Xem Nhiều 6/2022 # Giúp Việc, Chức Năng Quán Xuyến Của Văn Phòng Quốc Hội # Top Trend

Xem 5,742

Cập nhật thông tin chi tiết về Giúp Việc, Chức Năng Quán Xuyến Của Văn Phòng Quốc Hội mới nhất ngày 29/06/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,742 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Tham Mưu Thực Hiện Chức Năng Của Quốc Hội
 • Vai Trò, Vị Trí Của Quốc Hội Việt Nam
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Nhân
 • Hoạt Động Nào Sau Đây Là Chức Năng Của Nhân Tế Bào?
 • Trong Tế Bào Vi Khuẩn, Ribôxôm Thực Hiện Chức Năng Nào Sau Đây?
 • Nghiên cứu sửa đổi Nghị quyết số 614/2008/NQ/UBTVQH12 theo hướng những nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc giao về VPQH, Viện Nghiên cứu lập pháp tập trung cho chức năng nghiên cứu.

  Hoàn thiện cơ chế phân định trách nhiệm giữa Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban với Chủ nhiệm VPQH trong tổ chức, quản lý, chỉ đạo các vụ chuyên môn, trực tiếp giúp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH. Không biến Chủ nhiệm các Ủy ban thành Thủ trưởng, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban thành một cấp xử lý các nội dung, công việc mang tính sự vụ, hành chính.

  Trong khi chưa tăng số lượng Ủy ban của QH thì ngành, lĩnh vực mà Hội đồng Dân tộc và 9 Ủy ban của QH hiện nay phải đảm nhiệm vừa nhiều, vừa rộng. Đề nghị cần quan tâm bố trí đủ số lượng và có giải pháp để tăng chất lượng cán bộ, công chức ở các vụ trực tiếp giúp việc, đặc biệt là việc tổ chức công việc của các vụ này. Về lâu dài, có thể bố trí nhiều vụ giúp việc cho Hội đồng Dân tộc cũng như cho từng Ủy ban của QH. Trước mắt, nên thành lập các phòng trực thuộc Vụ trên cơ sở các nhóm công tác (theo lĩnh vực, mảng công việc) mà hầu hết các vụ đều hình thành để thực hiện nhiệm vụ.

  Tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng của bộ phận bảo đảm cung cấp thông tin và các dịch vụ nghiên cứu để hỗ trợ tốt hơn cho ĐBQH và các cơ quan của QH.

  Trải qua 12 khóa và năm đầu của nhiệm kỳ Khóa XIII, QH nước ta đang ngày càng phát huy được vai trò cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Các hoạt động của QH trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng có hiệu lực và hiệu quả. Trong điều kiện QH hoạt động theo kỳ họp, ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm là chủ yếu thì giải pháp quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy giúp việc của QH.

  Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Ngô Đức Mạnh: Thiết lập mô hình cung cấp dịch vụ chung cho UBTVQH, các cơ quan của QH và ĐBQH

  Luật Tổ chức QH quy định UBTVQH tổ chức bộ máy giúp việc của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH. Trên thực tế, trước khi Ban Công tác lập pháp được thành lập trong nhiệm kỳ QH Khóa XI, bộ máy giúp việc, hỗ trợ chung cho các cơ quan của QH và ĐBQH là VPQH với chức năng, nhiệm vụ do UBTVQH quy định.

  Với việc thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH đã hình thành nên hệ thống các cơ quan của UBTVQH hỗ trợ QH, các cơ quan QH, ĐBQH trong những nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ví dụ, cung cấp thông tin cho ĐBQH; tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động cho các ĐBQH và kể cả công tác xử lý, đơn thư kiếu nại, kiến nghị của cử tri.

  Có thể thấy, các quy định pháp luật hiện hành về việc hỗ trợ ĐBQH là chưa đầy đủ, cụ thể và chưa cập nhật với yêu cầu, đòi hỏi của ĐBQH. Ví dụ, các loại hình dịch vụ; yêu cầu nghề nghiệp; quy trình cung cấp, hỗ trợ ĐBQH chưa được quy chuẩn và xác lập trong bất kỳ một văn bản nào ở VPQH hoặc Viện Nghiên cứu lập pháp.

