Xem Nhiều 3/2023 #️ Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An # Top 12 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu với 12 chi bộ trực thuộc, có 291 đảng viên (8 chi bộ nông thôn, có 2 chi bộ tăng cường ở vùng đặc thù, 3 chi bộ trường học, 01 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân) đã quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,  đảng bộ đã nhiều năm liền được Ban chấp hành Đảng bộ Huyện công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ thực tiễn sinh hoạt đảng tại các chi bộ xã Quỳnh Giang thời gian qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Thứ hai, sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên về việc thực hiện đúng quy trình sinh hoạt đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giúp cho đồng chí Bí thư chi bộ nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực điều hành trong sinh hoạt đảng thường kỳ, tránh rập khuôn hoặc theo ý cá nhân, tạo tinh thần đổi mới dân chủ trong mỗi kỳ sinh hoạt đảng, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị từ đó các đảng viên chấp hành Điều lệ đảng và quy chế hoạt động của chi bộ.

Thứ ba, việc bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ cũng rất quan trọng. Đảng viên ở các khu dân cư đa dạng về thành phần và nhiều độ tuổi khác nhau, nên việc bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt cho phù hợp và hiệu quả là một nội dung quan trọng mà cấp ủy đảng cần quan tâm. Chi ủy căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ trong khoảng thời gian từ ngày 3-7 hàng tháng, đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở mức cao nhất mà không nhất thiết là phải sinh hoạt vào ban ngày hoặc vào ngày 3 hàng tháng.

Hàng quý thường trực Đảng ủy thực hiện việc dự sinh hoạt luân phiên với 1 đến 2 chi bộ, nhất là chi bộ còn hạn chế về một số mặt; hàng tháng, trước kỳ sinh hoạt chi bộ, Thường trực Đảng ủy tổ chức giao ban Dân – Chính – Đảng và bí thư chi bộ, báo cáo viên của các tổ chức nghe báo cáo viên thông tin thời sự, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt đảng thường kỳ.

Thứ tư, cần chú trọng công tác kiểm tra. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy hàng năm xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra các chi bộ về việc thực hiện các quy định, hương dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng, chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, có kết luận và chỉ đạo chi bộ kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với chi ủy viên và bí thư chi bộ.

Một số giải pháp  để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngay sau đại hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng và kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ đảm bảo hiệu quả, thực chất, sát với yêu cầu thực tiễn.

2. Lãnh đạo thực hiện duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng đúng, đủ kỳ, chỉ đạo chi bộ chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương; phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng, nhân dân nơi cư trú.

Nguyễn Thị Bích Thảo 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Ubnd Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An Trong Giai Đoạn Hiện Nay

