Nguyên Tắc Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Phạt Hành Chính

Xem 4,653

Cập nhật thông tin chi tiết về Nguyên Tắc Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Phạt Hành Chính mới nhất ngày 14/06/2021 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,653 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Xử Phạt Hành Chính Và Biện Pháp Ngăn Chặn Hành Chính
 • Các Trường Hợp Không Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Giải Pháp Nào Làm Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất?
 • Những Cách Làm Hay Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất
 • Độ Phì Nhiêu Của Đất Là Gì? Thế Nào Là Đất Phì Nhiêu?
 • Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính: Căn cứ theo khoản 1 điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định……….

  NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

  Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử phạt phạt hành chính?

  Thứ nhất các hình thức biện pháp xử phạt hành chính:

  Về khái niệm thì biện pháp xử phạt hành chính là:

  Về các hình thức xử phạt hành chính thì Căn cứ theo khoản 1 điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

  Điều 21. Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng

  “Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

  c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

  d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

  Trong đó hình thức xử phạt cảnh cáo, phạt tiền được coi là hình thức xử phạt chính, hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và trục xuất được coi là hình phạt bổ sung.

  Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

  Thứ hai, nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính:

  Cụ thể căn cứ tại điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

  Điều 22. Cảnh cáo

  “Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.”

  2. Biện pháp xử phạt hành chính phạt tiền:

  Cụ thể căn cứ tại điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

  Điều 23. Phạt tiền

  1. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này.

  Đối với khu vực nội thành của thành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội.

  2. Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong các phương thức sau đây, nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quá mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này:

  a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa;

  b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.

  3. Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

  4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”

  Vậy tùy vào mức độ vi phạm và lĩnh vực vi phạm mà việc sử dụng hình thức xử phạt hành chính phat tiền là khác nhau. Các mức phạt ở các lĩnh vực được quy định tại điều 24 luật này.

  3. Hình thức xử phạt hành chính tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn:

  Đươc căn cứ theo điều 25 tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn:

  Điều 25. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

  “1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

  2. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

  a) Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép;

  b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

  3. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.”

  4. Hình thức xử phạt hành chính tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính:

  Cụ thể được căn cứ theo điều 26 luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

  Điều 26. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật này.”

  5. Hình thức xử phạt hành chính trục xuất:

  Điều 27. Trục xuất

  “1. Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.”

  Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật

  Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

  Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và để yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: [email protected] Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vi Phạm Hành Chính Là Gì ? Nguyên Tắc Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Nghiệp Vụ Là Gì? Kiến Thức Về Nghiệp Vụ Theo Ngành Nghề
 • Những Nghiệp Vụ Bảo Vệ Cơ Bản Cần Có Của Một Nhân Viên Bảo Vệ
 • Kiến Thức Về Nghiệp Vụ Bảo Vệ
 • Vận Dụng Linh Hoạt Các Biện Pháp Nghiệp Vụ, Kiên Quyết Tấn Công Tội Phạm
 • Bạn đang xem bài viết Nguyên Tắc Áp Dụng Các Biện Pháp Xử Phạt Hành Chính trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!