Xem Nhiều 2/2023 #️ Nâng Cao Ý Thức Cá Nhân Để Xây Dựng Không Gian Mạng Lành Mạnh .Công An Tra Vinh # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Nâng Cao Ý Thức Cá Nhân Để Xây Dựng Không Gian Mạng Lành Mạnh .Công An Tra Vinh # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nâng Cao Ý Thức Cá Nhân Để Xây Dựng Không Gian Mạng Lành Mạnh .Công An Tra Vinh mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Không gian mạng ngày nay trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, không gian mạng đang tạo ra các nguy cơ và thách thức đối với an ninh quốc gia, an ninh con người và trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch lợi dụng Internet và mạng xã hội để xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng; lôi kéo, kích động các phần tử bất mãn, tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức chống đối; phát tán tài liệu, kêu gọi tuần hành, biểu tình, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngay sau khi Luật An ninh mạng của nước ta được ban hành cũng bị một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, phản đối, phủ nhận.

Một là, Mỗi cá nhân cần nghiên cứu, hiểu rõ ý nghĩa, giá trị, nội dung của Luật An ninh mạng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Theo đó, Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ người dùng hợp pháp trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống Nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, phá rối của các thế lực phản động. Phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của các đợt tấn công mạng, khủng bố mạng và phòng, chống nguy cơ chiến tranh mạng.

Luật An ninh mạng quy định rõ những hành vi bị cấm như: sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử…). Những quy định này không xâm phạm đến quyền con người, không cản trở tự do ngôn luận, không tạo rào cản, không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức, cá nhân như những thông tin trên mạng xã hội, blog, web phản động tuyên truyền, xuyên tạc trong thời gian vừa qua. Thực hiện đúng Luật, nghĩa là bảo vệ chính mình, người thân và gia đình, đồng thời, góp phần bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Hai là, Tự trau dồi kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn gây nguy cơ mất an ninh mạng, nhất là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhận diện được các tổ chức chống đối hoạt động trên không gian mạng như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời…; các thủ đoạn tạo vỏ bọc “xã hội dân sự”, “diễn đàn dân chủ”,… để chống phá; các website giả mạo, các trang mạng có nhiều nội dung thông tin xấu, độc.

Ba là, Nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ khi tham gia mạng xã hội. Nghiên cứu kỹ trước khi like hoặc chia sẻ các file, các bài viết hoặc các đường link; cảnh giác với trang web lạ (web đen), E-mail chưa rõ danh tính và đường dẫn đáng nghi ngờ; tuyệt đối không a dua, hiếu kỳ, hoặc tham tiền bạc cùng với những lời kích động, xúi giục của các đối tượng xấu. Kịp thời cung cấp thông tin, thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có trách nhiệm.

Sử dụng tốt các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin như tạo thói quen quét virus; thực hiện sao lưu dự phòng trên ổ cứng ngoài, trên mạng nội bộ hoặc trên các dịch vụ lưu trữ đám mây; kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản cá nhân qua Trung tâm xử lý tấn công mạng Việt Nam. Khi phát hiện bị tấn công mạng, nhanh chóng ngắt kết nối mạng; sử dụng các công cụ giải mã độc; báo cho người có trách nhiệm qua đường dây nóng.

Bốn là, cần biết cách tận dụng, sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và hiệu quả, biến mạng xã hội thành một phương tiện, một kênh hữu ích để mở mang kiến thức, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa mạng xã hội lành mạnh, tránh bị các thông tin ảo chi phối tác động, góp phần phòng chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả.

Với đặc tính không biên giới, không gian mạng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu và tác động đến toàn thế giới. Những nguy cơ từ không gian mạng gia tăng tỷ lệ thuận đối với sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong đời sống xã hội. Vì vậy, đảm bảo an ninh mạng đòi hỏi phải có giải pháp tổng thể, từ việc ban hành và thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, sự sáng tạo, tự chủ trong sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các doanh nghiệp đến ý thức tham gia xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh của mỗi người dân.

