Xem Nhiều 3/2023 #️ Hiệu Quả Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Ở Thành Phố Vinh # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hiệu Quả Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Ở Thành Phố Vinh # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hiệu Quả Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Ở Thành Phố Vinh mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Thành phố Vinh (thành phố) đã được triển khai thực hiện tốt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà vai trò nòng cốt là hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội.

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” thành phố đã chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các ban, ngành thành phố, Khối Dân vận phường, xã đăng ký xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố (mỗi đơn vị lựa chọn xây dựng 02 mô hình điển hình). Từ năm 2018 đến năm 2020 có 180 mô hình điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố, 1.482 mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở, trong đó có 338 mô hình về phát triển kinh tế, 905 mô hình về văn hóa – xã hội, 83 mô hình về đảm bảo an ninh quốc phòng, 156 mô hình về tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả giai đoạn 2018 – 2020 có 18 mô hình được biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua ”Dân vận khéo” cấp thành phố; 02 mô hình đề nghị biểu dương cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

         Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào thi đua ”Dân vận khéo” Thành phố Vinh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trọng các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hàng năm các cấp ủy có nghị quyết chuyên đề về công tác Dân vận và phong trào “Dân vận khéo”, chỉ đạo kiện toàn BCĐ phong trào “Dân vận khéo” cơ sở. Khi đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải có hệ thống tiêu chí đi kèm để thuận tiện trong việc kiểm tra và giám sát. Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nguyện vọng của nhân dân. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những lĩnh vực trọng tâm, thiết thực, bức bách và những vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, nhạy cảm trong giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế – xã hội và các mô hình về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, huy động nguồn lực xây dựng sơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính. Đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng “điểm sáng” dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

                                                     Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                         Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Hiệu Quả Từ Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Tại Huyện Văn Giang

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác dân vận. Trong bài báo “Dân vận”, đăng trên Báo sự thật, ngày 15.10.1949, dưới bút danh X.Y.Z Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Văn Giang đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện quan tâm, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện, quốc phòng – an ninh được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Trung ương và tỉnh phát động, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Dân vận Huyện ủy – cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn huyện. Đồng thời, hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra đã đánh giá được chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục thời gian tới. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung cao, tính đến hết năm 2019, toàn huyện đã có 108 mô hình “Dân vận khéo” (92 mô hình tập thể và 16 mô hình cá nhân) được triển khai, tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và thu được nhiều kết quả:

Trong lĩnh vực kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới: Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện tốt, điển hình như: mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng đường làng ngõ xóm ở thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa; mô hình Hợp tác xã Rau quả sạch ở thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng; mô hình Hợp tác xã hoa cây cảnh ở xã Xuân Quan, Phụng Công; mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế ở xã Thắng Lợi; mô hình đường hoa sạch đẹp ở thôn Công luận 2, Thị trấn Văn Giang và của Hội phụ nữ xã Long Hưng; mô hình xây dựng các khu vui chơi thể dục, thể thao, tu sửa đình chùa của xã Cửu Cao, Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ; mô hình hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ huyện; mô hình kê khai thu thuế điện tử của Chi cục thuế huyện; mô hình xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Ban chỉ huy Quân sự huyện; mô hình tổ tự quản, tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội của Công an huyện; mô hình “câu lạc bộ pháp luật và trợ giúp pháp lý” của Hội nông dân huyện. Ngoài ra, các mô hình “Tổ tự quản”, “Tổ hoà giải”, “Câu lạc bộ phòng chống TNXH”, “Câu lạc bộ pháp luật và trợ giúp pháp lý nông dân”… đã phát triển rộng khắp ở nhiều nơi được Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm chú trọng nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, hiện nay 100% thôn của các xã, thị trấn đã hình thành mô hình tổ thu gom rác tự quản, một số xã như Nghĩa Trụ, Phụng Công và Mễ Sở đã thành lập hợp tác xã dịch vụ môi trường; toàn huyện hiện có 90 tổ VSMT với gần 188 lao động. Toàn huyện có 9 điểm tập kết rác bằng container và tập kết xe để vận chuyển đi xử lý bằng xe cuốn ép rác chuyên dụng của huyện và của đơn vị xử lý, đến hết tháng 10/2019 đã vận chuyển, xử lý 7.618 tấn rác thải với kinh phí trên 4,8 tỷ đồng.

Công tác phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng. Năm 2019, UBND huyện hỗ trợ cho các xã Tân Tiến, Vĩnh Khúc và Cửu Cao 900 thùng rác để các hộ đăng ký tham gia thực hiện mô hình. Đến nay, UBND huyện cấp phát được 6.591 dụng cụ (trong đó 750 nắp, 5.741 thùng và 19.762 gói chế phẩm) cho các xã, thị trấn, chiếm 78,4 % so với tổng số hộ đăng ký. Tính đến tháng 10/2019, toàn huyện có trên 11.600/27.971 hộ gia đình

Công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 9 năm 2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là 1.570 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn trực tiếp cho chương trình nông thôn mới là 67,6 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 211 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện là 3,4 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách xã là 64 tỷ đồng, vốn vay tín dụng là 1.444 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án là 13 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp (đầu tư) là 15,2 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 29,2 tỷ đồng, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới là 1.300 ngày công.

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội: Đến nay, 100% các làng văn hoá đều tiến hành bổ sung hương ước, quy ước làng phù hợp với pháp lệnh dân chủ. Công tác hoà giải ở cơ sở được tích cực thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “Làng văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị văn hoá” được đẩy mạnh. Toàn huyện có 83/86 làng, khu phố được công nhận làng văn hóa (đạt tỷ lệ 96,5% số làng); có 25.188 số gia đình đạt danh hiệu GĐVH. Số  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 57/58 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ phát triển đa dạng, phong phú. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chuyển biến tích cực; các thiết chế văn hoá được quan tâm bảo vệ, tôn tạo, xây dựng, sử dụng hiệu quả hơn. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng: Lực lượng Quân sự tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ huyện, kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được thực hiện theo qui định; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phối hợp với hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia giúp nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo.

