Xem Nhiều 2/2023 #️ Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Ở Tỉnh Ta # Top 8 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Ở Tỉnh Ta # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Ở Tỉnh Ta mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chủ nhật – 30/07/2017 03:50

Công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng, nhằm nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng trong các tầng lớp xã hội; góp phần tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; làm cho lý luận gắn kết chặt chẽ với thực tiễn.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, nhằm phòng ngừa sự suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới và chất lượng, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; hầu như các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đều được tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; các đồng chí trong thường trực cấp uỷ đã trực tiếp quán triệt, phổ biến một số chủ trương, nghị quyết quan trọng như Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Đối với một số nghị quyết do Trung ương tổ chức học tập, quán triệt trực tuyến, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều chủ trương kết nối đến điểm cầu ở các huyện, thành phố. Vì vậy, chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được nâng lên, đội ngũ cán bộ chủ chốt được nghe báo cáo viên của Trung ương, của tỉnh truyền đạt sâu về nội dung các nghị quyết, chỉ thị, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí cho các cấp uỷ Đảng. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng về công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của tỉnh; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số. Hơn 10 năm qua (2006-2017), tỉnh Kon Tum đã cử khoảng 1.000 cán bộ, công chức đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị; tổ chức đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho gần 4.000 đồng chí; đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho hơn 2.000 đồng chí. Tuy nhiên, công tác học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị ở cơ sở vẫn còn những bất cập; trình độ nhận thức của đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở không đồng đều; việc đầu tư biên tập tài liệu học tập nghị quyết cho phù hợp với đối tượng người học chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý việc học tập nghị quyết có nơi chưa chặt chẽ, nhất là trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chủ yếu theo hình thức “vừa học, vừa làm”, nên chất lượng học tập chưa cao; việc vận dụng kiến thức học tập vào thực tiễn công tác chưa được chú trọng. Nội dung, chương trình học tập lý luận chính trị ở các trình độ còn có sự trùng lặp, chưa chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn… Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh, các cấp uỷ Đảng cần chú trọng một số nội dung sau: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tích cực nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hai là, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc biên soạn nội dung đề cương báo cáo nghị quyết, tài liệu học tập nghị quyết, bảo đảm phù hợp với đối tượng người học; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức sau khi học xong nghị quyết, chỉ thị phải nắm được những điểm cơ bản nhất về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, chỉ thị. Ba là, nâng cao chất lượng tham mưu của ban tuyên giáo cấp uỷ Đảng các cấp; giúp cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; phương hướng chính trị trong giảng dạy và học tập ở Trường Chính trị tỉnh. Bốn là, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, đảng viên, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị yên tâm học tập; có chính sách khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức tham gia học tập lý luận chính trị, đồng thời yêu cầu về trách nhiệm của người học trong việc vận dụng kiến thức đã học tập vào thực tiễn công tác. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn.

Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I-2021

hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam

phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 12-2020

gửi Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV

tổ chức HN trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum – Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020

– Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

– Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com

Ghi rõ nguồn chúng tôi khi sử dụng lại thông tin từ website này

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên ở địa bàn cơ sở. Sự nghiệp đổi mới đất nước, xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang làm thay đổi nhanh chóng các mặt của đời sống xã hội và không ít khó khăn, thách thức từ thực tiễn… Từ đó, đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nói riêng.

Thiết thực đưa các Nghị quyết Đại hội IX, X, XI, XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống, trong những năm qua, chất lượng giáo dục lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương , đường lối của Đảng , chính sách , pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền nhà nước và một số lĩnh vực nghiệp vụ công tác khác đã không ngừng được nâng lên . Trong đó, việc nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý, phục vụ dạy và học, các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có bước phát triển đột phá; chất lượng học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của học viên được nâng cao, kết quả xếp loại tốt nghiệp ra trường tỷ lệ khá, giỏi ngày càng tăng , góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở của tỉnh.