Nâng Cao Ý Thức, Trách Nhiệm Để Xây Dựng Không Gian Mạng Lành Mạnh

Trung Quốc đã đưa ra “7 giới hạn đỏ” yêu cầu cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện. Khi xảy ra các sự cố trong nước, Trung Quốc cho lập “tường lửa vạn lý Trường Thành”, thậm chí chặn toàn bộ các mạng xã hội, đồng thời chỉ đạo các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền, đấu tranh mang tính hệ thống

Mỹ cũng lập riêng một tiểu ban để phân tích và kiểm tra các thông tin trên báo chí khi xảy ra các biến cố an ninh trong nước Cục Điều tra Liên bang còn thành lập một lực lượng chuyên kiểm soát thông tin trên internet, cũng như các liên lạc bằng điện thoại di động.

, cùng với hàng loạt giải pháp kỹ thuật, quản lý Nhà nước, Việt Nam còn sử dụng chính truyền thông trên không gian mạng để làm công tác đấu tranh chống lại âm mưu Bộ Quốc phòng công bố ngày 08/01/2018. Công bố này cho thấy sự quyết tâm và chủ động về chủ trương nhằm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương thức bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình mới. Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân. Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và “ , bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tổ chức phản động. Tiêu biểu là sự ra đời của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng đã được “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng.

qua, hoạt động chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật trên không gian mạng đã cho chúng ta thấy sự cần thiết phải đấu tranh trên không gian mạng, đặc biệt là truyền thông nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong tình hình mới – nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp Trong Xây Dựng Và Bảo Vệ Không Gian Mạng An Toàn, Lành Mạnh

Luật An ninh mạng quy định rõ chính sách của Nhà nước về an ninh mạng là nhằm xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với chủ trương, chính sách của Nhà nước là nhất quán về xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, Luật An ninh mạng có sự ràng buộc các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, đưa thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước; không kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; không làm nhục, vu khống. Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng phải được xác lập, thực thi đầy đủ trên cơ sở pháp luật quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham mưu với lãnh đạo đơn vị nhiều giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này; vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, qua chuyên án, vụ án nhằm rút ra những bài học nghiệp vụ tốt nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, các đối tượng phản động chống đối và bọn tội phạm sử dụng công nghệ cao có trình độ, am hiểu nhất định về công nghệ thông tin, viễn thông, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng đổi mới, tinh vi nên gặp không ít khó khăn; trong khi đó, lực lượng phòng ngừa, đấu tranh hiện đang phân tán ở các đơn vị nghiệp vụ khác nhau; phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đầu tư cho lực lượng này chưa có, sự hiểu biết, năng lực cán bộ, chiến sĩ chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế… việc quản lý về không gian mạng vẫn tồn tại nhiều kẻ hở, các đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, chống thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, xây dựng không gian mạng lành mạnh; Nhà nước ta cần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ không gian mạng quốc gia. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh mạng quốc gia với nòng cốt là lực lượng vũ trang.

Trước hết, Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh mạng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế và chính sách về an ninh mạng, phòng chống chiến tranh mạng phù hợp với xu thế phát triển, tạo môi trường không gian mạng lành mạnh, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo vệ an ninh mạng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện có, hoàn chỉnh bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng; đảm bảo thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang luôn được bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, phải đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về không gian mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Hai là, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư cho công tác bảo đảm an ninh mạng. Nhà nước ưu tiên bảo đảm kinh phí cho an ninh mạng quốc gia; huy động mọi nguồn lực của hệ thống chính trị, toàn xã hội và tranh thủ nguồn lực quốc tế cho bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Tham gia các công ước, thỏa thuận quốc tế về bảo vệ không gian mạng, phòng, chống tội phạm mạng phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả, thiết thực các nghị định thư, thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm mạng đã ký kết với các nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế có trình độ phát triển cao về công nghệ thông tin để đào tạo nguồn nhân lực, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Bốn là, quản lý chặt chẽ các dịch vụ trên không gian mạng quốc gia cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên lãnh thổ Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền và tuân thủ pháp luật Việt Nam; đặt cơ quan đại diện và máy chủ dữ liệu người dùng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam ở trong nước theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam.

