Xem Nhiều 5/2022 # Một Số Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Trường Học Vững Mạnh # Top Trend

Xem 15,048

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Trường Học Vững Mạnh mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 15,048 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Bước Đi Và Các Biện Pháp Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta
 • Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (Thông Qua Tại Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vii Của Đảng)
 • Về Phương Hướng Cơ Bản Của Quá Trình Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam
 • công đoàn cơ sở trường học vững mạnh

  Để đạt được mục tiêu đó, việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh có ý nghĩa, vai trò và vị trí hết sức quan trọng góp một phần không nhỏ trong quá trình lớn mạnh của Công đoàn Việt nam., vì Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức Công đoàn, là nơi trực tiếp thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của đoàn viên và người lao động, là nơi thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước và nghị quyết Công đoàn các cấp. Công đoàn cơ sở có mạnh thì hệ thống Công đoàn mới mạnh.

  I / Giải pháp xây dựng :

  Xuất phát từ tình hình thực tiển,khắc phục tồn tại, năng động sáng tạo tìm tòi giải pháp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn cho phù hợp với loại hình cơ sở nhằm xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

  Như chúng ta hay nói ” An cư lạc nghiệp ” mà Công đoàn là ” Tổ ấm” của CNVCLĐ nên phải thường xuyên xây dựng Công đoàn cơ sở trường học thực sự vững về chính trị tư tưởng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, đẹp về phong cách lối sống tạo thành một khối đại đoàn kết cùng nhau xây dựng trường học ngày càng phát triển toàn diện.

  Muốn làm được điều đó cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp cụ thể như sau:

  1/ Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ tổ khối đến BCH phải có phẩm chất, năng lực và đầy nhiệt huyết với công tác Công đoàn.

  Người CB Công đoàn phải là người mẫu mực được CNVCLĐ tôn trọng,phục tùng. Muốn được như vậy người CB Công đoàn phải biết phát huy cao độ tính dân chủ, tôn trọng nguyên tắc ” Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách ” Phải nắm rỏ tâm tư hoàn cảnh cụ thể từng đoàn viên để động viên bố trí công tác một cách hợp lý ” Đúng người, đúng việc ” có như vậy mới thu hút đoàn viên “đoàn kết điều tay xoay việc ”

  Người CB Công đoàn còn có một chức năng cơ bản đó là người đại diện cho CNVCLĐ đồng thời là người bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp ,chính đáng

  của người lao động nên mọi việc làm, tiếng nói phải mang tinh thần chung của người lao động, không né tránh; tham mưu tích cực với chi bộ, BGH nhà trường để đề xuất ý kiến, kiến nghị của người lao động, nhằm tạo điều kiện cho người lao động phát huy quyền làm chủ tham gia quản lý trường học. Thường xuyên quan tâm giáo dục nâng cao trình độ chính trị , chuyên môn nghiệp vụ cho đôi ngũ , chăm lo xây dựng Công đoànvững mạnh thực sự là tổ ấm của CNVCLĐ.

  Muốn thực hiện được vấn đề đó người cán bộ Công đoàn phải giải quyêt tốt ba mối quan hệ cơ bản sau :

  2/ Hoạt động của Công đoàn phải được kế hoạch hoá, quy trình hoá một cách cụ thể:

  Phải xuất phát điểm từ tình hình thực tế cụ thể của đơn vị mình để dề ra kế hoạch và nội dung hoạt động cho từng thời kỳ thích hợp, trong mỗi thời kỳ phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cơ bản. Mọi hoạt động phải bám sát tính chất và chức năng chính trị của Công đoàn. Đặc biệt là các tiêu chuẩn xây dựng Công đoàn vững mạnh do LĐLĐ huyện ban hành .

  Trong quá trình thực hiện, một trong các yếu tố quyết định là việc tổ chức sinh hoạt Công đoàn điều đặn có nề nếp. Trong các buổi sinh hoạt phải có hình thức sinh động, nội dung phong phú nhằm thu hút CBGVNV tham gia

  Hàng tháng, hàng quý trong hội họp cần đánh giá cụ thể mặt mạnh, mặt yếu, thành quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục qua các mặt hoạt động, qua từng nhiệm vụ của từng đoàn viên từ đó có giải pháp bồi dưỡng đoàn viên ưu túgiới thiệu cho Đảng, đồng thời giúp đỡ đoàn viên còn sai sót sớm khắc phục khuyết điểm để đơn vị có một tập thể đại đoàn kết thân ái cùng nhau” điều tay xoay việc” hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

  3/ Thường xuyên bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cán bộ Công đoàn thông qua sách báo, các điển hình, tập huấn, rút ra bài học , kinh nghiệm để có nội dung và hình thức hoạt động thiết thực đạt hiệu quả cao.

  Công đoàn phải có chế độ động viên khích lệ đoàn viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

  Chú trọng khâu quy hoạch cán bộ, đồng thời đào tạo đội ngủ kế cận trước mắt cũng như lâu dài.

  4/ Xây dựng các quy chế hoạt động và thực hiện hoạt động theo quy chế:

  Xây dựng và thực hiện cơ chế dân chủ trong trường học, phát huy tính chủ động , linh hoạt, sáng tạo đảm bảo nguyên tắc:Đảng lãnh đạo, CBGVNV làm chủ, đưa hoạt động Công đoàn theo quy trình đồng bộ thống nhất.

  5/Xây dựng tổ Công đoàn chuyên môn hoạt động co hiệu quả:

  Tổ Công đoàn là nơi trực tiếp thực hiện hoạt động Công đoàn nên cần tổ chức theo nhóm chuyên môn ,chuyên đề, câu lạc bộ …để thu hút CNVCLĐ hăng hái tham gia có hiệu quả cao.Tổ Công đoàn là nơi trực tiếp để đoàn viên lao động phản ảnh tâm tư nguyện vọng, đề đạt ý kiến của mình đối với Công đoàn, đối với nhà nước. Hoạt động tổ Công đoàn có mạnh thì Công đoàn cơ sở mới mạnh.

  6/ Kiểm tra, đôn đốc, thu nhận thông tin, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm, thực hiện tốt chế độ báo cáo đối với Công đoàn cấp trên:

  -Kiểm tra, đôn đốc là một trong các khâu quan trọng trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc là công việc vô cùng quan trọng trong hoạt động Công đoàn, nó trở thành phương pháp hoạt động của Công đoàn. Kiểm tra cần đảm bảo tính khách quan, khoa học và cụ thể; Đôn đốc cần mang tính thuyết phục giáo dục và động viên để hoàn thành nhiệm vụ.

  -Trong quá trình chỉ đạo thực hiện hoạt động Công đoàn cần thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đối với Công đoàn cấp trên đúng thời gian, đủ số liệu đảm bảo khoa học, chính xác.

  II / Kết quả thực hiện:

  Đối với bản thân tôi trong hai nhiệm kỳ qua bằng những giải pháp trên Công đoàn cơ sở trường học chúng tôi đã đạt danh hiệu: 2 năm là Công đoàn Vững mạnh; 5năm là Công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh Xuất Sắc
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Các Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Cđcs Vững Mạnh
 • Xây Dựng Và Hoàn Thiện Chính Quyền Cấp Xã Theo Tinh Thần Hiến Pháp Năm 2013
 • Bạn đang xem bài viết Một Số Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Trường Học Vững Mạnh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100