Xem Nhiều 3/2023 #️ Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở # Top 10 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủĐoàn thanh niên

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA ĐOÀN SỞ 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA ĐOÀN SỞ

1. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, có đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có văn hóa và sức khỏe tham gia xây dựng quê hương.

– Tập trung giáo dục có hiệu quả về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Triển khai học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên; Giáo dục về tình hình nhiệm vụ mới của quê hương, đất nước, ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực chống mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

– Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục; tích cực cải tiến, nội dung và hình thức giáo dục. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, thông qua đó để giáo dục ĐVTN.

– Tăng cường phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để tạo nguồn lực, điều kiện cho công tác giáo dục.

– Tổ chức cho ĐVTN tham gia sinh hoạt dá ngoại, tham gia các hội thi, tham gia học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”.

– Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

– Phát hiện và tuyên dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình để tốt nhân rộng và học tập.

– Thường xuyên giáo dục về truyền thống cách mạng vẽ vang của Đảng, dân tộc, quê hương và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Có chương trình hoạt động cụ thể, hiệu quả trong các dịp kỷ niệm 26/3.

2. Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

– Phát triển mạnh mẽ, cụ thể hoá phong trào “Thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và bảo vệ tổ quốc” trong thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh và cổ vũ phong trào thi đua học tập trong các đối tượng thanh niên với phương châm “ở nơi nào cũng phải học. Làm việc cũng như phải học”.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ và tin học trong ĐVTN; Đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Sáng tạo trẻ” trong các đối tượng thanh niên; động viên đoàn viên, tham gia tốt “Hội thi sáng tạo kỹ thuật” hàng năm do tỉnh tổ chức, đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học. Hổ trợ và khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên lập nghiệp, lao động sáng tạo.

– Tham gia tích cực phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

– Động viên và tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN về diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế nhằm nâng cao cảnh giác, kiên quyết chống lại các hành động chống phá cách mạng của mọi thế lực thù địch. Phối hợp xây dựng và củng cố lực lượng tự vệ, và lực lượng dự bị động viên và phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên làm nòng cốt tham gia huấn luyện tự vệ, phòng chống, chữa cháy hàng năm.

– Chú trọng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn” và “Nghĩa tình biên giới hải đảo” trong ĐVTN.

– Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục cho ĐVTN “Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”.

– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, đẩy mạnh phong trào “ Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”. Tăng cường các hoạt động, các mô hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh tật tự đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí.

3. Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp:

– Phát động phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ’’, tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

– Tham mưu Lãnh đạo Sở để cử ĐV tham gia các lớp đại học, sau đại học, các lớp tập huấn nghiệp vụ và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS, QLDA, Đấu thầu, Kỹ sư định giá, Thanh tra viên.

– Tổ chức cho ĐVTN đăng ký các danh hiệu thi đua hàng năm.

– Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ, với nhiều hình thức phong phú, nhiều tiết mục hay để phục vụ các dịp lễ của cơ quan Sở và các dịp giao lưu, tình nguyện.

– Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn do đoàn khối tổ chức.

4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:

– Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu².Giáo dục nâng cao nhận thức và giao trách nhiệm cụ thể cho mổi cán bộ, ĐVTN và tổ chức Đoàn làm nồng cốt trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện”,“Ngày thứ bảy tình nguyện” vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức vui chơi giải trí, tham quan dã ngoại và sinh hoạt hè cho thiếu nhi là con em trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt cho việc vui chơi và tặng quà cho thiếu nhi trong đơn vị nhân dịp 1/6 và Tết Trung thu hàng năm.

5. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh:

– Tập trung kiện toàn, củng cố xây dựng các chương trình hoạt động của đoàn và kết nạp đoàn viên mới, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động của đoàn.

– Việc duy trì chế độ sinh hoạt đoàn đảm bảo thường xuyên, theo đúng quy định và quy chế hoạt động của đoàn. Tổ chức các chuyến tham quan dã ngoại nhằm giáo dục cho ĐVTN về lịch sử dân tộc, công ơn của các anh hùng đã ngã xuống vì nền hòa bình của chúng ta.

– Tiếp tục cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt nam”.

