Xem Nhiều 3/2023 #️ Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Nữ Công Công Đoàn Các Cấp Trong Nhiệm Kỳ Mới # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Nữ Công Công Đoàn Các Cấp Trong Nhiệm Kỳ Mới # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Nữ Công Công Đoàn Các Cấp Trong Nhiệm Kỳ Mới mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo số liệu thống kê các cấp công đoàn báo cáo, số lượng CNVCLĐ tỉnh Kon Tum gồm 16.069 người, chiếm tỷ lệ trên 50% so với tổng số đoàn viên, CNVCLĐ; có 290 ban nữ công quần chúng với 976 ủy viên. Trong những năm qua, lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động các cấp công đoàn tỉnh Kon Tum đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí, năng lực của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác; từng bước  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị góp phần đóng góp tích cực vào sự  phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước.

Xuất phát từ yêu cầu của phong trào nữ CNVCLĐ, trong những năm qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đă ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, như: Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Chương trình hành động số 1273/CTr-TLĐ ngày 05/8/2011 về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015,Chương trình hành động số 190/CTr-TLĐ ngày 30/01/2008 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày18 tháng 8 năm 2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác nữ công.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào CNVCLĐ, thời gian qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2015 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 6b ngày 29/01/2011 và Kết luật số 147 ngày 4/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh về “Công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động” giai đoạn 2013 – 2018; Hướng dẫn việc đẩy mạnh thực hiện và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; tổ chức khảo sát tình hình việc làm, đời sống và thực hiện chế độ chính sách lao động nữ; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật lao động tới ngư­­ời lao động. Chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng thoả ­­ước lao động tập thể, thuyết phục với chủ doanh nghiệp ký các điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ, cao hơn so với quy định của pháp luật. Nâng cao vai trò đại diện ban nữ công quần chúng đối với lao động nữ  theo quy định. Tổ chức sinh hoạt định kỳ, nghe nói chuyện chuyên đề Bình đẳng giới, kiến thức pháp luật, Dân số-SKSS, tổ chức giao lưu gặp mặt cán bộ nữ công, gia đình CNVCLĐ hạnh phúc, trao đổi kỹ năng truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ, tổ chức khám chuyên khoa cho nữ CNLĐ… đã thu hút đông đảo chị em tham gia. Song song với việc tuyên truyền, các cấp công đoàn còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với LĐN như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và đặc biệt là các chính sách, chế độ riêng đối với phụ nữ khi tham gia lao động. Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho LĐN cũng được quan tâm đúng mức, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động VHVN, TDTT… thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. 

– Ban Chấp hành  công đoàn mỗi cấp không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, đa dạng hóa các hình thức hoạt động nữ công như tọa đàm, giao lưu, tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, thi cán bộ nữ công giỏi các cấp.

– Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hình thức tập hợp, hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW đã đề ra về công tác phụ nữ và BĐG; quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số; xây dựng quy hoạch cán bộ nữ trong tổ chức công đoàn. Nghiên cứu, cụ thể hóa các mục tiêu nội dung, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 08/6/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum; Công văn số 393/TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

– Chọn lựa các nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp đặc điểm, tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. Lồng ghép tuyên  truyền, phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chú trọng các nội dung Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, vấn đề hôn nhân, gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ…Chú trọng tuyên truyền ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước có đông lao động nữ.

– Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tham gia quản lý và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ và có những kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp, tổ chức, đơn vị vi phạm chế độ chính sách lao động nữ./.              

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Nữ Công Công Đoàn Cơ Sở

Hiện tại, số lượng nữ CNVCLĐ trong tỉnh có 48.715, chiếm tỷ 60% so với tổng số đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh, có 725 Ban nữ công, 611 tổ nữ công, các chị đảm nhận nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau ở từng cơ quan, đơn vị; mà nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường vận động, tập hợp nữ CNVCLĐ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để phản ánh, đề xuất kiến nghị với Ban chấp hành Công đoàn, với lãnh đạo tổ chức các hoạt động phong trào về giới, tham mưu đề xuất với chính quyền bố trí, sử dụng đội ngũ nữ phù hợp với trình độ, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh gia đình của nữ đoàn viên CNVCLĐ trong tỉnh.

