Xem Nhiều 3/2023 #️ Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 # Top 5 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

                                                      CN. Nguyễn Phước Bình

                                                      Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng…Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, Ban Bí Thư Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa qua việc ban hành văn bản hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-BTC ngày 20/6/2018 về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 và Đoàn Khối cũng đã cụ thể hóa triển khai nội dung này. Được sự cho phép của chủ trì tọa đàm, tôi tham gia phát biểu tham luận với nội dung: Một số giải pháp thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2020

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đang đứng trước những thuận lợi và thách thức trong tình hình hiện nay, đó là sự phát triển của khoa học công nghệ, bùng nổ của công nghệ thông tin và nhất là việc sử dụng các trang mạng xã hội ngày phát triển mạnh và không thể thiếu đối với thanh niên, điều đó đặt ra mỗi người đoàn viên phải có ý thức tự rèn luyện thông qua việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 với các nội dung:

Một là, rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị.

Với các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia đầy đủ sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt đoàn nơi cư trú và các hoạt động do Đoàn tổ chức; tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người; cụ thể bằng việc xây dựng hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước, Bản lĩnh, Hiếu thảo, Tình nguyện” và hình mẫu Thanh niên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh “Tinh thông nghiệp vụ, liêm khiết trong thực thi công vụ, tận tuỵ phục vụ nhân dân”; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiệm túc Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Hai là, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng; hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; thường xuyên rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp, xung kích tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hoá công sở. Tích cực tham gia phong trào “Ba trách nhiệm” và phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Ba là, rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Tích cực tập luyện ít nhất một môn thể thao; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc; tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)…; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đây là những nội dung rất quen với đoàn viên vì được kế thừa và phát triển Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017. Tuy nhiên để thực hiện tốt cần phải vận dụng cụ thể vào tính đặc thù của mỗi cơ quan, địa phương và sở trường công tác. Tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau:

1.  Đổi mới phương thức trong triển khai và đánh giá

– Về công tác triển khai: Trên thực tế, vẫn còn không ít đoàn viên khi hỏi những nội dung cơ bản của Chương trình rèn luyện đoàn viên tỏ ra lúng túng, e dè, đây là vấn đề lớn chúng ta cần thẳng thắng nhìn nhận. Ngoài việc triển khai thông qua hội nghị hoặc văn bản hướng dẫn, có thể tuyên truyền bằng pano, áp phích, ngắn gọn nhưng trực quan, sinh động.

– Về công tác đánh giá: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban bí thư Trung ương Đoàn định kỳ 6 tháng/lần, trong quá trình đánh giá cần thực hiện quyết liệt và thẳng thắng, Vì sao? Vì đăng ký thực hiện là do mỗi đoàn viên căn cứ theo khả năng và thực tế công tác đăng ký kèm theo giải pháp thực hiện. Đến cuối năm lại không hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt mục tiêu của bản thân thì phải có sự đánh giá khách quan, sát với phân loại theo hướng dẫn để đoàn viên tự rút kinh nghiệm.

Ban chấp hành Chi đoàn cần mạnh dạn đề xuất cấp ủy, sử dụng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên cuối năm làm một trong những cơ sở đánh giá, phân loại viên chức, đặc biệt là đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn và đối tượng đảng lớp Đồng Khởi mới để mang tính nêu gương và hiệu ứng thực hiện, từng bước chấn chỉnh đối với từng đoàn viên trong việc thực hiện.

2. Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện giá trị hình mẫu Người thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”

Có thể khi gắn hai nội dung này để thực hiện cùng một lúc, sẽ có ý kiến cho rằng quá nặng so với mỗi đoàn viên. Tuy nhiên, theo tôi, đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Chính trị Bến Tre cần và nên áp dụng vì chúng ta có đủ sức để thực hiện, mỗi đoàn viên của Chi đoàn đều có nhận thức, bản lĩnh về chính trị và lý tưởng cách mạng sâu sắc. Khi nghiên cứu xem xét các nội dung trong Chương trình rèn luyện đoàn viên và giá trị hình mẫu Người thanh niên Đồng Khởi mới rất sát và rất gần với nhau và đây cũng là cơ hội để mỗi đoàn viên Chi đoàn phấn đấu trong công tác, trong tham gia hoạt động để được xem xét giới thiệu kết nạp Đảng, đồng thời khi gắn hai nội dung này Chi đoàn sẽ có thêm cơ sở đánh giá khách quan hơn trong việc tạo nguồn giới thiệu kết nạp Đảng viên lớp Đồng Khởi mới.

