Xem Nhiều 2/2023 #️ Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng quan về phân hệ Quản lý Nhân sự – Tiền lương

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân viên, theo dõi chi tiết phát sinh thông tin nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Hỗ trợ và tác nghiệp:

Phòng tổ chức, phòng kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

Những điểm chính về phân hệ Quản lý Nhân sự – Tiền lương:

Quản lý tuyển dụng:

Lập kế hoạch tuyển dụng bao gồm các thông tin nhu cầu tuyển dụng, phòng ban yêu cầu, số lượng, vị trí cần tuyển.

Cập nhật và quản lý hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm,…

Lập lịch phỏng vấn/thi tuyển, lưu thông tin đánh giá và kết quả phỏng vấn/thi tuyển.

Lưu trữ thông tin về hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển phỏng vấn (không đạt) để có thể tái sử dụng khi cần tuyển dụng gấp.

Báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng (số lượng ứng viên tham gia phỏng vấn/thi tuyển, số lượng đạt,… theo kế hoạch tuyển dụng, theo vị trí tuyển dụng…).

Quản lý đào tạo:

Lập kế hoạch đào tạo nhân viên theo quy định của công ty (đào tạo nội bộ), kế hoạch cử đi học (đào tạo ngoài).

Cập nhật và quản lý kết quả đào tạo của cán bộ nhân viên.

Báo cáo thống kê đào tạo (Số lượng nhân viên tham gia đào tạo theo kế hoạch đào tạo, khóa đào tạo, số lượng nhân viên không đạt thi kiểm tra sau đào tạo…)

Quản lý nhân sự:

Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm…

Quản lý thông tin sổ bảo hiểm, thông tin nhận sổ, trả sổ,…

Cập nhật các thông tin về những thay đổi, biến động của từng cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc (hợp đồng lao động, quá trình làm việc, khen thưởng, kỷ luật, kết quả đánh giá nhân viên định kỳ, tăng/giảm lương…).

Báo cáo theo dõi nhân sự như: Báo cáo phân tích & tổng hợp nhân sự (theo chi nhánh, bộ phận, giới tính, độ tuổi…). Báo cáo đánh giá kết quả xếp hạng nhân viên trong kỳ theo từng cấp độ (A,B,C). Báo cáo danh sách nhân viên nghỉ việc, ký hợp đồng lao động (thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng lao động 1 năm/2 năm…). Hồ sơ chi tiết nhân viên, tình hình tăng giảm nhân sự.

Báo cáo và cảnh báo nhân sự như: Báo cáo nhân viên có ngày sinh trong tháng. Báo cáo những hợp đồng lao động sắp hết hạn trong kỳ…

Quản lý chấm công và tính lương:

Khai báo linh hoạt ngày làm việc, ngày nghỉ thường, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong kỳ (Tháng/quý/năm).

Khai báo thời gian làm việc linh hoạt theo ca, theo quầy, theo dây chuyền…

Cập nhật dữ liệu chấm công: Dữ liệu chấm công thời gian lấy từ máy chấm công hoặc chấm công trực tiếp trên phần mềm, dữ liệu chấm công sản lượng (tính lương theo sản phẩm).

Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được thiết kế và khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.

Khai báo công thức tính lương của từng nhân viên. Công thức khai báo mềm dẻo để phù hợp với cách tính lương thực tế tại mỗi đơn vị.

Cho phép tính lương theo nhiều cách như lương ngày công, lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm theo tổ…

Cho phép tạo bảng lương mới từ bảng lương tháng trước, sau đó điều chỉnh hợp lý với tình hình thực tế tháng này.

Tự động tính và áp hệ số lương cho thời gian làm thêm ngày thường, ngày nghỉ hoặc hệ số lương sản phẩm vượt định mức…

Khai báo linh động đối tượng nộp thuế, các đối tượng phụ thuộc theo từng nhân viên, các mức thu nhập chịu thuế theo % lũy tiến.

Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH – Y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng bộ phận ứng với khoản mục phí khác nhau.

In báo cáo tiền lương: Bảng lương. Bảng tạm ứng lương. Lập bảng thu nhập (chuyển qua ngân hàng). Bảng chi tiết thuế thu nhập cá nhân. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Bảng kê thu nhập chịu thuế…

Liên kết dữ liệu: Chuyển số liệu sang phân hệ “Tài chính – Kế toán”.

