Xem Nhiều 5/2022 # Giữ Gìn Và Phát Huy Phẩm Chất “Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới # Top Trend

Xem 5,742

Cập nhật thông tin chi tiết về Giữ Gìn Và Phát Huy Phẩm Chất “Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,742 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Nông Nghiệp
 • Bằng Độc Quyền Sáng Chế/giải Pháp Hữu Ích Được Công Bố Hằng Tháng
 • Tư Vấn Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Quán Triệt, Học Tập, Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị, Nghị Quyết Của Đảng Trong Cán Bộ, Đảng Viên Và Nhân Dân
 • Tổng Quan Về Internet Of Things Và Các Giải Pháp Phần Cứng Liên Quan
 • Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, được nhân dân yêu mến, vinh tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là một biểu tượng cao đẹp của người quân nhân cách mạng, một nét văn hóa độc đáo, đặc sắc riêng có của Quân đội nhân dân Việt Nam cần được phát huy trong thời kỳ mới.

  Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị tư cách đạo đức của người quân nhân cách mạng, tựu trung ở lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Phẩm chất đó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, thấm đượm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và sự tin yêu, quý trọng, thừa nhận, tôn vinh của nhân dân; trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp giúp nhân dân làm cầu qua suối.

  Ảnh: qdnd.vn

  Thời gian qua, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy, tỏa sáng thông qua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động. Đây là sự cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; thể hiện sự sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự tôn kính và tình cảm sâu đậm của cán bộ, chiến sĩ đối với Bác Hồ kính yêu và được thể hiện với nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy coi trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Tổ chức đăng ký phấn đấu theo 05 nội dung “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới theo Hướng dẫn 202/HD-CT, ngày 03-02-2019 của Tổng cục Chính trị; đề cao tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chú trọng làm tốt việc gợi ý kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tổ chức có nền nếp chế độ sinh hoạt dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Đảng, Ngày Pháp luật; qua đó, kịp thời nắm, giải quyết tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

  Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 37 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, động viên cán bộ, chiến sĩ cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Thông qua những việc làm hiệu quả, thiết thực, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng các tổ chức trong cơ quan, đơn vị vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, khắc phục hậu quả thiên tai,… góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Sau 05 năm thực hiện Cuộc vận động, đã có hơn 21 nghìn cán bộ, chiến sĩ được các cấp khen thưởng, trong đó có 203 tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp toàn quân, 3 tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp toàn quốc; làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

  Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ còn có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, ngại khó khăn, gian khổ, ít đổi mới, sáng tạo trong công tác, thiếu vững vàng và sức đề kháng trước tiêu cực, tệ nạn xã hội; cá biệt còn có biểu hiện thiếu mẫu mực trong quan hệ với nhân dân, vi phạm đạo đức, lối sống, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ảnh hưởng đến phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

  Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn sẽ diễn ra gay gắt; gần đây đã xuất hiện những hình thức tập hợp lực lượng, phương thức can dự mới của các nước lớn nhằm làm mất an ninh chính trị nội bộ nước khác. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tuy được ngăn chặn, song vẫn diễn biến rất phức tạp; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, suy thoái về đạo đức lối sống, phân hóa giàu nghèo, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong xã hội đã tác động đến nhận thức, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa”, “dân sự hoá” Quân đội, xuyên tạc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới đặt ra yêu cầu cao đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đòi hỏi các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quán triệt thực hiện tốt một số giải pháp sau:

  Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc giá trị chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới (Cuộc vận động); Kế hoạch 1712/KH-CT, ngày 23-9-2019 của Tổng cục Chính trị về thực hiện Chỉ thị 855-CT/QUTW, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; qua đó, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu đề ra. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị của danh hiệu cao quý mà nhân dân trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ; về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Quân đội, những chuẩn mực đạo đức, nếp sống văn hóa; về lời khen tặng của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Đồng thời, làm rõ những chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, như: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, tinh thần quốc tế trong sáng, v.v.

  Thường xuyên đổi mới, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về Cuộc vận động, bảo đảm hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở, các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài Quân đội. Đẩy mạnh phong trào học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu…, góp phần làm lan tỏa sâu sắc giá trị, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

  Hai là, tổ chức tốt hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng, nhất là tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của mỗi người phải được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác, v.v. Bởi vậy, để giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nhất thiết phải thông qua hoạt động thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Đây vừa là điều kiện, vừa là thước đo đánh giá kết quả rèn luyện, tu dưỡng của mỗi quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần hết sức coi trọng tổ chức các hoạt động thực tiễn; quan tâm, tạo điều kiện, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, động viên, nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Coi đây là giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, chức trách của cán bộ, đảng viên, nhân viên, có chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công cấp ủy viên phụ trách, xác định thời gian hoàn thành. Tập trung đột phá vào giải quyết khâu yếu, mặt yếu, đẩy lùi hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác; khắc phục có hiệu quả tình hình vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đưa việc giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một nội dung lãnh đạo, tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; qua đó, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện và các biện pháp xây dựng đơn vị điểm để rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng trong toàn quân.

