Xem Nhiều 2/2023 #️ Quy Trình Hoạch Định Chiến Lược Thành Công Cho Doanh Nghiệp # Top 4 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 2/2023 # Quy Trình Hoạch Định Chiến Lược Thành Công Cho Doanh Nghiệp # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Trình Hoạch Định Chiến Lược Thành Công Cho Doanh Nghiệp mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hoạch định chiến lược là một quy trình nghiên cứu có tính hệ thống cao, đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược muốn đạt hiệu quả nghiên cứu tốt nhất đòi hỏi sự tham gia đầy đủ và nỗ lực đóng góp của toàn bộ ban lãnh đạo và nhân viên trong công ty.

Hoạch định chiến lược là gì?

Định nghĩa cơ bản của hoạch định chiến lược đó là quy trình nhà quản trị chọn lọc và lựa chọn mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời vạch ra những nhiệm vụ, hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu đề ra một cách tối ưu nhất.

Mục tiêu tương lai là yếu tố then chốt trong hoạch định chiến lược. Nhà quản trị phải luôn hiểu rằng nếu như trong hoạch định chiến lược có thể nắm bắt các cơ hội để định hướng và điều khiển tương lai giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao cơ hội cạnh tranh thì đó là những chiến lược thành công. Chính vì thế, trong quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp, nhà quản trị phải có cái nhìn rộng khắp mọi vấn đề, đặt ra các tình huống có thể xảy đến rồi tìm ra phương pháp tối ưu để vận hành hoạt động của cả doanh nghiệp đúng hướng. Và trong vạch ra các tình huống có thể phát sinh, hoạch định chiến lược cần chỉ ra những tình huống cả bất lợi và khả quan.

Đối với các tình huống khả quan, nếu điều đó có thể biến thành sự thật thì doanh nghiệp không được chủ quan tự mãn về các thành tính mình đạt được, cần phải nhớ thật ký trách nhiệm và nhiệm vụ mình cần tiếp tục theo đuổi trong chiến lược đã đề ra. Ngủ quên trong chiến thắng rất dễ khiến doanh nghiệp bị tụt hậu, thậm chí là kéo đến sự thất bại nhanh chóng.

4 bước quan trọng trong quy trình hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp

1. Xác đinh sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp

2. Nghiên cứu môi trường bên trong và bên ngoài

3. Thiết lập các mục tiêu, nhiệm vụ chung

4. Xây dựng và chọn lọc các chiến lược

5. Phân bổ nguồn nhân lực để tạo mục tiêu và triển khai thực hiện

Đặc tính cơ bản của chiến lược phát triển cho doanh nghiệp

Tính hệ thống: Tính hệ thống trong hoạch định chiến lược đảm bảo tính ổn định trong xây dựng và triển khai chiến lược. Các chiến lược gia cần lưu ý rằng, những vấn đề, nhiệm vụ, mục tiêu được vạch ra trong chiến lược luôn tác động lẫn nhau, chính vì thế nếu chỉ xem xét và quan tâm đến một vấn đề nào đó mà bỏ qua các yếu tổ còn lại thì rất dễ gây ảnh hưởng, làm rối loại đến tổng thể của cả hệ thống chiến lược.

Tính bao quát: Xây dựng chiến lược phát triển cần phải đề cập toàn bộ những vấn đề dài hạn và nhiệm vụ ngắn hạn có tính quyết định của doanh nghiệp (khi thực hiện thành công các nhiệm vụ ngắn hạn sẽ tọa ra cơ sở vững chắc quyết định doanh nghiệp có khả năng để thực hiện các vấn đề dài hạn hay không). Hơn thế nữa chiến lược cần định hướng mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai nhưng cũng không quên tập trung phát triển quy mô kinh doanh vừa và nhỏ đang hoạt động của mình.

Tính chọn lựa: Vì thời kỳ triển khai chiến lược có thể rơi vào khoảng thời gian từ 5 – 10 năm, hơn thế nữa nguồn lực của doanh nghiệp luôn hạn chế và có sự biến động, cho nên nhà quản trị cần phải có những chọn lực sáng suốt đối với những vấn đề quan trọng để tình phương hướng giải quyết trước tiên.

Tính linh hoạt: Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển, doanh nghiệp cần quan tâm đến việc có thể thay đổi linh hoạt, thực hiện những điều chỉnh thích hợp nhằm đáp ứng xu hướng, bối cảnh mới cũng như nhu cầu của khách hàng.

