Xem Nhiều 3/2023 #️ Nam Định: Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Nam Định: Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nam Định: Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nam Định, những năm qua, Chương trình xây dựng NTM tại địa phương được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; với quyết tâm chính trị cao và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nên đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh Nam Định có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tính bình quân mỗi xã tăng 13,2 tiêu chí so với năm 2010; đến tháng 7/2019 có 10/10 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành sớm 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX đề ra.

Tháng 10/2019, tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, là 1 trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba về thành tích xây dựng NTM.

Tỉnh Nam Định xác định, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của người dân; xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Sau khi các địa phương đạt chuẩn NTM và tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tỉnh Nam Định tập trung xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, nông thôn Nam Định phồn thịnh, phát triển bền vững, hài hòa và thực sự là vùng quê đáng sống.

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Nam Định có 25% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Mục tiêu cho giai đoạn mới

Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng nông thôn Nam Định có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng hiện đại, kết nối đồng bộ với đô thị và sự phát triển kinh tế, cảnh quan môi trường sạch đẹp, xã hội văn minh, đồng thời giữ gìn được bản sắc tốt đẹp của nông thôn Nam Định; người dân ở nông thôn có thu nhập khá, ổn định, có điều kiện sống văn minh; kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu trên, hướng tới xây dựng NTM bền vững, tỉnh Nam Định tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương vào điều kiện thực tiễn của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo Chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong đó đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện để đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững. Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Tổ chức rà soát, quản lý, sử dụng hiệu quả các quy hoạch; tập trung thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, phát triển doanh nghiệp, ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện tập trung, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo quy hoạch. Nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn liên kết theo chuỗi giá trị các sản phẩm trồng trọt chủ lực.

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng khuyến khích, hỗ trợ nông dân và các chủ trang trại thành lập Hợp tác xã (HTX) kiểu mới theo Luật HTX 2012. Triển khai mạnh mẽ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) để khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế trong sản xuất nông nghiệp với các nước có nền nông nghiệp tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh – sạch – đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu chăn nuôi, các cụm – điểm công nghiệp. Cải tạo, nâng cấp các khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung ở các xã, thị trấn trở thành khu xử lý rác thân thiện môi trường. Thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải theo quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn…

Để Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được thực hiện hiệu quả, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nam Định đề nghị, Văn phòng Điều phối NTM trung ương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn… sớm ban hành Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 để các địa phương thuận tiện trong việc xác định mục tiêu xây dựng NTM trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường hỗ trợ để tạo nguồn lực cho các địa phương xây dựng NTM. Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi hơn, tạo điều kiện tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút đầu tư vào nông nghiệp…

Nam Định đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có trên 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.

Nguyễn Hạnh

Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nông Thôn Mới Nâng Cao

Xã Nam Tân nằm ở phía Bắc huyện Nam Sách, cách trung tâm huyện 12km, có tổng diện tích đất tự nhiên 606,8 ha. Toàn xã có 5 thôn với 1.575 hộ và 5.529 khẩu. Trước thời điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nam Tân là một xã khó khăn, thu nhập chính của nhân dân từ sản xuất nông nghiệp. Năm 2011, xã mới đạt 11 tiêu chí nông thôn mới, toàn xã mới bê tông hóa được gần 4km trong tổng số 21,8 km đường giao thông, còn lại là đường đất lầy lội vào mùa mưa; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, kết cấu hạ tầng chưa được xây dựng đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và huyện, chúng tôi xác định: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn là một chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng ở nông thôn. Từ đó, xã đã chủ động, quyết tâm đổi mới cách làm, phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân với tinh thần: Chương trình nông thôn mới chỉ thực sự thành công, có ý nghĩa khi nó đi vào từng thôn xóm, từng hộ gia đình và phải bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, để mỗi người không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà tự giác tham gia chương trình, mọi thành quả đó thuộc về người dân.

Với kết quả đó, năm 2015, xã Nam Tân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019 Nam Tân là một trong 9 xã đầu tiên của tỉnh được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Tân lần thứ XXVIII đã đề ra mục tiêu xây dựng xã Nam Tân đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025.