[Trở về]

Các tin đã đăng

THỰC HIỆN 2 PHONG TRÀO “5 XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” VÀ “4 ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP” ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐVTN CỦA ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG KHOÁ IV NHIỆM KỲ 2012 – 2014

6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Công An Thời Gian Tới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ 11-10 đến 13-10.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết “Tăng cường xây dựng Đảng bộ CATW trong sạch, vững mạnh – Yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

PLO xin lược trích một số nội dung đáng chú ý trong bài viết.

Thẳng thắn chỉ ra những cán bộ suy thoái

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy CATW luôn tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, từng bước xây dựng các tổ chức đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ CATW đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua việc kiểm điểm “tự phê bình và phê bình”, lực lượng công an thẳng thắn chỉ ra một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, kể cả lãnh đạo, chỉ huy có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của ngành.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào các quyết định của Đảng ủy CATW; sâu sát chỉ đạo, kiểm tra, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an; luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy CATW chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

Đảng ủy CATW cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp ủy trong Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn; cải tiến phong cách, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương, thực hiện phong cách làm việc khoa học, hiện đại, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm…

Xử lý nghiêm việc dung túng, bao che vi phạm

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh – yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Một là, nâng cao nhận thức về sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND; về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ CATW thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo; là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Ba là, chỉ đạo toàn lực lượng CAND nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, “tự soi, tự sửa”; coi trọng “danh dự”, giữ gìn uy tín của lực lượng CAND.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt cấp Cục trở lên trong CAND, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là kiểm tra, giám sát đối tượng là cấp ủy viên các cấp, trước hết là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CAND.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp, theo hướng: “Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật, tài chính trên phạm vi toàn quốc; các đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn, hỗ trợ Công an các địa phương theo chức năng”.

Nhân sự mới Bộ Công an

Giải Pháp Điều Hành Xuất Khẩu Gạo Trong Thời Gian Tới

Đóng gói sản phẩm gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Việc này đã ảnh hưởng không tốt đến nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm đời sống người dân và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Các Bộ: Công Thương, Tài chính cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản 2827/VPCP-KTTH được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

* Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn cho doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai

Để việc xuất khẩu gạo trong thời gian tới không ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi của người sản xuất và các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: Cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo là 100.000 tấn để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan được xác nhận bởi doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh cảng, cơ quan hải quan.

Đồng thời, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện cụ thể; bảo đảm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc triển khai nhiệm vụ này, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực trục lợi chính sách.

Đối với các doanh nghiệp đã được mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo (trong phạm vi 400.000 tấn), Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện rà soát, kiểm tra để phát hiện doanh nghiệp khai khống không có hàng (đăng ký hạn ngạch nhưng chưa có gạo); trên cơ sở đó xử lý cho phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.

* Cho phép xuất khẩu thóc, gạo nếp trong tháng 4/2020

Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính về việc cho phép xuất khẩu nếp (bao gồm: thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4/2020 theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, rà soát sản lượng, nhu cầu trong nước đối với mặt hàng nếp, dự kiến lượng nếp có thể xuất khẩu trong thời gian tới; gửi Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2020.

Về việc mua gạo dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020; cần lưu ý cơ chế giá, thủ tục, ràng buộc giữa các bên để đẩy nhanh tiến độ mua đủ lương thực dự trữ quốc gia.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính rà soát lại quy trình, thủ tục trong việc thực hiện mở tờ khai hải quan bảo đảm công khai, minh bạch, dễ thực hiện, dễ giám sát, không để lợi dụng chính sách.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước và một phần cho xuất khẩu. Đánh giá và dự báo sát sản lượng lương thực và nhu cầu tiêu dùng trong nước trong bối cảnh dịch COVID-19.