Phân hệ Quản lý Nhân sự – Tiền lương giúp CBNV bộ phận chuyên trách tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH… giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý thông tin cá nhân một cách rõ ràng.

XIN CÁM ƠN!

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.

Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Chấm Công Tính Lương

Giới thiệu chung HRM PRO

VnResource đã xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý Nhân Sự HRM Pro với tham vọng không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên…mà còn là công cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài… cho một doanh nghiệp không chỉ lực lượng nhân sự lớn, nhiều cấp bậc đòi hỏi phải có các nghiệp vụ vô cùng phức tạp mang tính đặc thù riêng của từng ngành mà còn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu thay đổi chính sách nhân sự từ chính phủ.

HRM Pro cung cấp các công cụ hữu hiệu trong việc dự báo tình hình nhân sự trong tương lai giúp doanh nghiệp có nhiều không gian và thời gian cho việc đào tạo, hoạch định và ổn định đội ngũ nhân sự kế cận. Giải pháp của chúng tôi giúp xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc nhân viên (KPI) đầy linh hoạt.

Sơ đồ chức năng HRM PRO

Quản lý thử việc

Xử lý HĐLĐ hết hạn

Hồ sơ năng lực

Khen thưởng kỷ luật

Quá trình thăng tiến

Đội ngũ kế cận

Quản lý Y Tế

Tích hợp máy chấm công

Tăng ca, làm việc ca đêm

Quản lý nghỉ phép,không

Quản lý lịch/nhật ký làm việc

Đăng ký & phê duyệt nghỉ

phép, tăng ca qua website

Lương Gross, Net, Thời vụ

Lương thời gian, sản phẩm

lương, cho phép trả bù tháng

Xử lý lương đóng BH khác

nghiệp, Thuế theo qui định Nhà

Quyết toán thuế TNCN

Phân tích nguồn lực

Lập kế hoạch nhân sự

Yêu cầu tuyển dụng & phê

Hồ sơ nộp qua website

Phỏng vấn & Phê duyệt

Kế hoạch & ngân sách đào

Gửi & phê duyệt yêu cầu đào

Tổ chức lớp học & học viên

Chi phí đào tạo, ràng buộc

Đánh giá học viên & giáo

Tiêu chuẩn đánh giá – KPI

Đánh giá thử việc, thăng

Kế hoạch phát triển cá nhân

Hệ thống đánh giá báo cáo

Xem hồ sơ cá nhân, quá

Đăng ký/phê duyệt ngày

Gửi, phê duyệt yêu cầu đào

Đánh giá nhân viên đa cấp

Kiểm tra công, lương, BH,

Hỗ trợ tự thiết lập báo cáo

Lưu lại báo cáo động để sử

Tùy biến biểu đồ báo cáo

kiện ngay trên kết quả phân

Thiết lập động cơ cấu tổ chức, phòng ban

Mô tả chức danh/chính sách đãi ngộ tương ứng

Định biên lao động, tiêu chuẩn đội ngũ kế cận

Bộ tiêu chuẩn tuyển dụng, đào tạo, đánh giá

Phân tích nguồn nhân lực/lập kế hoạch NS

Phân tích chi phí theo phòng ban, loại lao động

Hỗ trợ khả năng tích hợp hệ thống kế toán,

tài chính. Phân tích theo mã chi phí, tài khoản.

Giao diện thân thiện, lựa chọn Web hoặc

Phân quyền từng tính năng, theo phòng ban

Nhật ký lưu vết truy xuất dữ liệu.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Anh, Việt,…

Minh họa tính năng phần mềm HRM PRO

Đặc điểm chính của phần mềm HRM PRO

Giải pháp dành cho những công ty lớn có nhiều chi nhánh

Khả năng triển khai cho công ty có nhiều chi nhánh, tích hợp dữ liệu nhân sự, chấm công tính lương.

Khả năng đáp ứng cho công ty quy mô lớn (Tập đoàn SamSung – Nhà Máy Sản Xuất Điện Thoại di động 22,000 Công Nhân; Nhà máy lọc dầu Dung Quất với hơn 30,000 công nhân…)

Giao diện Tiếng Anh và Tiếng Việt (Người dùng chuyển đổi dễ dàng)

Hỗ trợ các chức năng Phân tích Quản trị

Phân tích nghỉ việc, phân tích tăng ca, phân tích chi phí lao động trực tiếp, gián tiếp, phân tích mã chi phí (cost center)…

Khả năng bảo mật thông tin cấp cao

Những thông tin nhạy cảm (lương, phụ cấp…) được mã hóa trước khi truyền trên hệ thống mạng và chứa trong máy chủ. Thông tin này được mã hóa, ngay cả với nhân viên IT quản trị hệ thống cũng không thể xem được thông tin này.