Với những kết quả trên một phần là do tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động của Ban nữ công Công đoàn các cấp, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền, của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở giúp chị em hoàn thành tốt  nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và  chu toàn cuộc sống gia đình. Bên cạnh những thuận lợi cũng như những kết quả đã đạt được trong năm qua, công tác nữ công Công đoàn các cấp còn gặp không ít khó khăn như: Thời gian, kinh phí hoạt động còn hạn chế, nhiều chị em có con nhỏ, gia đình đơn chiếc không có điều kiện tham gia đầy đủ các phong trào; công tác vận động tuyên truyền đối với lao động nữ chưa được quan tâm nhiều, nhất là đối với các CĐCS ngoài quốc doanh, nghiệp đoàn…Vì vậy để nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn cần thực hiện một số việc như sau:

– Cần quan tâm đến việc chọn cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm, chịu thương, chịu khó, nhiệt tình, có tâm huyết với công tác được giao, là trung tâm đoàn kết và luôn lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng chính đáng từ chị em; những nhu cầu cần thiết của chị em trong sinh hoạt

– Xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, lập chương trình hoạt động và dự trù kinh phí ngay từ đầu năm, tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí từ chính quyền để tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm tạo sân chơi cho chị em nữ trong những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc.

– Ban nữ công phải gần gũi và thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em; kịp thời phản ánh những trường hợp khó khăn, đột xuất với cấp ủy, chính quyền, Ban chấp hành để được hỗ trợ giúp đỡ, tạo động lực cho chị em phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Nội dung sinh hoạt phải cô động, phong phú, sinh động, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của các chị em  như: vấn đề tiền lương, tiền thưởng, BHYT, BHXH, chế độ làm thêm giờ, đào tạo, đề bạt, thi đua khen thưởng…

Trong điều kiện kinh tế  thị trường hiện nay, người phụ nữ nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng  gánh trên vai rất nhiều chức năng và trách nhiệm: người mẹ hiện đại, người công dân tốt, người vợ hiền – đảm đang, người cán bộ tài năng giỏi việc… để dung hòa các trách nhiệm trên đòi hỏi mỗi nữ CNVCLĐ  phải tự trang bị cho mình những kiến thức, vận dụng một cách sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, mọi hoạt động nữ công tổ chức sẽ thiết thực và thu hút ngày càng đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia; có như thế mới đưa công tác nữ công Công đoàn ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới./.

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ủy Ban Kiểm Tra Công Đoàn

.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3-8-2015 của Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, hoạt động ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn. Trong ảnh: Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: T.Lâm

Tính đến ngày 30-5-2020, toàn tỉnh có 1.836 UBKT Công đoàn các cấp với 4.054 ủy viên UBKT.

* Nhiều kết quả tích cực

Theo Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng, xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp, ngay sau khi Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3-8-2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam được ban hành, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghị quyết và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn hệ thống Công đoàn tỉnh. Từ đó, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoặc phối hợp tổ chức triển khai phù hợp, đảm bảo thời gian, nội dung, đối tượng. Đồng thời, đưa những nội dung của nghị quyết vào chương trình công tác hằng năm, định kỳ và thực hiện sơ, tổng kết theo quy định.

Đến nay đã có gần 2.939 đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoặc phối hợp triển khai nghị quyết. Trong đó, 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt đến hơn 8 ngàn chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBKT Công đoàn các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hoài, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của các cấp Công đoàn đều bị ảnh hưởng, trong đó có hoạt động của UBKT Công đoàn. Tuy nhiên, ban chấp hành, ban thường vụ Công đoàn các cấp luôn quan tâm chỉ đạo UBKT Công đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ. Trong 6 tháng của năm 2020, UBKT Công đoàn các cấp đã tổ chức được 861 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 846 cuộc về công tác tài chính…

Theo Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu theo nghị quyết đều thực hiện đạt và vượt.

Nổi bật là thực hiện đảm bảo tốt việc thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp. Trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thực hiện số cuộc kiểm tra cùng cấp vượt 20% so với chỉ tiêu đề ra. 100% UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đủ điều kiện được phân cấp tài chính theo quy định tổ chức kiểm tra đồng cấp, vượt trên 20% so với chỉ tiêu đề ra. Đối với Công đoàn cơ sở (CĐCS), tỷ lệ kiểm tra đồng cấp tại đơn vị đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

* Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Công đoàn Viên chức tỉnh là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đơn vị hiện quản lý 72 CĐCS trực thuộc với tổng số đoàn viên Công đoàn 7.119/7.246 công chức, viên chức, NLĐ. Trong đó, có 47 CĐCS có UBKT, đạt tỷ lệ 65,2%, còn lại 25 CĐCS có dưới 30 đoàn viên cử 1 ủy viên ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến cho biết, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 3-8-2015 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh và CĐCS đã kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, giúp ban chấp hành xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT theo nhiệm kỳ và hằng năm.