  Theo tôi, thứ nhất cần tính toán lại mô hình bộ máy/cơ quan để giúp việc/hỗ trợ ĐBQH. Đây là điều quan trọng tiên quyết để xây dựng mô hình bộ máy hoạt động hiệu quả, tránh trùng lặp và chồng chéo; đồng thời, phát huy được vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan. Thứ hai, xác định lại mô hình tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho ĐBQH: dịch vụ nghiên cứu, cung cấp thông tin, thư viện… trên cơ sở kiện toàn các tổ chức hiện có và phải thiết lập được mô hình cung cấp dịch vụ chung cho các cơ quan của QH, UBTVQH và các ĐBQH. Thứ ba, xác lập đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các nguyên tắc cơ bản trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho ĐBQH như: có sẵn; được phân tích, tổng hợp; dễ truy cập, kết nối; và theo yêu cầu, nhóm đối tượng phục vụ… Thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học vào việc tổ chức và cung cấp dịch vụ hỗ trợ ĐBQH. Thứ năm, tuyển chọn, phát triển và không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, hỗ trợ ĐBQH có đủ năng lực, chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ các ĐBQH.

  Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền: Tính hợp lý và sự bất cập về mô hình tổ chức, chế độ làm việc của các vụ chuyên môn thuộc VPQH

  Đặc điểm cơ bản của mô hình tổ chức các vụ của VPQH tham mưu, phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH theo Nghị quyết 02/NQ-UBTVQH9 là Thủ trưởng (Chủ nhiệm VPQH) ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, xếp lương, ngạch bậc công chức cũng như tổ chức đào tạo khen thưởng, kỷ luật công chức tại các vụ chuyên môn, nhưng lại không phải là người trực tiếp sử dụng cán bộ mà do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban sử dụng. Mô hình tổ chức này được thể hiện như một đơn đặt hàng của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đối với VPQH sao cho VPQH phải bảo đảm tổ chức bộ máy, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các vụ chuyên môn phúc đáp được yêu cầu công việc của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban.

  Về chế độ chỉ đạo, phương thức làm việc của các Vụ thuộc VPQH trực tiếp tham mưu giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH thực hiện theo Nghị quyết 417/NQ-UBTVQH11 thì đối với Phó vụ trưởng, chuyên viên, Vụ trưởng trong trường hợp này trở thành người quản lý mang tính chất hành chính, hình thức; có Thường trực Ủy ban chỉ đạo, điều hành qua Vụ trưởng đối với các mặt công tác của vụ, đồng thời trong trường hợp cần thiết kết hợp chỉ đạo công việc tới tận cán bộ nghiên cứu, thậm chí kể cả văn thư của vụ.

  Như vậy, cùng là các vụ chuyên môn thuộc VPQH, cùng tham mưu phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, cùng do Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban chỉ đạo, nhưng chế độ, phương thức làm việc và kèm theo đó là chế độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là đội ngũ lãnh đạo vụ rất khác nhau, không thống nhất. Thực tế này làm cho đội ngũ cán bộ, công chức các vụ chuyên môn hết sức lúng túng trong việc triển khai công việc cũng như băn khoăn rằng không rõ mình đã hoàn thành nhiệm vụ chưa, đã làm hết trách nhiệm chưa?

  Tổ chức các vụ chuyên môn phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban theo Nghị quyết 417NQ/UBTVQH11 hiện nay có ưu điểm là người sử dụng lao động, là người quyết định về nhân sự, chỉ đạo đối với mọi hoạt động của vụ. Cơ chế và mô hình này rất đúng đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, điều cần nghiên cứu, mổ xẻ ở đây là người sử dụng lao động lại là một cơ quan hoạt động theo nhiệm kỳ, một cơ quan mang tính chất đại diện với chức năng chủ yếu là hoạch định, quyết định các chính sách chứ không phải là cơ quan quản lý, điều hành; và người lao động ở đây là một bộ máy cơ quan hành chính nhà nước với những đặc trưng vốn có của nó.

  Qua thực tế hoạt động của một cán bộ làm công tác nghiên cứu tròn 20 năm tại QH xin nêu một số vấn đề vừa thực tế vừa mang tính nguyên tắc của mô hình tổ chức này. Và như trên đã trình bày theo tôi cần trở lại nghiên cứu một cách nghiêm túc mô hình tổ chức theo Nghị quyết 02/NQ- UBTVQH9 với những sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hơn, rõ ràng hơn, phúc đáp yêu cầu của tình hình mới trong phục vụ sự đổi mới tổ chức và hoạt động của QH, các cơ quan của QH và ĐBQH.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Chủ Tịch Nước
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Chủ Tịch Quốc Hội Trong Hoạt Động Đối Ngoại
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh
 • Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Quy Định Về Việc Thành Lập Và Quy Định Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Nghị Quyết 1097/2015/ubtvqh13 Thành Lập Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Chức Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội
 • Bạn đang xem bài viết Giúp Việc, Chức Năng Quán Xuyến Của Văn Phòng Quốc Hội trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×