trợ phát triển sản

  xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt

  các thế mạnh của địa phương.

  Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp với đặc điểm của

  từng huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có

  hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc

  văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo

  đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

  + Mục tiêu cụ thể đến năm 2010

  Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40% (theo chuẩn nghèo quy định tại

  Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2005); cơ bản không

  còn hộ dân ở nhà tạm; cơ bản hoàn thành việc giao đất, giao rừng; trợ cấp

  lương thực cho người dân ở những nơi không có điều kiện tổ chức sản xuất,

  khu vực giáp biên giới để bảo đảm đời sống. Tạo sự chuyển biến bước đầu

  trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời

  sống nhân dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, bảo vệ và phát

  triển rừng, đẩy mạnh một bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông

  thôn; tăng cường nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, tạo

  bước đột phá trong đào tạo nhân lực; triển khai một bước chương trình xây

  dựng nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn

  luyện đạt trên 25%.

  + Mục tiêu cụ thể đến năm 2021

  Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức ngang bằng mức trung bình của tỉnh.

  Tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các

  công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, từng bước phát huy lợi thế về

  địa lý, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bước đầu phát triển sản xuất

  theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ và vừa, người dân tiếp cận được

  các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách thuận lợi; lao

  động nông nghiệp còn dưới 60% lao động xã hội; tỷ lệ lao động nông thôn

  qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 40%.

  + Mục tiêu cụ thể đến năm 2021

  Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức ngang bằng mức trung bình của khu

  vực. Giải quyết cơ bản vấn đề sản xuất, việc làm, thu nhập để nâng cao đời

  sống của dân cư ở các huyện nghèo gấp 5 – 6 lần so với hiện nay. Lao động

  nông nghiệp còn khoảng 50% lao động xã hội, tỷ lệ lao động nông thôn qua

  đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 50%; số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn

  mới khoảng 50%. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông

  thôn, trước hết là hệ thống thuỷ lợi bảo đảm tưới tiêu chủ động cho toàn bộ

  diện tích đất lúa có thể trồng 2 vụ, mở rộng diện tích tưới cho rau màu, cây

  công nghiệp; bảo đảm giao thông thông suốt 4 mùa tới hầu hết các xã và cơ

  bản có đường ô tô tới các thôn, bản đã được quy hoạch; cung cấp điện sinh

  hoạt cho hầu hết dân cư; bảo đảm cơ bản điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh

  hoạt văn hoá, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

  1.2.2. Một số cơ chế, chính sách, giải pháp đối với các huyện nghèo

  1.2.2.1. Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập

  + Chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và

  giao đất để trồng rừng sản xuất:

  – Hộ gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng đặc dụng, rừng

  phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng

  đóng cửa rừng) được hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng

  200.000đồng/ha/năm;

  – Hộ gia đình được giao rừng sản xuất (các loại rừng sau khi quy hoạch

  lại là rừng sản xuất, nhưng không thuộc loại rừng được khoán chăm sóc, bảo

  vệ nêu tại điểm a) và giao đất để trồng rừng sản xuất theo quy hoạch, được

  hưởng các chính sách sau:

  – Được hưởng toàn bộ sản phẩm trên diện tích rừng sản xuất được giao

  và trồng;

  – Được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng

  sản xuất từ 02 – 05 triệu đồng/ha (mức hỗ trợ cụ thể căn cứ giá giống của từng

  địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

  ương quyết định);

  Đối với hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng

  và giao đất để trồng rừng sản xuất, ngoài chính sách được hưởng theo quy

  định tại các điểm a, b nêu trên còn được hỗ trợ:

  – Được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được

  lương thực (thời gian trợ cấp gạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

  phố trực thuộc Trung ương quyết định, nhưng tối đa không quá 7 năm);

  – Được hỗ trợ 05 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương

  thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ, rừng và đất

  được giao để trồng rừng sản xuất;

  – Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương

  mại nhà nước để trồng rừng sản xuất.

  + Chính sách hỗ trợ sản xuất

  a) Bố trí kinh phí cho rà soát, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm,

  ngư nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ

  thể của từng huyện, xã, nhất là những nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt,

  thường xuyên bị thiên tai;

  b) Đối với vùng còn đất có khả năng khai hoang, phục hoá hoặc tạo

  ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha khai

  hoang; 05 triệu đồng/ha phục hoá; 10 triệu đồng/ha ruộng bậc thang;

  c) Hỗ trợ một lần toàn bộ tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi

  cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ưu tiên hỗ trợ trồng lúa lai, ngô lai;

  d) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng

  thương mại nhà nước để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế

  biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản;

  đ) Đối với hộ nghèo, ngoài chính sách được hưởng theo quy định tại

  khoản 1, các điểm a, b, c, d khoản 2 còn được hỗ trợ phát triển chăn nuôi,

  nuôi trồng thủy sản và phát triển ngành nghề:

  – Được vay vốn tối đa 05 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% (một lần) trong

  thời gian 2 năm để mua giống gia súc (trâu, bò, dê) hoặc giống gia cầm chăn

  nuôi tập trung hoặc giống thuỷ sản; hỗ trợ một lần: 01 triệu đồng/hộ để làm

  chuồng trại chăn nuôi hoặc tạo diện tích nuôi trồng thuỷ sản và 02 triệu

  đồng/ha mua giống để trồng cỏ nếu chăn nuôi gia súc;

  – Hỗ trợ 100% tiền vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm đối với

  gia súc, gia cầm;

  – Đối với hộ không có điều kiện chăn nuôi mà có nhu cầu phát triển

  ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp tạo thu nhập được vay vốn tối đa 05 triệu

  đồng/hộ, với lãi suất 0% (một lần).

