Xem Nhiều 5/2022 # Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ # Top Trend

Xem 12,672

Cập nhật thông tin chi tiết về Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,672 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tiểu Luận Chống Diễn Biến Hòa Bình Và Bạo Loạn Lật Đổ
 • Đảng Lãnh Đạo Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình, Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” , Bạo Loạn Chính Trị Là Nhiệm Vụ Quan Trọng Trước Thềm Đại Hội Đảng Lần Thứ Xii
 • Một Số Biện Pháp Về Phòng Chống “diễn Biến Hòa Bình” Của Các Thế Lực Thù Địch Trên Lĩnh Vực Chính Trị, Tư Tưởng Trong Quân Đội Ta Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Trong Quân Đội
 • Published on

  1. 1. PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
  2. 2. A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Bồi dưỡng cho học viên nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, thấy được ảnh hưởng, tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Từ đó nâng cao cảnh giác cách mạng, xác định trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.
  3. 3. 2. Yêu cầu: Mỗi học viên phải nắm và hiểu được những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ địch, đề cao cảnh giác, tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt ở địa phương nơi mình sinh sống.
  4. 4. B. NỘI DUNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ. II. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM. III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA. IV. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.
  5. 5. I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”. a) Khái niệm Diễn biến hòa bình: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự, do Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành.
  6. 6. * Bản chất: Là sự thay hình đổi dạng núp dưới chiêu bài tự do – dân chủ – nhân quyền để che đậy bản chất xâm lược – hiếu chiến của Chủ nghĩa đế quốc. * Mục tiêu: Lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. * Tính chất: Rất thâm độc, nham hiểm, tinh vi và phức tạp. Đây là biểu hiện cao nhất của cuộc đấu tranh giai cấp giữa một bên là xã hội chủ nghĩa và một bên là tư bản chủ nghĩa. * Phương thức tiến hành: Thẩm thấu hòa bình để chuyển hóa, thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
  7. 7. b) Nội dung chính của chiến lược Diễn biến hòa bình:  Sử dụng biện pháp phi vũ trang chống phá xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa – tư tưởng, dân tộc – tôn giáo, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.  Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do – dân chủ – nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, đòi đa nguyên, đa đảng, tự do kinh tế.  Khích lệ lối sống tư sản, thực dụng trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, từng bước làm phai nhạt hoài bão, ước mơ mục tiêu lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức “tự diễn biến”, “tự suy yếu” từ bên trong.
  8. 8.  Triệt để khai thác những khó khăn trong đời sống kinh tế nhân dân, kết hợp bao vây cấm vận triệt để về kinh tế, đối ngoại. Thực hiện kéo dài tình trạng khủng hoảng, gây khó khăn về kinh tế, từ đó để chuyển hóa về chính trị..  Khai thác và lợi dụng những sai lầm, thiếu sót trong đường lối, chính sách của Đảng, nhất là những thiếu sót của cán bộ cơ sở để từng bước thay đổi đường lối chính trị, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa..
  9. 9. c) Sự hình thành, phát triển chiến lược “Diễn biến hòa bình”: * Giai đoạn 1945 – 1960: – 12/1946 Kenman vạch kế hoạch chống Liên Xô toàn diện. – 3/1947 chính quyền Truman kế thừa kế hoạch của Kenman đã bổ sung để hình thành chiến lược “Ngăn chặn” CNCS. – 7/1947 Kenman đề nghị bổ sung cho chiến lược “Ngăn chặn”, sẵn sàng sử dụng quân sự với tăng cường viện trợ cho các nước Đông Âu để bao vây Liên Xô. – 4/1948 Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan. – 12/1957 tổng thống Aixenhao tuyên bố “Mỹ giành thắng lợi bằng hòa bình”.
  10. 10. * Giai đoạn từ 1960 – 1980: – Năm 1961 tổng thống Kennơđi thực hiện chính sách “Mũi tên và cành Ô Liu” tức chiến lược “Phản ứng linh hoạt” cùng với chiến lược “Hòa bình”. – Năm 1970 Tổng thống Ních Xơn với chiến lược “Răn đe quân sự” và chính sách “Cây gậy và củ cà rốt” – Tức vẫn răn đe bằng vũ khí hạt nhân nhưng đã chủ trương tiếp xúc với các nước xã hội chủ nghĩa. – Sau thất bại ở Việt Nam (1975), Mỹ đã từng bước thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “Diễn biến hòa bình” là chủ yếu.