Khả năng mã hóa thông tin là một trong những tính năng vượt trội của Phần mềm quản lý nhân sự VnResource HRM Pro so với các hệ thống khác.

VnResource cung cấp & tư vấn giải pháp quản trị nhân sự thay vì chỉ cung cấp phần mềm.

Tư vấn xây dựng chính sách nhân sự, quy chế chấm công, tính lương…

Hỗ trợ khách hàng xây dựng sổ tay nhân sự.

Tư vấn quy trình bảo mật dữ liệu tại công ty.

Các giai đoạn triển khai phần mềm HRM PRO

Khảo sát, đánh giá quy trình nghiệp vụ quản lý kinh doanh hiện tại của Công ty.

Khảo sát, Phân tích & Tư vấn yêu cầu chi tiết về giải pháp

Customize hệ thống phù hợp với doanh nghiệp.

Triển khai chương trình tại Công ty, Kiểm tra sự liên thông dữ liệu

Đào tạo sử dụng và quản trị hệ thống tại văn phòng chính

Bàn giao & nghiệm thu hệ thống (bao gồm chương trình và tài liệu)

Đánh giá hệ thống, người dùng và hiệu quả mang lại vào cuối mỗi tháng

Bảo hành hệ thống 6 tháng tính từ ngày nghiệm thu dự án

Giao diện tham khảo của phần mềm HRM PRO

Lợi ích của phần mềm HRM Pro

Yêu Cầu Tư Vấn Giải Pháp

Nhân Sự &Amp; Tiền Lương

Thiết lập và quản lý cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nhằm quản lý nhân sự theo từng bộ phận/phòng ban.

Xây dựng, cập nhật và quản lý mô tả công việc cho từng vị trí nhân sự trong cơ cấu tổ chức.

Thiết lập và quản lý cơ cấu nghiệp vụ của doanh nghiệp nhằm quản lý nhân sự theo trình độ, cấp bậc chuyên môn.

Xây dựng, cập nhật và quản lý mô tả kỹ năng, đào tạo và kinh nghiệm cần thiết cho từng cấp bậc trong cơ cấu nghiệp vụ chuyên môn.

Đối chiếu giữa cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và cơ cấu nghiệp vụ.  

Thiết lập, cập nhật và quản lý cơ cấu thu nhập theo cấp bậc chuyên môn (trong cơ cấu nghiệp vụ) và vị trí công tác (trong cơ cấu tổ chức). Cơ cấu thu nhập bao gồm các nhóm chính sau:

Lương cơ bản: bao gồm lương trả theo thời gian làm việc hoặc lương trả theo sản phẩm.

Các khoản thưởng/phụ cấp.

Các khoản phúc lợi: phụ cấp bằng tiền và phụ cấp không nhận bằng tiền.

Các khoản giảm trừ.  

Master data cho nhân viên.

Tạo hồ sơ nhân sự cho từng nhân viên trong doanh nghiệp. Hồ sơ nhân sự có thể tạo nhanh chóng bằng cách tự động chuyển các thông tin từ hồ sơ tuyển dụng trong phân hệ con Tuyển dụng.

Truy vấn và hiển thị các thông tin quản lý nhân sự của nhân viên theo các tiêu chí tìm kiếm khác nhau (Ví dụ: ngày gia nhập công ty, cấp bậc, vị trí, bộ phận…).

Tạo hợp đồng lao động cho nhân viên trực tiếp từ hồ sơ nhân sự khi tuyển dụng hoặc khi cập nhật hồ sơ nhân sự. Hợp đồng nhân sự này có thể in trực tiếp trên biểu mẫu hợp đồng lao động của Nhà nước quy định.

Truy vấn và thiết lập vị trí công tác và cấp bậc chuyên môn cho nhân viên trong hồ sơ nhân sự. Sau khi thiết lập vị trí công tác và cấp bậc chuyên môn cho hồ sơ nhân sự, cơ cấu thu nhập của nhân viên sẽ được tự động hiển thị để cập nhật các thông tin thu nhập chi tiết.