Từ năm 2004 đến năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông đã

– Tổ chức đào tạo được 66 lớp, với 3.978 học; 5 lớp trung cấp ngắn hạn với 244 học viên; 2 lớp Trung cấp quân sự với 94 học viên; 6 Trung cấp chuyên môn nghiệp vụ với 327 học viên;

– Phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh khu vực 2 (Thành phố Hồ Chí Minh), khu vực 3 (Đà Nẵng) mở 13 khóa học cao cấp lý luận chính với 1.170 học viên; liên kết với Học viện Chính trị quốc gia Hồ chính Minh đào tạo 2 lớp thạc sĩ, với 75 học viên; phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia mở một lớp Đại học hành chính với 84 học viên.

– Tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên viên chính với 427 học viên; 234 lớp chuyên viên với 1.775 học viên; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn 69 lớp với 4.636 học viên; 5 lớp cập nhật kiến thức với 619 học viên.

Đạt được kết quả nêu trên, là do nhà trường đã t iến hành rà soát, nhận xét, đánh giá, thực hiện quy hoạch đối với cán bộ, giảng viên có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng vào các chức danh lãnh đạo quản lý của nhà trường, quan tâm tạo điều kiện cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ năng lực chuyên môn. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của nhà trường có 26 giảng viên: trong đó, có 18 thạc sĩ, 8 cử nhân, 1 giảng viên cao cấp, 5 giảng viên chính; 18 giảng viên và 2 giảng viên tập sự thường xuyên được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng .

Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đã cử 2 đồng chí đi đào tạo tiến sĩ, 3 đồng chí đi đào tạo thạc sĩ trong và ngoài nước; 100% các đồng chí giảng viên được cử đi tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, cập nhật kiến thức mới nâng cao trình độ năng lực chuyên môn; thường xuyên tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các n ghị quyết, c hỉ thị của Đảng; đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên phải chú trọng tăng cường các hoạt động cập nhật thông tin mới, kiến thức mới, những thành tựu về lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, những thành tựu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Cùng với đó, đ ội ngũ giảng viên nhà trường thường xuyên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào bài giảng, nâng cao năng lượng nghiên cứu, giảng dạy, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thao giảng gắn với kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng các bài giảng của giảng viên trên lớp; đổi mới và nâng cao chất lượng ra đề thi các phần học; nâng cao chất lượng quản lý các lớp học, nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, công tác coi thi, kiểm tra đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên; tăng cường công tác thanh tra giáo dục và nâng cao trách nhiệm của ban thanh tra giáo dục ; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, nhất là thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo và văn hoá trường Đ ảng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy cũng được coi trọng và đã đi vào chiều sâu, tăng cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa khoa học, tổ chức thành công các Hội thảo khoa học; xuất bản bản tin ” Năm 2018, giảng viên của trường đã tham gia Hội thảo khoa học do Trường trị tỉnh Kom Tum và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức và Hội thảo ” Thông tin lý luận và thực tiễn“; tổ chức tốt các hoạt động thao giảng, dự giờ lên lớp, phát phiếu đánh giá chất lượng các bài giảng trên lớp; tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; tiếp tục bồi dưỡng các giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường Chính trị toàn quốc… Các hoạt động nghiên cứu khoa học hướng vào những vấn đề mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, những vấn đề thực tiễn của tỉnh Đăk Nông. Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường chính trị tỉnh Đắk Nông đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông hiện nay “… Qua đó, cập nhật kiến thức và vận dụng kiến th ức mới vào từng bài giảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giáo dục lý luận chính trị của nhà trường cũng còn những hạn chế . C hương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị mặc dù đã được đổi mới, nhưng vẫn còn bất cập. Nội dung chương trình đào tạo hiện vẫn nặng về lý thuyết, chưa phát triển các kỹ năng thực hành cho người học; chưa gắn với tính đặc thù của các đối tượng học viên, chưa đáp ứng một cách toàn diện nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà hiện nay. Trong khi đó, m ặc dù đội ngũ giảng viên của nhà trường đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhưng số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn cao (tiến sĩ) còn hạn chế; số giảng viên trẻ chiếm tỷ lệ cao, mặc dù được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực và phương pháp sư phạm tốt, nhưng sự trải nghiệm thực tiễn chưa nhiều phong kiến thức thực tiễn còn hạn chế…