Lực lượng Công an duy trì nghiêm chế độ trực và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở nhất là an ninh nông thôn, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường, công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền vận động về an toàn giao thông được quan tâm thực hiện, bằng nhiều hình thức sinh hoạt tập thể, tổ chức tập huấn, treo băng rôn khẩu hiệu…, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của Nhân dân.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Các xã, thị trấn đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên đài phát thanh, qua các cuộc họp dân, qua trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn…, nhằm góp phần tích cực trong việc động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, huy động sức dân ở các thôn, làng để xây dựng đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi, tín ngưỡng tôn giáo góp phần xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn đều tổ chức công khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch sử dụng đất đai, các phương án thu nộp các loại quỹ theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện dự án đảm bảo công khai và thực hiện các bước trong quá trình giải phóng mặt bằng theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân các xã, thị trấn đã tập trung bám sát vào những quy định của Luật Thanh tra, vì vậy đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ thôn, xóm, xã.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo’ gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở xã, thị trấn đã tác động rất lớn tới đời sống, nhận thức của Nhân dân, tạo bước chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, sự gắn bó mật thiết hơn giữa Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đã tạo thêm động lực mới thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới ở nhiều thôn xóm phát triển khá mạnh.

Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào có đạo, công nhân ở các khu công nghiệp trong giải quyết các “điểm nóng” phức tạp, bức xúc nổi cộm, trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. Hệ thống công tác dân vận tăng cường nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình, điển hình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả.

Nguyễn Yến

Nhiều Kết Quả Tích Cực Trong Thực Hiện Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 13/10, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 và khen thưởng các tập thể triển khai thực hiện tốt đợt thi đua 200 ngày. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Trong công tác cải cách hành chính, cấp ủy cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, người lao động, niêm yết lịch tiếp công dân, người lao động định kỳ, bố trí địa điểm tiếp công dân, người lao động, sổ ghi chép nội dung tiếp công dân, người lao động, hòm thư góp ý. Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối chưa xảy ra hiện tượng lãn công, ngừng việc tập thể hay đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa giải quyết.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông cán bộ, công nhân viên, người lao động đều thành lập các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và các Tổ phòng chống dịch với sự tham gia của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội truyền tải thông tin chính thống, kịp thời tuyên truyền phòng chống dịch, tránh các thông tin giật gân, kích động, sai sự thật gây hoang mang cho người lao động. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, bức xúc, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động để kịp thời tham mưu lãnh đạo, chính quyền đơn vị, doanh nghiệp có các biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020. Cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tuyên dương và tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 25 cá nhân là điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 cấp khối; tuyên dương 8 tập thể thực hiện tốt Đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Khảo Sát Việc Triển Khai Thực Hiện Phong Trào Thi Đua Dân Vận Khéo Tại Huyện Hoa Lư

Chiều ngày 26/5, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Hoa Lư.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Hoa Lư: Thực hiện kế hoạch của Ban T hường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020, huyện Hoa Lư đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời các nội dung cơ bản của kế hoạch, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương tích cực thực hiện.

Định kỳ 6 tháng và h à ng năm, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện phong trào, đảm bảo công tác chỉ đạo được thường xuyên, liên tục. Qua 4 năm triển khai phong trào, toàn huyện đã xây dựng được 161 mô hình điển hình Dân vận khéo (trong đó có 71 mô hình điển hình cấp huyện) trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mô hình đã phát huy được hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Làm việc với Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tại huyện Hoa Lư, đồng chí Đỗ Việt Anh cho biết: Để chuẩn bị cho việc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, thăm các mô hình dân vận khéo tiêu biểu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở khảo sát, đoàn giúp Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” có thêm thông tin thực tiễn, đánh giá được kết quả việc triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện phong trào thi đua trong giai đoạn tới.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Hoa Lư đã triển khai trong thời gian qua, đồng chí Trưởng đoàn khảo sát Đỗ Việt Anh nhấn mạnh đây là một trong những kinh nghiệm hay có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận khéo trong đời sống xã hội, chia sẻ với những khó khăn của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện cần tiếp tục xây dựng, nuôi dưỡng phong trào, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đồng chí lưu ý, công tác dân vận khéo cần phải thực hiện trong tất cả các lĩnh vực, nhằm tham gia giải quyết vấn đề khó, nhạy cảm như: công tác bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo an sinh xã hội…, qua đó huy động các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước mắt là công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đoàn công tác tặng bức tranh phong cảnh cho thôn Tây.

Nhân dịp này, đoàn đã đi thăm, khảo sát thực tế và tặng quà mô hình Tuyến đường “Sáng-xanh-sạch và Khu nhà sạch, vườn đẹp kiểu mẫu” tại thôn Tây (xã Trường Yên). Đây là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của huyện.

Theo đó, thực hiện mô hình, các tuyến đường trên địa bàn đã được lắp đặt đèn điện trang trí; huy động hội viên phụ nữ cùng nhân dân tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa từ UBND xã đến khu Di tích Đinh Lê.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình tích cực tham gia, cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”, góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo mĩ quan nông thôn, hình thành nếp sống văn minh, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

Mai Lan – Đức Lam

Bạn đang xem bài viết Hiệu Quả Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Ở Thành Phố Vinh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!