Xem Nhiều 2/2023 #️ Nguyên Nhân Và Giải Pháp Phòng Ngừa, Đấu Tranh Chống Tội Phạm Kinh Tế Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Nguyên Nhân Và Giải Pháp Phòng Ngừa, Đấu Tranh Chống Tội Phạm Kinh Tế Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nguyên Nhân Và Giải Pháp Phòng Ngừa, Đấu Tranh Chống Tội Phạm Kinh Tế Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Một số cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng trình độ năng lực, hiểu biết pháp luật còn bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ. Một số người đã bị thoái hóa biến chất, lợi dụng việc được giao quản lý tài sản của Nhà nước, của tập thể đã dùng các thủ đoạn nghiệp vụ về kế toán, tài chính, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước sử dụng cho mục đích cá nhân như xây dựng nhà cửa, buôn bán kinh doanh bất động sản, đánh đề, đánh bạc hoặc cho vay lấy lãi suất cao hơn khi giá cả thị trường thay đổi hoặc đối tượng vay không thanh toán được, bỏ trốn thì cán bộ nhân viên ngân hàng không hoàn trả được vốn cho ngân hàng.

Một số cán bộ thoái hóa khác lại cố ý làm trái các quy định của pháp luật Ngân hàng, không kiểm tra, thẩm định tài sản thế chấp, bỏ qua các nguyên tắc, chế độ quản lý kinh tế tài chính, thủ tục điều kiện thế chấp tài sản, bảo lãnh vay vốn cũng như kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay… thông đồng với đối tượng vay xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh thiếu tính khả thi, nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên nhiều lần hoặc đảo nợ để nhận quà cáp biếu xén, đòi phần trăm số tiền vay được, tạo kẽ hở cho bọn tội phạm lợi dụng chiếm đoạt vốn vay của ngân hàng.

Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý và kinh doanh thiếu sự phối hợp giữa Ngân hàng thương mại Trung ương với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể là sự phối kết hợp chưa được thống nhất, xuyên suốt và ăn ý giữa cơ quan quản lý kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là vấn đề quản lý, sử dụng cán bộ cốt cán, chính vì vậy đã tạo kẽ hở cho một số cán bộ thoái hóa biến chất của một số chi nhánh ngân hàng thương mại lợi dụng để lẩn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ngân hàng ngành dọc cấp trên, dấn sâu vào con đường sai phạm.

Công tác thanh tra, kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa đạt được yêu cầu thực tế đòi hỏi, còn nhiều thiếu sót và kém hiệu quả. Mặc dù qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm nhưng không kiên quyết, triệt để và chủ động xử lý trong phạm vi cho phép, rất ít vụ việc được chuyển cho cơ quan công an để điều tra xử lý theo pháp luật đã làm cho tình trạng tái phạm vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí những vi phạm sau thanh tra còn trầm trọng và gây nguy hiểm nhiều hơn.

Cán bộ thanh tra năng lực còn yếu, quan hệ làm việc chưa có quy chế cụ thể, sự phối hợp trong nội bộ chưa chặt chẽ. Sự phối kết hợp giữa thanh tra ngân hàng với thanh tra nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật đang gặp nhiều khó khăn và lúng túng, chưa có sự phối hợp thống nhất đồng bộ.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, theo GS. TS Nguyễn Xuân Yêm, đó là vai trò của Trung tâm phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng Nhà nước chưa thực sự phát huy được tác dụng đúng như tên gọi và chức năng nhiệm vụ của nó. Các Ngân hàng thương mại trong quá trình thẩm định, xác minh khách hàng vay (nhất là các doanh nghiệp) chỉ biết tự tìm hiểu, đánh giá về khách hàng thông qua các nguồn tin khác nhau, ít được thông tin cần thiết từ Trung tâm phòng ngừa rủi ro. Nguyên nhân chính của tình trạng này một phần là do các ngân hàng thương mại không cung cấp thông tin cho Trung tâm vì cố giữ độc quyền về khách hàng, mặt khác những thông tin đã được cung cấp đôi khi thiếu chính xác, không cập nhật dẫn đến những rủi ro thất thoát là điều không tránh khỏi.