Tính dài hạn: doanh nghiệp luôn phải đối mặt với những nhiệm vụ phức tạp đóng vai trò lớn cho sự phát triển nên cần rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển cũng sẽ có những nhiệm vụ ngắn, cần triển khai nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu thời gian triển khai.

Tính thời đại: trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế phát triển, các chiến lược phát triển của doanh nghiệp rất cần tập trung làm nổi bật tính thời đại, đặc biệt là khả năng liên kết trong chiến lược riêng của doanh nghiệp với mục tiêu phát triển đất nước, nắm bắt cơ hội vươn tầm quốc tế.

Tóm lại, quy trình hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, nó có tính hệ thống chi tiết giúp cho doanh nghiệp có đường lối phát triển một cách đúng đắn và đảm bảo biến các mục tiêu đề ra thành hiện thực, góp phần vào sự phát triển cho công ty trong một giai đoạn chiến lược nhất định.

Hoạch Định Là Gì? Những Kế Hoạch Chiến Lược Hoạch Định Cho Doanh Nghiệp

Nhì chung, hoạch định là việc nhà quản trị xác định mục tiêu của tổ chức, thiết lập một chiến lược chung để đạt mục tiêu và xây dựng một bản kế hoạch đã kết hợp và điều phối công việc của tổ chức. Đặt biệt là trong những việc làm kinh doanh, việc làm ngân hàng thì cần một chiến lược hoạch định rõ ràng và cụ thể.

Các loại hoạch định thường gặp trong mỗi doanh nghiệp

Các loại hoạch định thường gặp là: hoạch định chiến lược, hoạch định dài hạn và hoạch định ngắn hạn. Mỗi hoạch định điều lựa chọn mục tiêu và vạch ra những hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu.

Hoạch định chiến lược là một chức năng quản trị của một doanh nghiệp, giúp bảo đảm cho nhân viên của tổ chức đó cùng hành động hướng đến những mục tiêu chung, đạt được sự thống nhất về các kết quả dự kiến, đánh giá và điều chỉnh phương hướng hoạt động của doanh nghiệp sao cho phù hợp với môi trường kinh doanh luôn biến động. Hoạch định chiến lược bao gồm việc: xác định các ưu tiên, tập trung các nguồn lực, và củng cố các hoạt động vận hành.

Hoạch định dài hạn là những hoạch định kéo dài từ 1 đến 5 năm hoặc lâu hơn tùy vào định hướng phát triển của doanh nghiệp. Những kế hoạch này nhằm đáp ứng các điều kiện thị trường, mục tiêu tài chính, và tài nguyên cần thiết để đạt được sư mệnh của doanh nghiệp đề ra. Hoạch định dài hạn thường mang tính chiến thuật nhằm giải quyết những mục tiêu trên một địa bàn hoạt động nhưng mang tầm ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược.

Hoạch định ngắn hạn là những kế hoạch cho từng ngày, từng tháng hay từng năm. Quản trị viên lập kế hoạch ngắn hạn để hoàn thành những bước đầu hoặc những điểm mấu chốt trong tiến trình dài hạn đã đề ra. Nói cách khác, kế hoạch ngắn hạn nhắm đến việc giải quyết những vấn đề trước mắt trong một phạm vi công tác giới hạn hoặc một nhiệm vụ nhất định trong cả tiến trình hành động.

Mục tiêu và bản kế hoạch trong hoạch định

Theo khái niệm hoạch định là gì? Thì chúng ta có thể thấy rằng, mục tiêu và bản kế hoạch chính là 2 yếu tố quan trọng nhất trong hoạch định. Cụ thể như sau:

Mục tiêu là những kết quả, mong muốn, kỳ vọng mà tổ chức muốn đạt được trong một thời gian cụ thể. Ví dụ như mục tiêu năm nay doanh nghiệp sẽ tăng trưởng hơn năm ngoái 5%. Mục tiêu như kim chỉ nam cho tất cả hành động của nhân viên trong tổ chức.

Để có thể đề ra mục tiêu chính xác và hiệu quả, nhà quản trị cần trãi qua các bước sau:

1) Xác định sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp;

2) Xác định mục tiêu của doanh nghiệp với các thứ tự ưu tiên hợp lý;

3) Xác định nguồn lực của doanh nghiệp;

4) Xác định mục tiêu cho từng bộ phận;

5) Quy chuẩn thành văn bản và truyền thông đến mọi người.

Bản kế hoạch là những văn bản phác thảo cách thức đạt được các mục tiêu và mô tả một cách đặc thù sự phân bổ các nguồn lực, tiến độ công việc và các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu.

