Xem Nhiều 6/2023 #️ Quế Phong: Đẩy Mạnh Thực Hiện Các Mô Hình, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư # Top 8 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Quế Phong: Đẩy Mạnh Thực Hiện Các Mô Hình, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quế Phong: Đẩy Mạnh Thực Hiện Các Mô Hình, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hiện nay, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các Chi đoàn. Vì vậy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp đã được các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Một buổi sinh hoạt liên chi đoàn tại xã Thông Thụ

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về rà soát, sắp xếp, củng cố lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quế Phong đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn huyện. Kết quả, sau khi sáp nhập, hiện tại toàn huyện có 139 thôn, bản với 139 tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư; không có chi đoàn trắng đoàn viên.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư như: phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,… giới thiệu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư; cử đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các địa bàn xuống chỉ đạo, hướng dẫn các đồng chí Bí thư Chi đoàn, đặc biệt là các đồng chí Bí thư ở các thôn, bon, bản mới sáp nhập về các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn…

Bí thư chi đoàn năng nổ, sáng tạo trong đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn

Thực tế hiện nay, do đội ngũ Bí thư các chi đoàn không còn có chế độ phụ cấp như trước kia mà chuyển thành việc chi trả theo thực tế ngày công tham gia hoạt động của khối, xóm bản. Do vậy, đã làm giảm đi nhiều tính khuyến khích tham gia các hoạt động của đoàn thể, nhiều bí thư chi đoàn đã xin thôi nhiệm vụ để đi làm ăn xa. Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn để có các giải pháp động viên, phát hiện các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,… giới thiệu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn. Nhờ có sự bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ từ các nguồn này mà chất lượng phong trào đoàn tại các chi đoàn địa bàn dân cư được nâng lên rõ rệt, đoàn viên tích cực hơn trong tham gia sinh hoạt chi đoàn, tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn các cấp.

Bí thư chi đoàn là điển hình thanh niên phát triển kinh tế tại Đoàn xã Hạnh Dịch

Một buổi lao động giúp đỡ ngày công gia đình chính sách của chi đoàn bản Pục, xã Nậm Giải Tổ chức cho ĐVTN giao lưu thể thao sau mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn là một hình thức hiệu quả để tập hợp ĐVTN

Ngoài việc quan tâm đến khâu công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện đoàn hàng năm cũng mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư các chi đoàn địa bàn dân cư. Cụ thể, trong năm 2020, đã tổ chức được 03 lớp tập huấn với hơn 200 cán bộ đoàn tham gia, thành phần chính là các bí thư chi đoàn địa bàn dân cư. Các lớp tập huấn đều triển khai nhiều chuyên đề, nhưng quan trọng nhất là tập trung vào việc bồi dưỡng, hướng dẫn bí thư các chi đoàn các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn như: kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn, kỹ năng vận động đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động đoàn, nghiệp vụ quản lý hồ sơ sổ sách chi đoàn, đoàn viên, đoàn vụ …

Một lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi đoàn địa bàn dân cư

Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện đoàn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng cùng với đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn nhằm đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

Văn phòng Huyện đoàn Quế Phong.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Các Mô Hình, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ

Hai là: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư:

Làm tốt công tác quy hoạch, giới thiệu nhân sự Bí thư chi đoàn tại địa bàn dân cư: Chủ động việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp. Tích cực kiên trì, tham mưu cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền trong phê duyệt quy hoạch để làm căn cứ triển khai việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ Bí thư chi đoàn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư chi đoàn, quan tâm trang bị tài liệu đối với đội ngũ Bí thư chi đoàn, khuyến khích tổ chức các hoạt động như: Thi Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đoàn cơ sở giỏi tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ đoàn trên địa bàn dân cư.

Tuyên dương bí thư cho đoàn giỏi khối trường học

Ba là: Thực hiện tốt công tác sử dụng, đánh giá, phân loại chất lượng chi đoàn cán bộ đoàn cuối năm. Thực hiện viêc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đoàn viên phải công khai, minh bạch. Đánh giá cán bộ phải toàn diện trên các mặt từ chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỉ luật,… Lựa chọn sự đảm nhiệm chức vụ bí thư chi đoàn thật sự tiêu biểu, uy tín có khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên. Khuyến khích giới thiệu Bí thư chi đoàn từ đội ngũ công chức cấp xã, giáo viên, bộ đội xuất ngũ,…

Bốn là : Tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn./.

Ban TCXD đoàn

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư

Huyện Nghĩa Hành có 12 xã, thị trấn với 74 thôn, tổ dân phố; thực tế tại một số địa phương lực lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư thường xuyên có sự biến động, do đặc thù đơn vị có nhiều ĐVTN đi học, đi làm ăn xa, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng, phương pháp công tác còn nhiều hạn chế.

Để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương vững mạnh, hiệu quả, một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, biết tham mưu, đủ sức tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào đoàn ở cơ sở phát triển. Vì thế, BTV Huyện đoàn Nghĩa Hành đã chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở; giúp đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi đoàn địa bàn dân cư.

Giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các bí thư chi đoàn cụm thi đua số 1, số 2.

Qua hoạt động thực tiễn, BTV Huyện đoàn, các đoàn xã, thị trấn kịp thời tổ chức tuyên dương các đồng chí bí thư chi đoàn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, trong hội nghị tổng kết các phong trào thanh niên tình nguyện…; coi trọng việc giới thiệu kết nạp đảng cho đồng chí bí thư chi đoàn là đoàn viên ưu tú.

