Xem Nhiều 1/2023 #️ Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Bài Thu Hoạch Gáo Dục Pháp Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông, Văn Bản Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Vi Phạp Luật Giao Thông Đường Bộ Đèo 2 Người Bằng Xe Đạp, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Bộ Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Năm 2008, Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Báo Thời Tiếthảo Luật Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Và Tuyên Truyền Kiến Thức Thống Kê, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Báo Cáo Biện Pháp Thi Hành Luật Phổ Biến Giáo Dục, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Biện Pháp Đảm Bảo An Toàn Thông Tin, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Năm 2018, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Biên Bản Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng Toàn Dân,, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng Toàn Dân,, Biển Nào Cấm Các Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Rẽ Phải, Biển Nào Cấm Các Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Rẽ Trái, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 600 Câu, 1 Số Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Sắt, Luật Giao Thông Học Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ 450 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho ô Tô, Luat Giao Thong Duong Bo, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Xe Máy, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới, Luật Giao Thông Đường Bộ Là Gì, Luật Giao Thông Đường Bộ, 200 Cau Hoi Luat Giao Thong Duong Bo, 171/ Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường B, Luật Giao Thông Đường Bộ Khi Xảy Ra Tai Nạn, Luật Giao Thông Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ 15/10, Dự Luật Giao Thông Đường Bộ Sửa Đổi, Luật Giao Thông Đường Bộ Ra Đời Năm Nào, Luật Giao Thông Đi Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ Xe ô Tô, Luật Giao Thông Và Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ Pdf, Luật Giao Thông Lỗi Đi Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Khi Qua Đường, Luật Giao Thông Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Về Làn Đường, Luật Giao Thông Về Phí Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ ô Tô, Đáp án Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ, 600 Câu Hỏi Về Luật Giao Thông Đường Bộ, Góp ý Luật Giao Thông Đường Bộ, Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Và Giáo Dục Pháp Luật ở Địa Phương, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Kế Hoạch Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Ngành Bhxh Năm 2018, Đề Tài An Toàn Giao Thông Đường Thủy, Điều 10 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 2008, Luật Giao Thông Đường Bộ 2017 Pdf, Điều 11 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 12 Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Luật Giao Thông Đường Bộ 2019, Quy Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 54 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 2013, Luật Giao Thông Đường Bộ 2014 Pdf, Điều 67 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Điều 59 Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 58 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 56 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 55 Luật Giao Thông Đường Bộ, Khoản 2 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 2015, Điều 1 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 2018, Điều 55 Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 53 Luật Giao Thông Đường Bộ, Sửa Đổi Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, 5 Điều Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 2016,

Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Bài Thu Hoạch Gáo Dục Pháp Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông, Văn Bản Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Vi Phạp Luật Giao Thông Đường Bộ Đèo 2 Người Bằng Xe Đạp, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Bộ Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Năm 2008, Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Báo Thời Tiếthảo Luật Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Và Tuyên Truyền Kiến Thức Thống Kê, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Báo Cáo Biện Pháp Thi Hành Luật Phổ Biến Giáo Dục, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Biện Pháp Đảm Bảo An Toàn Thông Tin, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Đề Cương Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Năm 2018, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Biên Bản Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Duong Loi Quan Diem Cua Dang Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng Toàn Dân,, Bài Thu Hoạch Đường Lối Quan Điểm Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng Toàn Dân,, Biển Nào Cấm Các Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Rẽ Phải, Biển Nào Cấm Các Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Rẽ Trái, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 600 Câu, 1 Số Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Sắt, Luật Giao Thông Học Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ 450 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho ô Tô, Luat Giao Thong Duong Bo, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Xe Máy, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới, Luật Giao Thông Đường Bộ Là Gì, Luật Giao Thông Đường Bộ, 200 Cau Hoi Luat Giao Thong Duong Bo, 171/ Luật Giao Thông Đường Bộ,

Luật Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ Tạo Đột Phá Về Atgt

Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tạo đột phá về ATGT

21:59 10/11/2020

Khác với lĩnh vực giao thông hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa (giao thông ở các lĩnh vực này có tính chuyên ngành, chủ yếu là người làm nghề vận tải chuyên nghiệp và có tỷ lệ rất nhỏ, người có bằng, chứng chỉ chuyên môn ở các lĩnh vực này chỉ bằng gần 1% so với số người có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ), giao thông đường bộ, nơi mà hầu hết mọi công dân đều tham gia giao thông và phần lớn bằng các phương tiện cá nhân.