Một là, tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trọng tâm tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm huy động tối đa sự tham gia đóng góp cả về trí tuệ, công sức và nguồn lực của người dân.

Hai là, bám sát các tiêu chí, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng phương án, dự toán, kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, sát thực tế; tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt, khơi dậy, phát huy được sức dân cao nhất, đảm bảo phát triển hài hòa giữa 3 trụ cột “kinh tế, xã hội và môi trường”.  Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất VietGAP tạo sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc (đối với xã Nam Tân, thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung quy hoạch 4 đến 5 vùng sản xuất chuyên canh trồng rau mầu kỹ thuật cao, quy mô diện tích 3 đến 5 ha, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật sản xuất đồng bộ; vận động nhân dân đầu tư kinh phí phát triển, mở rộng các mô hình sản xuất nhà màng, nhà lưới, các mô hình chăn nuôi trang trại xa khu dân cư; khuyến khích người dân phát triển bền vững mô hình nuôi cá mặt nước trong nội đồng, mô hình nuôi cá lồng trên sông Kinh Thầy, tập trung vào các giống cá giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng như: Trắm đen, cá lăng, cá trắm, chép giòn…).

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông đồng bộ, rà soát lại việc thực hiện tiêu chí quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, quản lý sử dụng hiệu quả quy hoạch xây dựng theo phương châm “nhà nhà kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, xã kiểu mẫu”, gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; hướng dẫn, động viên nhân dân thực thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình. Rà soát, xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước trong khu dân cư. Đầu tư nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và mở rộng diện tích trồng hoa nơi công cộng, hành lang đường giao thông, đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Ba là, cán bộ các cấp, các ngành phải luôn đồng hành với xã, với thôn trong quá trình thực hiện, có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể theo từng nội dung, tiêu chí, lộ trình kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ cơ sở, người dân, cộng đồng; giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, cần tổ chức tham quan thực tế giữa các địa phương nhằm rút ra bài học và tạo động lực lớn (kể cả cho cán bộ lãnh đạo các cấp địa phương và người dân).

Bốn là, tạo ra phong trào thi đua nhà nhà với nhau, tổ liên gia với nhau, thôn với nhau và định kỳ tổ chức các cuộc thi tạo phong trào thi đua rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu. Thực hiện sơ, tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm, lượng tính những khó khăn, thách thức; xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo từng thời kỳ; kết hợp tổ chức đánh giá theo chuyên đề, bình chọn, biểu dương tổ chức, cá nhân điển hình, nhằm tạo động lực trong phong trào thi đua đạt kết quả cao hơn.

Năm là, chúng ta xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, không có điểm dừng, không có kết thúc. Do vậy, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu cần có sự chọn lựa, đi vào thực chất, không nên vì số lượng, thành tích, phong trào. Khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã huy động nhiều sức dân. Nay tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư kinh phí. Các xã sẽ chủ động tranh thủ các nguồn vốn và tiếp tục huy động sự đóng góp của nhân dân. Tuy nhiên, chúng tôi mong tỉnh cần quan tâm có chính sách, cơ chế hỗ trợ, nhất là về kinh phí cho các xã, tạo động lực cho các địa phương thực hiện; đồng thời để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

 BÙI HỮU CHỈNH Bí thư Đảng uỷ xã Nam Tân, huyện Nam Sách

​​​​Hội Thảo “Bàn Giải Pháp Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu”

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội thảo “Bàn giải pháp xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tham dự Hội thảo có đại biểu của các tỉnh, thành phố Khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình.Theo báo cáo của văn Phòng điều phối NTM Trung ương, đến thời điểm hiện tại cả nước có trên 5.300 xã đạt chuẩn NTM và 158 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó nhiều tỉnh có 100% xã, huyện đạt chuẩn NTM. Cùng với triển khai xây dựng, nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã ban hành Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu phù hợp với tình hình thực tế và áp dụng triển khai trên địa bàn.

