Xem Nhiều 2/2023 #️ Phong Cách Quần Chúng Của Bác Hồ # Top 3 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Phong Cách Quần Chúng Của Bác Hồ # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phong Cách Quần Chúng Của Bác Hồ mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG CỦA BÁC HỒ

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2018 có nhiều điểm mới, mà trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, khoa học, nói đi đôi với làm…trong đó có phong cách quần chúng của Bác được thể hiện trong các lĩnh vực hoạt động của Người, từ nhận thức đến hành động, từ sinh hoạt đến ứng xử, từ đời sống riêng đến việc công.

Nói về phong cách Hồ Chí Minh, thì phong cách quần chúng là một trong những nội dung đặc đặc sắc nhất. Phong cách quần chúng của Bác Hồ bắt nguồn sâu xa từ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc: “Nước lấy dân làm gốc”, từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: “Quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Chính nguồn gốc sâu xa đó đã tạo nên sức mạnh vô biên của quần chúng nhân dân mà Bác Hồ đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân…”

Phong cách quần chúng của Người cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh biểu hiện ở một số vấn đề cơ bản sau:

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, “Cán bộ là người đem chính sách của Đảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng”. Để hoàn thành trách nhiệm của mình, theo Bác, cán bộ, đảng viên phải được dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn vậy, trước hết phải yêu dân, kính dân, phải thân dân, gần dân để hiểu dân. Phải gắn bó với cơ sở, với thực tiễn, phải hành động theo phương châm “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời chính Người luôn là tấm gương mẫu mực về phong cách gần dân, có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để đến với dân. Người thường tranh thủ đi thăm, chuyện trò thân tình với các cụ già, gặp gỡ chiến sĩ và đồng bào các địa phương để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Điều đó trở thành một nhu cầu, một nếp sống, thành điều tâm niệm suốt đời của Người. Từ buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước đến khi trở thành Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, từ việc lớn đến việc nhỏ, Người đều thể hiện theo tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Theo tài liệu thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chỉ trong 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Bác Hồ đã thực hiện trên dưới 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội… từ miền núi đến hải đảo, để thăm hỏi chiến sĩ và đồng bào, xem xét tình hình, kiểm tra công việc. Tính ra mỗi năm có hơn 60 lượt Người đi xuống cơ sở, mỗi tháng có khoảng 6 lần Người gặp gỡ quần chúng. Đó là một kỷ lục khó ai có thể vượt qua, nhất là đối với một lãnh tụ ở tuổi 70.

Hai là, Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải đi đúng đường lối quần chúng. Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ sức mạnh và vai trò quyết định của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định: “Trong bầu trời, không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân… Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là của sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào”. Người thường nói: “Nước lấy dân làm gốc”, “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Bác thường xuyên căn dặn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng và phải thể hiện tinh thần phụ trách trước nhân dân. Phải sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, kịp thời giải quyết những lợi ích chính đáng của quần chúng, nhân dân; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Ba là, cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí minh chỉ rõ: “ Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng… Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên bỏ đi hoặc sửa lại…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, điều gì có lợi cho nhân dân, cho dân tộc thì điều ấy là chân lý và với Người, phục vụ Nhân dân chính là phục tùng chân lý; cán bộ, công chức phải làm “công bộc” cho dân và đó là một việc làm cao thượng. Người nhấn mạnh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Người chỉ rõ: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ gía trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh  luôn nhắc nhở, cán bộ, đảng viên phải luôn ghi nhớ người dân chính là chủ nhân tối cao của chế độ mới: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do dân làm chủ”, “Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân; tổ chức, giáo dục, động viên nhân dân xây dựng cuộc sống mới”. Dân chủ  cũng có nghĩa là các cơ quan đảng và nhà nước là tổ chức được dân ủy thác làm công vụ cho dân, công chức nhà nước cũng là những người được dân ủy thác làm công vụ cho mình. Do vậy, họ phải vì lợi ích chung mà gánh vác việc dân, trung thành tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân giống như những người lính vâng lệnh quốc dân mà thi hành nhiệm vụ. Người viết: “Người xưa thường nói: Quan là công bộc của dân, ta cũng có thể nói: Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một một đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết thảy”.