n. HĐND có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của UBND cùng cấp, có quyền sửa đổi hay hủy bỏ những quy định không phù hợp của UBND cùng cấp. Với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, UBND là cơ quan thực hiện chức năng quản lí hành chính Nhà nước, chấp hành nghị quyết của HĐND cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Để thực hiện việc quản lí điều hành công việc hàng ngày của Nhà nước ở địa phương, UBND phải nắm được nhân lực, vật lực cũng như những tiềm năng khác của địa phương. Do đó chức năng quản lí Nhà nước của UBND khác với hoạt động quản lí của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội ở những đặc trưng: Quản lí hành chính Nhà nước là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất, được coi là chức năng của UBND, còn các cơ quan Nhà nước khác cũng tiến hành hoạt động quản lí hành chính, nhưng đó không phải là hoạt động chủ yếu. Hoạt động quản lí của UBND mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng… đối với mọi đối tượng. Hoạt động quản lí của UBND mang tính thống nhất. UBND quản lí hành chính Nhà nước ở địa phương trên cơ sở chấp hành các quyết định của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên dưới sự quản lí thống nhất của Chính phủ. Hoạt động quản lí của các cơ quan Nhà nước ở vïng địa phương phải phù hợp với sự quản lí chung của UBND. Hoạt động quản lí của UBND chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương, một lãnh thổ nhất định. Khác với Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lí Nhà nước trong phạm vi cả nước, đối với mọi địa phương trong nước. Văn bản pháp lí của UBND phải phù hợp với nghị quyết của HĐND cùng cấp cũng như văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên mới có giá trị thực hiện. Vậy UBND có vị trí vai trò hết sức quan trọng ở địa phương. UBND có trách nhiệm phải tổ chức thực hiện Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp, chỉ đạo hoạt động của UBND cấp dưới trực tiếp. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND thực hiện chức năng quản lí Nhà nước ở địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình do luật định. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình UBND được quyền ban hành các quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện các văn bản đó. UBND chỉ có một chức năng duy nhất là quản lí Nhà nước vì quản lí Nhà nước là hoạt động chủ yếu, bao trùm lên toàn bộ hoạt động của UBND. 1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã được quy định tại các điều: 111;112;113;114;115;116;117 luật tổ chức HĐND và UBND 2003. Nó được củ thể hóa qua các ý sau: – Trong lĩnh vực kinh tế: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm trình HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó. Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự án thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo UBND, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lí ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã, Thị trấn và báo cáo về ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Quản lí và sử dụng có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lí các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật; Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để tự đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, Thị trấn trên nguyên tắc dân chủ tự nguyện.Việc quản lí các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật. – Trong lĩnh vực nông nghiệp-lâm nghiệp-ngư nghiệp-thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ để pháp triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi; Tổ chức việc xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương; Quản lí, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các nghành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các nghành, nghề mới. – Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp; Quản lí việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lí vi phạm pháp luật theo thẩm quyển do pháp luật quy định; Tổ chức việc bảo vệ kiểm tra, xử lí các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật; Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật. – Trong lĩnh vực Giáo dục,Y tế, Xã hội,Văn hóa và Thể dục,Thể thao: Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương, phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi, tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hóa, thực hiện xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi; Tổ chức xây dựng và quản lí, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với UBND cấp trên quản lí trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn; Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số kế hoạch hóa gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; chống các dịch bệnh; Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật; Thực hiện chính sách chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nh÷ng người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật. Quản lí, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch quản lí nghĩa địa ở địa phương. – Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương; Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch, đăng kí quản lí quân nhân dự bị động viên tổ chức việc thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm các tệ nan xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương. Quản lí hộ khÈu, tổ chức việc đăng kí tạm trú, quản lí việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương. – Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo. Tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật. – Trong việc thi hành pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật; Tổ chức tiếp dân giải quyết khiếu nạn tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật,tổ chức thực hiện các quyết định về xử lí vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Như vậy, nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp xã bao trùm lên toàn bộ đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từ kinh tế,chính trị,văn