Các nguyên nhân thuộc về lực lượng Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật

Tội phạm kinh tế xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua có một phần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát kinh tế và An ninh kinh tế.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm chia sẻ: Thực tế mô hình tổ chức của công tác điều tra tội phạm, trình độ năng lực của một số cán bộ Công an được phân công quản lý địa bàn ngân hàng chưa theo kịp với cơ chế thị trường mở cửa. Nhiều cán bộ công an năng lực còn hạn chế, trình độ nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ… chưa cao, cá biệt có trường hợp gây cản trở phiền hà cho hoạt động của ngành ngân hàng hoặc vi phạm các quy định của pháp luật và ngành Công an như lợi dụng hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự nhằm mục đích tư lợi.

Việc phân công phân cấp quản lý địa bàn nói chung, trong lĩnh vực Ngân hàng nói riêng giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế và an ninh kinh tế từ Trung ương đến địa phương vẫn còn chưa thật khoa học nên ở nhiều nơi, nhiều chỗ còn trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót địa bàn, bỏ lọt tội phạm kinh tế.

Phòng chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng: cần nhiều giải pháp đồng bộ

Để phòng ngừa và chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm cho rằng cần đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ và hệ thống nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp quan trọng sau đây:

Thứ nhất, rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ tín dụng phù hợp với hành lang pháp lý chung, phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thị trường là một trong những biện pháp mang tính phòng ngừa chung, góp phần hạn chế và ngăn chặn tiêu cực, rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, Chính phủ chỉ thị ngành Ngân hàng cùng các ngành chức năng hữu quan cần phải kiên quyết xử lý các tồn đọng cũ về nợ quá hạn, nợ khó đòi, làm lành mạnh hóa tài chính của các ngân hàng thương mại.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động tín dụng ngân hàng.

Thứ tư, điều chỉnh cơ cấu phân bổ vốn đầu tư và pháp chế hóa cơ chế đầu tư về phương diện trách nhiệm: Hiện nay trong hệ thống ngân hàng thương mại đang hoạt động mặc dù thực hiện theo cơ chế tự hạch toán kinh doanh nhưng là ngân hàng thương mại XNCH nên các ngân hàng còn phải thực hiện cơ chế phân bổ vốn đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chính cơ chế phân bổ đã dẫn đến tình trạng cơ quan phân bổ đầu tư sai, ngân hàng cho vay gánh chịu hậu quả vì thất thoát vốn (vốn của ngân hàng) nhưng cơ quan phân bổ đầu tư lại không cùng chịu trách nhiệm. Như vậy, một số hoạt động của ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trường vẫn mang tính bao cấp xin – cho.

Thứ sáu, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng ngân hàng nhằm giảm bớt các sai phạm, khả năng tổn thất, nguy cơ mất khả năng thanh toán, đổ vỡ của hệ thống ngân hàng. Đặc biệt hệ thống kiểm soát nội bộ này phải thật sự độc lập và kìm chế đối trọng với quyền hạn của người đứng đầu ngân hàng và các cổ đông lớn của ngân hàng.

Thứ bảy, hạn chế tình trạng “hình sự hóa và dân sự hóa” các quan hệ kinh tế.

Cơ quan công an cần nâng cao công tác phát hiện điều tra các vụ phạm tội kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng (lừa đảo, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô, cố ý làm trái; đưa và nhận hối lộ…). Khi phát hiện và tiến hành điều tra các vụ phạm tội kinh tế trong ngân hàng phải hết sức tránh dùng biện pháp công khai như kiểm tra sổ sách hoặc dùng giấy giới thiệu xác minh sẽ bị lộ ý đồ điều tra, đối tượng sẽ tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ chứng từ hoặc bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra sau này.

Lan Hương (thực hiện)

Phòng Ngừa, Đấu Tranh Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng

Toàn cảnh hội thảo

Nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ và nhân viên trong việc phát hiện, điều tra, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, VPBank là ngân hàng đầu tiên phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo cung cấp những thông tin về phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng, Tại Hội thảo, đại diện PA05 đã có những chia sẻ hữu ích, thiết thực về cách nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng, việc các tổ chức tín dụng cần làm khi phát hiện dấu hiệu tội phạm công nghệ cao.

