Xem Nhiều 5/2022 # Giải Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Llvt Tỉnh Hiện Nay # Top Trend

Xem 14,553

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Llvt Tỉnh Hiện Nay mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,553 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Biện Pháp Giải Quyết Cơ Bản Ùn Tắc Giao Thông
 • Sự Khác Nhau Giữa Resort Và Hotel
 • Sự Khác Nhau Giữa Biển Và Đại Dương
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Hiện Nay
 • Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Âm Nhạc Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Tại Thành Phố Hà Tĩnh
 • Trong những năm qua, việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định bảo đảm an toàn của LLVT tỉnh được thực hiện tương đối nghiêm túc; ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, trong thời buổi cơ chế thị trường có sự tác động không nhỏ của các yếu tố bên ngoài, là nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm kỷ luật trong LLVT tỉnh vẫn còn cao, tính chất, mức độ diễn biến phức tạp, phương thức ngày càng tinh vi. Ðối tượng vi phạm có cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ. Ðặc biệt, có vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

  Từ tình hình trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian tới đối với LLVT tỉnh. Cụ thể, thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho quân nhân: Phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ nhằm củng cố, tăng cường kỷ luật quân đội. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật quân đội. Trọng tâm việc quán triệt, giáo dục hướng vào thực hiện tốt Chỉ thị số 21 của Bộ Quốc phòng “Về việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quân đội”; Chỉ thị 04/CT-BQP, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong QĐND Việt Nam”; đồng thời, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các cơ quan, đơn vị. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng, vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật phù hợp với từng đối tượng, với tình hình và nhiệm vụ đơn vị để tạo nên một hợp lực tác động vào nhận thức, thái độ, hành vi quân nhân nhằm hạn chế và dứt điểm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

  Phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy ở đơn vị cơ sở: Hiệu lực lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật chỉ được nâng cao khi đội ngũ cán bộ đảng viên của đơn vị nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cấp ủy đảng các cấp phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, không bao che hoặc giảm nhẹ mức độ vi phạm khi có đảng viên, cán bộ mắc khuyết điểm. Người chỉ huy đơn vị phải gương mẫu về mọi mặt, có trình độ quản lý, chỉ huy đơn vị tốt, phải nắm vững và dựa chắc vào pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong tổ chức duy trì kỷ luật đơn vị. Chú trọng nâng cao trình độ quản lý về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống quân nhân, về năng lực chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật…

  Giáo dục hình thành nhu cầu chấp hành kỷ luật cho bộ đội, hạn chế những mầm mống dẫn đến vi phạm kỷ luật: Một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm kỷ luật do cán bộ, chiến sỹ chưa xem việc chấp hành kỷ luật là một nhu cầu, một giá trị nhân cách và sự đòi hỏi tất yếu của ngời quân nhân cách mạng. Còn cán bộ, chiến sỹ đều cho rằng kỷ luật chỉ thuần túy là sự bắt buộc, áp đặt đối với mỗi cá nhân, từ đó chấp hành kỷ luật không tích cực, tự giác, thực hiện điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định một cách hình thức, chiếu lệ. Bởi vậy, muốn đạt được hiệu quả cao trong phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thì cần phải có nhiều nội dung, hình thức giáo dục để hình thành ở mỗi quân nhân nhu cầu thực sự trong rèn luyện kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

  Qua theo dõi một số đơn vị cơ sở trong thời gian qua, các cấp ủy và người chỉ huy đều có sự thống nhất cao ở biện pháp: muốn ngăn chặn có hiệu quả vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải tích cực ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật thông thường. Bởi vì, các hành vi vi phạm kỷ luật thông thường là “mầm mống” dẫn đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

  Đẩy mạnh xây dựng môi trường kỷ luật quân sự lành mạnh góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống kỷ luật nghiêm trọng: Xây dựng môi trường kỷ luật quân sự lành mạnh sẽ tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được học tập, rèn luyện nâng cao ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật và phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong người quân nhân cách mạng; là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy tổ chức giáo dục, quản lý, duy trì đơn vị chấp hành kỷ luật tự giác nghiêm minh…

  Không hữu khuynh, che giấu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong đơn vị và kịp thời xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc xảy ra: Khi đơn vị xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; một mặt, lãnh đạo và chỉ huy đơn vị không vì thành tích mà che dấu không báo cáo kịp thời, trung thực với cấp trên; mặt khác, cần tập trung tìm biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng người, chủ động làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tình hình đơn vị. Tăng cường các biện pháp chế tài theo những quyết định, hướng dẫn của cấp trên. Đối với mỗi đảng viên còn phải thực hiện nghiêm túc 19 điều trong quy định của Bộ Chính trị và 10 điều trong quy định của Quân ủy Trung ương.

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung 5 chủ động trong công tác tư tưởng: Chú trọng bám sát thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, nhân viên để có hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm. Chú trọng dự báo sát tình hình, triển khai các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả những vi phạm xảy ra, tránh chủ quan, nóng vội hoặc coi nhẹ. Khi có các vụ việc xảy ra phải báo cáo kịp thời với cấp trên và tổ chức xử lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo bước chuyển biến vững chắc về thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, phấn đấu không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, công tác và an toàn khi tham gia giao thông. Không có trường hợp uống rượu, bia trong các buổi trưa ngày làm việc, trong khi làm nhiệm vụ.

  Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, học tập công tác; nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

  Vận dụng tốt phương pháp nêu gơng trong giáo dục, rèn luyện kỷ luật bộ đội. Không đơn thuần dừng ở việc biểu dương cá nhân, tập thể điển hình trong mỗi giai đoạn và từng tháng, năm, mà phải tiến hành “nuôi dưỡng” điển hình liên tục. Khắc phục mọi biểu hiện tư tưởng tự mãn, chủ quan, dừng lại, hoặc chỉ dựa vào truyền thống đã có để khuếch trương thành tích nhằm ganh đua, kìm hãm tập thể đơn vị bạn vươn lên bằng mình. Thực hiện phương pháp nêu gương luôn gắn với nhân rộng điển hình, kịp thời phổ biến rộng rãi những biện pháp hay trong phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, lực lượng tuyên truyền viên để việc phòng, chống hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ở mỗi đơn vị trong LLVT tỉnh đạt được hiệu quả thiết thực.

  Ðại tá NGUYỄN NHẬT NGA – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Hạn Chế Tình Trạng Vi Phạm Kỷ Luật Trong Llvt Hà Giang
 • Bài Thu Hoạch Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Quân Đội
 • Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr
 • Từ Tình Hình Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Trong Quân Đội, Suy Nghĩ Về Tăng Cường Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Hiện Nay
 • Rèn Nền Nếp Cho Học Sinh Lớp 1
 • Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Trong Llvt Tỉnh Hiện Nay trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100