Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh

Xem 5,346

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh mới nhất ngày 28/07/2021 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,346 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân Phường
 • Luận Văn: Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Phường Quận Đống Đa
 • Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Hội Đồng Nhân Dân Quận
 • Hãy Nêu Chức Năng, Quyền Hạn Và Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Nd Xã Câu Hỏi 882606
 • 1. Cơ sở pháp lý về thực thi chức năng giám sát của HĐND cấp tỉnh

  Sắc lệnh 63/SL do Hồ Chủ tịch ký vào ngày 22/11/1945 đã cụ thể hóa mối quan hệ giữa Ủy ban hành chính (sau này là Ủy ban nhân dân) với HĐND (HĐND) cấp tỉnh, giữa HĐND cấp tỉnh và chính quyền cấp trên (cấp kỳ, trung ương). Hiến pháp năm 1946 quy định rõ hơn về việc thành lập HĐND từ cấp xã đến cấp tỉnh. Ngày 31/5/1958, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa I thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo đó HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân bầu ra. Tính quyền lực nhà nước của HĐND cấp tỉnh được thể hiện ở chỗ, HĐND là cơ quan do nhân dân bầu ra, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của trung ương đồng thời phát huy quyền chủ động, sáng tạo của địa phương.

  Trong các bản Hiến pháp, văn bản luật sau này đều nhấn mạnh đến vai trò của HĐND các cấp, nhất là cấp tỉnh. Năm 1989 Quốc hội ban hành Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân (UBND). Lần đầu tiên, luật thành lập cơ quan Thường trực của HĐND cấp tỉnh, huyện và hoạt động chuyên trách, thường xuyên. Có thể nói, sự đổi mới về cơ cấu tổ chức Thường trực HĐND cấp tỉnh là bước ngoặt rất quan trọng trong tổ chức và thúc đẩy hoạt động của cơ quan này, hạn chế dần tính hình thức và khẳng định ngày càng rõ vai trò, vị trí của nó. Những quy định hiện hành về hoạt động giám sát của HĐND là một bước tiến rõ rệt, tạo cơ sở ngày càng hoàn chỉnh để HĐND hoạt động có thực quyền, nhất là các chế tài áp dụng sau giám sát.

  Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát hoạt động của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, quận. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết trái pháp luật hoặc giải tán HĐND cấp xã, thị trấn. HĐND cấp tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng cũng như giám sát việc thực hiện các quyết định đó ở địa phương và tất nhiên hoạt động giám sát này phải khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ hơn về vị trí pháp lý của HĐND các cấp nói chung và cấp tỉnh nói riêng “là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”.

  2. Thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh hiện nay

  Hoạt động giám sát được coi là một trong những cách thức để tăng cường tiếng nói của người sử dụng dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp, mặt khác nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền nhà nước ở địa phương. Theo đánh giá của UBTVQH những năm gần đây “hoạt động giám sát của HĐND đã có bước tiến bộ. Đối với cấp tỉnh, HĐND đã chủ động tìm tòi và áp dụng các hình thức, biện pháp giám sát, kiểm tra, khảo sát thực tế; quan tâm hơn đến công tác giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương, hoạt động của các ngành bảo vệ pháp luật. Hoạt động giám sát của HĐND đã tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương”. Đối tượng giám sát của HĐND cấp tỉnh theo quy định hiện nay là khá rộng. Thực chất chưa có một văn bản hướng dẫn có hiệu lực về công tác giám sát của HĐND cấp tỉnh. Mặc dù giám sát được ghi thành quyền của đại biểu, nhưng rất ít (thậm chí không có) đại biểu tự mình tổ chức hoạt động giám sát. Chẳng hạn như một hoạt động thường xuyên của HĐND tại kỳ họp cuối năm là xem xét báo cáo công tác; các Ban của HĐND thẩm tra công tác báo cáo, nhưng thực tế, việc xem xét báo cáo lại do UBND cùng cấp thực hiện. Hoặc công tác chất vấn và trả lời chất vấn đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh “thường chịu sự chi phối của Tổ trưởng Đại biểu về mặt hành chính nên còn ngại khi chất vấn người đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND”.