  Ba là, phát huy vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1. Sự mẫu mực, mô phạm, nói đi đôi với làm của cán bộ các cấp là mệnh lệnh không lời, có sức thuyết phục cao đối với bộ đội, làm cho họ tin tưởng vào cán bộ, chỉ huy các cấp, yêu mến đơn vị, yên tâm công tác. Để giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải đồng thời làm tốt việc giáo dục, nêu gương đạo đức; gương mẫu từ việc lớn đến việc nhỏ, trong lời nói, việc làm, sinh hoạt, có tác phong làm việc dân chủ, khoa học, lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là tấm gương sáng để cấp dưới và quần chúng noi theo.

  Nêu gương về đạo đức, mỗi cán bộ, đảng viên phải có sự quyết tâm, nghiêm khắc, đặt ra yêu cầu cao với chính mình và phải kiên trì, bền bỉ, bởi “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”2. Hằng năm, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; trong đó, phải quán triệt, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 646-QĐ/QUTW, ngày 06-11-2018 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội; 05 nội dung chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” theo Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cương vị, chức trách được giao. Quá trình thực hiện phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v.

  Giáo dục về đạo đức phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình, cái hay, cái đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng đơn vị và toàn quân. Đồng thời, giáo dục nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vinh dự, trách nhiệm và ý thức bảo vệ danh dự của quân nhân, uy tín của Quân đội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tự giác phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo những chuẩn mực đã xác định. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng nòng cốt trong các đơn vị, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, nhất là những biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống và hành vi lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

  Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân tích chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tổ chức quần chúng, đoàn viên, hội viên,… bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, thực chất, đồng bộ, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đề cao trách nhiệm, ra sức phấn đấu giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các tổ chức quần chúng hướng dẫn đoàn viên, hội viên đăng ký, cam kết phấn đấu thực hiện nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành và chức trách, nhiệm vụ của quân nhân. Tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, mục tiêu, lý tưởng… cho đoàn viên, hội viên.

  Các cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của “Tổ 3 người”, “Chiến sĩ bảo vệ”, “Chiến sĩ dân vận”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” và phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm hay, như: “Câu lạc bộ pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, v.v. Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng hiệu quả tài liệu “Những tình huống tư tưởng dự kiến có thể nảy sinh ở đơn vị và cách xử lý của cán bộ cơ sở” để chủ động nắm, định hướng, giải quyết tư tưởng của bộ đội. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; tăng cường đối thoại giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

  Năm là, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức lực, trí tuệ vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, thực hiện tốt văn hóa công vụ và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành với những nội dung, hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, phấn đấu. Xây dựng môi trường văn hóa phải đồng thời làm tốt việc xây dựng không gian văn hóa và các mối quan hệ trong đơn vị. Theo đó, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng doanh trại, các công trình văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy, hài hòa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa vùng miền; đầu tư trang, thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt; phát huy hiệu quả các mô hình, công năng của các công trình, thiết chế văn hóa, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa,… tạo không khí vui tươi, lành mạnh, không để văn hóa xấu độc thẩm thấu vào đơn vị. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng các mối quan hệ trong đơn vị, nhất là quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới; tình thương yêu đồng chí, đồng đội; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân – dân tốt; có thói quen, hành vi ứng xử có văn hóa, hành động theo điều lệnh; biết phân biệt đúng – sai, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, công tác, trong các mối quan hệ, góp phần nâng cao “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực của xã hội, nhất là từ internet, mạng xã hội.

  Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay cần nêu cao trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tình cảm sâu đậm với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

  Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa,

  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

  Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

  Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử

  Tâm Trang (st)

  1. Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 263.

  2. Sđd, Tập 9, tr. 293

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Sử Dụng Cảm Biến Faceid Trong Mùa Dịch Corona
 • Nms Cung Cấp Giải Pháp Face Id Chấm Công
 • Kiểm Soát Bằng Face Id Và Máy Phân Tích Nồng Độ Cồn Cho Công Trường
 • Thiết Bị An Ninh Mạng Bts
 • Giải Pháp Giám Sát
 • Bạn đang xem bài viết Giữ Gìn Và Phát Huy Phẩm Chất “Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100