hóa,xã hội…một địa phương có phát triển mạnh hay không dựa một phần vào sự lãnh đạo của chính quyền cơ sở. 1.3 Tổ chức và hoạt động của UBND xã. 1.3.1 Tổ chức. Theo điều 119 luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định: UBND do HĐND cùng cấp bầu ra gồm: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch và các Ủy Viên UBND. UBND làm việc theo chế độ lãnh đạo tập thể và có phân công cá nhân chịu trách nhiệm. Chủ Tịch UBND: CT UBND là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cùng với tập thể UBND chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND trước HĐND cùng cấp và trước cơ quan Nhà nước cấp trên. CT UBND có nhiệm vụ đôn đốc kiểm tra công tác các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp mình và cấp dưới trực tiếp; phân công công tác cho các Phó Chủ Tịch và thành viên của UBND; quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND (trừ điều 124 mục 4 của luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003). Thông qua vai trò điều hành hoạt động của CT UBND, hoạt động của UBND được nhịp nhàng thống nhất. Phó chủ tịch UBND Là người giúp việc cho Chủ Tịch, được Chủ Tịch phân công phụ trách, thực hiện công việc nhất định hoặc mảng công việc nhất định .Các Phó Chủ Tịch chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ của mình trước CT UBND.Thông qua hoạt động của Phó Chủ Tịch nắm bắt được toàn bộ hoạt động của UBND. Ủy viên của UBND: Được Chủ Tịch phân công phụ trách quản lí những nghành, lĩnh vực chuyên môn nhất định, phải chịu trách nhiệm cá nhân về nghµnh, lÜnh vùc ®­îc ph©n c”ng tr­íc chñ tÞch UBND vµ cïng víi tËp thÓ UBND chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña UBND tr­íc H§ND cïng cÊp vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÊp trªn. UBND x·( ph­êng, thÞ trÊn ) th­êng cã c¬ cÊu kho¶ng 5 ban gåm: Ban kinh tÕ_ kÕ ho¹ch, ban tµi chÝnh, ban v¨n ho¸_ x· héi, ban c”ng an, ban chØ huy qu©n sù. Ngoµi c¸c ban cÇn cã c¸c tr¹m nh­ tr¹m y tÕ, tr¹m b­u ®iÖn… 1.3.2. Ho¹t ®éng cña UBND. Phiªn häp cña UBND : Lµ h×nh thøc ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña UBND. Bëi th”ng qua c¸c phiªn häp, UBND ®· thùc hiÖn ®­îc phÇn lín những nhiệm vô, quyÒn h¹n thuéc thÈm quyÒn theo luËt ®Þnh. Theo quy ®Þnh, UBND häp th­êng lÖ mçi th¸ng mét lÇn do CT UBND triÖu tËp vµ chñ to¹. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt CT UBND còng cã thÓ triÖu tËp phiªn häp bÊt th­êng theo yªu cÇu cña CT UBND hoÆc theo ®Ò nghÞ cña Ýt nhÊt 1/3 tæng sè thµnh viªn cña UBND. T¹i c¸c phiªn häp UBND th¶o luËn tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè nh÷ng vÊn ®Ò sau: Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong c¶ nhiÖm k× vµ hµng n¨m. Th”ng qua c¸c dù ¸n vÒ kÕ ho¹ch, ng©n s¸ch quü dù tr÷ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó tr×nh H§ND cïng cÊp vµ UBND cÊp trªn trùc tiÕp. KiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña H§ND cïng cÊp còng nh­ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÊp trªn. Th”ng qua c¸c ®Ò ¸n thµnh lËp míi vµ s¸t nhËp, gi¶i thÓ c¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND vµ viÖc ph©n v¹ch ®iÒu chØnh ®Þa giíi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cña ®Þa ph­¬ng. §iÒu hoµ, phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND. Ho¹t ®éng cña CT UBND: Ho¹t ®éng cña CT UBND ®­îc x¸c ®Þnh lµ h×nh thøc ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña UBND. CT UBND cã quyÒn triÖu tËp vµ chñ to¹ c¸c phiªn häp cña UBND. C¨n cø vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh mµ tËp thÓ UBND ®· th”ng qua. CT UBND chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã. HiÕn ph¸p n¨m 1992 vµ LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND n¨m 2003 ®· quyÕt ®Þnh r¹ch rßi gi÷a tr¸ch nhiÖm tËp thÓ cña UBND víi c¸ nh©n CT UBND. §èi víi chÝnh quyÒn cÊp d­íi trùc tiÕp CTUBND cã quyÒn : Phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö thµnh viªn cña UBND cÊp d­íi trùc tiÕp, ®iÒu ®éng, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc CT, PCT UBND cÊp d­íi trùc tiÕp. Phª chuÈn viÖc miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm c¸c thµnh viªn kh¸c cña UBND cÊp d­íi trùc tiÕp. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng, c¸ch chøc, khen th­ëng, kØ luËt ®èi víi c¸n bé c”ng chøc Nhµ n­íc theo sù ph©n cÊp qu¶n lÝ ; ®×nh chØ hay b·i bá nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lÝ cña c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND cÊp m×nh vµ nh÷ng v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt cña UBND, CT UBND cÊp d­íi trùc tiÕp, ®×nh chØ viÖc thi hµnh nghÞ quyÕt tr¸i ph¸p luËt cña H§ND cÊp d­íi trùc tiÕp vµ ®Ò nghÞ H§ND cÊp m×nh huû bá. Qua ®ã ta thÊy vai trß quan träng cña CT UBND trong ho¹t ®éng qu¶n lÝ vµ thÓ hiÖn tÝnh thèng nhÊt cña quyÒn lùc Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng cña c¸c uû viªn vµ c¸c thñ tr­ëng c¸c UB chuyªn m”n cña UBND. §©y lµ h×nh thøc ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña UBND. C¸c uû viªn cña UBND ®­îc CT ph©n c”ng phô tr¸ch c¸c së, ban nghµnh quan träng nh­: c”ng an, qu©n ®éi, thanh tra, kÕ ho¹ch, tµi chÝnh… C¸c uû viªn UBND ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc CT UBND vµ H§ND cïng cÊp. Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND ®­îc CT ph©n c”ng phô tr¸ch qu¶n lÝ ®èi víi mét sè lÜnh vùc chuyªn m”n nhÊt ®Þnh vµ b¶o ®¶m sù thèng nhÊt qu¶n lÝ cña ngµnh hoÆc lÜnh vùc c”ng t¸c tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së. C¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND lµ c¬ quan tham m­u gióp UBND cïng cÊp thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lÝ Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo sù uû quyÒn cña UBND cïng cÊp vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng 2 : mét sè gi¶i ph¸p nh”m n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña UBND tõ thùc tiÔn UBND x· Quúnh B¶ng – huyÖn Quúnh L­u tØnh NghÖ An. 2.1. Thùc tr¹ng vµ ho¹t ®éng. 2.1.1. Thùc tr¹ng. Quúnh B¶ng lµ mét x· ®ång b”ng ven biÓn víi diÖn tÝch 1108 ha, víi d©n sè 11288 ng­êi (theo thèng kª n¨m 2009). C¶ x· gåm 2348 hé ph©n bè ë 18 xãm trong ®ã cã 2 xãm ®ång bµo theo ®¹o thiªn chóa. Quúnh B¶ng gåm 21 chi bé §¶ng trong ®ã cã 18 chi bé n”ng th”n vµ 3 chi bé c¬ quan. Cã 3 tr­êng häc lµ tr­êng MÇm Non, tr­êng TiÓu häc vµ tr­êng trung häc c¬ së. TØ lÖ hé giµu lµ 12 %. TØ lÖ hé kh¸ lµ 47% TØ lÖ hé trung b×nh lµ 27%. TØ lÖ hé nghÌo lµ 14%. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2008 lµ 8 triÖu 9 tr¨m ngh×n ®ång/ ng­êi/ n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m sau lu”n cao h¬n n¨m tr­íc (16% so víi 2007). (Theo b¸o c¸o cña ban ®Þa chÝnh vµ phã chñ tÞch phô tr¸ch vÒ kinh tÕ n¨m 2008 ) – TiÒm n¨ng cña x· Quúnh B¶ng. Quúnh B¶ng cã b·i biÓn dµi vµ ®Ñp phï hîp cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch. Khu vùc biÓn Quúnh B¶ng ®­îc UBND tØnh cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt “Khu du lÞch biÓn Quúnh B¶ng” tõ n¨m 2003. §Õn nay, t¹i ®©y ®· x©y dùng ®­îc mét sè nhµ nghØ phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n ®Þa ph­¬ng gi¶i quyÕt viÖc lµm t¨ng thªm thu nhËp. Gi¸ trÞ dÞch vô hµng n¨m t¨ng tõ 20% ®Õn 25%. + TiÒm n¨ng vÒ ®Êt mµu: C¶ x· cã trªn 300 ha hµng n¨m ®Òu t¨ng hÖ sè sö dông ®Êt (t¨ng vô). Gi¸ trÞ thu nhËp b×nh qu©n kho¶ng 45 triÖu/ ha/ n¨m. + TiÒm n¨ng vÒ thuû s¶n: Gåm nu”i trång vµ ®¸nh b¾t. X· Quúnh B¶ng cã 182 ha nu”i trång thuû s¶n trong ®ã cã 70 ha nhËn tõ C”ng Ty Nu”i Trång Thuû S¶n TrÞnh M”n. HÖ thèng nu”i trång thuû s¶n ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ x©y dùng theo m” h×nh nu”i c”ng nghiÖp. Hµng n¨m gi¸ trÞ thuû s¶n tõ 8 ®Õn 10 tØ chiÕm 17% trong tæng sè thu nhËp toµn x·. + TiÒm n¨ng vÒ lao ®éng: Tr×nh ®é tõng n¨m ®Òu cã t¨ng, hµng n¨m x· ®Òu göi lao ®éng ®i ®µo t¹o nghÒ. Tæng sè lao ®éng cña x· lµ 4500 ng­êi. Mçi n¨m cã mét bé phËp kho¶ng 800 lao ®éng phæ th”ng ë c¸c tØnh (do thõa lao ®éng). (b¸o c¸o cña c¸n bé ®Þa chÝnh x· n¨m 2008) VÒ c¬ cÊu tæ chøc tæ chøc cña UBND x· Quúnh B¶ng. Thµnh viªn UB Tr×nh ®é chuyªn m”n Tr×nh ®é chÝnh trÞ §é tuæi Giíi tÝnh §¹i häc: 2 ng­êi §¹i häc: Kh”ng D­íi 40: 1 ng­êi Tõ 40 – 50: 4 ng­êi N÷: 1 ng­êi Nam: 4 ng­êi Cao ®¼ng: Kh”ng Cao ®¼ng: Kh”ng Trung cÊp: 2 ng­êi Trung cÊp: 4 ng­êi (1 ng­êi ®ang häc) S¬ cÊp: Kh”ng C¸n bé chuyªn m”n §¹i häc: 1 ®ang häc §¹i häc: Kh”ng D­íi 30: 3 ng­êi Tõ 40 – 50: 1 ng­êi N÷: 3 ng­êi Nam: 3 ng­êi Cao ®¼ng: 1 ®ang häc Cao ®¼ng: Kh”ng Trung cÊp: 4 ng­êi Trung cÊp: kh”ng S¬ cÊp: 6 ng­êi B¸n chuyªn tr¸ch §¹i häc: Kh”ng §¹i häc: Kh”ng D­íi 30: 4 ng­êi Tõ 30 – 40: 1 ng­êi Trªn 50 tuái: 1 ng­êi N÷: 3 ng­êi Nam: 3 ng­êi Cao ®¼ng: Kh”ng Cao ®¼ng: Kh”ng Trung cÊp: 2 ng­êi (2 ng­êi ®ang häc) Trung cÊp: kh”ng S¬ cÊp: 6 ng­êi 2.1.2. Ho¹t ®éng. UBND x· ®· cã quy chÕ ph©n c”ng cô thÓ tr¸ch nhiÖm tõng thµnh viªn UB vµ c¸n bé chuyªn m”n c¨n cø nhiÖm vô tõng th¸ng, tõng n¨m trªn c¬ së nghÞ quyÕt cña H§ND x· vµ UB ®· triÓn khai vµ thùc hiÖn nh­ sau ( nhiÖm vô 2006 _ 2010 ): 1/ VÒ kinh tÕ. a/ LÜnh vùc n”ng nghiÖp: N”ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng nguån thu nhËp chÝnh cña nh©n d©n toµn x·, chÝnh v× vËy UBND x· rÊt quan t©m ®Õn n”ng nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng. + §èi víi ®Êt mµu: UBND ®· chØ ®¹o ®”n ®èc gióp nh©n d©n thùc hiÖn t¨ng vô cã hiÖu qu¶. C©y trång quanh n¨m t¹o nguån thu nhËp lín cho bµ con n”ng d©n. HiÖn nay UBND x· Quúnh B¶ng ®ang lËp dù ¸n tr×nh cÊp trªn phª duyÖt cho x©y dùng kªnh tiªu vïng mµu. NÕu dù ¸n nµy ®­îc thùc hiªn sÏ t¹o thuËn lîi cho viÖc tho¸t n­íc chèng t×nh tr¹ng ngËp lôt ë vïng trång mµu. + §èi víi vïng hai lóa: ChØ ®¹o nh©n d©n chuyÓn ®æi c¶i t¹o ®Êt s¶n xuÊt ë xãm Quang Minh (cã diÖn tÝch ®Êt cao kh”ng phï hîp víi c©y lóa ). Riªng vïng T©n Xu©n vµ Mai Giang UBND x· lËp kÕ ho¹ch xin hç trî kinh phÝ cña cÊp trªn x©y dùng tr¹m b¬m ®Ó cÊp t­íi n­íc, hiÖn nay phßng N”ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n”ng th”n huyÖn ®· lµm kÕ ho¹ch xin nguån ng©n s¸ch cña tØnh vµ ®­îc UBND tØnh chÊp nhËn dù kiÕn, dù ¸n nµy sÏ ®­îc x©y dùng trong n¨m 2009. + §èi víi vÊn ®Ò gièng vµ c©y trång: UBND x· ®· tÝch cùc chØ ®¹o vµ ®em c¸c lo¹i gièng míi cã n¨ng suÊt cao vµo thö nghiÖm nh­ lóa: SYN 6, NhÞ ¦u 838, Kh¶i Phong…; Ng” 9999… + §èi víi viÖc kh¾c phôc ®Êt nhiÖm mÆn: NghiÖm thu vµ ®ua vµo sö dông cèng ®iÒu tiÕt n­íc khu vùc “ng Néi, UBND x· giao cho xãm QuyÕt TiÕn qu¶n lÝ ®iÒu hµnh ng¨n mÆn, ®èi víi c¸c phai cèng qua ®­êng T©n _ B¶ng, UBND x· ®· lËp kÕ ho¹ch x©y dùng. + §èi víi diÖn tÝch ®Êt bá hoang: UBND x· ®· tiÕn hµnh kiÓm tra, thèng nhÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc, cã thÓ chuyÓn ®æi c©y trång kh¸c hoÆc c¸c hé v©n ®éng chuyÓn ®æi nh­ m” h×nh §ång T©m, §ång H­ng. + Trong ch¨n nu”i: Tæ chøc m¹ng l­íi thó y tõ x· xuèng xãm cã tr×nh ®é chuyªn m”n ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn dÞch khi xÈy ra. Cã c¸c chÝnh s¸ch nh”m ph¸t triÓn ch¨n nu”i gia sóc, gia cÇm, ®¹i gia sóc. b/ LÜnh vùc nu”i trång thuû s¶n: ChØ ®¹o ®Ó ph¸t triÓn vïng nu”i thuû s¶n cã gi¸ trÞ cao nh­ nu”i t”m só, nu”i cua, nu”i c¸ bèng… UBND x· t×m nh÷ng gièng tèt cã gi¸ trÞ cao ®Ó ®­a vµo nu”i thÝ nghiÖm. Phèi hîp víi trung t©m khuyÕn n”ng tØnh, huyÖn tæ chøc tËp huÊn khoa häc kÜ thuËt cho nh©n d©n vµ c¸n bé UB nh”m n©ng cao tr×nh ®é. c/ Giao th”ng thuû lîi. UBND x· tiÕn hµnh x©y dùng c¸c c”ng tr×nh giao th”ng vµ c¸c c”ng tr×nh thuû lîi nh”m phôc vô ®êi sèng cho nh©n d©n. Cô thÓ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng tõ nhµ anh Minh xãm Thµnh Minh sang cÇu, ®­êng tõ V¨n §”ng ra §ång H­ng. KÕ ho¹ch triÓn khai ®æ cÊp phèi trong n¨m 2009,c¸c tuyÕn ®­êng kh¸c thuéc x· qu¶n lÝ ®­a vµo kÕ ho¹ch nh÷ng n¨m sau. X©y dùng kªnh tiªu n­íc tõ nhµ “ng NguyÔn Hµo xãm ChÝ Thµnh UBND x· lËp kÕ ho¹ch x©y dùng. Mét sè h¹ng môc nhá kh¸c nh­: Lµm cèng ngâ “ng Thanh xãm QuyÕt TiÕn, cèng tr­íc nhµ v¨n ho¸ xãm T©n H¶i, ®µo ®o¹n kªnh tiªu khu vùc tr¹i lîn xãm Mai Giang 2 _ T©n Xu©n, UBND x· c¨n cø nguån kinh phÝ néi ®ång ®Ó lËp kÕ ho¹ch x©y dùng. d/ VÒ tµi chÝnh ng©n s¸ch. §­a ra dù to¸n møc l­¬ng trong mét n¨m. UBND x· ®· cã c¬ chÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vay 