Nhờ đó, hoạt động của UBKT CĐCS trực thuộc đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được chú trọng và hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Các CĐCS đã cơ bản thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên không có cán bộ và tổ chức Công đoàn vi phạm phải xử lý kỷ luật; chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn. Hoạt động kiểm tra giám sát đã góp phần giúp hoạt động Công đoàn từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên.

Bên cạnh những kết quả quan trọng trên, theo LĐLĐ tỉnh, hoạt động của một số UBKT CĐCS vẫn còn hạn chế, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra còn dàn trải, chưa tập trung. Một số đơn vị khu vực ngoài Nhà nước chưa thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát hằng năm có tăng nhưng chất lượng chưa cao; một số đơn vị chưa chủ động thực hiện kiểm tra đồng cấp. Chế độ thông tin báo cáo chưa đảm bảo thường xuyên…

Từ thực tế tại đơn vị mình, theo Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế này. Một trong số đó là do cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát đều kiêm nhiệm và thường xuyên biến động, chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn nên không có nhiều thời gian để đầu tư nghiên cứu hoạt động kiểm tra, giám sát. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra… Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, thực hiện tốt giải pháp đã đề ra để khắc phục các hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát.

Thảo Lâm

Công Tác Nữ Công Nhiệm Vụ Thường Xuyên Của Các Cấp Công Đoàn

Nữ CNVCLĐ tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng Đại hội Công đoàn TP. Cam Ranh

Nữ CNVCLĐ tham gia Hội thi cắm hoa chào mừng Đại hội Công đoàn TP. Cam Ranh

Công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của Công đoàn các cấp. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI dành riêng chương VI với 2 Điều 35 và 36 quy định về công tác nữ công, trong đó xác định rõ: “Công tác nữ công là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật”. Hiện nay một số Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp ngành đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Để công tác nữ công liên tục được triển khai tốt và hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết đại hội công đoàn đề ra, các cấp công đoàn cần xác định công tác nữ công là nhiệm vụ thường xuyên để quan tâm chỉ đạo sâu sát ngay sau đại hội, mà việc trước hết là thành lập Ban nữ công quần chúng. Điều 36: Ban nữ công là ban tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ công đoàn cơ sở trong công tác vận động lao động nữ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ công đoàn cơ sở nên Ban nữ công chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ, BCH Công đoàn cơ sở về hoạt động nữ công. Tại Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chương 6 khoản 25.2 hướng dẫn về thành lập Ban nữ công quần chúng; số lượng thành viên; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau: 1. Ban nữ công quần chúng được thành lập ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định thành lập và chỉ định các thành viên theo nhiệm kỳ của ban chấp hành cùng cấp. Đối với công đoàn cơ sở có dưới 10 nữ đoàn viên thì phân công một đồng chí trong ban chấp hành phụ trách công tác nữ công (không thành lập ban nữ công quần chúng). 2. Ban nữ công quần chúng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban chấp hành công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ nữ công của ban nữ công cấp trên. Ban chấp hành công đoàn phân công một nữ ủy viên ban thường vụ, hoặc ủy viên ban chấp hành phụ trách ban nữ công, hoặc trực tiếp làm trưởng ban nữ công 3. Số lượng thành viên ban nữ công quần chúng do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định nhung tối đa không vượt quá hai phần ba (2/3) số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp. Cơ cấu ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở gồm đại diện một số ban nữ công cấp cơ sở và nữ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở. 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban nữ công quần chúng: – Tham mưu giúp ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm. Thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng các cấp, thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ, là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra, thực hiện có hiệu quả mục tiêu: Đoàn kết, vận động nữ CNVCLĐ phát huy tiềm năng, nội lực, nâng cao trình độ, năng lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng người nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Xây dựng và phát triển ban, tổ nữ công công đoàn các cấp vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ, góp phần của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bình đẳng giới của tỉnh Khánh Hòa. Phương Chi

Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Nữ Công Công Đoàn Các Cấp Trong Nhiệm Kỳ Mới trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!