Năm là, các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân, khi phát hiện thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền sẽ ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến và yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Sáu là, cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hoá, đủ năng lực nhận biết, phân biệt đúng, sai, thật, giả, tích cực đấu tranh, phê phán các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, độc hại trên không gian mạng.

Như vậy, với đặc tính không biên giới, không gian mạng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu và tác động đến toàn thế giới. Những nguy cơ từ không gian mạng gia tăng tỷ lệ thuận đối với sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong đời sống xã hội. Vì vậy, đảm bảo an ninh mạng đòi hỏi phải có giải pháp tổng thể, từ việc ban hành và thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, sự sáng tạo, tự chủ trong sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các doanh nghiệp đến ý thức tham gia xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh của mỗi người dân.

Chính phủ (2014), Nghị định số 25/2014/NĐ-CP – Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Xây Dựng Không Gian Mạng An Toàn, Lành Mạnh Là Góp Phần Bảo Vệ Chủ Quyền Số Quốc Gia

  Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện cách đánh giá mới đối với Cục ATTT

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, từ năm 2021, đối với các đơn vị thuộc Bộ do Thứ trưởng phụ trách, trong đó có Cục ATTT, sẽ tiến hành đánh giá độc lập kết quả công tác, làm việc dựa vào sự hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào báo cáo các đơn vị này gửi lên. Cứ 3 tháng 1 lần sẽ có một khảo sát ẩn danh để cho các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước đánh giá, kiến nghị về cách làm việc, phối hợp, xử lý công việc của các đơn vị mà Thứ trưởng được phân công phụ trách. Và những kết quả khảo sát, đánh giá này sẽ được công bố hàng quý, Thứ trưởng cho hay.

Sự hài lòng của người dân + doanh nghiệp: Thước đo sự làm việc hiệu quả của cơ quan quản lý

Thứ trưởng nhấn mạnh, cơ quan quản lý nhà nước được hình thành với vai trò, sứ mệnh là phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp. Cục ATTT phải xây dựng hình ảnh của mình là một đơn vị sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, giúp họ bán được sản phẩm Make in Việt Nam, giúp tăng doanh thu cho họ. Có như vậy, doanh nghiệp mới tin tưởng, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ.

Hướng về địa phương, cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, mang lại giá trị

Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định, không có sự hợp tác, kết nối, hỗ trợ của các Sở TT&TT địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương, cụ thể là các Bộ không thể làm tròn vai, không thể phát triển. Các Sở như “gốc rễ” của chúng ta, chúng ta chỉ có thể phát triển nếu họ tồn tại và phát triển. Chúng ta luôn phải tư duy hướng về địa phương, hướng về cơ sở, xem chúng ta giúp gì được họ, mang lại giá trị gì cho họ, tháo gỡ được khó khăn gì giúp họ, chia sẻ được gì với họ.

Mỗi đơn vị chuyên trách, mỗi Sở TT&TT phải là cánh tay nối dài của Bộ, của Cục tại các bộ, ngành, địa phương. Lãnh đạo Cục cần thường xuyên trao đổi, làm việc, bao gồm cả trao đổi điện thoại và làm việc trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá Lãnh đạo Cục, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phải có khả năng giải các bài toán khó, bài toán mới, bài toán diện rộng

Cục ATTT cần tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực ấy phải thực chất, phải xuất sắc và mang lại hiệu quả ý nghĩa thực tiễn. Nói một cách khác, Cục ATTT phải có khả năng giải quyết được các bài toán khó, bài toán mới, bài toán trên diện rộng. Vậy mới xứng tầm với một đơn vị quản lý ngành của đất nước. Đây phải là điểm khác biệt của Cục An toàn thông tin so với các cơ quan nhà nước khác, thậm chí đây là chính là lý do để Cục An toàn thông tin có thể tồn tại và tiếp tục phát triển bền vững, Thứ trưởng nhấn mạnh./.

Giang Phạm (Mic.gov.vn)

Bạn đang xem bài viết Nâng Cao Ý Thức Cá Nhân Để Xây Dựng Không Gian Mạng Lành Mạnh .Công An Tra Vinh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!