3. Phát huy sức mạnh đoàn kết của Chi đoàn

Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những cơ sở đánh giá xếp loại Chi đoàn của Đoàn cấp trên và cũng là cơ sở đánh giá từng đoàn viên trong quá trình hoạt động. Vì vậy, thực hiện tốt các nội dung đăng ký là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi đoàn viên. Tuy nhiên mỗi đoàn viên cần nhận định rõ: phải đoàn kết thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ và giúp đỡ nhau tuyệt đối không ganh đua, hơn thua, hoặc chê bai, chỉ trích đồng chí mình khi hoàn thành chưa tốt hoặc thiếu sót trong đăng ký và thực hiện.

4. Nâng cao tính năng động, chủ động, tính kỷ luật của đoàn viên trong xây dựng tổ chức Đoàn

Mỗi đoàn viên cần phải định vị về ví trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn mình đang sinh hoạt, phải chủ động cập nhật thông tin, tìm các giải pháp, mô hình thực hiện hay để đề xuất với Chi đoàn thực hiện tốt hơn Chương trình rèn luyện đoàn viên. Một vài đoàn viên có tính chủ quan, chưa dành thời gian tìm hiểu kỹ từng nội dung đăng ký thực hiện, chỉ đăng ký mang tính đối phó từ đó dẫn đến việc thực hiện chưa có hiệu quả với bản thân và ảnh hưởng chung đến tổ chức đoàn. Do vậy, việc từng đoàn viên tự nâng cao tính chủ động và năng động của mình là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, trong ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp phải tế nhị, hòa nhã, phát ngôn chuẩn mực, tuyệt đối không phát ngôn gây mất đoàn kết hoặc xem nhẹ đồng chí mình dù ở bất cứ cương vị nào và hoàn cảnh nào. Mỗi đoàn viên phải là tấm gương với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn,” để tạo sự lan tỏa trong Chi đoàn.

Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022

Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2015 của BCH Đoàn OSC Việt Nam;

Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đoàn OSC Việt Nam ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng.

– Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong cả nước.

– Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.

– Đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện ở từng đơn vị, trong đó người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện. – Kết hợp đồng bộ với các giải pháp chỉ đạo xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi đoàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống: Đoàn viên học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Công ty, quê hương và đất nước.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

– Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tham dự đầy đủ sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động do Đoàn tổ chức.

– Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người.

– Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.

– Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

– Đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ:

Đoàn viên học tập, rèn luyện về chuyên môn để không ngừng nâng cao kiến thức, vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; tích cực lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

– Sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

– Phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng.

– Hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

– Rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động, tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tham gia tích cực phong trào thi đua “4 nhất” và phong trào “Sáng tạo trẻ”.

3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội:

Đoàn viên rèn luyện để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

– Tích cực tập luyện ít nhất một môn thể thao.

– Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc lá.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

– Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)…

– Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN1. Đối với đoàn cơ sở và chi đoàn:

* Bước 1: Tổ chức cho đoàn viên đăng ký

– Đoàn cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn; chi đoàn phổ biến kế hoạch, nội dung và tổ chức cho đoàn viên đăng ký.

– Khuyến khích các hình thức triển khai đăng ký sáng tạo, phù hợp với tình hình tại cơ sở (có thể triển khai đăng ký bằng sổ, bằng phiếu trực tiếp hoặc qua mạng,…). Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể.

– Các nội dung rèn luyện phải đảm bảo yêu cầu phấn đấu của mỗi đoàn viên, nhưng cần cụ thể, vừa sức, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, còn hạn chế. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện, hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì Ban Chấp hành Chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung phù hợp để đoàn viên đăng ký.

– Ban Chấp hành chi đoàn tổng hợp đăng ký rèn luyện của đoàn viên để theo dõi, kiểm tra, có thể thiết kế để treo bản đăng ký của từng đoàn viên tại vị trí trang trọng, nơi thường xuyên diễn ra sinh hoạt của chi đoàn để nâng cao ý thức và tạo động lực rèn luyện của mỗi đoàn viên.

* Bước 2: Hỗ trợ thực hiện

– Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức các hoạt động tạo môi trường và điều kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, Ban Chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

– Đoàn cơ sở kiểm tra, định hướng giúp chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện. Chú ý động viên, biểu dương kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.

* Bước 3: Kiểm tra và đánh giá công nhận

Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên. Một số nội dung đoàn viên đăng ký thực hiện theo tháng, quý thì đánh giá kịp thời theo tháng, quý. Quy trình thực hiện như sau:

– Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu).

– Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 15 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên do Ban Chấp hành chi đoàn thực hiện.

Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên đồng thời là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên theo 4 mức:

– Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên hoàn thành trên 90% nội dung rèn luyện đã đăng ký.

– Đoàn viên khá: Là những đoàn viên hoàn thành từ trên 70 % – 90 % nội dung rèn luyện đã đăng ký.

– Đoàn viên trung bình: Là những đoàn viên hoàn thành được từ 50 % – 70 % số nội dung rèn luyện đã đăng ký.

– Đoàn viên yếu: Là những đoàn viên không thực hiện, hoặc chỉ hoàn thành dưới 50 % số nội dung rèn luyện đã đăng ký.

2. Đối với đoàn viên:

– Mỗi đoàn viên chủ động đăng ký thực hiện các nội dung rèn luyện phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chấp hành chi đoàn.

– Mỗi nội dung đăng ký rèn luyện xác định thời gian (theo tháng, quý, năm) và có giải pháp thực hiện. Nội dung đăng ký rõ ràng, dễ đánh giá kết quả thực hiện.

* Bước 2: Rèn luyện

– Chủ động xác định lộ trình thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.

– Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, các nội dung công tác do Ban Chấp hành chi đoàn phân công, hoặc công trình, phần việc thanh niên do Đoàn tổ chức.

– Thực hiện tốt các quy định sinh hoạt chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn.

– Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị Ban Chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

* Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn OSC Việt Nam: – Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017.

– Theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời phổ biến, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ sở Đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm.

– Tham mưu thường xuyên kiểm tra chuyên đề hoặc kết hợp kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên ở các cấp bộ Đoàn, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua hàng năm đối với các cấp bộ Đoàn.

– Hướng dẫn việc học tập 6 bài học lý luận chính trị.

– Tuyên truyền về Chương trình rèn luyện đoàn viên, các tài liệu hỗ trợ để đoàn viên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:

– Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các đoàn cơ sở trực thuộc. Kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt chính trị – tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

– Tổ chức kiểm tra, theo dõi và đôn đốc cơ sở thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm. Đánh giá kết quả triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên của các cơ sở Đoàn, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ sở Đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm.

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Trong Tổng Công Ty Đsvn Giai Đoạn 2022