80% hoÆc 100% sè tiÒn ®Ó ®éng viªn con em ®i xuÊt khÈu lao ®éng. UBND x· ®Ò nghÞ c¸c chÝnh s¸ch nh”m t¨ng nguån thu tµi chÝnh cña nh©n d©n nh­ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô… UBND x· tiÕn hµnh thu c¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó n¹p ng©n s¸ch Nhµ n­íc. e/ §èi víi viÖc qu¶n lÝ ®­êng ®iÖn 02 HiÖn nay UBND huyÖn cã chñ tr­¬ng vÒ viÖc bµn giao l­íi ®iÖn cho nghµnh ®iÖn qu¶n lÝ, nÕu khi thèng nhÊt vµ tiÕn hµnh ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc th× UBND x· sÏ bµn giao toµn bé l­íi ®iÖn bao gåm ®iÖn sinh ho¹t, ®iÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c hé. Trong thêi gian ch­a bµn giao UBND x· giao cho c¸c tæ ®­êng 02 qu¶n lÝ tu söa nÕu kh”ng b¶o ®¶m an toµn th× dõng cÊp ®iÖn, kÓ c¶ ®­êng ®iÖn t­íi ngoµi ®ång. X©y dùng ®­êng ®iÖn s¶n xuÊt khu vùc ®ång tõ xãm §ång T©m lªn T©n H¶i. Ban x©y dùng c¬ b¶n ®· gi¸m s¸t ®iÒu tra nh­ng ®iÒu kiÖn kho¶ng c¸ch x©y dùng ch­a phï hîp, mÆt kh¸c chñ tr­¬ng bµn giao l­íi ®iÖn cho nghµnh ®iÖn qu¶n lÝ, x©y dùng, n©ng cÊp, nªn UBND x· ch­a triÓn khai. f/ VÒ qu¶n lÝ ®Êt ®ai vµ m”i tr­êng: UBND thèng nhÊt viÖc qu¶n lÝ ®Êt ®ai vµ m”i tr­êng trong toµn x·. Cñ thÓ: UBND tiÕn hµnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®Êt ®ai cho nh©n d©n. UBND tiÕn hµnh gi¶i quyÕt ranh giíi Quúnh B¶ng, Quúnh L­¬ng vµ Quúnh B¶ng, Quúnh Thanh. Quy ho¹ch nghÜa ®Þa xãm 6: chuyÓn vÞ trÝ tr¹i lîn ®­a vµo quy ho¹ch ®Êt ë vµ quy ho¹ch nghÜa ®Þa lªn phÝa B¾c gÇn tr¹i lîn. h/ VÒ x©y dùng c¬ b¶n: UBND x· tiÕn hµnh tr×nh UB cÊp trªn xin kinh phÝ ®Ó x©y dùng c¸c c”ng tr×nh phôc vô nh©n d©n trong vµ ngoµi x·. UBND cßn cö ng­êi xuèng gi¸m s¸t thi c”ng. Cô thÓ : X©y dùng côm tr­êng tiÓu häc vµ côm tr­êng MÇm non khu vùc B : C¨n cø ch­¬ng tr×nh Quèc gia vÒ kiªn cè ho¸ tr­êng häc giai ®o¹n 2008-2012 cña UBND huyÖn. N¨m 2008-2009 chØ ®Çu t­ x©y dùng t¹i khu vùc B tr­êng tiÓu häc gåm 7 phßng häc, nh­ng vÒ nhu cÇu häc tËp cña häc sinh th× cÇn ph¶i x©y dùng 10 phßng, ng©n s¸ch x· ®èi øng nguån vèn 3 phßng 100% vµ 7 phßng 20%, dù kiÕn phÇn vèn ®èi øng lµ 1,1 tØ ®ång. UBND x· x©y d­ng kÕ ho¹ch huy ®éng nguån ®ãng gãp cu¶ nh©n d©n th”ng qua cö tri. KÕt qu¶ tæng hîp sè xãm thèng nhÊt ®¶m b¶o tû lÖ gåm 13/18 xãm ®¹t 72,2%, tæng hé thèng nhÊt ®ãng gãp lµ 1181/2348 hé ®¹t 50,3%. 2. V¨n ho¸ x· héi. a/ V¨n ho¸ th”ng tin _ thÓ dôc thÓ thao. UBND x· chØ ®¹o tiÕn hµnh ho¹t ®éng tuyªn truyÒn v¨n hãa th”ng tin cho nh©n d©n. Hµng ngµy tõ 5 giê 30 ®Õn 6 giê 30 phót ®µi ph¸t thanh cña x· sÏ ph¸t hoÆc tiÕp sãng §µi tiÕng nãi ViÖt Nam ®Ó nh©n d©n kÞp thêi n¾m b¾t c¸c th”ng tin vµ c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng _ Nhµ n­íc. UBND x· cßn lËp kÕ ho¹ch ®Ó trïng tu x©y dùng c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nh­ ®Òn TiÕn Bé, Hoan QuËn C”ng. Tæ chøc c¸c lÔ héi cæ truyÒn nh­ lÔ r­íc c¸ “ng.. Hµng n¨m vµo dÞp lÔ tÕt UBND x· tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao nh­ bãng ®¸, bãng chuyÒn, cÇu l”ng…khuyÕn khÝch nh©n d©n rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao rÌn luyÖn søc khoÎ. b/ C”ng t¸c gi¸o dôc. UBND x· chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ con em, ®­a con em m×nh ®Õn tr­êng ®óng ®é tuæi. UBND x· cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn häc nh”m ®éng viªn vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh÷ng häc sinh nghÌo hiÕu häc. Phèi hîp víi nhµ tr­êng tæ chøc viÖc kiÓm tra d¹y vµ häc thªm trªn ®Þa bµn toµn x·. c/ C”ng t¸c d©n sè gia ®×nh trÎ em. UBND x· tiÕn hµnh c¸c c”ng t¸c tuyªn truyÒn d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh phï hîp víi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Cô thÓ nh­ : §éng viªn mçi gia ®×nh cã tõ mét ®Õn hai con ®Ó nu”i d¹y cho tèt. Thµnh lËp nhãm ®iÒu tra vÒ søc khoÎ bµ mÑ vµ trÎ em ®Ó kÞp thêi gióp ®ì nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt. 3/ Quèc phßng vµ an ninh. a/ Quèc phßng. Tæ chøc viÖc ®­a con em trong x· nhËp ngò, b¶o vÖ Tæ Quèc, UBND x· cßn lÊy qu©n dù bÞ ®éng viªn. Tæ chøc thµnh lËp ®éi d©n qu©n du kÝch th­êng xuyªn luyÖn tËp s½n sµng chiÕn ®Êu. Tæ chøc s¬ tuyÓn nhËp ngò t¹i ®Þa ph­¬ng. b/ An ninh. Tæ chøc lùc l­îng c”ng an x· gi÷ g×n vµ b¶o vÖ trËt tù an ninh trªn ®Þa bµn. Cô thÓ: T¨ng c­êng tuÇn tra ®Ó h¹n chÕ c¸c tÖ n¹n, nhÊt lµ trém tµi s¶n. C¸c ®ång chÝ c¸n bé an ninh ®· thùc hiÖn viÖc gi¶i to¶ hµnh lang giao th”ng. T¨ng c­êng tuÇn tra däc ®­êng chÝnh trong x·, chó ý ng· 3, ng· 4 ®Ó gi¶i to¶ l­îng ng­êi tËp trung ®”ng dÔ xÈy ra tai n¹n. N¾m b¾t kÞp thêi c¸c tô ®iÓm m¹i d©m, ma tuý ë b·i biÓn, qu¶n lÝ tèt viÖc t¹m tró t¹m v¾ng. c/ C”ng t¸c t­ ph¸p hé khÈu. UBND x· tiÕn hµnh lµm hé khÈu ®¨ng kÝ khai sinh vµ c¸c c”ng viÖc trî gióp ph¸p lÝ kh¸c (chøng thùc, c”ng chøng) cho nh©n d©n. Trªn ®©y lµ c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña UBND x· Quúnh B¶ng huyÖn Quúnh L­u tØnh NghÖ An trong nh÷ng n¨m võa qua. Víi nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®· lµm chuyÓn biÕn bé mÆt cña ®Þa ph­¬ng tõ mét x· nghÌo ®· v­¬n lªn trë thµnh mét x· cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi kh¸ trong toµn huyÖn. 2.2. ¦u ®iÓm vµ h¹n chÕ. 2.2.1. ¦u ®iÓm: Bé m¸y UBND lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt thèng nhÊt, gióp ®ì hé trî lÉn nhau trong c”ng viÖc. Mçi c¸n bé UBND cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chñ ®éng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng. UBND cã quan hÖ tèt víi §¶ng uû, MÆt trËn, ®oµn thÓ vµ UBND cÊp trªn. UBND lu”n ®i s©u ®i s¸t vµo quÇn chóng nh©n d©n. Cö c¸c c¸n bé trùc tiÕp ®i xuèng c¬ së tiÕp thu nguyÖn väng cña quÇn chóng. UBND x· ®· kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng bøc xóc th¾c m¾c cña nh©n d©n. 2.2.2. H¹n chÕ. VÒ tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m”n c¸n bé UBND cßn thÊp. Tr×nh ®é ®¹i häc cßn Ýt, mét sè ®ång chÝ ho¹t ®éng l©u n¨m nh­ng ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc t©p thªm. Trong mét sè c”ng viÖc cßn ch­a chñ ®éng, c¸n bé UB gi¶i quyÕt cßn lóng tóng Cô thÓ nh­ chøc danh CT x· ch

