Xem Nhiều 6/2022 # Giải Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí # Top Trend

Xem 11,286

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí mới nhất ngày 29/06/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,286 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Nguồn Gốc, Tác Nhân, Tác Hại Của Ô Nhiễm Không Khí Với Con Người Và Môi Trường, Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Không Khí
 • Khắc Phục Ô Nhiễm Tại Các Khu Công Nghiệp: Bài 2
 • Ô Nhiễm Môi Trường Quanh Các Khu Công Nghiệp
 • Biện Pháp Phòng Chống Kiểm Soát Suy Thoái, Sự Cố Và Ô Nhiễm Môi Trường
 • Danh Sách Và Tiềm Năng Của Các Vùng Khu Công Nghiệp Việt Nam
 • Các giải pháp đã triển khai thực hiện

  Thứ nhất, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu công nghiệp có quy mô xả thải lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường tại địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) và Trung ương (Tổng cục Môi trường). Vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 3 tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, trong đó có mở rộng các đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường.

  Thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật giảm thiểu ô nhiễm không khí như: Quy định về trách nhiệm và một số biện pháp quản lý chất lượng không khí trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không khí xung quanh; Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo, giám sát chất lượng môi trường, trong đó có môi trường không khí.

  Thứ ba, các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương cũng đã tham mưu và tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án như: Đề án “Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố”.

  Thứ tư, trước tình hình gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT đã có văn bản gửi các Bộ, ngành và 02 thành phố này. Theo đó, đã yêu cầu thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường không khí và xử lý các điểm nóng môi trường không khí. Yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, vận động người dân không đốt rác, rơm rạ sau thu hoạch; tăng cường tần suất quan trắc để kịp thời đưa ra cảnh báo cần thiết đối với người dân; triển khai nghiêm túc Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí.

  Thứ năm, các địa phương cũng đã cải thiện từng bước chất lượng môi trường không khí trên địa bàn. Ví dụ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ từ việc ban hành các chỉ thị, quy định và tổ chức các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát các nguồn thải từ phương tiện giao thông, công nghiệp.

  Thứ sáu, hoạt động quan trắc chất lượng không khí tại các đô thị lớn trong thời gian qua để cung cấp thông tin cảnh báo chất lượng không khí tới người dân, cộng đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ở cấp quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang triển khai chương trình quan trắc môi trường không khí tại 03 vùng Kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam; một số chương trình quan trắc của các Bộ, ngành. Ở cấp địa phương, chương trình quan trắc môi trường, trong đó có môi trường không khí cũng được triển khai định kỳ hàng năm. Hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động cũng đã đầu tư phát triển khá mạnh mẽ cả ở trung ương và địa phương. Các số liệu quan trắc chất lượng không khí cũng đã được công bố trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử.

  Giải pháp trong thời gian tới

  Để kiểm soát được chất lượng không khí tại của Việt Nam nói chung và tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Chính phủ đề xuất các giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau:

  Bộ Tài nguyên và Môi trường:

  Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên trong Quyết định số 985a/QĐ-TTg; xây dựng, ban hành quy định và hướng dẫn kỹ thuật về Kế hoạch quản lý chất lượng không khí của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn về đánh giá, xác định, kiểm kê và kiểm soát nguồn thải bụi PM10 và PM2.5.

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; yêu cầu chủ dự án các công trình đầu tư xây dựng phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công, xây dựng.

  Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, đưa các điều khoản sửa đổi về bảo vệ môi trường không khí, giám sát, kiểm soát, đánh giá chất lượng môi trường không khí trong sửa đổi Luật bảo vệ môi trường năm 2014; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; thiết lập các hàng rào kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

  Xây dựng, thiết lập được mạng lưới các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục đủ lớn, đảm bảo cho việc quan trắc, thu nhận, truyền dẫn số liệu giúp các cơ quan quản lý có thể theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo được chất lượng môi trường không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn; đa dạng hoá phương thức công bố thông tin về chất lượng môi trường nói chung, môi trường không khí nói riêng.

  Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố kiểm soát chặt nguồn khí thải gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn do giao thông; quản lý chất lượng phương tiện giao thông, đặt biệt là kiểm soát được khí thải của ô tô, xe máy; có biện pháp xử lý hiệu quả bụi và tiếng ồn phát sinh từ phương tiện giao thông, tăng cường sử dụng nhiên liệu sạch, phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững, quy hoạch hợp lý các tuyến giao thông đô thị, tăng mật độ cây xanh, áp dụng các biện pháp giảm tắc nghẽn giao thông, giảm thiểu tiếng ồn đô thị, v.v….;

  Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, đặc biệt trong công tác lập và phê duyệt quy hoạch; kiểm soát chặt hoạt động của các dự án sản xuất công nghiệp từ giai đoạn lập, thi công và vận hành chính thức, nhất là các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như nhiệt điện than, xi măng, khai thác và chế biến khoáng sản, dầu khí, sản xuất hóa chất và phân bón, sản xuất thép và luyện kim, sản xuất bột giấy, dệt nhuộm và thuộc da,…;

  Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND các tình/thành phố kiểm soát khí thải, bụi và tiếng ồn do hoạt động xây dựng tại các thành phố lớn, đặc biệt là khu vực xây dựng các khu dân cư cao tầng; kiểm soát, quản lý chặt nguồn phát sinh bụi, tiếng ồn từ công trình xây dựng bao gồm cả các công trình xây dựng trong giao thông (đường sắt đô thị, đường trên cao); nghiên cứu, sử dụng vật liệu chống ồn để xây dựng đường xá, tường cách âm, chống ồn tại các công trình xây dựng;

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố kiểm soát các hoạt động xử lý phụ phẩm, sản phẩm thải sau thu hoạch đảm bảo được xử lý an toàn, đúng quy định; làm tốt công tác tuyên truyền với người nông dân đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp đúng quy định bảo vệ môi trường;

  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  Phát huy vai trò then chốt trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, giám sát chất lượng không khí, thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí do các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đặc biệt là lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg.

  Chú trọng phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm môi trường không khí; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phương tiện giao thông vận tải, phát triển đô thị trong phạm vi từng địa bàn và kịp thời ứng phó, kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nói chung, môi trường không khí nói riêng.

  Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm xe phương tiện cá nhân, loại bỏ phương tiện cơ giới lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư xây dựng thêm nhiều không gian xanh trong các đô thị. + Đầu tư và duy trì hệ thống quan trắc chất lượng không khí đảm bảo cập nhật chính xác và công bố thường xuyên thông tin chất lượng không khí trên địa bàn. Rà soát, chấn chỉnh tình trạng công bố thông tin không đáng tin cậy về môi trường không khí; hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Nước?
 • Những Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt
 • Những Biện Pháp Hạn Chế Và Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt
 • Chuyên Đề: Một Số Biện Pháp Giáo Dục Hs Cá Biệt
 • Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt Ở Trường Thpt Hồng Quang
 • Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×