Mặt khác, việc bố trí các bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội cũng là một giải pháp để nâng chất lượng cán bộ đoàn cơ sở. Giúp họ vừa có thêm nguồn thu nhập cho bản thân, vừa có kinh phí để hoạt động chi đoàn.

Một buổi sinh hoạt chi đoàn với các nội dung chuyên đề do bí thư chi đoàn tổ chức.

Từng bước đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn một cách linh hoạt về thời gian, địa điểm, gắn liền với các hoạt động thiết thực; qua đó, từng bước giúp các đồng chí bí thư chi đoàn nâng cao khả năng chuyên môn trong sinh hoạt chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn trong tình hình mới.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí; các mô hình phát triển kinh tế cũng đã mang lại nhiều kết quả hết sức thiết thực, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi đoàn thôn, tổ dân phố, tỷ lệ chi đoàn cơ sở xếp loại khá và vững mạnh ngày càng tăng.

Toàn huyện có 43 chi đoàn mạnh, 31 chi đoàn được xếp loại khá. Đáng chú ý, tỷ lệ phát triển đoàn viên mới không ngừng tăng lên, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện kết nạp được 1.027 đoàn viên mới đến nay toàn huyện có 2.982 đoàn viên. Qua đó, giới thiệu 117 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 71 đồng chí đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tiêu biểu là các chi đoàn Xuân Đình, An Ba (xã Hành Thịnh); Nhơn Lộc 1, Nhơn Lộc 2 (xã Hành Tín Đông); Ngọc Sơn (xã Hành Thiện); An Phước và Trung Mỹ (xã Hành Dũng).

Quỳ Châu: Thực Hiện Có Hiệu Quả Các Mô Hình, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư

Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu đã triển khai thực hiện các mô hình và giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Huyện Quỳ Châu có 12 xã, thị trấn với 84 xóm, bản sau khi sáp nhập. Thực tế tại một số địa phương lực lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư thường xuyên có sự biến động, do đặc thù đơn vị có nhiều ĐVTN đi học, đi làm ăn xa, nhiều đồng chí mới nhận nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng, phương pháp công tác còn nhiều hạn chế.

Để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương vững mạnh, hiệu quả, một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết, biết tham mưu, đủ sức tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào đoàn ở cơ sở phát triển. Vì thế, BTV Huyện đoàn Quỳ Châu đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình nhằm nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, cụ thể:

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn.

Hàng năm BTV Huyện đoàn đều tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ Bí thư các Chi đoàn; qua tập huấn giúp đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công tác Đoàn trong tình hình mới.

Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Bí thư Chi đoàn

Phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đoàn cơ sở trực tiếp phụ trách giúp đỡ các đồng chí Bí thư Chi đoàn

Tổ chức các buổi sinh hoạt Chi đoàn kết hợp lồng ghép các trò chơi

Tổ chức các Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên dương, khen thưởng các Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn

Qua việc tổ chức các Hội thi và tuyên dương, khen thưởng cho các Bí thư Chi đoàn nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ, kịp thời động viên hoạt động của chi đoàn, đặc biệt là của Bí thư Chi đoàn

Tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi

Thăm hỏi và tặng quà Bí thư Chi đoàn yếu thế

Nhằm nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư thì các tổ chức Đoàn cơ sở cần tập trung một số giải pháp như sau:

Một là: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư: Chủ động phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn… giới thiệu làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Việc chọn lựa Bí thư chi đoàn là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến chất lượng hoạt động của chi đoàn. Chi đoàn thôn, xóm, tổ dân phố không bố trí đoàn viên đi làm ăn xa, thường xuyên không có mặt tại địa bàn làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Thực hiện chủ trương đưa đoàn viên của chi đoàn cơ quan hành chính cấp xã, thị trấn về làm bí thư, phó bí thư chi đoàn khối, xóm, bản khu dân cư ở những nơi không còn nguồn nhân sự trên địa bàn. Khuyến khích bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi đoàn tại đại hội (hội nghị) chi đoàn. Hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, quan tâm trang bị tài liệu đối với đội ngũ Bí thư chi đoàn, khuyến khích tổ chức các hoạt động như: Thi Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đoàn cơ sở giỏi tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ đoàn trên địa bàn dân cư.

Hai là: Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của Đoàn. Tổ chức các hoạt tạo dấu ấn sâu sắc trong Đoàn viên thanh niên gắn với những ngày kỉ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động cần tránh hình thức, tập trung chăm lo đến các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, giúp đỡ các gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đoàn phải là người hỗ trợ, kết nối giúp thanh niên trong quá trình lập nghiệp.

Ba là: T ăng cường công tác quản lý đoàn viên, nhất là đoàn viên sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn.

Bốn là: Tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng kinh tế – xã hội của đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn và cán bộ đoàn hoạt động.

Năm là: Có các hình thức thu hút cán bộ Đoàn thuộc khối các cơ quan các cấp về tham gia hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và trực tiếp làm Bí thư Chi đoàn để điều hành các nội dung của Chi đoàn.

Để nâng cao chất lượng của Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn thì sự quan tâm của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền địa phương là nhân tố đặc biệt quan trọng đến sự vững mạnh của chi đoàn. Trong năm 2020, các chi đoàn trên địa bàn dân cư trong toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn cấp trên về việc nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, kịp thời báo cáo những vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thời gian tới tiếp tục nhân rộng trên địa bàn huyện./.

Lang Tùng – Huyện đoàn Quỳ Châu.

Bạn đang xem bài viết Quế Phong: Đẩy Mạnh Thực Hiện Các Mô Hình, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!