Tính toán trợ cấp thôi việc và các khoản chi trả khác cho nhân viên khi nhân viên kết thúc hợp đồng lao động với doanh nghiệp.

Tính toán dự phòng trợ cấp thôi việc cuối năm tài chính dựa theo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Quản lý số dư ngày nghỉ (phép năm, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, giờ làm thêm, ngày nghỉ bù giờ làm thêm) của nhân viên

Master data cho hệ thống đánh giá nhân sự (hệ thống tiêu chí đánh giá, phương pháp và thang bậc đánh giá/xếp hạng, cơ cấu nhân sự đánh giá).

Tạo các biểu mẫu đánh giá nhân sự để thiết lập mục tiêu và các tiêu chí đánh giá thành thích quan trọng (Key Performance Indicator).

Quản lý các biểu mẫu đánh giá nhân sự theo tình trạng (tạo lập, thảo luận và đồng ý với người chịu trách nhiệm đánh giá, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ).  

Theo dõi hồ sơ khen thưởng nhân viên, thời hạn khen thưởng và hình thức khen thưởng nhân viên.

Chức năng tính toán hoa hồng cho đội ngũ bán hàng/tiếp thị/nhà quản lý theo các hình thức hoa hồng khác nhau.

Cập nhật mức khen thưởng về tài chính cho nhân viên và cập nhật vào phân hệ con Chấm công & Tiền lương để tính toán các khoản khen thưởng

Theo dõi hồ sơ kỷ luật nhân viên, thời hạn kỷ luật và hình thức kỷ luật nhân viên.

Thiết lập mức kỷ luật về tài chính cho nhân viên và cập nhật vào phân hệ con Chấm công & Tiền lương để tính toán các khoản giảm trừ thu nhập.  

Nhập bảng chấm công cho nhân viên theo từng kỳ quản lý (giờ làm việc/ca làm việc/tuần/tháng/quý/năm). Bảng chấm công được chi tiết theo các tiêu chí quản lý khác nhau (giờ làm việc bình thường, giờ làm việc phụ trội, nghỉ phép năm, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ do không có việc, nghỉ bù thời gian làm phụ trội).

Kết nối với các thiết bị quản lý nhân sự chuyên dụng (máy chấm công, máy tính giờ, máy đọc thẻ ra vào). Nhập dữ liệu chấm công tự động từ các bảng tính Microsoft Excel.

Truy vấn và hiển thị các báo cáo thống kê chấm công theo các tiêu chí quản trị khác nhau. 

Truy xuất dữ liệu tiền lương thành phiếu chi ngân hàng/phiếu chi tiền mặt để thực hiện việc thanh toán lương/ký nhận bởi nhân viên.

Truy xuất dữ liệu tiền lương thành tờ khai thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội.

Truy xuất dữ liệu tiền lương thành phiếu hạch toán lương trong Phân hệ Tài chính.

Chức năng tính toán và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm sau khi thực hiện việc chi trả tất cả các khoản thưởng, phúc lợi và khấu trừ hàng năm cho nhân viên. 

Hệ thống thư viện tất cả các báo cáo nhân sự cập nhật theo quy định hiện hành.

Hệ thống các báo cáo/đồ thị minh họa phân tích tình hình nhân sự theo nhu cầu của doanh nghiệp

Top 10 Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Phổ Biến

⭐️ Trước khi có phần mềm nhân sự, excel là công cụ phổ biến

Excel có tối đa 65000 dòng. Vậy, nhà quản lý phải làm sao nếu doanh nghiệp có tới 1000 nhân viên? Hơn nữa, cho dù thành thạo như thế nào, thì quản lý 65000 dòng excel cũng không phải chuyện đơn giản.

Mỗi ngày, nhân sự chấm công 2 lần. Do đó, để lưu trữ dữ liệu chấm công trong 3 tháng thì cần tới 180000 dòng. Khi đó, 1 Sheet excel sẽ gặp vấn đề rất lớn.

Thông thường, quản lý nhân sự bằng file excel sẽ có 2 dạng phổ biến:

– Quản lý tập trung: 1 file master chung sẽ dùng chung cho cả phòng.

– Quản lý phân tán: Mỗi dữ liệu của mỗi cán bộ cấp quản lý sẽ khác nhau, dẫn tới báo cáo khác nhau.