  Một nội dung quan trọng và đáng lưu ý là tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII đã ban hành Nghị quyết 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. HĐND tỉnh có quyền giải tán nếu HĐND xã, thị trấn có những sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân. Như vậy, HĐND cấp tỉnh bên cạnh thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, còn được giao thêm ba nhiệm vụ mới giám sát UBND, Tòa án, Viện kiểm sát cấp huyện, quận – nơi thí điểm không tổ chức HĐND. Điều đáng lưu ý ở đây là UBTVQH chưa chỉ rõ hình thức, cách thức giám sát các đối tượng thế nào, nên HĐND cấp tỉnh gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ: việc xem xét báo cáo công tác, việc bỏ phiếu tín nhiệm, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét báo cáo của đoàn sát. Ví như, ở những thành phố, tỉnh có vùng đô thị lớn hay có tốc độ đô thị hóa nhanh thì phải có Ban Đô thị. Ban này hỗ trợ cho HĐND giám sát, đôn đốc và thẩm tra lĩnh vực cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng, khu chung cư, khu nhà ở xã hội, khu vực sản xuất… Hay những tỉnh có cảng biển và nguồn thu ngân sách lớn thì cần có Ban Cảng biển để giám sát mọi hoạt động ở lĩnh vực này. Hoặc những địa phương có nhiều đơn vị cấp huyện không tổ chức HĐND thì nên thành lập ban chuyên trách giám sát các đơn vị hành chính cấp huyện và có thể vươn tới cấp cơ sở. Việc cho phép HĐND cấp tỉnh linh hoạt thành lập thêm các ban phù hợp với đặc thù, điều kiện địa phương cũng sẽ góp phần giám sát chặt chẽ hơn mọi hoạt động của các cơ quan trên địa bàn.

  Thứ tư, tăng cường số lượng và chất lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh

  Là cơ quan đại diện, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề của địa phương và giám sát mọi hoạt động của các cơ quan cùng cấp, nên lượng công việc mà HĐND cấp tỉnh đảm nhận là rất lớn. Nhưng thành viên của cơ quan này phần lớn là cán bộ hành chính kiêm nhiệm, dễ dẫn đến tình trạng ngại va chạm, tiếng nói ít có trọng lượng trong hoạt động giám sát, nên khó có thể đảm nhận hoặc thực hiện tốt nhất công việc được giao. HĐND cấp tỉnh chỉ họp thường lệ 2 kỳ trong năm, trong khi yêu cầu giám sát ngày càng cao. Do đó, cần quy định cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng tỉnh về số lượng thành viên Thường trực HĐND cấp tỉnh, thành viên chuyên trách các Ban trong HĐND nhất là trưởng ban, phó ban và hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không “bố trí thành viên là cán bộ trong cơ quan hành chính làm thành viên của Ban”, cũng như tăng cường đại biểu là cán bộ khoa học, trí thức, tăng số đại biểu có trình độ đại học và sau đại học; có kế hoạch và lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận nhằm trẻ hóa đội ngũ.

