Xem Nhiều 8/2022 # Một Số Giải Pháp Đạt Hiệu Quả Trong Việc “học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” Ở Đảng Bộ Thị Xã Bỉm Sơn # Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 8/2022 # Một Số Giải Pháp Đạt Hiệu Quả Trong Việc “học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” Ở Đảng Bộ Thị Xã Bỉm Sơn # Top Trend

Xem 10,989

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Giải Pháp Đạt Hiệu Quả Trong Việc “học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” Ở Đảng Bộ Thị Xã Bỉm Sơn mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 10,989 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tạo Sức Lan Tỏa Trong Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Và Làm Theo Bác
 • Đề Tài: Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Việc Học Tập Và Làm Theo “tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh”
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Sv
 • Giải Pháp Máy Chấm Công
 • Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị 05) và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trong những năm qua Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn luôn chủ động tham mưu cho BCH Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn có nhiều giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã ngày càng Trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển bền vững; Quốc phòng- an ninh luôn được giữ vững; An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao…

  Một số giải pháp, cách làm đạt hiệu quả của Thị ủy Bỉm Sơn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

  Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã nhanh chóng tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 37-KH/TU và nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2021; chuyên đề năm 2022, 2022,2018 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp từng đối tượng, đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Các cấp ủy đảng đã tổ chức 83 hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 theo đúng quy định.Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%, tỷ lệ quần chúng nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức như học tập, sinh hoạt tại nhà văn hóa, phổ biến tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bản tin, băng, đĩa ghi âm bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo,…đạt trên 98%. Các ngành trong khối tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trang thông tin điện tử của thị xã, Bản tin nội bộ, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

  Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn nội dung nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 của cấp ủy cấp trên, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai học tập, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; trên cơ sở đánh giá, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém 6 tháng và hằng năm tại đơn vị mình từ đó xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả việc khắc phục không để tồn tại kéo dài. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của các phường, xã, cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhất là việc xây dựng công dân gương mẫu; gia đình kiểu mẫu, phố, phường kiểu mẫu, thôn, xã kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu… Các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Chỉ thị 05 gắn với xây dựng kế hoạch cá nhân cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Cuối năm, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm.

  Kết quả, 43/43 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, với100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện đăng ký xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của tập thể và cam kết của cá nhân, báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đoàn thể và bằng những việc làm cụ thể; ý thức trách nhiệm trong công việc được giao của đảng viên, cán bộ chủ chốt đối với tập thể, cơ quan, đơn vị được nâng cao.

  Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa được tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai, sơ kết, đánh giá, khen thưởng, tôn vinh, biểu dương với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 -20/02/2017) và kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn (/1977-2017). Chỉ đạoCổng Thông tin điện tử của thị xã, Bản Tin nội bộ của Thị ủy, hệ thống Đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên và đưa tin những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05gắn với việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, thị xã kiểu mẫu. Tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

  Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị uỷ và các Đảng ủy, Chi ủy hằng năm. Trong năm 2022, 2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ trì phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW tại 35 cấp ủy và đơn vị trực thuộc; qua kiểm tra đã kịp thời uốn nắn những thiếu sót…

  Những năm qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, trường học theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII. Sau quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, nhất là trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Thị ủy luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy coi trọng việc “làm theo”. Qua sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm, đến nay không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà cả trong quần chúng nhân dân nhận thức được nâng lên rõ dệt, nhận thức thống nhất với hành động. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở thị xã Bỉm Sơn đã và đang thực sự đi vào cuộc sống. Bỉm Sơn hôm nay không còn những điểm nóng phức tạp kéo dài như một số năm trước đây. Chợ Bỉm Sơn đã được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần và xây dựng mới thành công, đang đi vào hoạt động kinh doanh hiệu quả; kinh tế – xã hội địa bàn ngày càng phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân ngày một nâng cao,… diện mạo của một thành phố công nghiệp đã hình thành.

  Mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành “thành phố đáng sống”, thành đô thị vị kiểu mẫu, góp phần cùng với Đảng bộ và nhântrong tỉnh xây dựng “Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 71 năm khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là còn hết sức nặng nề. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện ngày càng nghiêm túc Lê Văn Tuấn – UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Chỉ thị số 05 Chuyên đề năm 2022 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, đặc biệt là “Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện” về phong cách, tác phong của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022. Trọng tâm là: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; khéo dùng người; trọng dụng người có năng lực, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), sát thực với chức trách, nhiệm vụ được giao… Bởi chỉ có nêu gương, chỉ có khi nào cán bộ thực sự là “đầy tớ của nhân dân”, “cán bộ là công bộ của dân”, “điều gì có lợi cho dân thì cố gắng mà làm”, “cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”,… thì việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mới thực sự có giá trị và tác dụng đích thực.

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị 05) và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trong những năm qua Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn luôn chủ động tham mưu cho BCH Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn có nhiều giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã ngày càng Trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển bền vững; Quốc phòng- an ninh luôn được giữ vững; An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao…

  Một số giải pháp, cách làm đạt hiệu quả của Thị ủy Bỉm Sơn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

  Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã nhanh chóng tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 37-KH/TU và nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2021; chuyên đề năm 2022, 2022,2018 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp từng đối tượng, đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Các cấp ủy đảng đã tổ chức 83 hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 theo đúng quy định.Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%, tỷ lệ quần chúng nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức như học tập, sinh hoạt tại nhà văn hóa, phổ biến tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bản tin, băng, đĩa ghi âm bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo,…đạt trên 98%. Các ngành trong khối tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trang thông tin điện tử của thị xã, Bản tin nội bộ, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

  Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn nội dung nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 của cấp ủy cấp trên, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai học tập, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; trên cơ sở đánh giá, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém 6 tháng và hằng năm tại đơn vị mình từ đó xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả việc khắc phục không để tồn tại kéo dài. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của các phường, xã, cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhất là việc xây dựng công dân gương mẫu; gia đình kiểu mẫu, phố, phường kiểu mẫu, thôn, xã kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu… Các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Chỉ thị 05 gắn với xây dựng kế hoạch cá nhân cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Cuối năm, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm.

  Kết quả, 43/43 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, với100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện đăng ký xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của tập thể và cam kết của cá nhân, báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đoàn thể và bằng những việc làm cụ thể; ý thức trách nhiệm trong công việc được giao của đảng viên, cán bộ chủ chốt đối với tập thể, cơ quan, đơn vị được nâng cao.

  Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa được tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai, sơ kết, đánh giá, khen thưởng, tôn vinh, biểu dương với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 -20/02/2017) và kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn (/1977-2017). Chỉ đạoCổng Thông tin điện tử của thị xã, Bản Tin nội bộ của Thị ủy, hệ thống Đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên và đưa tin những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05gắn với việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, thị xã kiểu mẫu. Tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

  Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị uỷ và các Đảng ủy, Chi ủy hằng năm. Trong năm 2022, 2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ trì phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW tại 35 cấp ủy và đơn vị trực thuộc; qua kiểm tra đã kịp thời uốn nắn những thiếu sót…

  Những năm qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, trường học theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII. Sau quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, nhất là trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Thị ủy luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy coi trọng việc “làm theo”. Qua sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm, đến nay không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà cả trong quần chúng nhân dân nhận thức được nâng lên rõ dệt, nhận thức thống nhất với hành động. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở thị xã Bỉm Sơn đã và đang thực sự đi vào cuộc sống. Bỉm Sơn hôm nay không còn những điểm nóng phức tạp kéo dài như một số năm trước đây. Chợ Bỉm Sơn đã được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần và xây dựng mới thành công, đang đi vào hoạt động kinh doanh hiệu quả; kinh tế – xã hội địa bàn ngày càng phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân ngày một nâng cao,… diện mạo của một thành phố công nghiệp đã hình thành.

  Mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành “thành phố đáng sống”, thành đô thị vị kiểu mẫu, góp phần cùng với Đảng bộ và nhântrong tỉnh xây dựng “Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 71 năm khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là còn hết sức nặng nề. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện ngày càng nghiêm túc Lê Văn Tuấn – UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Chỉ thị số 05 Chuyên đề năm 2022 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, đặc biệt là “Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện” về phong cách, tác phong của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022. Trọng tâm là: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; khéo dùng người; trọng dụng người có năng lực, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), sát thực với chức trách, nhiệm vụ được giao… Bởi chỉ có nêu gương, chỉ có khi nào cán bộ thực sự là “đầy tớ của nhân dân”, “cán bộ là công bộ của dân”, “điều gì có lợi cho dân thì cố gắng mà làm”, “cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”,… thì việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mới thực sự có giá trị và tác dụng đích thực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân, Nói Đi Đôi Với Làm
 • Một Số Giải Pháp Thúc Đẩy Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Phát Triển
 • Tìm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Làm Việc Của Người Lao Động Việt Nam Hiện Nay
 • Cần Nhiều Giải Pháp Đồng Bộ Để Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Trong Ngành Xây Dựng
 • Bạn đang xem bài viết Một Số Giải Pháp Đạt Hiệu Quả Trong Việc “học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” Ở Đảng Bộ Thị Xã Bỉm Sơn trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100