Xem Nhiều 2/2023 #️ Nâng Cao Công Tác Xây Dựng Công An Cấp Huyện Trong Tình Hình Hiện Nay # Top 8 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Nâng Cao Công Tác Xây Dựng Công An Cấp Huyện Trong Tình Hình Hiện Nay # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Công Tác Xây Dựng Công An Cấp Huyện Trong Tình Hình Hiện Nay mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận kết quả của Công an chính quy về xã

Hiệu quả bước đầu từ Công an chính quy về xã tại Con Cuông

Sơ kết 3 tháng triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

(Congannghean.vn)-Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của Công an cấp huyện là lực lượng trực tiếp chiến đấu bảo vệ ANTT ở cấp cơ sở, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã luôn quan tâm, đặt ra mục tiêu xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, đảm bảo đủ sức mạnh đấu tranh với sự chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ANQG, TTATXH. 

Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020 1.

Công tác xây dựng Công an cấp huyện là một bộ phận của công tác xây dựng bộ máy CAND, là tổng thể hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm bảo đảm cho Công an cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phù hợp với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Góp phần xây dựng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Xây dựng Công an cấp huyện toàn diện đòi hỏi tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện trên các mặt: Lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn tổ chức bộ máy; phân công, phân cấp nghiệp vụ; đảm bảo cán bộ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; đầu tư, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với thực tế chiến đấu ở địa bàn cơ sở. Công tác xây dựng Công an cấp huyện toàn diện hướng đến việc thực hiện một số tiêu chí như phải có đủ các đơn vị chức năng chủ chốt (gồm: An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần – Kỹ thuật) để có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đã điều chỉnh phân công, phân cấp. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rõ, không phải Công an cấp tỉnh có những đơn vị nào thì Công an cấp huyện cũng phải có đủ những đơn vị đó. Nghĩa là tổ chức bộ máy Công an cấp huyện phải được xây dựng dựa trên thực tế tình hình ANTT của địa phương. Đảm bảo vừa tinh gọn, vừa đủ sức mạnh đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Công an cấp huyện trong tình hình hiện nay là phải toàn diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện toàn diện đảm bảo phục vụ tốt cho công tác, chiến đấu. Việc trang bị các công cụ, phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác, chiến đấu là một yêu cầu cấp thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Công an cấp huyện phải được trang bị hệ thống thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc đầy đủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác như: điện thoại, bộ đàm, máy tính kết nối mạng nội bộ, mạng internet, hệ thống máy mã cơ yếu… Bên cạnh đó, lực lượng Công an cấp huyện còn phải được đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất về trụ sở làm việc, kho vật chứng, nhà tạm giữ, tạm giam. Trụ sở làm việc phải đáp ứng đủ các yêu cầu cơ bản của lực lượng Công an cấp huyện, đảm bảo cho việc tổ chức các buổi hội họp, học tập, sinh hoạt của đơn vị, tạo môi trường thuận lợi cho CBCS tiến hành các mặt công tác nghiệp vụ. 

3. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Công an huyện toàn diện trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, thủ trưởng Công an các địa phương. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và quan hệ của các tổ chức này đối với lực lượng Công an cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Công an cấp huyện với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và Bộ đội Biên phòng trong bảo đảm ANTT vùng biên giới.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ Công an cấp huyện, đảm bảo nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đáp ứng theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ Công an cấp huyện theo Quy định số 02-QĐ/ĐUCA, ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an. Qua đó, đáp ứng yêu cầu đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng vận động quần chúng. Ngoài ra, cần phải tiếp tục cụ thể hóa nội dung, biện pháp xây dựng lực lượng Công an cấp huyện và khâu kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá nâng cao chất lượng công tác.

Bố trí lực lượng phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cuộc đấu tranh, xuất phát từ đặc điểm, tình hình ANTT của địa phương. Điều động lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở các xã có tình hình ANTT phức tạp, địa bàn trọng điểm, được giao thêm nhiệm vụ đảm bảo trên cơ sở Thông tư số 09/2019/TT-BCA, ngày 11/4/2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Bố trí đủ biên chế cho các lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng An ninh, Cảnh sát theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo đối tượng và địa bàn; liên hoàn hỗ trợ lẫn nhau theo thế trận phòng ngừa và đấu tranh tích cực, chống phân tán, chia cắt. Bố trí hợp lý chất lượng cán bộ giữa các lực lượng nhằm đảm bảo chất lượng công tác toàn diện, phát huy tối đa hiệu quả công tác. Bên cạnh đó, cần tăng cường khâu giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá chất lượng công tác xây dựng Công an cấp huyện với hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp trên tinh thần dân chủ, tăng cường đối thoại, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với CBCS Công an cấp huyện. Thường xuyên kiểm tra, sàng lọc, nghiêm túc xử lý những trường hợp có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện cũng cần chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nghề, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ CBCS, đáp ứng yêu cầu công tác. Các cấp ủy Đảng cần đặc biệt chú trọng, chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, lấy đó làm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng. Đồng thời, tăng cường toàn diện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nghiên cứu, kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo thống nhất, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; bố trí cán bộ đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu,  nhiệm vụ được giao. 

Một trong những nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng là tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để đảm bảo phù hợp, tránh dàn trải, lãng phí, theo đặc điểm từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Công an cấp huyện trong tình hình mới. Công an tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm sửa chữa, nâng cấp các hội trường, phòng sinh hoạt chính trị, nhà truyền thống, thư viện, đầu tư hệ thống giáo trình, tài liệu, sách tham khảo và các thiết bị phục vụ cho việc tự học nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện. Tham mưu với cấp trên hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với CBCS Công an cấp huyện, nhất là đối với CBCS có quá trình công tác lâu dài tại địa bàn cơ sở, địa bàn đặc biệt khó khăn, các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

.

Tọa Đàm Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Tình Hình Mới

Cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng.

Theo đánh giá của huyện ủy, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn tích cực tham mưu với cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa theo kịp tình hình. Tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa thật sự gương mẫu ý thức tổ chức kỷ luật; vi phạm, buông bỏ sinh hoạt, công tác còn xảy ra. Lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ chưa kịp thời, còn lúng túng về quy trình…

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung cho biết: Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng từ cấp huyện cho đến cơ sở góp phần tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện tốt hơn.

Trong đó, công tác tuyên giáo tập trung lãnh đạo cho tốt việc triển khai quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quan tâm công tác tuyên truyền tại cơ sở tháo “điểm nghẽn” để dân nắm sớm, kịp thời các chủ trương của huyện. Nhất là chủ trương xây dựng huyện nông thôn mới, việc giải phóng mặt bằng các công trình, dự án rất cần công tác tuyên truyền để người dân hưởng ứng. Tuyên truyền để có nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho giai đoạn 2020 – 2030, rà lại quy hoạch 2020 – 2025 để có điều chỉnh phù hợp. Quan tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; chủ động phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Dịp này, có 6 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng và vì sự nghiệp dân vận.

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Ma Túy Trong Tình Hình Hiện Nay

Năm 2012 trở về trước tình hình mua bán, sử dụng ma túy ở địa bàn Quảng Bình chủ yếu là Hêrôin, đây là loại ma túy bán tổng hợp điều chế ma túy có nguồn gốc từ nhựa thuốc phiện, đến năm 2013, xuất hiện thêm nhiều loại ma túy tổng hợp như Hồng phiến (ký hiệu WY); ma túy dạng đá (Methamphetamine), cần sa (Có nguồn gốc từ cây thảo mộc). Năm 2014, xuất hiện thêm loại ma túy mới “Cỏ mặt quỷ”, “Nước mặt quỷ” tồn tại dưới dạng thảo mộc và dạng nước được đóng gói như dầu gội đầu có công thức hóa học là XLR-11 (5-Flouro-U-144), từ cuối năm 2015 đến những tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm hai loại ma túy: Ketamine (Tồn tại dưới dạng đá và dạng bột); ma túy tồn tại dưới dạng thảo mộc nghi là “Cỏ khát” có chứa chất Cathinone…

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp chủ yếu ở các địa bàn: Thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, Quảng Ninh. Đối tượng sử dụng, mua bán chuyển đổi từ Hêrôin có tác động an thần đối với hệ thần kinh sang ma túy tổng hợp và các dạng ma túy có nguồn gốc thảo mộc kích thích, tác động ảnh hưởng thần kinh vận động và gây hoang tưởng, ảo giác gấp hàng chục, hàng trăm lần so với sử dụng Hêrôin. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi; nhiều đối tượng sử dụng hung khí, vũ khí quân dụng trong quá trình thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Quy mô hoạt động ngày càng rộng, nhiều đối tượng móc nối “Lấy hàng” ở nước bạn Lào về Việt Nam tiêu thụ (Năm 2011 bắt xử lý 02 vụ/06 đối tượng; năm 2012: 01 vụ/01 đối tượng; năm 2013: 02 vụ/2 đối tượng; năm 2014: 07 vụ/09 đối tượng; năm 2015: 8 vụ/12 đối tượng; từ tháng 11/2015 đến nay (tháng 9/2016) đã bắt xử lý 08 vụ/11 đối tượng). Trên địa bàn toàn tỉnh, năm 2011 đã phát hiện bắt giữ 53 vụ/87 đối tượng; năm 2012 phát hiện bắt giữ 62 vụ/100 đối tượng; năm 2013 phát hiện bắt giữ 47 vụ/79 đối tượng; năm 2014 phát hiện bắt giữ 56 vụ/110 đối tượng; năm 2015 phát hiện bắt giữ 56 vụ/88 đối tượng; 6 tháng đầu năm 2016: phát hiện bắt giữ 32 vụ/98 đối tượng.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, chúng tôi tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

2. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy; kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là học sinh THCS, THPT để chủ động phòng ngừa và nhân rộng hình thức cá nhân tuyên truyền ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát triển của tội phạm, tệ nạn ma túy. Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ và nội dung tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tích cực thực hiện các biện pháp rà soát, thống kê danh sách, lập hồ sơ quản lý người nghiện; phát hiện lập hồ sơ xử lý hành chính, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 111/CP ngày 30/9/2013, đưa người vào cơ sở chữa bệnh – Cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. Tích cực vận động quần chúng nhân dân và người nghiện thực hiện việc cai nghiện tự nguyện theo Nghị định 94/CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ, qua đó nhằm góp phần “Chặn cầu” để “Giảm cung” ma túy trên địa bàn.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền thành lập các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về tư vấn điều trị nghiện; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện.

5. Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết các chuyên đề, đấu tranh vụ án, chuyên án lớn, nhằm đúc rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả, bản lĩnh chiến đấu với tội phạm về ma túy. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cấp trên lựa chọn bổ sung lực lượng CBCS chuyên trách trinh sát và điều tra viên, nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống ma túy trước mắt và lâu dài.

Thượng tá Võ Anh Minh Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Ma Túy Trong Tình Hình Hiện Nay – Công An Tỉnh Quảng Bình

Năm 2012 trở về trước tình hình mua bán, sử dụng ma túy ở địa bàn Quảng Bình chủ yếu là Hêrôin, đây là loại ma túy bán tổng hợp điều chế ma túy có nguồn gốc từ nhựa thuốc phiện, đến năm 2013, xuất hiện thêm nhiều loại ma túy tổng hợp như Hồng phiến (ký hiệu WY); ma túy dạng đá (Methamphetamine), cần sa (Có nguồn gốc từ cây thảo mộc). Năm 2014, xuất hiện thêm loại ma túy mới “Cỏ mặt quỷ”, “Nước mặt quỷ” tồn tại dưới dạng thảo mộc và dạng nước được đóng gói như dầu gội đầu có công thức hóa học là XLR-11 (5-Flouro-U-144), từ cuối năm 2015 đến những tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm hai loại ma túy: Ketamine (Tồn tại dưới dạng đá và dạng bột); ma túy tồn tại dưới dạng thảo mộc nghi là “Cỏ khát” có chứa chất Cathinone…

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp chủ yếu ở các địa bàn: Thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, Quảng Ninh. Đối tượng sử dụng, mua bán chuyển đổi từ Hêrôin có tác động an thần đối với hệ thần kinh sang ma túy tổng hợp và các dạng ma túy có nguồn gốc thảo mộc kích thích, tác động ảnh hưởng thần kinh vận động và gây hoang tưởng, ảo giác gấp hàng chục, hàng trăm lần so với sử dụng Hêrôin. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi; nhiều đối tượng sử dụng hung khí, vũ khí quân dụng trong quá trình thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Quy mô hoạt động ngày càng rộng, nhiều đối tượng móc nối “Lấy hàng” ở nước bạn Lào về Việt Nam tiêu thụ (Năm 2011 bắt xử lý 02 vụ/06 đối tượng; năm 2012: 01 vụ/01 đối tượng; năm 2013: 02 vụ/2 đối tượng; năm 2014: 07 vụ/09 đối tượng; năm 2015: 8 vụ/12 đối tượng; từ tháng 11/2015 đến nay (tháng 9/2016) đã bắt xử lý 08 vụ/11 đối tượng). Trên địa bàn toàn tỉnh, năm 2011 đã phát hiện bắt giữ 53 vụ/87 đối tượng; năm 2012 phát hiện bắt giữ 62 vụ/100 đối tượng; năm 2013 phát hiện bắt giữ 47 vụ/79 đối tượng; năm 2014 phát hiện bắt giữ 56 vụ/110 đối tượng; năm 2015 phát hiện bắt giữ 56 vụ/88 đối tượng; 6 tháng đầu năm 2016: phát hiện bắt giữ 32 vụ/98 đối tượng.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, chúng tôi tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

2. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy; kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là học sinh THCS, THPT để chủ động phòng ngừa và nhân rộng hình thức cá nhân tuyên truyền ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát triển của tội phạm, tệ nạn ma túy. Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ và nội dung tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tích cực thực hiện các biện pháp rà soát, thống kê danh sách, lập hồ sơ quản lý người nghiện; phát hiện lập hồ sơ xử lý hành chính, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 111/CP ngày 30/9/2013, đưa người vào cơ sở chữa bệnh – Cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ. Tích cực vận động quần chúng nhân dân và người nghiện thực hiện việc cai nghiện tự nguyện theo Nghị định 94/CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ, qua đó nhằm góp phần “Chặn cầu” để “Giảm cung” ma túy trên địa bàn.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền thành lập các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về tư vấn điều trị nghiện; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện.

5. Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết các chuyên đề, đấu tranh vụ án, chuyên án lớn, nhằm đúc rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả, bản lĩnh chiến đấu với tội phạm về ma túy. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cấp trên lựa chọn bổ sung lực lượng CBCS chuyên trách trinh sát và điều tra viên, nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống ma túy trước mắt và lâu dài.

                                                           Thượng tá Võ Anh Minh                      

Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Công Tác Xây Dựng Công An Cấp Huyện Trong Tình Hình Hiện Nay trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!