Theo thống kê, ở Việt Nam hiện nay có khoảng 64.000.000 xe môtô, 5.000.000 xe ôtô. Phương tiện giao thông đường bộ tăng cao, hạ tầng giao thông chưa phát triển, ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm nên tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ diễn ra rất phức tạp.

Tai nạn giao thông từ năm 2009 đến nay xảy ra 334.901 vụ, làm chết 101.810 người, bị thương 336.094 người, hầu hết trong số này mang thương tật nặng suốt đời, để lại gánh nặng cho gia đình và cả xã hội. Tai nạn giao thông đường bộ chiếm trên 95% trong tổng số các vụ tai nạn giao thông.

Trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, nguyên nhân được xác định là do người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chiếm 90%. Tội phạm hình sự hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ còn nhiều.

Những năm qua, cả hệ thống chính trị đã có nhiều chủ trương, giải pháp và hành động mạnh mẽ để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kết quả đạt được đã có những tiến bộ nhất định.

Song, tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn là một thách thức lớn, vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả rất đau lòng, chưa đạt được yêu cầu đặt ra là có môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, bền vững, bảo đảm bình yên trên nhưng con đường và phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Cán bộ CSGT kiểm tra phương tiện.

Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ tạo ra bước đột phá về trật tự, an toàn giao thông đường bộ với những nội dung đột phá về chính sách như: 

(1) Xác định trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đã xác định rõ, cụ thể một cơ quan chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

(2) Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người do các hành vi vi phạm pháp luật giao thông và pháp luật khác của người điều khiển phương tiện gây ra. Vì vậy, Luật này đã xác định ngành Công an chịu trách nhiệm chính về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó công tác quản lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (từ kiến thức, ý thức pháp luật; năng lực hành vi; kỹ năng điều khiển phương tiện đến quá trình chấp hành pháp luật…) là một nội dung quan trọng, xuyên suốt có ý nghĩa then chốt để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ;

(4) Quy định về Trung tâm giám sát, xử lý vi phạm giao thông đường bộ và hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về trật tự, an toàn giao thông là giải pháp khoa học công nghệ có ý nghĩa quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quản lý nhiệm vụ của người thực thi pháp luật;

(5) Công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông và tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đã được qui định cụ thể về nội dung, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung một số nội dung như:

(1) Có chính sách giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân song song với chính sách phát triển phương tiện giao thông công cộng;

(2) Đối với Trung tâm giám sát, xử lý vi phạm cần quy định rõ về công tác về quản lý, lắp đặt, sử dụng hệ thống giám sát giao thông để bảo đảm quyền cá nhân của công dân và phục vụ có hiệu quả việc thực thi pháp luật;

(3) Quy định cụ thể: Cơ quan có trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tổ chức hướng dẫn cho cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

(4) Quy định cụ thể về vượt xe và trách nhiệm phải kịp thời nhường đường cho xe sau vượt, bỏ khái niệm xe “xin vượt” và “cho vượt”; quy định tốc độ lưu hành của phương tiện giao thông đường bộ trong Luật này để mọi người tham gia giao thông (trong đó có cả người nước ngoài) dễ tìm, dễ nhớ và thực hiện nghiêm…;

(5) Bổ sung các giải pháp cụ thể bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh và có hiệu quả.