  11. 11. * Giai đoạn từ 1980 đến nay: – Chủ nghĩa đế quốc đã lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm trong cải tổ, cải cách chính trị, kinh tế của các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” tiến công lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô thành công. – Sau những sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” để thực hiện âm mưu xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
  12. 12. d) Những đặc trưng cơ bản của chiến lược “DBHB”: – Một là, sử dụng các biện pháp phi vũ trang để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc. – Hai là, thông qua các “công cụ mềm” nhưng không quên sử dụng sức mạnh quân sự để răn đe khi cần thiết. – Ba là, Diễn biến hòa bình chủ yếu dùng lực lượng con người và phương tiện của đối phương đánh phá từ bên trong nội bộ đối phương với sự hỗ trợ từ bên ngoài. – Bốn là, không phá hoại, hủy diệt của cải vật chất một cách rầm rộ. – Năm là, chiến lược Diễn biến hòa bình mang tính toàn cầu, không giới hạn về thời gian và không gian.
  13. 13. Tóm lại, diễn biến hòa bình có một quá trình hình thành phát triển khá rõ nét. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với chiến lược quân sự của Mỹ.
  14. 14. 2. Gây rối – Bạo loạn lật đổ. a) Khái niệm: * Gây rối: Là hành động quá khích của một số người làm mất ổn định trật tự, an toàn xã hội ở một khu vực, trong một thời gian nhất định. * Bạo loạn lật đổ: Là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương.
  15. 15. b) Đặc điểm của bạo loạn lật đổ: – Là một thủ đoạn của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn với chiến lược “Diễn biến hòa bình”. – Kẻ thù thường kích động những phần tử quá khích làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một khu vực trong một thời gian nhất định. – Có thể diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. – Có thể cùng một lúc diễn ra ở nhiều nơi, nhiều vùng trên cả nước. – Hình thức gồm: bạo loạn chính trị; bạo loạn vũ trang, bạo loạn chính trị kết hợp với bạo loạn vũ trang; bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang kết hợp can thiệp vũ trang từ bên ngoài.
  16. 16. II. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. 1.1 Quá trình, mục tiêu, phương châm chống phá. a) Quá trình: – Từ năm 1950 đến năm 1975; – Sau năm 1975; – Từ năm 1975 đến năm 1994; – Từ năm 1994 đến nay.
  17. 17. b) Mục tiêu chống phá: Mục tiêu nhất quán của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và lệ thuộc vào Chủ nghĩa đế quốc.
  18. 18. c) Phương châm chống phá: MỀM NGẦM SÂU
  19. 19. 1.2. Những thủ đoạn hoạt động chống phá chủ yếu. a) Thủ đoạn chống phá về kinh tế: * Mục tiêu: Tác động làm chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa. Làm cơ sở cho sự chuyển hóa xã hội và chuyển hóa về chính trị. * Thủ đoạn: – Phá hoại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiếp tục kéo dài tình trạng khủng hoảng, kém phát triển kinh tế của Việt Nam buộc phải sụp đổ hoặc khuất phục chuyển hóa chế độ chính trị.
  20. 20. – Khích lệ thành phần kinh tế tư nhân, tư bản phát triển, thực hiện từng bước làm mất đi vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. – Đưa vốn, đầu tư, viện trợ vào Việt Nam, xâm nhập để làm lũng đoạn thị trường, tài chính làm tê liệt sản xuất, từng bước làm chuyển hóa về kinh tế đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. – Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóa Việt Nam đi theo tư bản chủ nghĩa.
  21. 21. – Tìm cách đầu tư vào địa bàn nhạy cảm để tổ chức, xây dựng lực lượng, tạo chỗ đứng, tạo mất cân đối. – Tìm cách thu thập tin tức tình báo, bí mật quốc gia về kinh tế. – Thông qua đầu tư, việc làm, trả lương cao để lôi kéo, mua chuộc cán bộ giỏi (khoa học, quản lý) để chuyển hóa và phá ta về kinh tế.
  22. 22. b) Thủ đoạn chống phá về chính trị: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm chệch hướng về đường lối, phá vỡ tổ chức, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. * Thủ đoạn: – Kích động đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, tự do hóa mọi mặt trong đời sống xã hội. Từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.
  23. 23. – Tập hợp nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong và ngoài nước, lợi dụng vấn đề “tự do, dân chủ, nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ, phá vỡ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. – Tận dụng, khoét sâu, khai thác những sai sót, sơ hở trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước để chống phá ta. – Mua chuộc, lôi kéo cán bộ đảng viên, kích động những phần tử thoái hóa, biến chất, bất đồng chính kiến, quan điểm để chống Đảng, nhà nước, phá ta từ bên trong. – Sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khi có thời cơ.