Cụ thể, trong năm 2020 vừa qua, có 5 phương thức phạm tội cơ bản của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng, gồm: Trộm cắp dữ liệu của ngân hàng, thông tin tài khoản khách hàng, thông tin thẻ tín dụng; Thủ đoạn phishing câu nhử, lấy cắp thông tin tài khoản; Lợi dụng kẽ hở trong quy trình, lỗ hổng bảo mật để chiếm quyền quản trị hệ thống; Tấn công vào cơ sở dữ liệu, chiếm quyền điều khiển hệ thống để chiếm đoạt tiền của tổ chức tín dụng; Sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, thẻ cào trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trong 5 phương thức trên, phương thức được đánh giá phổ biến nhất là trộm cắp dữ liệu của ngân hàng, thông tin tài khoản khách hàng, thông tin thẻ tín dụng. Phương thức này được thực hiện thông qua việc lắp đặt thiết bị đánh cắp thông tin thẻ và mật khẩu tại máy ATM (skimming), lấy cắp/mua thông tin thẻ tín dụng, làm thẻ giả rồi sử dụng trái phép để thanh toán dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ trên mạng internet, thậm chí lấy cắp tài khoản, mật khẩu truy cập hệ thống kế toán để chiếm đoạt tiền của khách hàng…

Đại diện VPBank chia sẻ tại hội thảo

“Với phương thức này, PA05 khuyến cáo các ngân hàng cần thường xuyên giám sát hoạt động của máy ATM để sớm phát hiện thiết bị skimming, đồng thời khuyến cáo khách hàng lưu ý che tay khi nhập mã pịn giao dịch trên máy ATM, không trao thẻ tín dụng cho người khác quẹt hộ, không đăng ký thông tin trên các trang web có độ tin tưởng thấp…”, đại diện PA05 chia sẻ.

Phương thức phổ biến tiếp theo mà thời gian gần đây đang nổi lên rất nhiều vụ việc điển hình là hành vi thực hiện câu nhử (phishing). Đây là phương thức chủ yếu đánh vào lòng tham hoặc sự cả tin của nạn nhân, được tội phạm thực hiện bằng cách tạo dựng tình huống cụ thể: gửi quà tặng, gửi tiền, phong tỏa tài khoản phục vụ điều tra theo yêu cầu của cơ quan công an… sau đó gửi cho nạn nhân một thông báo giả mạo của ngân hàng, yêu cầu truy cập vào đường link (cũng là giả mạo) kèm theo để xác nhận lại tài khoản. Khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, các thông tin của chủ tài khoản sẽ bị đối tượng tội phạm sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của chủ thẻ (tức là người bị hại) và tiến hành chuyển toàn bộ tiền của nạn nhân sang tài khoản của đối tượng chuẩn bị, để chiếm đoạt.

Với phương thức này, PA05 khuyến cáo các tổ chức tín dụng cần thường xuyên rà soát các website giả mạo, cảnh báo khách hàng về việc không nên đăng nhập vào các website có dấu hiệu nghi vấn, đường link nghi vấn, không cung cấp thông tin tài khoản, thẻ trên các đường link này. Cơ quan công an cũng đề nghị các tổ chức tín dụng thiết lập cảnh báo khi tài khoản của khách hàng đăng nhập từ thiết bị lạ hoặc khi thay đổi phương thức xác thực.

Kết thúc hội thảo, Đại diện Khối Quản trị rủi ro, VPBank nhấn mạnh mục tiêu trong năm 2021, VPBank sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của khách hàng, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan công an trong công tác cung cấp thông tin tài liệu để hỗ trợ xác minh điều tra, thường xuyên trao đổi các dấu hiệu tội phạm nếu có và các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin.

Nhiều Giải Pháp Hiệu Quả Trong Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh

(Congannghean.vn)-

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) đã làm tốt công tác nắm, dự báo, xử lý tình hình, chủ động tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết cũng như đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành tập trung triển khai nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Đặc biệt, chỉ đạo giải quyết tốt các tụ điểm, địa bàn phức tạp, nổi cộm về môi trường ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. 

Cán bộ Phòng CSMT lấy lời khai đối tượng (X) phạm tội

Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường tham mưu, chỉ đạo triển khai các biện pháp xã hội hóa trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng. Ngoài ra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc báo chí phản ảnh về xâm phạm tài nguyên thiên nhiên, các tụ điểm gây ô nhiễm môi trường, vi phạm về ATTP, ảnh hưởng đến ANTT và sức khỏe của nhân dân.