2 hình thức quản lý này sẽ dẫn đến việc thu thập dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Nhà quản lý sẽ mất thời gian để thu nhập hoặc thu thập thiếu. Báo cáo trích xuất không đồng nhất cũng gây nên khó khăn khi so sánh.

⭐️Tại sao nên triển khai phần mềm quản lý nhân sự?

Phòng nhân sự luôn quá tải với các công việc: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, trả lương và nhiều hạng mục công việc khác. Theo thống kê, phòng nhân sự dành ra gần một nửa số giờ làm việc để xử lý những quy trình tẻ nhạt. Đó là chấm công (15,3 %), quản lý nhân sự (9%), quản lý quá trình làm việc (2,6%), các công việc hành chính (8,1%).

Những công việc này được thực hiện thủ công. Do đó, chúng gây lãng phí về nhân lực, thời gian, chiếm hết thời gian của xử lý các vấn đề quan trọng hơn.

Phần mềm quản lý nhân sự (HR software) là giải pháp giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn.

Phần mềm nhân sự cực kì hữu ích trong việc tự động hóa, hợp lý hóa nguồn nhân lực: tuyển dụng,chấm công, quản lý hiệu suất. Ngoài ra, các nhà cung cấp còn có thể bổ sung thêm rất nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Đó là nhu cầu về quản lý tuyển dụng, theo dõi hiệu suất và quản lý tiền lương. Điều này sẽ giúp nhà quản lý có tối đa thời gian và nguồn lực dễ dàng hơn.

Trong trường hợp bạn lựa chọn sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự cao cấp hơn. Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng sự phức.tạp hơn: quản lý vân tay, báo cáo thông minh hay bảng điều khiển tùy chỉnh. Với phần mềm quản lý nhân sự, quá trình làm việc được cải thiện. Điều này giúp các nhân viên có thêm thời gian và nguồn lực để đảm nhiệm các vai trò khác.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều phần mềm quản lý nhân sự với các tính năng vượt trội, thiết kế tiêu chuẩn khác nhau. Do đó, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn ra phần mềm quản lý phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.

Để đơn giản hóa lựa chọn, OOC đã lựa chọn ra top 5+ phần mềm quản lý nhân sự được tin dùng nhất trên thị trường. Danh sách này dựa trên tính năng sản phẩm, giao diện thân thiện và ý kiến của người dùng. Do đó, bạn có thể nhanh chóng xác định được những vấn đề về quản lý nhân sự mà doanh nghiệp đang gặp phải.

⭐️Các tiêu chí đánh giá phần mềm nhân sự phù hợp

Phần mềm nhân sự phù hợp phải đáp ứng được yêu cầu về nghiệp vụ nhân sự của riêng doanh nghiệp đang sử dụng. Đó là sự đa năng, tính linh hoạt. Bên cạnh đó là khả năng tích hợp với các phần mềm khác như: phần mềm kế toán, phần mềm KPI,..

Một phần mềm nhân sự không thể bảo mật thì hoàn toàn không nên sử dụng. Vì dữ liệu nhân sự là một trong những thông tin quan trọng nhất của doanh nghiệp. Những thông tin về người lao động cần được đảm bảo. Do đó, chỉ những người có thẩm quyền được phép truy cập và theo dõi.

Hồ sơ của nhân viên phải được lưu trữ và quản lý tập trung, bắt đầu từ khi họ làm việc cho đến khi nghỉ việc. Từ đó, nhà quản lý có thể đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Phần mềm phải kết nối được các bộ phận với nhau thành hệ thống thống nhất, dễ dàng trao đổi dữ liệu.

Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ nhân sự ở hiện tại và tương lai. Phần mềm nhân sự hiệu quả nên có thêm công cụ hoạch định những nguồn lực kế thừa. Bên cạnh là khả năng đánh giá rủi ro thay đổi về nguồn lực nội bộ.

⭐️Top 5+ phần mềm quản lý nhân sự được tin dùng nhất

🔺 Thứ nhất: Phần mềm nhân sự OOC digiiHR

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR của OOC được phát triển trên nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam của Công ty Tư vấn Quản lý OCD.

OOC DigiiHR gồm các phân hệ:

Thông tin nhân sự (digiiHRI),

Cơ cấu tổ chức (digiiOST),

Quản lý năng lực (digiiCAT),

Quản lý đãi ngộ (digiiC&B)

Cổng thông tin nhân sự (digiiPortal).

Quản lý kết quả (digiiKPI),

DigiiHR có giao diện thân thiện, báo cáo phong phú, thân thiện và tự động. Phần mềm tiết kiệm thời gian nhập liệu, cung cấp đầy đủ các chức năng của quản trị nhân sự hiện đại thay vì chỉ quản lý hồ sơ nhân sự.

Thông tin cụ thể về các cấu phần:

🔰Phân hệ Cơ cấu tổ chức

giúp DN thiết kế cơ cấu tổ chức, Cơ cấu tổ chức digiiOST phân bổ chức năng công ty về các bộ phận và vị trí và làm mô tả công việc

🔰Phân hệ Thông tin nhân sự

🔰Phân hệ Đánh giá năng lực digiiCAT

🔰Phân hệ Quản lý KPI (digiiKPI)

🔰Phân hệ Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

🔰Phân hệ Quản lý Công việc digiiTASK

🔺Thứ 2: Phần mềm quản lý nhân sự chúng tôi

Phần mềm quản lý nhân sự chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chức năng quản trị nhân sự. Đó là hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ, chấm công, tính lương,…. Cụ thể như:

Giúp lãnh đạo biết số lượng, tình hình biến động ở từng bộ phận để có giải pháp ổn định nhân sự.

Cung cấp báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê nhân sự, tình hình biến động nhân sự

Hỗ trợ đăng bản tin tuyển dụng.

Theo dõi và tính chi tiết, chính xác các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập

Tích hợp máy chấm công giúp cán bộ nhân sự tiết kiệm công sức, thời gian

Tra cứu hồ sơ nhân viên mọi lúc mọi nơi, dễ dàng nắm bắt quá trình công tác, kết quả đánh giá, khen thưởng. Từ đó, doanh nghiệp nhanh chóng quyết định quy hoạch hay bổ nhiệm cán bộ phù hợp, khách quan….

Phần mềm nhân sự chúng tôi online có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Nhà quản lý có thể xem và duyệt thông tin trên phần mềm khi đi công tác.

🔺Thứ 3: Phần mềm nhân sự BambooHR

Phần mềm nhân sự Bamboo HR với bộ tính năng quản lý nhân sự toàn diện. Với các công cụ quản trị tiền lương, quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu suất. Nền tảng này được trang bị để xử lý tất cả các tác vụ cơ bản của doanh nghiệp.

Hơn nữa, Bamboo HR đi kèm với các chức năng nâng cao và báo cáo trực quan. Phần mềm có thể mở rộng theo yêu cầu khi doanh nghiệp của bạn phát triển hơn.

Zoho People là nền tảng nhân sự đơn giản giúp người dùng quản lý các hoạt động của nhân viên như hồ sơ, chấm công và nghỉ phép. Vớ phần mềm nhân sự này, bạn có thể hoàn thành các tác vụ nhân sự nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. Nhân viên có thể truy cập thông tin họ cần thông qua cổng thông tin nhân viên. Zoho People này cũng đơn giản hóa các hoạt động quản lý thời gian như theo dõi vắng mặt, ngày lễ, thời gian và chấm công.

🔺Thứ 5: Phần mềm nhân sự Simple HRM

Phần mềm nhân sự Simple HRM là giải pháp dành cho cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm phiên bản miễn phí và trả phí.

Phần mềm có thể xử lý các thao tác như nghỉ phép, quản lý chi phí, báo cáo công việc của nhân viên. Simple HRM đáp ứng tốt nhu cầu quản lý cơ bản nhưng hữu ích.

🔺Thứ 6: Phần mềm nhân sự SmartRecruiters

SmartRecruiters – một nền tảng nhân sự cấp doanh nghiệp được thiết kế để quản lý tuyển dụng. Phần mềm được biết đến với tính năng hỗ trợ tuyển dụng bởi AI. Quy trình tuyển dụng dựa trên dữ liệu đã thu thập được của trợ lý ảo.

Hơn nữa, phần mềm được trang bị để thực hiện tuyển dụng từ đầu đến cuối. Phần mềm có các công cụ tự động hóa quy trình làm việc, được tùy biến theo nhu cầu từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. SmartRecruiters cũng cung cấp phiên bản mobile cho các thiết bị Android và iOS. Từ đó, nhà quản lý có thể quản lý quy trình tuyển dụng của mình thuận tiện hơn.