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Khu Dân Cư

Trong những năm qua, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ, giúp tổ chức Đảng ngày càng hoạt động hiệu quả, gần dân hơn.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019. Ảnh: NHƯ Ý

Hiện nay, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn có 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 4 Đảng bộ phường, 2 Đảng bộ lực lượng vũ trang, 3 Đảng bộ cơ quan và 17 chi bộ cơ sở; trong đó, có 204 chi bộ và 1 Đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số hơn 4.000 đảng viên. Để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực rõ nét về năng lực, sức chiến đấu và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Công văn số 875-CV/QU ngày 5-3-2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, từ năm 2018, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tăng cường duy trì thường xuyên chế độ cấp ủy Đảng các phường dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư (KDC). Các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận về dự sinh hoạt với chi bộ KDC theo phân công.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, sau gần một năm triển khai thực hiện việc phân công cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị định kỳ về dự sinh hoạt với các chi bộ, bước đầu đạt “4 cái được”. Đó là “được cán bộ” (cán bộ đi dự sinh hoạt sâu sát, nắm chắc và hiểu được tình hình thực tiễn ở KDC); “được việc” (kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên ở cơ sở); “được tổ chức” (nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, cơ bản bảo đảm đúng quy định); “được lòng dân” (được dư luận nhân dân đánh giá cao, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân).