  24. 24. c) Thủ đoạn chống phá về tư tưởng, lý luận: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện “diễn biến chính trị”. * Thủ đoạn: – Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân ta. – Tuyên truyền quan điểm tư tưởng phản động nhằm làm tiêu tan hệ thống tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. – Xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
  25. 25. d) Thủ đoạn chống phá về văn hóa – xã hội: – Chúng xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội của Đảng và Nhà nước ta. – Chúng lợi dụng mở cửa, giao lưu văn hóa để quảng bá, tuyên truyền, phổ biến hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa, đạo đức của xã hội tư sản phương Tây – Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái, thù địch. – Lợi dụng giao lưu về giáo dục – đào tạo, chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức, sinh viên, học sinh…
  26. 26. e) Thủ đoạn chống phá về tôn giáo – dân tộc: * Mục tiêu: Tập hợp các lực lượng phản động trong các dân tộc, tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa tạo cớ gây rối, tổ chức bạo loạn. * Thủ đoạn: – Kích động chống đối, xây dựng lực lượng đối lập. – Kích động tư tưởng ly khai, đòi tự quyết dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. – Kích động đồng bào đòi quyền lợi tự do dân chủ, tự do lập đạo để truyền đạo bất hợp pháp.
  27. 27. g) Thủ đoạn chống phá về quốc phòng – an ninh: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Làm cho quân đội, công an xa rời mục tiêu chiến đấu, mất đi sức mạnh công cụ bạo lực của giai cấp, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. * Thủ đoạn: – Xuyên tạc bản chất quân đội – công an, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa Đảng, nhà nước, nhân dân đối với quân đôi – công an. – Phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng, tổ chức của quân đội – công an. – Mua chuộc, lôi kéo cán bộ quân đội, công an để thu thập tin tức tình báo, bí mật quốc gia về quốc phòng – an ninh.
  28. 28. h) Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực đối ngoại: * Mục tiêu: Lợi dụng chủ trương ta mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện, kẻ thù tuyên truyền lôi kéo và hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo của Chủ nghĩa tư bản. * Thủ đoạn: – Ngăn cản, hạn chế Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới. – Hạn chế và ngăn cản các dự án kinh tế vào Việt Nam. – Tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu hình ảnh dân tộc Việt Nam. – Chia rẽ mối quan hệ của Việt Nam với các nước trong khối ASEAN.
  29. 29. Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây tình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi!
  30. 31.  Biện pháp xử lý bạo loạn lật đổ: – Nâng cao cảnh giác, phát hiện sớm, kịp thời để ngăn chặn. – Dự báo đúng tình hình, thủ đoạn, quy mô, địa điểm bạo loạn để tổ chức lực lượng phản biểu tình. – Sử dụng lực lượng trinh sát trà trộn, nắm tên cầm đầu, tổ chức gây bạo loạn để khống chế, bắt sống… – Xử lý kiên quyết, nhanh gọn, linh hoạt, đúng đối tượng, thu hẹp phạm vi không để lan rộng kéo dài.
  31. 32. III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA 1. Mục tiêu. – Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với CMVN. – Giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước. – Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
  32. 33. – Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa. – Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. – Ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lưc thù địch. – Nếu có bạo loạn phải dập tắt nhanh, không để lan rộng, kéo dài để kẻ thù tạo cớ can thiệp vũ trang.
  33. 34. 2. Nhiệm vụ. – Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. – Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra. – Bảo vệ tốt chính trị nội bộ.
  34. 35. 3. Quan điểm chỉ đạo. – Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. – Xác định chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. – Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  35. 37. IV. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. 2. Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ. 3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.
  36. 38. 4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo cho xã hội luôn ổn định, phát triển. 5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương vững mạnh. 6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch. 7. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.
  37. 39. KẾT LUẬN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta xác định, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.
  38. 40. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Trình bày những giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta hiện nay? Liên hệ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong việc phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Giải Pháp Đẩy Mạnh Văn Hóa Đọc
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Văn Hóa Đọc Của Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
 • Một Số Giải Pháp Để Phát Triển Văn Hóa Đọc Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học
 • Một Số Giải Pháp Phòng Ngừa Và Ngăn Chặn Hiệu Quả Tệ Nạn Ma Túy Trong Thanh, Thiếu Niên Hiện Nay
 • Ra Mắt Giải Pháp Ôn Thi Đại Học Tại Nhà Dành Cho Học Sinh Sinh Năm 2003
 • Bạn đang xem bài viết Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100