Ngoài ra, SmartRecruiters có liên kết rất rộng rãi với hơn 350 ứng dụng tích hợp. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng phạm vi của phần mềm theo nhu cầu.

VnResource là một phần mềm nhân sự đáp ứng được các yêu cầu cơ bản cần có. Phần mềm có thể xây dựng hệ thống chức danh, chương trình đào tạo, đánh giá tiêu chuẩn và xây dựng nguồn lực doanh nghiệp. Vnresource có khả năng đồng bộ hệ thống quản lý nhiều chi nhánh và văn phòng.

Fast HRM là phần mềm nhân sự cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp quản lý nhân viên toàn diện. Fast HRM hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin nhân sự, chấm công, tính tiền lương, đánh giá nhân viên. Phần mềm nhân sự Fast HRM đảm bảo việc tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác, đáp ứng kịp thời nhu cầu doanh nghiệp. Phần mềm nhân sự Fast HRM hoạt động online, cho phép quản lý trên nhiều thiết bị ở bất cứ đâu.

🔺Thứ 9: Phần mềm nhân sự chúng tôi

Là sản phẩm đến từ công ty TNHH Tin học Công Nghệ Sao Việt . Phần mềm nhân sự chúng tôi ra đời với chức năng chính là quản lý tổng thể nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Ưu điểm của phần mềm nhân sự chúng tôi là giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Phần mềm hỗ trợ quản lý toàn bộ nhân viên trong công ty, tích hợp các mẫu hợp đồng, quyết định tuyển dụng, khen thưởng kỷ luật… Phần mềm nhân sự chúng tôi còn hỗ trợ thống kê báo cáo dạng biểu đồ minh họa trực quan.

Phần mềm nhân sự HR-Manager hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự với cơ sở dữ liệu tập trung. Bên cạnh đó, phần mềm nhân sự HR-Manager còn cho phép xây dựng các mô hình quản lý nhân sự.

🔺Thứ 11: Phần mềm nhân sự LOTUS PRO

Phần mềm nhân sự Lotus Pro được người sử dụng biết đến với tính năng quản lý nhân sự, công, lương, đào tạo. Phần mềm hỗ trợ thống kê KPI, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm được tình hình biến động công việc. Lotus Pro đem đến giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả, khoa học, tiết kiệm thời gian và chi phí hợp lý.

🔺Thứ 12: Phần mềm nhân sự PERFECT HRM

Phần mềm nhân sự Perfect HRM hỗ trợ tính tiền lương, thuế thu nhập cá nhân. Perfect HRM còn hỗ trợ chức năng tìm kiếm, truy vấn động, chấm công….Ưu điểm của phần mềm là g iao diện trực quan, dễ cài đặt. Hơn nữa, phần mềm có phiên bản miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

⭐️5 lý do phần mềm nhân sự không đáp ứng được nhu cầu quản lý?

🔺Doanh nghiệp chưa thực sự hiểu về mình

Để phát triển, DN phải hiểu họ muốn gì, cần đề ra mục tiêu nào? Họ cần hiểu vấn đề gì đang tồn tại, cản trợ họ làm việc nhanh, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó là chiến lược để duy trì, phát triển đội ngũ nhân sự cũng như tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thể đề ra vấn đề cho bài toán thì không thể tìm ra phương thức giải bài toán ấy. Do đó, khi DN chọn PMNS để giải quyết những nhu cầu quản lý. Họ đã vấp phải nhiều vấn đề và thách thức.

🔺Thiếu kiến thức về quản lý

L ãnh đạo cần phải xác định rõ rằng: lý thuyết và thực hành là hai yếu tố luôn luôn phải đi song hành với nhau. Lý thuyết suông, không thực hành thì doanh nghiệp vẫn mãi sẽ bị thụt lùi và lạc hậu. Tương tự, ứng dụng PM máy móc, không nghĩ đến con người thì cũng không mang lại kết quả tuyệt đối. Do đó, người lãnh đạo cần có chiến lược và sự linh hoạt phù hợp khi kết hợp hai yếu tố này.

Không phải DN nào cũng lựa chọn đúng phần mềm nhân sự phù hợp. Và họ cũng không biết những yếu tố nào của phần mềm sẽ phù hợp với họ. Do đó, họ sẽ có xu hướng lựa chọn giải pháp phổ biến và được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Hoặc là họ sẽ chọn phần mềm top 1 trên tìm kiếm của Google. Điều này tuy không sai nhưng liệu có đúng trong mọi trường hợp? Do đó, để hợp lý hóa quá trình sử dụng, việc lựa chọn PM sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức.