Thứ năm – 19/03/2015 23:39

Thực hiện Hướng dẫn số 53-HD/ĐTNK-TCKT ngày 11/02/2015 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2015-2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: – Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng. – Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong toàn Tổng Công ty. – Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cùa đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.2. Yêu cầu: – Đảm bảo tính thiết thực, phù họp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị, trong đó người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện. – Kết họp đồng bộ với các giải pháp chỉ đạo xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống. Đoàn viên học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình , bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước. Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: – Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. – Học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. – Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”‘, thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người. – Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên. – Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. – Đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01- CT/TWDTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. 2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ: Đoàn viên học tập, rèn luyện về chuyên môn để không ngừng nâng cao kiến thức, vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; tích cực lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và phát triển doanh nghiệp Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: – Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. – Sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. – Phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng. – Hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Đối với đoàn viên trong các khu vực cần quan tâm thực hiện: – Đoàn viên là công nhân lao động sản xuất trực tiếp: Rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động, tích cực xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. – Đoàn viên trong khu vực cơ quan, hành chính, sự nghiệp: Thường xuyên rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp, xung kích tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa, văn minh công sở. Tích cực tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ”. – Đoàn viên trong trường Cao đẳng nghề Đường sắt: Chuyên cần học tập, trung thực trong thi cử. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Tham gia tích cực phong trào “Sáng tạo trẻ”.3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội: Đoàn viên rèn luyện để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: – Tích cục tập luyện ít nhất một môn thể thao. – Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và hút thuốc lá. – Tích cực học tập nâng cao trình độ ít nhất 01 ngoại ngữ, tin học. – Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)… – Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN1. Đối với Đoàn cơ sở và chi đoàn:* Bước 1: Tổ chức cho đoàn viên đăng ký – Đoàn cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn; chi đoàn phổ biến kế hoạch, nội dung và tổ chức cho đoàn viên đăng ký trước ngày 15/01 hằng năm. Riêng trường Cao đẳng nghề Đường sắt đăng ký trước ngày 30/10 hằng năm. – Khuyến khích các hình thức triển khai đăng ký sáng tạo, phù hợp với tình hình tại cơ sở (có thể triển khai đăng ký bằng sổ, bằng phiếu trực tiếp hoặc qua mạng…). Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể. – Các nội dung rèn luyện phải đảm bảo yêu cầu phấn đấu của mỗi đoàn viên, nhưng cần cụ thể, vừa sức, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, còn hạn chế. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện, hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì Ban chấp hành chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung phù hợp để đoàn viên đăng ký. – Ban chấp hành chi đoàn tổng họp đăng ký rèn luyện của đoàn viên để theo dõi, kiểm tra, có thể thiết kế để treo bản đăng ký của từng đoàn viên tại vị trí trang trọng, nơi thường xuyên diễn ra sinh hoạt của chi đoàn để nâng cao ý thức và tạo động lực rèn luyện của mỗi đoàn viên.* Bước 2: Hỗ trợ thực hiện – Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức các hoạt động tạo môi trường và điều kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, Ban chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký. – Đoàn cơ sở kiểm tra, định hướng giúp chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện. Chú ý động viên, biểu dương kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt. *Bước 3: Kiểm tra và đánh giá công nhận Ban chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm ta đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên (Trường Cao đẳng nghề Đường sắt đánh giá theo năm học, hoàn thành trước 30/5 hằng năm, các khu vực khác hoàn thành trước 30/11 hằng năm). Một số nội dung đoàn viên đăng ký thực hiện theo tháng, quý thì đánh giá kịp thời theo tháng, quý. Quy trình thực hiện như sau: – Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu). – Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 15 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do Ban chấp hành chi đoàn thực hiện. Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên đồng thời là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên theo 4 mức: – Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên hoàn thành trên 90% nội dung rèn luyện đã đăng ký. – Đoàn viên khá: Là những đoàn viên hoàn thành từ 70% – 90% nội dung rèn luyện đã đăng ký. – Đoàn viên trung bình: Là những đoàn viên hoàn thành được từ 50% – 70% số nội dung rèn luyện đã đăng ký. – Đoàn viên yếu: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ hoàn thành dưới 50% số nội dung rèn luyện đã đăng ký.2. Đối với đoàn viên:* Bước 1: Đăng ký – Mỗi đoàn viên chủ động đăng ký thực hiện các nội dung rèn luyện phù hợp theo hướng dẫn của Ban chấp hành chi đoàn. – Mỗi nội dung đăng ký rèn luyện xác định thời gian (theo tháng, quý, năm) và có giải pháp thực hiện. Nội dung đăng ký rõ ràng, dễ đánh giá kết quả thực hiện.* Bước 2: Rèn luyện – Chủ động xác định lộ trình thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện. – Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, các nội dung công tác do Ban chấp hành chi đoàn phân công, hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn tổ chức. – Thực hiện tốt các quy định sinh hoạt của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn. – Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị Ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.* Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: – Ban hành Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017. – Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, phối hợp với các ban đơn vị theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời phổ biến, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt; tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kết hợp kiểm tra định kỳ việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong toàn đoàn.2. Các cơ sở đoàn trực thuộc: – Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các chi đoàn. Kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt chính trị – tư tưởng, tổ chức và hoạt động. – Tổ chức kiểm tra, theo dõi và đôn đốc cơ sở thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm. Đánh giá kết quả triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên tại các đơn vị, kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng các cơ sở đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, đồng thời căn cứ vào phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên để xếp loại đoàn viên hằng năm. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, điện thoại: 043.9422886.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng

Tags: thực hiện, thường vụ, tổng công ty, tổ chức, hoạt động, thanh niên, trung ương, chí minh, phát triển, bí thư, chương trình, triển khai, thiết thực, phát huy, phong trào, cán bộ, khu vực, tham gia, nghiệp vụ, kỹ năng, công tác, công nhân, thi đua, lao động, đoàn viên, doanh nghiệp, nội dung, tốt đẹp, yêu cầu, nghiêm chỉnh, chấp hành, nhiệm vụ, ý thức, trách nhiệm, đảm bảo, tinh thần, mục đích, quá trình, sức khỏe, tiên phong, nâng cao, tình nguyện, sáng tạo, ban hành, cơ quan, đơn vị, khoa học, chỉ đạo, xây dựng, đảm nhận, cơ sở, giải pháp, công nghệ, cụ thể, sản xuất, thống nhất, học tập, trình độ, lề lối, như sau, tăng cường, môi trường, làm chủ, hướng dẫn, đồng bộ, quê hương, phấn đấu, làm theo, rèn luyện, giai đoạn, tư tưởng, đạo đức, cách thức, nhận thức, chi đoàn, nắm vững, lý luận, lý tưởng, cách mạng, phẩm chất, tình cảm, gia đình, phong cách, bài học, tích cực, tiêu chí, thời kỳ, nói thật, trung thực, trở thành, pháp luật, nghiêm túc, chỉ thị, tác phong, kiến thức, nghề nghiệp, tận tụy, sẵn sàng, hăng hái, quan tâm, trực tiếp

Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

Quản Trị website

Nguyễn Đức Tiền

Kế Hoạch “Rèn Luyện Đoàn Viên” Năm Học 2022

HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

***

Số: 02 KH/ĐTN

        

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Đức Liễu, ngày 28 tháng 9 năm  2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình

“R

èn luyện đoàn viên

Năm học

2020

 - 2021

Thực hiện Nghị

quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

II

, yêu cầu nâng cao chất lượng đoàn viên, Ban

chấp hành

Đoàn

trường

ban hành Kế hoạch

thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên

năm học

2020

2021

, c

ụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng.

Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai thực hiện

Chương trình rèn luyện đoàn viên trong cả nước. 

– Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.

2. Yêu cầu:

– Đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện ở từng khu vực, vùng miền, trong đó người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

– Kết hợp đồng bộ

với

các giải pháp chỉ đạo xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rèn luyện về nhận thức c

hính trị, đạo đức, lối sống:

– Nhằm nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành

những phẩm chất tốt đẹp,

lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức,

quê hương và đất nước.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

– Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– T

ham dự đầy đủ sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động do Đoàn tổ chức.

– Tích cực

rèn luyện theo các tiêu chí

xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

“Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

; t

hực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người.

– Thường xuyên t

heo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.

– Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

-Đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01-CT/TWĐTN

, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

2.

Rèn luyện về c

huyên môn, nghiệp vụ:

Đoàn viên học tập,

rèn luyện về chuyên môn

để không ngừng nâng cao kiến thức,

vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; tích cực

lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước

.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

– Sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

– Phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng

.

– H

ăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

– Đoàn viên trong trường học:

C

huyên cần trong học tập,

t

rung thực trong thi cử.

Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, t

ham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Tham gia tích cực phong trào “

Khi tôi 18

“, “

Học sinh 3 rèn luyện

“.

3.

Rèn luyện về s

ức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội:

Đoàn viên

rèn luyện

để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội

.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:

Tích cực tập luyện

ít nhất một môn

thể thao

.

– Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế

uống rượu, bia và không hút thuốc lá

.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

– Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành,

kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định,

k

ỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin

, kỹ năng trình bày (nói, viết)

– Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

III. QUY TRÌNH

THỰC HIỆN

1.

Bước 1: Tổ chức cho đoàn viên đăng ký

– Đoàn cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn; chi đoàn phổ biến kế hoạch, nội dung và

tổ chức cho đoàn viên đăng ký.

Triển khai và đăng ký trong tháng 9/2020

– Các nội dung rèn luyện phải đảm bảo yêu cầu phấn đấu của mỗi

chi đoàn

, nhưng cần cụ thể, vừa sức, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, còn hạn chế.

– Ban chấp hành

đoàn trường và

chi đoàn

chú ý tiêu chí

đăng ký rèn luyện để theo dõi, kiểm tra.

2. Bước 2: Hỗ trợ thực hiện

– Đoàn

trường

tổ chức các hoạt động tạo môi trường và điều kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, Ban chấp hành chi đoàn trao đổi với

bí thư chi đoàn về quá trình rèn luyện để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở.

Đoàn

trường kiểm tra, định hướng giúp chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện.

Chú ý động viên, biểu dương kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.

3.

Bước 3: Kiểm tra và đánh giá công nhận

Ban chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên

(Trước ngày 2/7/2020

).

Quy trình thực hiện như sau:

– Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu).

– Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn.

Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên đồng thời là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên theo 4 mức:

– Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên hoàn thành trên 90% nội dung

rèn luyện đã đăng ký.

– Đoàn viên khá: Là những đoàn viên hoàn thành từ trên 70% – 90% nội dung

rèn luyện đã đăng ký.

– Đoàn viên trung bình:

Là những đoàn viên hoàn thành được từ 50% -   70% số nội dung rèn luyện đã đăng ký.

Đoàn viên yếu:

Là những đoàn viên không thực hiện, hoặc chỉ hoàn thành dưới 50% số  nội dung

rèn luyện đã đăng ký.

                                   

Nơi nhận:

BCH 33 chi đoàn

– Lưu VP Đoàn

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ky)

Nguyễn Thị Tú Uyên

 

Bạn đang xem bài viết Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!