Trong khi đó, h oạt động nghiên cứu khoa học có mặt còn hạn chế như nguồn kinh phí hằng năm phục vụ cho nghiên cứu khoa học còn ít nên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chưa có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, năng lực nghiên cứu khoa học của một bộ phận giảng viên còn nhiều hạn chế. Động cơ mục đích học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của học viên chưa được xác định đúng đắn, chất lượng học tập chưa được nâng cao. Sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ sở đào tạo trong việc theo dõi, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị và địa phương chưa kịp thời, thiếu sự gắn kết và đánh giá rút kinh nghiệm.

Đứng trước yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết , đòi hỏi thời gian tới nhà trường cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, tiếp tục giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ “. Theo đó, quy định việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác thực hiện nghiêm túc; có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với chức danh, với nghề nghiệp, với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, yêu cầu của địa phương.

, chương trình giảng dạy lý luận chính trị của nhà trường cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kịp thời cập nhật những thông tin mới, những kiến thức mới nhất là những thành tựu lý luận và thực tiễn hơn 30 năm tiến trình đổi mới đất nước, 15 năm năm quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đăk Nông ; n ghiên cứu làm sáng tỏ những thành tựu mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, nghiên cứu những nhận thức, những vấn đề mới nảy sinh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Thông qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

mỗi cán bộ, đảng viên của trường nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng thấm nhuần sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “, để không ngừng Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại ” học tập , nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gắn việc học tập, giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác hằng ngày. Trong mọi mặt công tác, gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII với việc tự học, tự nghiên cứu ; với tích cực, chủ động đấu tranh, phê phán với các quan điểm sai trái, thù địch để làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị .

cùng với việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề là việc quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy và truyền đạt tại các cơ sở bồi dưỡng lý luận chính trị; quan tâm tạo điều kiện cử giảng viên đi học nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh điển Mác – Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa giảng viên đi nghiên cứu ở cơ sở, ký kết chương trình phối hợp công tác với các địa phương, thông qua đó giúp giảng viên nắm bắt thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở; tổng kết một số phong trào, mô hình điển hình tiên tiến trong các hoạt động của địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy lý luận chính trị, đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong tình hình mới.

, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục lý luận chính trị, lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực, phân loại của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng . Cần tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học lý luận chính trị bảo đảm thực chất, khách quan, hiệu quả thiết thực trong học tập lý luận chính trị. Thường xuyên biểu dương những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm, chấp hành tốt việc học tập, nghiên cứu; mặt khác góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị , chỉ thị, nghị quyết của Đảng . Căn cứ vào ý thức, thái độ, trách nhiệm và kết quả học tập lý luận chính trị để đánh giá, nhận xét, xếp loại, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng h ằ ng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng .

Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông

Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chính Trị Ở Đơn Vị

Trung đoàn 263, Sư đoàn 367:

Công tác giáo dục chính trị (GDCT) nhằm bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn của người quân nhân. Thời gian qua, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 đã có nhiều giải pháp phù hợp và hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng GDCT, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một buổi học tập chính trị tại Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 263.

Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Thượng tá Võ Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 263, cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng GDCT ở đơn vị, trong đó chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Từ Đảng ủy Trung đoàn đến các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc thường xuyên bổ sung, kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị, bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng tốt. Toàn Trung đoàn thành lập 5 tổ cán bộ giảng dạy chính trị và tổ chức học tập theo phân cấp thông qua các hình thức giáo dục cơ bản”.