  Thứ năm, nâng cao kỹ năng chất vấn của Đại biểu HĐND cấp tỉnh

  Chất vấn là kỹ năng quan trọng và cần thiết của người đại biểu HĐND, nó đòi hỏi đại biểu phải có trình độ, nghệ thuật lãnh đạo và quản lý. Đại biểu cần chú ý đến câu hỏi chất vấn nhằm mang tính giám sát. Thực chất đây là một công cụ, phương tiện có hiệu quả trong thu hút sự quan tâm của người dân trong các kỳ họp của HĐND cấp tỉnh. Thông qua hoạt động chất vấn cũng như trả lời những câu hỏi chất vấn, người dân có thể thấy và đánh giá được năng lực các đại biểu mà nhân dân tin tưởng có thực sự đại diện cho nhân dân hay không, có dám “xâm nhập” vào những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và bức xúc hay không. Để hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy được tính hiệu quả, đòi hỏi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng trong quá trình chất vấn. Đại biểu HĐND cấp tỉnh phải được liên tục bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về quản lý, về kỹ năng phản biện, kỹ năng tư duy để giải quyết vấn để một cách đúng đắn, tuyệt đối không vì động cơ cá nhân mà chất vấn để công kích nhau trong hoạt động chất vấn.

  Thứ sáu, tăng cường đổi mới kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh

  Giám sát là công việc phức tạp, khó khăn và nhiều áp lực không như nhiều người quan niệm chỉ là đi họp, đi kiểm tra, phát biểu… Cho nên người đại biểu HĐND không chỉ phải có kiến thức chuyên môn mà đòi hỏi phải có kỹ năng tốt để ứng phó với nhiều tình huống khi làm nhiệm vụ, tất nhiên kỹ năng nghề nghiệp của từng đại biểu không giống nhau vì phụ thuộc vào tính chất của công việc yêu cầu. Người đại biểu HĐND cần chú ý đến làm thế nào để giao tiếp với cử tri tốt nhất; hay chuẩn bị tranh luận thì phải biết đến chất lượng, mục đích của tranh luận là gì và để tranh luận tốt thì phải có thông tin cụ thể, có tri thức dồi dào, kỹ năng phong phú. Nhìn chung, cán bộ là đại biểu HĐND phải trang bị cho mình những kỹ năng thực tế như: giao tiếp, đàm phán, phân tích, phát biểu, tranh luận, tổ chức, làm việc khoa học… Do đó, để có kết quả tốt trong giám sát thì người đại biểu phải tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động của HĐND để tích lũy cho mình những kinh nghiệm.

  Vấn đề thực hiện các công việc và đảm bảo chất lượng, hiệu quả sau giám sát là một trong những nội dung khẳng định tính trách nhiệm của HĐND. Để làm được điều này phải tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát và các tổ chức, cá nhân được chất vấn tại kỳ họp. Đối với những kiến nghị đã đến thời hạn giải quyết mà chưa được thực hiện, HĐND phải gửi văn bản nhắc nhở, đôn đốc, yêu cầu báo cáo hay tổ chức tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Các kiến nghị sau giám sát của HĐND muốn có kết quả tốt, cần thiết phải đưa thành nội dung giải trình, chất vấn tại các kỳ họp HĐND; đây là biện pháp kiên quyết đối với những kiến nghị thực hiện chậm, việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế chưa đạt yêu cầu cần được trả lời công khai để cử tri theo dõi, giám sát. Mặt khác, thực hiện nghiêm chỉnh trong công tác sau giám sát cũng đồng nghĩa với việc nâng cao uy tín, lòng tin của nhân dân vào cơ quan dân cử, đại biểu của nhân dân.

  1. Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngày 19 /5/2018.

  2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

  3. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2021.

  4. Báo cáo về tổ chức và hoạt động của HĐND ở Việt Nam do Văn phòng Quốc hội – UNDP (dự án VIE/98/H01- UNDP) phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2002.

  5. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2021.

  6. Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nxb. Hồng Đức, 2021.

  7. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nxb. Hồng Đức, 2021.

  8. Nguyễn Đăng Dung, HĐND trong nhà nước pháp quyền, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.

  9. Nguyễn Đăng Dung, Chức năng giám sát của HĐND, Nxb. Tư pháp, 2021.

  10. Nguyễn Nam Hà, Chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013.

  11. Trịnh Thị Xuyến, Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay – vấn đề và giải pháp, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2007.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Trang Ttđt Đại Biểu Nhân Dân Tỉnh Hà Tĩnh
 • Đề Tài: Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Hđnd Huyện
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Huyện
 • Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv