Xem Nhiều 5/2022 # Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Hiện Nêu Gương Của Cán Bộ Quản Lý Chỉ Huy Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay # Top Trend

Xem 11,979

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Hiện Nêu Gương Của Cán Bộ Quản Lý Chỉ Huy Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,979 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Tinh Thần Nêu Gương, Tính Tiền Phong, Gương Mẫu Của Cán Bộ, Đảng Viên Trong Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Của Đảng Bộ Tỉnh Ninh Bình
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An
 • Ứng Dụng Ocr Độ Chính Xác Cao Cho Ngân Hàng Tại Việt Nam
 • Ocr Là Gì ? Ocr Và Những Ứng Dụng Thực Tế Là Gì?
 • Giải Pháp Ocr Tốt Nhất, Đơn Giản Nhất Là Gì?
 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở là nhân tố quan trọng, nét đẹp truyền thống của quân đội ta, cội nguồn sức mạnh xây dựng sự đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngày 25-10-2018, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã ban hành Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Sự ra đời của Quy định 08-QĐ/TW nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Một lần nữa, Đảng ta khẳng định nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người cán bộ, đảng viên của Đảng trước nhân dân. Trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

  Những năm gần đây, việc chấp hành quy định về trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chất lượng công tác của nhiều cán bộ ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách, việc nêu gương của một số cán bộ còn hạn chế, nhất là cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở; năng lực, phương pháp, tác phong chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện…

  Nêu gương là phương thức giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất, là cơ sở để tập hợp quần chúng, tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, nêu gương đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc, quân đội ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”, “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải mực thước cho mọi người bắt chước”. Vì vậy, Người rất coi trọng vấn đề nêu gương, làm gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ở những thời điểm khó khăn, thử thách của cách mạng.

  Cán bộ quản lý, chỉ huy là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ở các đơn vị cơ sở; có vai trò quyết định trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao; trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi lời nói và hành động nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ đối với toàn đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị cơ sở. Bởi vậy, cần phải thương yêu đội viên” và luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin của bộ đội và trở thành “lực hút” lôi cuốn, quy tụ lòng người, gắn kết cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thành một khối thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

  Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị tăng cường đẩy mạnh chống phá công tác cán bộ của Đảng trong Quân đội; dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo cán bộ, làm cho một số cán bộ Quân đội suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, đồng thời nhằm tạo ra lớp cán bộ “đỏ vỏ, xanh lòng” để chống lại Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

  Trước tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở.

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải quán triệt, thực hiện gắn với các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đây là nền tảng nhận thức tư tưởng và kim chỉ nam định hướng cho hành động của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở là một quá trình kiên trì, bền bỉ và lâu dài, không phải ngày một, ngày hai. Vì vậy, phải tiến hành thường xuyên, liên tục và trở thành việc làm tự giác hằng ngày, hằng giờ của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Yêu cầu này đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải luôn luôn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, coi việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương là nhu cầu tự thân, ý thức tự giác của mỗi người. Theo đó, từng cán bộ quản lý, chỉ huy phải xác định rõ mình vừa là đối tượng của quá trình bồi dưỡng, vừa là chủ thể trong quá trình tự bồi dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương; phải tự xác định đúng trách nhiệm chính trị, thái độ, động cơ, xây dựng cho được tình cảm trong sáng, nghiêm khắc về trách nhiệm thực hiện nêu gương, tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng bản thân, nhận rõ ưu điểm để ra sức phát huy, thấy hết hạn chế, khuyết điểm để kiên quyết sửa chữa, khắc phục; tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp tự bồi dưỡng, rèn luyện… Đây là một quá trình tự đấu tranh giải quyết các mâu thuẫn nội tại trong bản thân mỗi con người giữa các yếu tố: Khả năng, nhu cầu, tiếp thu cái tốt, loại bỏ cái tiêu cực, lạc hậu. Thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được “lệch chuẩn”. Như thế mới thật sự là nêu gương, là người gương mẫu; làm cho tư cách của người cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở tỏa sáng và trở thành “lực hút” lôi cuốn, quy tụ lòng người, gắn kết cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thành một khối thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải kết hợp chặt chẽ với lấy tự phê bình làm nòng cốt là “chính”. Để tự phê bình tốt thì trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải “tự soi”, “tự sửa” thường xuyên trong công việc hằng ngày, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ tư tưởng, nhận thức tới hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ, người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương làm trước, phải thật sự gương mẫu; phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; lấy gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa, lôi cuốn bộ đội.

  Đặc biệt, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải làm quyết liệt, không nói suông và cần có cơ chế, quy định cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm để mỗi người tự giác, gương mẫu thực hiện. Do đó, đi liền với tự phê bình phải kiên quyết đấu tranh phê bình mọi biểu hiện, hành vi thiếu gương mẫu trong lời nói, việc làm của cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị; phê phán những cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì không dám nói, không dám hành động, thụ động, ngồi chờ, sợ trách nhiệm. Đặc biệt, cần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị; hoặc lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm, lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân; nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo.

  Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Đây là một trong những hoạt động cơ bản của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đối với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở nói riêng là giải pháp thực tiễn có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

  Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Tuyên truyền, giáo dục là biện pháp tổng hợp nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tư tưởng trách nhiệm, tình cảm của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Do đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phương pháp làm việc khoa học, luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, có tính tổ chức, tính kỷ luật cao và ý thức gương mẫu, tự giác chấp hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, nhận thức đúng sẽ tạo cơ sở cho hoạt động thực tiễn đạt kết quả tốt, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn mà hoàn thiện, củng cố nhận thức ngày càng vững chắc. Nhận thức chỉ đạo, định hướng hành động, có nhận thức đúng mới có trách nhiệm cao và hành động có hiệu quả thiết thực. Chỉ trên cơ sở nâng cao nhận thức mới làm cho tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở có thái độ đúng và trách nhiệm cao đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm cũng như những khó khăn, vướng mắc bất cập.

  Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Trước hết, mỗi cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải nhận thức rõ rằng, việc tự tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương không thể là ngày một, ngày hai, mà là việc làm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Vì vậy, từng người phải không ngừng chủ động, nêu cao ý thức tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xác định rõ động cơ và trách nhiệm thực hiện nêu gương. Các nội dung tự tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở cần được đưa vào sinh hoạt trong các tổ chức đảng, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt trong các tổ chức quần chúng và trở thành nền nếp hằng tháng, hằng quý, hằng năm theo kế hoạch của từng tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức quần chúng và cá nhân cụ thể.

  Thường xuyên xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về trách nhiệm thực hiện nêu gương đối với cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến về trách nhiệm thực hiện nêu gương đối với cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở là giải pháp hành động thực tiễn nhằm tạo động lực, cổ vũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở ra sức thi đua học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trên mọi lĩnh vực công tác. Qua đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho việc thực hiện trách nhiệm nêu gương mang lại hiệu quả, thiết thực.

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện gương cán bộ quản lý, chỉ huy tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về trách nhiệm thực hiện nêu gương để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời và để thực hiện tốt phương châm “xây trước, chống sau”; giáo dục và ngăn ngừa những vi phạm của cán bộ quản lý, chỉ huy, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, góp phần làm cho trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở đi vào nền nếp, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Thực tiễn cho thấy, đơn vị nào làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thì việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực. Ngược lại, ở đơn vị nào việc kiểm tra, giám sát, đánh giá làm qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp, buông lỏng, xem nhẹ thì việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở đó sẽ có nhiều hạn chế, yếu kém.

  Thực hiện trách nhiệm nêu gương là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của cán bộ, đảng viên đối với chính mình và đối với đơn vị. Cần đồng thời thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở hiện nay là yêu cầu khách quan cấp thiết mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng Quân đội nói chung và LLVT huyện nói riêng; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở.

  Trong quá trình nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở, cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nêu gương ở đơn vị cơ sở; tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở; tăng cường xây dựng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” hằng năm; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên, cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong lãnh đạo thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở

  Thực hiện tốt các quy định nêu gương không chỉ là tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng, mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ chủ trì các cấp trong Quân đội, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân lên nhiều việc làm tốt, tấm gương tốt ở mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nêu Gương Là Một Trách Nhiệm Hàng Đầu
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nêu Gương Và Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên
 • Phát Huy Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Công An Nhân Dân
 • Quân Khu 7 Phát Huy Vai Trò Nêu Gương Của Cán Bộ Chủ Trì Ở Đơn Vị Cơ Sở
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Trách Nhiệm Thực Hiện Nêu Gương Của Cán Bộ Quản Lý Chỉ Huy Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100