Trung úy Phạm Huy Tuấn – Chính trị viên phó Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263, cho biết: “Thông qua các đợt tập huấn, hội thi, hội thao do Trung đoàn và cấp trên tổ chức, chúng tôi được bồi dưỡng về nghiệp vụ hoạt động CTĐ, CTCT, cũng như trình độ, phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc truyền thụ kiến thức, thông tin, nội dung bài giảng đến với người học. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, kỹ năng trong giảng dạy chính trị ở Tiểu đoàn cũng được tiến hành thường xuyên theo phương châm: Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, tổ trưởng tổ giáo viên bồi dưỡng các thành viên trong tổ qua các buổi thông qua giáo án, trao đổi, gặp gỡ góp ý riêng…”.

Đổi mới hình thức, phương pháp

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, Trung đoàn tập trung giáo dục cho bộ đội nắm vững và nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của các cấp, về “đối tác”, “đối tượng” của cách mạng, đối tượng tác chiến của Bộ đội PK-KQ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch… xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, yêu mến đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Đỗ Trung Hiếu – Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, chia sẻ: “Quá trình thực hiện công tác GDCT tại đơn vị, Trung đoàn luôn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên trong các nhiệm vụ; giáo dục truyền thống, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động giao lưu kết nghĩa; gắn GDCT với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật bộ đội. Đặc biệt, Trung đoàn đã phát huy có hiệu quả hoạt động của “tổ truyền thanh nội bộ”, nhất là trong các dịp lễ kỷ niệm, ngày truyền thống; sử dụng các phương pháp trực quan thông qua hình ảnh, mô hình, minh họa, sử dụng băng đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo từng nội dung”.

Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp trong giáo dục, chất lượng công tác GDCT của Trung đoàn 263 thời gian qua không ngừng được nâng lên và đi vào chiều sâu. Ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội ngày càng tốt hơn, tình hình chính trị đơn vị ổn định, trận địa tư tưởng được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng để Trung đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: LÊ THANH BÌNH

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp Ở Quảng Ninh

Đào tạo nghề cho sinh viên trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng CẩmQuyết định số 2558/QĐ ngày 12/8/2016 UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là một văn bản quan trọng làm cơ sở định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Lao động – TBXH). Theo đó, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 23 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 5 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp và 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; đến năm 2030, có 23 cơ sở cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 6 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 27 đơn vị, doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, còn có 27 đơn vị, doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Với định hướng như vậy, đảm bảo mỗi địa phương cấp huyện có ít nhất một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và về cơ bản số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng, chủ yếu tăng năng lực, quy mô để nâng cao tỷ lệ đào tạo cao đẳng, trung cấp và đảm bảo chất lượng đào tạo, cung cấp đủ nhân lực cho thị trường lao động cuả tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp, trước mắt là năm 2018, Sở Lao động – TBXH sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm, đó là: Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Định kỳ 3 tháng/lần tổ chức hội nghị đánh giá về cơ chế phối hợp giữa 3 nhà (cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) về đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động; huy động các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ thực tập, phản hồi về chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với thị trường lao động (từ xã, huyện, tỉnh, vùng) để đảm bảo các hoạt động của hệ thống dạy nghề hướng vào việc đáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tỉnh, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động và giải quyết việc làm. Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề; bảo đảm các nghề nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp; các nghề phi nông nghiệp phải xuất phát từ quy hoạch sản xuất công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí làm việc của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo định hướng đổi mới, cơ cấu lại hệ thống cơ sở đào tạo, đảm bảo hợp lý về quy mô ngành nghề và cấp trình độ đào tạo gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Đồng thời triển khai Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn. Đề xuất các giải pháp để thu hút, tăng số lượng và chất lượng đào tạo nghề, nhất là trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao cho thị trường lao động trong tỉnh và khu vực, xuất khẩu lao động và yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu nguồn nhân lực cho phát triển của tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ học nghề; khảo sát nhu cầu học nghề để tư vấn, định hướng các ngành nghề học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương, của tỉnh…

Chí Tâm

Bạn đang xem bài viết Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Ở Tỉnh Ta trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!