Tại tỉnh Ninh Bình, sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình đã có 8 xã: Khánh Thiện, Yên Từ, Gia Vân, Khánh Thành, Đồng Phong, Yên Hòa, Quang Sơn, Ninh Giang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm gần 35% tổng số xã NTM kiểu mẫu của cả nước.

Tại hội thảo, các địa phương đã thông tin về tình hình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh mình, đóng góp ý kiến, trao đổi về một số nội dung trong quá trình thực hiện để tìm ra giải pháp, định hướng xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Trong đó nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chung sức đồng lòng của cán bộ, nhân dân. 

Nhiều đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, tiêu chí môi trường, cải tạo cảnh quan khu dân cư, phát triển kinh tế nông thôn theo đặc trưng, thế mạnh địa phương; phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM…

Thanh Nga (nbtv.vn)

Bình Dương Sáng Tạo, Hiệu Quả Hướng Đến Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Kiểu Mẫu

Ngay từ đầu giai đoạn 2010 – 2015, Bình Dương đã thực hiện chủ trương huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM, cũng như lồng ghép với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khác, qua đó xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở khu vực nông thôn theo hướng hiện đại. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt huy động nguồn lực từ Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp phục vụ xây dựng NTM, trong đó phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM” được các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình tham gia.

Con đường ngập tràn sắc hoa dễ dàng bắt gặp ở nhiều xã NTM tỉnh Bình Dương

Giai đoạn 2018-2020, Bình Dương tiếp tục xây dựng xã NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu nhằm không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Cụ thể, trong năm 2019 tỉnh phấn đấu có 5 – 7 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; có thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM, nâng tổng số huyện, thị đạt chuẩn NTM lên 5 huyện, thị. Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu có 12 – 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; 100% huyện, thị xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

… Đến xây dựng các xã NTM nâng cao

Phát biểu Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dành lời khen đặc biệt đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Dương trong công tác xây dựng NTM.

Theo , Phó Thủ tướng, chỉ qua một thời gian ngắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hạ tầng nông thôn của Bình Dương được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được nâng lên. Tỉnh hiện đang đứng hạng 4 cả nước về xây dựng nông thôn mới, vượt xa nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước và có những cách làm riêng, rất hiệu quả.

Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng là một trong những xã đạt chuẩn NTM sớm nhất của tỉnh. Ông Nguyễn Thành Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An, cho biết năm 2013, xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, địa phương vẫn tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí NTM trên địa bàn. Về kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông trên địa bàn xã đã được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản. Hệ thống giao thông trên địa bàn xã hiện đã được đầu tư hoàn chỉnh. Hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục chính nội đồng trên địa bàn xã Thanh An đã được cứng hóa 100%. Cùng với giao thông, hệ thống điện trong toàn xã được đầu tư nâng cấp ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, đời sống của người dân trong xã đã được nâng cao rõ rệt: Nếu như năm 2012 thu nhập bình quân của xã là 22 triệu đồng/ người, thì đến năm 2018 đã đạt 55 triệu đồng/người. Xã đang phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh trong năm 2019.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên

Là một trong những xã điển hình trong xây dựng NTM của tỉnh, xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên được công nhận xã NTM vào năm 2013. Bà Bao Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng, cho biết từ khi bắt tay vào xây dựng NTM đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã thường xuyên đề ra các giải pháp và triển khai quyết liệt những công việc trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Hiện nay, kinh tế của xã phát triển theo hướng gắn nông nghiệp với thương mại – dịch vụ, phát triển đô thị xanh gắn với du lịch sinh thái nhà vườn.

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đạt được, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn phù hợp với định hướng, lộ trình phát triển kinh tế – xã hội của các huyện, thị, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư cho những công trình cấp bách như nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, cơ sở vật chất y tế, văn hóa, trường học…; song song với việc xây dựng mới, tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, cây xanh, cảnh quan môi trường trong các khu dân cư nông thôn để xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp…/.

Bình Phương

Bạn đang xem bài viết Nam Định: Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!