Theo CAND

Thực Hiện Đồng Bộ Các Biện Pháp Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông

Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ

Theo Ban ATGT tỉnh, 10 tháng của năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 63 vụ TNGT (cả đường bộ và đường thủy), làm 66 người chết và 15 người bị thương. So cùng kỳ năm 2019, tăng 12 vụ, tăng 18 người chết, giảm 8 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT do một bộ phận người dân kém ý thức khi tham gia giao thông, chưa thực sự tự giác chấp hành pháp luật về ATGT, chỉ chấp hành theo kiểu đối phó với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, bên cạnh đó, còn có các hành vi vi phạm nồng độ cồn, không tuân thủ quy tắc giao thông…

Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ TNGT, từ nay đến cuối năm, các đơn vị chức năng sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật ATGT. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về trật tự ATGT, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT.

Theo đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn nông thôn và tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh theo các quy định mới nhất tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19-6-2020 của Bộ Công an.

Trong giai đoạn thời tiết bất ổn, mưa lớn kéo dài như hiện nay, Ban ATGT tỉnh đề nghị các sở, ngành và các địa phương kiểm tra hệ thống công trình giao thông và các thiết bị phụ trợ khác trên các tuyến đường, báo cáo kịp thời để có kế hoạch duy tu, sửa chữa đảm bảo giao thông thông suốt. Khẩn trương duy tu, sửa chữa, đảm bảo cầu, đường trên các tuyến Tỉnh lộ, không để xuất hiện các vị trí “ổ gà” gây nguy hiểm đến người và phương tiện lưu thông. Bố trí đầy đủ các biển cảnh báo, đèn tín hiệu tại các vị trí bị hư hỏng nặng do ngập nước kéo dài. Đồng thời, đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV chỉ đạo cơ quan quản lý khắc phục các vị trí bong tróc tạo thành các “ổ gà” trên tuyến Quốc lộ 91 đi qua địa bàn An Giang, cũng như rà soát các khu vực thường xuyên bị ngập nước do mưa để có phương án khắc phục…

Các đơn vị chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT như: chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng cho phép của phương tiện, cầu, đường, chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa về việc chấp hành các quy định hạn chế tải trọng mùa mưa, bão; kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi vui chơi trên thuyền, nhà hàng nổi, tham quan trên sông và các hoạt động đưa, rước khách tại các bến khách ngang sông…

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”, ngày 15-11, Ban ATGT tỉnh sẽ tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT năm 2020 tại chùa Kim Tiên (xã An Phú, Tịnh Biên). Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”, Ban ATGT tỉnh sẽ tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân do TNGT.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT gây ra và cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT, hậu quả nghiêm trọng của TNGT để nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông…

MỸ LINH

Đẩy Mạnh Các Biện Pháp Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông

Cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn. Từng cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn trật tự ATGT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi nhiệm vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm, ý thức đảm bảo ATGT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số vụ và số người chết do TNGT tăng so cùng kỳ năm 2019.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lê Việt Cường cho biết: “Tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-4-2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ TNGT (trong đó có 23 vụ TNGT đường bộ và 2 vụ TNGT đường thủy), làm 30 người chết, 1 người bị thương. So cùng kỳ 2019, tăng 5 vụ (tăng 25%), tăng 10 người chết (tăng 50%), giảm 3 người bị thương (giảm 75%). Nguyên nhân gây ra các vụ TNGT chủ yếu do người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, không tuân thủ quy tắc giao thông và quy trình thao tác lái xe…”.

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy toàn tỉnh đã tổ chức 6.479 ca tuần tra, kiểm soát, với 34.677 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 26.572 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 29.253 trường hợp (trong đó có các trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường thủy năm trước chưa xử lý chuyển sang), tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.627 trường hợp, tạm giữ 4.564 phương tiện cơ giới đường bộ. Lực lượng Thanh tra giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 46 cuộc thanh, kiểm tra, qua đó đã giải tỏa 7.014 trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông và xử lý 341 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự ATGT.

MỸ LINH

Bạn đang xem bài viết Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!