Trong 10 tháng đầu năm, Phòng CSMT đã bắt, xử lý 203 vụ, 215 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, ATTP và các lĩnh vực khác; thu giữ số lượng lớn tang vật gồm: Pháo, thuốc nổ, động vật hoang dã, gia súc, gia cầm, thực phẩm bẩn, sản phẩm đồ chơi trẻ em nguy hiểm bị cấm, khoáng sản… Trong đó, chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố 17 vụ, 22 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 176 vụ, 180 đối tượng; đồng thời bán đấu giá nhiều tang vật thu giữ, với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng. 

Bên cạnh tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị còn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2025. Cùng với đó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm ATTP, góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về môi trường. 10 tháng đầu năm, đơn vị đã tiếp nhận 21 tin báo tố giác do quần chúng nhân dân cung cấp, giúp phát hiện 16 vụ vi phạm. 

Những kết quả nổi bật của Phòng CSMT trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong nỗ lực bảo đảm ANTT của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là thu hút hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

.

Tăng Cường Các Biện Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, ngành chức năng cần có “những giải pháp mạnh tay hơn” trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm có chiều hướng gia tăng. Riêng về tội phạm, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 398 vụ/352 bị can, tăng 119 vụ, 168 bị can so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói, một số nhóm tội phạm như: xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; xâm phạm sở hữu; trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm về ma túy xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp; người chưa thành niên phạm tội chiếm tỷ lệ cao (5,14%)…, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

Công an thành phố Kon Tum ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: XB

Các nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm về ma túy vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm thời gian qua. Thành phần phạm tội chủ yếu là các thanh niên trẻ, không có việc làm ổn định, chơi bời lêu lổng, tụ tập thành băng, nhóm tại nơi công cộng để uống bia, rượu vào ban đêm, sử dụng các loại hung khí nguy hiểm đánh nhau gây thương tích, hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản. Mức độ, hành vi vi phạm ngày càng nghiêm trọng, một số vụ việc gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, có những vụ đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI vừa diễn ra, trả lời chất vấn của các đại biểu về nguyên nhân dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, Đại tá Nguyễn Công Văn – Giám đốc Công an tỉnh phân tích: Do tác động của kinh tế thị trường kéo theo sự thay đổi các mặt đời sống xã hội; khoảng cách giàu nghèo tăng, số người thất nghiệp cao; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, văn hóa phẩm đồi trụy phát triển lan rộng đến các vùng nông thôn làm suy thoái đạo đức một bộ phận thanh thiếu niên nông thôn. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể ở nhiều nơi vẫn mang tính hình thức; việc chỉ đạo triển khai thực hiện chưa triệt để, thường xuyên. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng hiệu quả chưa cao, đặc biệt là ở cấp xã; ý thức tự giác của quần chúng trong việc tham gia phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm chưa cao, chưa hình thành được phong trào mạnh mẽ, chưa tạo được khí thế, trấn áp tội phạm. Việc giáo dục con cái trong gia đình không được chú trọng, thiếu quan tâm; nhiều gia đình vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến ly hôn, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của con cái, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, bất cần, từ đó có những hành vi côn đồ, trái pháp luật. Việc giảng dạy về nhân cách trong nhà trường còn sơ sài, chưa có hình thức lôi cuốn và chỉ được coi là một môn học phụ dẫn đến việc giáo dục chưa đạt được mục đích cũng phần nào tạo cho các em học sinh tâm lý chán học, bỏ học, kéo theo đó là tụ tập ăn chơi, đua đòi thói hư tật xấu, gây sự đánh nhau…

Tuyên truyền cho người dân các biện pháp về phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: XB

Theo Đại tá Nguyễn Công Văn, trong thời gian tới, Công an tỉnh tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Bên cạnh đó, ngành Công an phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống tội phạm; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nguy hiểm và các hành vi vi phạm pháp luật; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp trên các tuyến, địa bàn; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, hòa giải tốt các mâu thuẫn trong nhân dân không làm phát sinh tội phạm; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm với mục tiêu làm giảm tội phạm so với năm 2019…

Quang Định

Bạn đang xem bài viết Nguyên Nhân Và Giải Pháp Phòng Ngừa, Đấu Tranh Chống Tội Phạm Kinh Tế Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!