  + Đối với hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian

  chưa tự túc được lương thực thì được hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng.

  + Tăng cường, hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư,

  dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các huyện

  nghèo để xây dựng các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

  thành những trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ

  thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn. Bố trí kinh phí khuyến nông, khuyến

  lâm, khuyến ngư cao gấp 2 lần so với mức bình quân chung các huyện khác;

  hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm,

  khuyến ngư; người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu, hỗ trợ

  100% tiền ăn ở, đi lại và 10.000 đồng/ngày/người; mỗi thôn, bản được bố trí

  ít nhất một suất trợ cấp khuyến nông (gồm cả khuyến nông, lâm, ngư) cơ sở.

  + Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư

  sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo:

  a) Được hưởng các điều kiện thuận lợi và ưu đãi cao nhất theo quy định hiện

  hành của nhà nước;

  b) Đối với cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư trên địa bàn các huyện

  nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng

  thương mại nhà nước.

  + Hỗ trợ mỗi huyện 100 triệu đồng/năm để xúc tiến thương mại, quảng

  bá, giới thiệu sản phẩm, nhất là nông, lâm, thuỷ đặc sản của địa phương;

  thông tin thị trường cho nông dân.

  + Khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi thu hút các tổ

  chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa

  học công nghệ ở địa bàn, nhất là việc tuyển chọn, chuyển giao giống cây

  trồng, giống vật nuôi cho sản xuất ở các huyện nghèo.

  + Chính sách xuất khẩu lao động: hỗ rợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại

  ngữ, bồi dưỡng văn hóa, đào tạo định hướng (bao gồm cả ăn, ở, đi lại, trang

  cấp ban đầu, chi phí làm thủ tục và cho vay vốn ưu đãi)… để lao động các

  huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động; phấn đấu mỗi năm đưa khoảng

  7.500 – 8.000 lao động ở các huyện nghèo đi làm việc ở ngoài nước (bình

  quân 10 lao động/xã).

  1.2.2.2. Chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí

  – Chính sách giáo dục, đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí: bố trí đủ

  giáo viên cho các huyện nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà “bán trú dân nuôi”, nhà ở

  cho giáo viên ở các thôn, bản; xây dựng trường Dân tộc nội trú cấp huyện

  theo hướng liên thông với các cấp học ở huyện (có cả hệ phổ thông trung học

  nội trú) để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho các huyện

  nghèo; tăng cường, mở rộng chính sách đào tạo ưu đãi theo hình thức cử

  tuyển và theo địa chỉ cho học sinh người dân tộc thiểu số, ưu tiên các chuyên

  ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế, kế hoạch hóa gia đình, đào tạo giáo viên

  thôn, bản, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.

  – Tăng cường dạy nghề gắn với tạo việc làm: đầu tư xây dựng mỗi

  huyện 01 cơ sở dạy nghề tổng hợp được hưởng các chính sách ưu đãi, có nhà

  ở nội trú cho học viên để tổ chức dạy nghề tại chỗ cho lao động nông thôn về

  sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề phi nông nghiệp; dạy nghề tập

  trung để đưa lao động nông thôn đi làm việc tại các doanh nghiệp và xuất

  khẩu lao động.

  – Chính sách đào tạo cán bộ tại chỗ: đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên

  môn, cán bộ y tế cơ sở cho con em ở các huyện nghèo tại các trường đào tạo

  của Bộ Quốc phòng; ưu tiên tuyển chọn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân

  sự là người của địa phương để đào tạo, bổ sung cán bộ cho địa phương.

  4. Chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở: tổ chức

  tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ cơ sở thôn, bản, xã,

  huyện về kiến thức quản lý kinh tế – xã hội; xây dựng và quản lý chương

  trình, dự án; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

  5. Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia

  đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động kết hợp cung cấp các dịch

  vụ kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng dân số của các huyện nghèo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Năm 2021: Giảm Nghèo Bền Vững, Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Đội Ngũ Cộng Tác Viên Giảm Nghèo Ở Tỉnh Ta
 • Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Giảm Nghèo
 • Tập Trung Vào 4 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Giảm Nghèo
 • Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Ở Việt Nam
 • Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Thực Hiện Chương Trình Giảm Nghèo Trên Địa Bàn Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!