Hai Nhiệm Vụ Chính Trị Trọng Tâm Của Lực Lượng Công An Nhân Dân Thời Gian Tới ( )

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tươi sáng, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay. 90 năm kể từ khi có Đảng là 90 mùa xuân của dân tộc để khi mùa xuân về, mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên càng thêm tự hào về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, kiên cường bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; cần cù, sáng tạo trong xây dựng đất nước; nhân nghĩa, thủy chung với bạn bè quốc tế; càng thêm tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lực lượng Công an nhân dân (CAND) thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác công an trong bảo vệ Đảng và đã góp phần tích cực trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, cơ quan nhà nước, đóng góp tích cực cùng với các cấp, các ngành để mọi cán bộ, đảng viên tin tưởng, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó có hành động, việc làm phù hợp, đồng thời nâng cao “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình. Tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đi đôi với phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng về tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy đảng các cấp trong CAND thường xuyên chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng đơn vị, công an địa phương, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy đã tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đặc biệt về vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, về tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật và trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Thấm nhuần phương châm “chính trị là linh hồn” đối với các mặt công tác và trong các lĩnh vực công tác công an, công tác xây dựng Đảng trong CAND về chính trị đã luôn được đặc biệt chú trọng. Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, về tính đảng, tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân và truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam đã thường xuyên được chú trọng, có nhiều đổi mới, phù hợp với từng lực lượng, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn và điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu. Thực tiễn vừa qua cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”; kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được tăng cường, đi đôi với phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ CAND. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có sự phát triển mới về chất, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy của cán bộ, chiến sĩ và khả năng vận dụng lý luận chính trị trong đánh giá, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn công tác, chiến đấu được nâng cao. Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu các chuyên đề chính trị, tư tưởng, vận dụng và phát triển lý luận khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng CAND được tổ chức bài bản, tiến hành thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là đã tập trung luận giải, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong bảo đảm an ninh, trật tự; sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, thực hành dân chủ, đẩy mạnh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong CAND, góp phần xây dựng luận cứ khoa học, bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND. Công tác truyền thông, báo chí, xuất bản đã bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, thực sự là cầu nối giữa CAND với các ngành, đoàn thể và nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND, qua đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng đối với các mặt công tác của từng đơn vị trong CAND. Với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, nhất là Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị khóa XII, Luật CAND năm 2018, Nghị định số 01 của Chính phủ, thời gian qua, lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu, tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong CAND, xây dựng CAND gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở. Chấn chỉnh công tác quy hoạch, luân chuyên, nhận xét, quản lý, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp uy tín, năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ.

Việc rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ công an theo 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện đồng bộ trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Đảng về đạo đức, dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại. Mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND không chỉ tự mình thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng trong sáng mà còn phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và của nhân dân. Chính sự trong sáng về đạo đức, lối sống đã tạo nền tảng sức mạnh tinh thần nội sinh để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự hoàn thiện mình, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho thời kỳ phát triển mới của đất nước. Ở trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về đối ngoại, năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41… Bối cảnh đó đòi hỏi lực lượng CAND cần bám sát phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương và Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 75. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ Đảng và xây dựng Đảng trong CAND sau đây:

Một là, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được xác định là trọng tâm của lực lượng CAND, với yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an ninh, an toàn và góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời phải bảo đảm môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân vào dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá đại hội của các thế lực thù địch, phản động; đóng góp tích cực trong bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững an ninh nội bộ; bảo vệ nhân sự đại hội và đóng góp tích cực vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị nhân sự công an tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chủ trương và quy định của Đảng.

Hai là, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19-9-2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy đảng, thủ trưởng công an các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và công tác tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ, nắm bắt và giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý những vấn đề tồn tại, bức xúc của đơn vị, địa phương mình. Công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện, trọng tâm là báo cáo chính trị phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tầm nhìn và định hướng phát triển, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy các cấp phải được tiến hành từng bước, chắc chắn, chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy công an các cấp, bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, từ đó lựa chọn được những người xứng đáng, có đức, có tài, có uy tín và triển vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ động phòng ngừa và kiên quyết xử lý những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Ba là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có sức chiến đấu, nội bộ trong sạch, đoàn kết, thống nhất cao. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, cấp ủy phải đi vào thực chất, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Tăng cường rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để từng tổ chức đảng, từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND phải là tấm gương sáng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng. Xây dựng tình đồng chí, đồng đội chân thành, đoàn kết, gắn bó, thân ái giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, tập trung rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở, xây dựng lực lượng công an xã chính quy, gần dân, trọng dân, tăng cường tương tác với nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, thực sự là chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại địa bàn cơ sở.

Đại tướng, GS, TS TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân

Bạn đang xem bài viết Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!