Bốn là, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “từ nơi quần chúng mà ra, trở lại nơi quần chúng”. Người đã nhiều lần phê phán tệ xa rời quần chúng, lên mặt “làm quan cách mạng”, “quan nhân dân”, không thấy mình là đày tớ, người học trò của nhân dân. Bác đã nêu ra một quan điểm rất rõ: không phải cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” thì đương nhiên sẽ được mọi người quý trọng. Quần chúng nhân dân chỉ quý trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì dân mới dành sự yêu kính cho mình. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Làm cho dân kính, dân yêu, dân tin, dân phục là vấn đề thuộc về lòng người. Nếu cứ ỷ vào quyền lực chỉ có thể làm cho người ta sợ, ngại, xa lánh và khinh ghét chứ không thể giành được sự tin yêu, kính phục của người khác. Nhân dân từ già đến trẻ thuộc mọi tầng lớp, dân tộc, mọi thế hệ đều gọi Hồ Chí Minh bằng hai tiếng: Bác Hồ. Bởi, Bác đến với mọi người một cách rất tự nhiên và bình dị. Mọi nghi thức đối với Người đều trở thành không cần thiết. Với phong cách quần chúng, tác phong gần dân, Người đến với mọi người một cách rất tự nhiên và bình dị. Tác phong đó đã làm cho vị lãnh tụ và quần chúng dễ dàng hòa nhập với nhau trong sự đồng cảm sâu sắc, tạo nên sức hút kỳ lạ. Vì vậy, mọi người có thể nói hết những trăn trở, suy nghĩ của mình với Người. Qua đó, Người có thể hiểu được thực tế cuộc sống của nhân dân để đưa ra những chủ trương đúng đắn hợp với lòng dân, tạo nên sự phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong cách quần chúng không chỉ là phong cách cần thiết của cán bộ, đảng viên trong quan hệ với dân, mà còn cần thiết trong quan hệ của cấp trên với cấp dưới, của cán bộ lãnh đạo với cán bộ, đảng viên bình thường. Đối với người lãnh đạo cấp trên, hiểu dân và hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu dân là để hiểu cấp dưới được chính xác hơn, hiểu cấp dưới là để hiểu dân được đầy đủ hơn. Càng hiểu dân và càng hiểu cấp dưới, người lãnh đạo càng hiểu chính mình và càng rút ra được những điều bổ ích để bổ sung cho chủ trương, chính sách đã được đề ra.

Phong cách quần chúng của Bác là bài học là chuẩn mực. Vì vậy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  nhất là phong cách quần chúng, là bổn phận, danh dự của những người cán bộ, đảng viên tâm huyết với Đảng, với nhân dân. Đó là giải pháp hữu hiệu nhất để xây dựng người cán bộ cách mạng vừa “hồng” vừa “chuyên”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi toàn diện công cuộc đổi mới và phát triển bền vững đất nước.

Học Tập Phong Cách Quần Chúng, Dân Chủ, Nêu Gương Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19-5, cả nước sôi nổi kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ năm nay cũng đúng vào dịp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; hai năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giành được trên mọi mặt của đời sống xã hội có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo ra thế và lực mới để đất nước phát triển toàn diện, hợp lý và vững chắc.