🔺Nguyên nhân từ những nhà phát triển phần mềm

Một trong những nguyên nhân không thể bỏ qua đó là ở chính nhà phát triển phần mềm nhân sự (hay nhà cung ứng). Họ có thể rất giỏi về mặt kỹ thuật, giao diện thân thiện người dùng. Tuy nhiên, họ thiếu kiến thức về quản lý nhân sự để triển khai vào doanh nghiệp thực tế. Họ không hiểu bản chất thực sự của quá trình quản lý hay những vấn đề khi quản lý nhân sự gặp phải. Do đó, phần mềm nhân sự ra đời những không thể làm việc là chuyện dễ hiểu.

⭐️ Phần mềm quản lý nhân sự miễn phí – nên hay không nên?

🔺 Phần mềm miễn phí không thể đáp ứng được nhu cầu quản lý

Mỗi doanh nghiệp đều có những đặc thù quản lý khác nhau. Và hơn thế, một phần mềm miễn phí không thể nào đáp ứng được mọi nhu cầu doanh nghiệp cần. Phần mềm cũng như không thể nhận hỗ trợ đối với những thắc mắc cần giải đáp. Do đó, phần mềm miễn phí thậm chí tiêu tốn thời gian còn không thể đáp ứng tính hiệu quả.

Hiện nay, nhiều nhà cung cấp đưa phần mềm nhân sự miễn phí ra thị trường để thử nghiệm, test lỗi hệ thống. Liệu doanh nghiệp của bạn muốn trở thành chuột bạch cho những bài thử nghiệm này không? Một doanh nghiệp đã quá bận rộn với khối lượng công việc dày đặc, nhân sự hạn chế. Thế mà nay còn phải tiêu tốn thời gian,nhân lực cho 1 phần mềm nhân sự không biết chắc hiệu quả. Đây chắc chắn không phải là định hướng nhà quản lý cần và muốn làm.

Thời đại công nghệ 4.0, tính bảo mật là vô cùng quan trọng. Sự an toàn thông tin cũng là điều tối quan trọng của doanh nghiệp. Các phần mềm quản lý nhân sự miễn phí có thể gây rò rỉ dữ liệu công ty, nhiễm các loại virus…

Chính vì những lý do trên, để đảm bảo công sức và nguồn lực phát huy tính hiệu quả. Một phần mềm quản lý nhân sự miễn phí chắc chắn không phải sự lựa chọn đúng đắn hiện nay.

⭐️Phần mềm nhân sự trả phí – liệu có đáng “đồng tiền bát gạo”

Mặc dù phần mềm nhân sự trả phí đủ ” sự tin tưởng” và “an toàn” vì bạn có thể giao tiếp với nhà cung cấp bất kỳ khi nào. Tuy nhiên, không phải bản trả phí nào cũng có ích.

Không có ích nghĩa là doanh nghiệp không thể ứng dụng hoặc không thể khai thác 100% tính năng, hoặc không tương thích khi sử dụng. Phần mềm nhân sự có flow khác với quy trình quản lý hiện tại của doanh nghiệp. Các tính năng thì không đủ mạnh mẽ để điều phối các hoạt động tổ chức. Bên cạnh đó, những lỗi vặt thường xuyên xảy ra khiến quá trình sử dụng mất nhiều thời gian để sửa chữa, tối ưu. Do đó, lựa chọn phần mềm nhân sự hợp lý luôn cần thiết hơn là phần mềm đắt tiền.

⭐️Tại sao nên triển khai phần mềm quản lý nhân sự digiiHR

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR là sản phẩm của công ty Giải pháp Công nghệ OOC. Dưới nền tảng gần 20 năm tư vấn quản lý của OCD, OOC sẽ là đơn vị cung.cấp giải pháp quản lý nhân sự chuyên nghiệp, tối ưu. Phần mềm nhân sự digiiHR được thiết kế hợp nhất và chuyên sâu, giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh.nghiệp chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh.

Top 10 phần mềm quản trị doanh nghiệp phổ biến và được tin dùng nhất

Triển khai phần mềm quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

6 yếu tố cho thấy một phần mềm nhân sự chất lượng

Bạn đang xem bài viết Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!