Cùng với đó, Quận ủy triển khai nhiều giải pháp như đưa nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt vào giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc; yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm các chi bộ, đảng bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác nâng cao chất lượng chi bộ gắn với sơ, tổng kết công tác xây dựng đảng…

Ông Phạm Văn Chi, Bí thư chi bộ Đa Mặn 9A, thuộc Đảng bộ phường Khuê Mỹ cho biết, chi bộ duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Nhiều vấn đề nảy sinh ở KDC được chi bộ bàn giải pháp và chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết, xử lý kịp thời. Từ năm 2018, tại mỗi buổi họp luôn có mặt của một Quận ủy viên và một đảng ủy viên của phường được phân công về tham dự cùng chi bộ. “Nếu có những chủ trương mới cần được thông báo, giải thích thì cấp ủy viên cấp trên sẽ thông tin ngay. Ngược lại, những vấn đề đảng viên, nhân dân bức xúc, kiến nghị được nêu ra trong cuộc họp đều được tiếp thu ngay và chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết”, ông Chi nói.

Có thể thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua cử cấp ủy viên cấp trên về sinh hoạt ở cơ sở đã trở thành cầu nối giữa chi bộ với Quận ủy và Đảng ủy các phường trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đưa kiến nghị, thắc mắc của các đảng viên, người dân đến các cấp chính quyền nhanh và hiệu quả hơn; giúp khu dân cư nắm được các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Thời gian đến, Quận ủy Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục phát huy cách làm này để thúc đẩy phát triển công tác xây dựng Đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

NGUYỄN NHƯ Ý

Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vấn đề quan trọng và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Chi bộ là đội tiên phong cách mạng, thực hiện chức năng lãnh đạo chính trị trong các tập thể lao động và trong các khu dân cư. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng những kinh nghiệm từ phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội.

Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về vị trí vai trò của chi bộ đã nhấn mạnh:… Đảng mạnh là do chi bộ tốt” 1; “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng ta khẳng định “Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức cơ sở đảng”.

Các hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Chất lượng của tổ chức Đảng phụ thuộc vào các hoạt động của chi bộ. Củng cố chi bộ là khâu trung tâm của việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Trong những năm vừa qua hoạt động của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhưng trong thực tế vẫn có những cuộc sinh hoạt chất lượng chưa cao, nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng về công tác lãnh đạo chuyên môn, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít được đổi mới. Thậm chí, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng chưa thể nói là tốt. Việc ghi chép biên bản đôi khi thiếu cẩn thận, chưa phản ánh được đúng tinh thần và nội dung của cuộc họp… Từ thực trạng chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thì việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu mới.

– Cụ thể hoá các quan điểm trên, Đảng ta đã quy định: hình thức tổ chức và nhiệm vụ của chi bộ tại điều 24 Điều lệ Đảng, và Quy định số 95-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.

– Để chỉ đạo hoạt động thực tiễn của các chi bộ, Ban bí thư TW Đảng đã ra Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 về ” Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Trên tinh thần đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trước hết các chi bộ cần xác định:

– Về nội dung tư tưởng: Thường xuyên cung cấp thông tin mới, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, trong sinh hoạt chi bộ cần thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, động viên đảng viên nêu cao tinh thần say sưa tự học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt. Các chi bộ cần nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên, quan tâm động viên, giúp đỡ để đảng viên yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

– Về nội dung chính trị: Chi bộ phải trở thành trường học giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Về chức năng, nhiệm vụ của người đảng viên; về ý thức chính trị của đảng viên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

– Về nội dung tổ chức: Chi bộ là tổ chức lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan chuyên môn, của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và của tất cả đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng. Là môi trường giúp đỡ, dìu dắt đảng viên trưởng thành…

Xây dựng Đảng TSVM về tư tưởng, chính trị và tổ chức là nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã xác định cho tất cả các TCCS Đảng và đảng viên.

Để thực hiện được các nội dung đó, cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên

Đảng viên của Đảng dù ở cương vị nào trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước đều được sinh hoạt trong một chi bộ và phải thực hiện các nghĩa vụ của người đảng viên, được hưởng các quyền lợi do Điều lệ Đảng quy định. Mặt khác theo quy định tại điều 24, Điều lệ Đảng do đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI quy định, chi bộ trực thuộc có 5 nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng; và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí. Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm 2 lần”. Đó là nguyên tắc, là quy định bắt buộc được quy định trong Điều lệ Đảng, không thể linh hoạt sửa đổi, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Nếu muốn thay đổi thì phải báo cáo và phải có sự đồng ý của cấp trên.

Tại Điều 8 Điều lệ Đảng cũng quy định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”.

Như vậy việc tham gia sinh họat chi bộ cũng được coi là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá tư cách của người đảng viên. Vì vậy cần quán triệt vị trí vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên đối với hoạt động của chi bộ.

2. Thực hiện tốt quy trình sinh hoạt chi bộ

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo quy trình một cách khoa học, đó là thực hiện tốt 3 bước trong sinh hoạt chi bộ.

* Bước một: là bước chuẩn bị họp; bước này gồm những phần việc cụ thể:

– Chuẩn bị nội dung.

– Chương trình.

– Thời gian.

– Phương tiện.

– Tài liệu.

Trong bước này chuẩn bị nội dung để họp là quan trọng nhất. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sát thực tế bao nhiêu thì hiệu quả cuộc họp càng đạt kết quả cao bấy nhiêu.

– Cần lựa chọn đúng nội dung sinh hoạt, xác định đúng thời gian sinh hoạt. Để lựa chọn tốt nội dung sinh hoạt cần dựa vào mấy căn cứ sau đây:

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ (theo quy định của Trung ương).

+ Bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

+ Nắm chắc các hoạt động của chi bộ để lựa chọn vấn đề cụ thể, đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của thực tế cũng như tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng.

+ Căn cứ vào sự chỉ đạo của đảng ủy, của tổ chức Đảng cấp trên về nội dung sinh hoạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị chung, thông tin, thông báo thời sự v.v.

+ Căn cứ kế hoạch công tác của cấp ủy trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ và đại hội của các chi bộ…

Nội dung của từng cuộc sinh hoạt chi bộ có thể do yêu cầu thực tế đặt ra phải giải quyết hoặc do cấp ủy cấp trên chỉ đạo. Song dù yêu cầu nào thì Bí thư chi bộ cũng vẫn phải chuẩn bị chu đáo nội dung. Trước khi chuẩn bị nội dung sinh hoạt, Bí thư chi bộ cũng cần trao đổi với đồng chí phụ trách công tác chuyên môn để có sự thống nhất về nội dung sinh hoạt.

Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm chung của tất cả đảng viên, song trách nhiệm trước hết là của chi ủy và trực tiếp là Bí thư chi bộ.

Cùng với việc chuẩn bị nội dung cần xác định thời gian sinh hoạt ( số giờ, buổi, ngày) thời gian cần xác định phù hợp không quá ngắn hoặc quá dài. Thông báo nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ cho đảng viên biết trước để bố trí sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

* Bước hai: Tiến hành sinh hoạt chi bộ.

Sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm:

– Phát huy được trí tuệ của tập thể , thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

– Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay ra nghị quyết chi bộ cần ghi rõ từng việc một, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh tình trạng kết luận và ghi biên bản một cách chung chung.

Tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ.

Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ là bước quyết định trong hành động của chi bộ, thể hiện cụ thể vai trò và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm cho kỳ họp tiếp theo. Vì vậy, bí thư chi bộ phải nhân danh là người đề ra ghị quyết tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, quá trình tực hiện nghị quyết phải bằng những hình thức thích hợp để kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc đảng viên thực hiện.

3. Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách chắc chắn, sâu sắc, tránh được sự nhàm chán, khô cứng trong sinh hoạt chi bộ, cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi năm, mỗi chi bộ ít nhất cũng cần có hai đến ba kỳ sinh hoạt chuyên đề.

4. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ

Cần tăng cường giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên thấy rõ, vịêc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần điểm danh, đồng chí thư ký ghi chép biên bản cần thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ cần gặp gỡ, nhắc nhở hoặc truyền đạt nghị quyết của chi bộ để đảng viên vắng mặt hiểu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện nghị quyết của chi bộ.

5. Phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến phê bình đảng viên và tổ chức đảng

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Chi bộ là cầu nối giữa đảng viên với quần chúng; đảng viên phải gắn bó mật thiết với quần chúng, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những ý kiến đóng góp của họ thông qua việc tổ chức sinh hoạt của quần chúng để họ trực tiếp góp ý phê bình tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm các chi bộ , hoặc trong đảng bộ cần tổ chức lấy ý kiến, góp ý của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và với tổ chức Đảng. Khi tổ chức lấy ý kiến các tổ chức quần chúng cần thực hiện nghiêm túc, thật sự cầu thị, tránh làm hình thức. Sau khi quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cần xem xét trả lời hoặc công khai thông báo việc tíêp thu sửa chữa đối với các tổ chức quần chúng.

6. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của đảng ủy với tình hình sinh họat ở các chi bộ

Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc trực tiếp vào thái độ, tác phong làm việc khoa học, dân chủ và phẩm chất, năng lực của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Song sự chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ của tổ chức Đảng cấp trên là một yếu tố tác động có tính quyết định đối với hoạt động của các chi bộ, sự chỉ đạo cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây:

– Theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ về nội dung sinh họat của các chi bộ về sự lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động chuyên môn, đối với công tác tư tưởng, tổ chức. – Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giúp đỡ các chi bộ. – Chăm lo bồi dưỡng kiến thức công tác đảng: Sắp xếp thời gian tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí chi ủy, bí thư chi bộ tham dự đầy đủ của các đợt tập huấn để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ.

– Kiểm tra thường xuyên chế độ sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức: Qua báo cáo hàng tháng của các chi bộ, qua sổ biên bản sinh hoạt, qua kiểm tra đột xuất việc sinh hoạt của các chi bộ.

7. Đề cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ đối với hoạt động của chi bộ và sinh hoạt chi bộ

Chi ủy, Bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức, đó là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, trước hết là Bí thư chi bộ. Nội dung chuẩn bị sẽ là dự thảo báo cáo về nhiệm vụ chính trị có thể đi vào những nét lớn:

+ Kiểm điểm đánh giá tính hình đơn vị.

+ Chủ trương, định hướng sắp tới.

+ Dự kiến phân công, dự kiến tình huống.

+ Vấn đề kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng…

Trách nhiệm, năng lực của chi uỷ, Bí thư chi bộ là một trong những nhân tố quyết định nhất đối với chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Huỳnh Trọng Vũ

Hà Thị Tuyết Nhung @ 21:32 14/04/2013 Số lượt xem: 6237

Bạn đang xem bài viết Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!