Thiết thực kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thể hiện lòng tôn kính đối với Bác kính yêu-Vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa lớn của Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta phấn đấu học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của Người suốt một đời vì nước, vì dân. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, cùng sự hòa quyện tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam . Bởi vậy, để học Bác và làm theo Bác, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải nỗ lực phấn đấu làm nhiều việc tốt vì lợi ích của đất nước và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta thực sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Những kết quả bước đầu đạt được sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng nói riêng trong điều kiện hiện nay. Những kết quả bước đầu đó góp phần quan trọng tạo nền tảng chính trị tư tưởng vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển bền vững. Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng có chất lượng chính là một trong những giải pháp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện trọn vẹn những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hai năm thực hiện Chỉ thị 03, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm lại chính mình, bám sát thực tiễn hoạt động phong phú để đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp. Quá trình thực hiện, phải luôn quán triệt tư tưởng: Tổ chức chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh nóng vội, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, chống phá chế độ, gây mất đoàn kết nội bộ…

Suốt 69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội ta đã tỏ rõ bản chất của đội quân cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; tạo sự chuyển biến vững chắc trên các lĩnh vực công tác, mà vấn đề cốt lõi là giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện đem hết tài trí, sức lực của mình hiến dâng cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho nhân dân; xứng đáng là đội quân cách mạng mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Đẩy Mạnh Phong Trào Thể Dục Thể Thao Quần Chúng

TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh xã hội hóa phong trào thể dục, thể thao trong nhà trường

93,84% ĐBQH tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

(Congannghean.vn)-Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tại Nghệ An phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như hình thành lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

Thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 16 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 đã được các cấp, ngành, địa phương của tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, với vai trò chủ công, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm phát triển phong trào TDTT gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đơn cử như: Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2013 – 2020”; Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước tỉnh Nghệ An”… Nhờ vậy, phong trào tập luyện TDTT quần chúng phát triển mạnh với nhiều hình thức, thu hút đông đảo người dân tham gia rèn luyện; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất, xây dựng nếp sống lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội. 

Theo đó, số người luyện tập TDTT thường xuyên tăng theo hướng tự giác, có tổ chức, rộng khắp. Năm 2012, số người tham gia tập luyện thường xuyên đạt 30,6%; số hộ gia đình thể thao đạt 20,5%; có 875 câu lạc bộ thể thao cơ sở. Năm 2020, toàn tỉnh ước đạt 34% số người tham gia tập luyện thường xuyên, 23,5% gia đình thể thao và 910 câu lạc bộ thể thao cơ sở. Tại các xã, phường, thôn, bản, khối xóm, phần lớn đã có nhà văn hóa kết hợp với sân thể thao phục vụ nhân dân đến tập luyện TDTT. Đặc biệt, TDTT trong trường học được quan tâm phát triển với gần 100% các trường học thực hiện đảm bảo chương trình dạy và học môn thể dục. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa – Thể thao cũng đã phối hợp với các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều giải thể thao theo hình thức xã hội hóa; liên tục duy trì từ 60 – 63 lớp năng khiếu TDTT nghiệp dư cơ sở với gần 1.000 vận động viên, từ đó đã tuyển chọn và cung cấp hơn 150 vận động viên cho 19 bộ môn thể thao của tỉnh. 

Về việc thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020, hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo đều cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bơi phòng, chống đuối nước do Tổng cục TDTT tổ chức. Năm 2019, phối hợp tổ chức 13 lớp về phương pháp dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 595 giáo viên cấp tiểu học, THCS toàn tỉnh. Ở cấp huyện, thành, thị, đã tổ chức 839 lớp tập huấn với 58.410 học viên tham gia, trong đó 1.572 học viên tham gia các lớp do các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức. Tính đến năm học 2020 – 2021, toàn tỉnh có 508.839 em học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS được dạy bơi, dạy kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước… Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao đã hỗ trợ 21 mô hình “Trẻ em toàn xã biết bơi”, “Học sinh toàn trường biết bơi”. Hiện, toàn tỉnh có 225 bể bơi, trong đó 150 bể bơi đạt chuẩn về kích thước (73 bể bơi cố định và 77 bể bơi lắp ghép, di động), hầu hết đều đảm bảo quy định về điều kiện hoạt động.

.

Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Bài giảng: Đức tính giản dị của Bác Hồ – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

I. Đôi nét về tác giả Phạm Văn Đồng

– Phạm Văn Đồng (1906-2000), là nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn lớn, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

– Ông tham gia cách mạng từ năm 1925, đã giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông là học trò và là người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Phạm Văn Đồng có nhiều công trình, bài nói và viết về văn hóa, văn nghệ, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân văn hóa của dân tộc

– Đặc điểm sáng tác: Những tác phẩm của Phạm Văn Đồng lôi cuốn người đọc bằng tư tưởng sâu sắc và giản dị, tình cảm sôi nổi, lời văn trong sáng, hấp dẫn

II. Đôi nét về tác phẩm Đức tính giản dị của Bác Hồ

1. Hoàn cảnh ra đời, xuất xứ

Bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (tên bài do người biên soạn sách đặt) trích từ bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại” – diễn văn trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970)

2. Bố cục (2 phần)

– Phần 1 (từ đầu đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”): Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác

– Phần 2 (còn lại): Những biểu hiện đức tính giản dị của Bác

3. Giá trị nội dung

Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hào hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tu tưởng và tình cảm cao đẹp.

4. Giá trị nghệ thuật

– Luận điểm ngắn gọn, rõ ràng

– Hệ thống luận cứ đầy đủ, xác đáng, chặt chẽ

– Dẫn chứng cụ thể, phong phú, chính xác, giàu sức thuyết phục

III. Dàn ý phân tích tác phẩm Đức tính giản dị của Bác Hồ

I. Mở bài

– Giới thiệu về tác giả Phạm Văn Đồng (khái quát những nét chính về cuộc đời, các sáng tác chủ yếu, đặc điểm sáng tác…)

– Giới thiệu về văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)

II. Thân bài

1. Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác Hồ

– Nêu luận điểm một cách trực tiếp: “Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời haotj động chính trị lay chuyển trời đất với đười sống vbinhf thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch”

– Trong 60 năm cuộc đời, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một con người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sangsm thanh bạch, tuyệt đẹp

⇒ Cách nêu vấn đề trực tiếp, nhấn mạng đức tính giản dị ở Bác Hồ.

2. Những biểu hiện đứuc tính giản dị của Bác

– Trong lối sống:

+ Bữa ăn: chỉ vài ba món, lúc ăn không để rơi vãi, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được xếp tươm tất.

⇒ Đạm bạc, qua đó cho thấy Bác rất quý trọng kết quả sản xuất của con người và kính trọng người phục vụ

+ Nơi ở: cái nhà sàn nhỏ, vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn

⇒ Đời sống thanh bạch và tao nhã

+ Việc làm: làm từ việc rất lớn (cứu nước, cứu dân) đến việc rất nhỏ, Bác làm việc suốt ngày

⇒ Tỉ mỉ, tận tâm, tận lực

– Trong quan hệ với mọi người:

+ Cái gì tự làm được thì tự làm nên người giúp việc bên cạnh Bác rất ít

+ Gần gũi, thân thiện với mọi người: Bác đã đặt tên cho một số đồng chí

+ Quan tâm tới mọi người xung quanh: viết thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam, đi thăm khu tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn…

– Giản dị trong lời nói và bài viết: câu nói, từ ngữ dễ hiểu, dễ nhớ…

⇒ Đức tính giản dị của Bác thể hiện nhất quán trong lối sống, trong quan hệ với mọi người và trong cách nói, bài viết

III. Kết bài

– Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản:

+ Nội dung: Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết.

+ Nghệ thuật: lập luận chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, chứng cứ xác thực, phong phú…

– Bài học rút ra cho bản thân: sống giản dị, gần gũi, thân thiện với mọi người…

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bài Soạn văn lớp 7 siêu ngắn được biên soạn bám sát câu hỏi sgk Ngữ Văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 giúp bạn dễ dàng soạn bài Ngữ Văn 7 hơn.

tac-gia-tac-pham-lop-7.jsp

Bạn đang xem bài viết Phong Cách Quần Chúng Của Bác Hồ trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!