Xem Nhiều 5/2022 # Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc Vinapaco # Top Trend

Xem 21,285

Cập nhật thông tin chi tiết về Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc Vinapaco mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 21,285 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Ngành Bhxh Phân Công Nhiệm Vụ Của Tổng Giám Đốc, Các Phó Tổng Giám Đốc
 • Tổng Giám Đốc Là Gì? Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc
 • Trong Công Ty Cổ Phần, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Là “to” Nhất?
 • Vai Trò Và Quyền Hạn Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Là Gì?
 • Quyền Hạn Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Trong Công Ty Cổ Phần
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc VINAPACO được quy định tại Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2386/QĐ-BCT năm 2013 như sau:

  1. Xây dựng trình Hội đồng thành viên:

  a) Chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; dự thảo Điều lệ, dự thảo bổ sung Điều lệ; phương án điều chỉnh vốn điều lệ của VINAPACO;

  b) Phương án liên doanh, liên kết của VINAPACO; phương án phối hợp sản xuất, kinh doanh của các công ty thành viên; phương án thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản các công ty con do VINAPACO nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, các đơn vị trực thuộc VINAPACO ở trong nước và nước ngoài;

  c) Dự thảo Điều lệ của các công ty con do VINAPACO nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ; phương án đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của các công ty con này;

  d) Phương án huy động vốn; các dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay; thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản; bán tài sản và hợp đồng kinh tế khác vượt thẩm quyền;

  đ) Báo cáo tài chính hàng năm của VINAPACO; báo cáo tài chính hợp nhất của Tổ hợp công ty mẹ – công ty con; phương án sử dụng lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh;

  e) Phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý tài chính và các quy chế quản lý nội bộ, chức năng nhiệm vụ của bộ máy giúp việc của VINAPACO; quy hoạch đào tạo lao động; phương án phân phối tiền lương, tiền thưởng của VINAPACO;

  g) Các định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức lao động, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương; giá mua, giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của VINAPACO vượt thẩm quyền;

  h) Trình Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương, phụ cấp đối với: Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của VINAPACO, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của các công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cử người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại doanh nghiệp khác.

  2. Tổng giám đốc quyết định:

  a) Giá mua, giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của VINAPACO theo phân cấp của Hội đồng thành viên;

  b) Các dự án đầu tư; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay; thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản, bán tài sản và hợp đồng kinh tế khác của VINAPACO theo phân cấp của Hội đồng thành viên và quy định của pháp luật;

  c) Ký kết các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự và các giao dịch khác của VINAPACO. Đối với các hợp đồng có giá trị trên mức phân cấp cho Tổng giám đốc thì Tổng giám đốc chỉ được ký kết sau khi có nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên;

  d) Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc;

  đ) Cử cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động của VINAPACO, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của các công ty con 100% vốn của VINAPACO, đơn vị trực thuộc ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng; tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với VINAPACO; ủy quyền cho Chủ tịch công ty, Giám đốc của các công ty con 100% vốn của VINAPACO, đơn vị trực thuộc cử cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động của đơn vị mình ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng và tiếp nhận các cá nhân, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với đơn vị mình;

  e) Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết; mua, bán tài sản của VINAPACO; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê theo quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với quy định của pháp luật;

  g) Kiểm tra các công ty thành viên thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong Tổ hợp công ty mẹ – công ty con;

  h) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động hàng ngày; kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tổ hợp công ty mẹ – công ty con; công tác kiểm toán, thanh tra; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và các công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu; điều hành hoạt động của VINAPACO nhằm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

  i) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và phụ cấp đối với các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc VINAPACO và các chức danh khác theo phân cấp của Hội đồng thành viên.

  3. Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các công ty thành viên theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên.

  4. Báo cáo Hội đồng thành viên về kết quả hoạt động kinh doanh của VINAPACO, thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính của VINAPACO theo quy định của pháp luật.

  5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

  6. Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, nhưng phải báo cáo ngay với Hội đồng thành viên và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Và Đặc Điểm Tài Chính Công
 • Phân Công Nhiệm Vụ Trong Ban Lãnh Đạo Điều Hành Tập Đoàn
 • Các Quy Định Về Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần
 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Là Gì
 • Công Việc Của Trợ Lý Hội Đồng Quản Trị?
 • Bạn đang xem bài viết Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc Vinapaco trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100