Bao gồm: Kế hoạch chiến lược (Strategic Plans) và Kế hoạch hoạt động (Operational Plans).

Quy trình hoạch định chiến lược bao gồm các bước sau:

1) Xác định triết lý kinh doanh, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp;

2) Phân tích và dự báo môi trường bên ngoài (có thể sử dụng mô hình PESTEL hoặc mô hình 5 áp lực cạnh trạnh);

3) Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp (phân tích theo chuỗi giá trị của Porter hoặc theo các nguồn lực của doanh nghiệp);

4) Phân tích Ma trân SWOT cho doanh nghiệp từ đó đưa ra những chiến lược định hướng cho doanh nghiệp.

Tóm lại hoạch định là gì? Hoạch định là hành động của cấp quản lý, của nhà quản trị nhằm xác định và kế hoạch hóa các mục tiêu, phương hướng hành động của doanh nghiệp trong tương lai; giúp cho hoạt động của doanh nghiệp thuận lợi hơn và đi đúng hướng hơn.

Chiến Lược Kinh Doanh Nhà Thuốc: Hoạch Định Sao Cho Hiệu Quả?

Trong hệ thống cung ứng thuốc của nước ta, nhà thuốc là một trong những mắt xích quan trọng. Bởi đây là nơi trực tiếp đưa thuốc đến tay người dùng. Để đạt được mục tiêu phát triển, cần phải hoạch định những chiến lược kinh doanh nhà thuốc hiệu quả.

Cơ chế thị trường đã tạo nên thuận lợi và mang đến cơ hội kinh doanh nhà thuốc. Tuy nhiên, dưới áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, nhiều nhà thuốc đã gặp phải không ít khó khăn, thậm chí không trụ được. Để nắm bắt thị trường, đòi hỏi các nhà thuốc phải năng động hơn, sử dụng tối ưu những nguồn lực sẵn có. Chiến lược kinh doanh nhà thuốc cũng cần được áp dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, các bước của tiến trình hoạch định nhà thuốc cụ thể như sau.

Để xác định được điều này, các nhà thuốc phải trả lời được những câu hỏi: Bạn là ai? Bạn muốn trở thành đơn vị như thế nào? Mục tiêu lớn cần đạt được là gì?

Có thể nói, yếu tố cung ứng thuốc đầy đủ với giá cả hợp lý nhất cần được đảm bảo. Cùng với đó, quá trình tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho người tiêu dùng cũng phải thật đúng đắn, có chuyên môn và chi tiết. Một số mục tiêu kinh doanh khác có thể kể đến như: yếu tố lợi nhuận, sự lớn mạnh và uy tín của nhà thuốc trên thị trường.

Trong kinh doanh không thể tránh những khó khăn & thách thức. Tuy nhiên, đó cũng có thể là cơ hội đối với các nhà thuốc.

Thị trường dược phẩm đang phát triển mạnh mẽ, nhận thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Không chỉ có các nhà thuốc cạnh tranh với nhau, còn có phòng khám, cơ sở y học cổ truyền, quầy thuốc của bệnh viện, trạm y tế… Mỗi mặt hàng có nhiều nhà cung cấp và mỗi nhà thuốc cũng có những mặt hàng khác nhau. Giá cả và chất lượng sản phẩm cũng khác nhau. Trước tình hình đó, các nhà thuốc cần tạo được sức mạnh cho nhà thuốc mình. Ưu tiên chọn những mặt hàng chất lượng và nhà cung cấp uy tín để đem lại nhiều lợi ích nhất trong kinh doanh. Nắm được tâm lý khách hàng và đảm bảo về giá cũng tạo được nhiều cơ hội cho các nhà thuốc.

Những sản phẩm không có số đăng ký, quá hạn, quy trình sản xuất không được đảm bảo… nhà thuốc rất dễ bị ảnh hưởng uy tín.

Như đã nói, sử dụng tối ưu những nguồn lực sẵn có rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh nhà thuốc. Bao gồm:

Địa điểm bán thuận lợi, trang thiết bị đạt chuẩn GPP.

Văn hóa nhà thuốc, nguồn nhân lực vững chuyên môn, nắm bắt thông tin chặt chẽ.

Bộ máy quản lý gọn nhẹ, năng động, chiến lược kinh doanh phù hợp…

Bước 4: Xây dựng và triển khai các kiểu kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp

Đây là một việc làm thực sự cần thiết. Thông thường, các nhà thuốc sẽ dự thảo một số kế hoạch chiến lược sau đó lựa chọn sao cho phù hợp nhất với từng giai đoạn. Bao gồm:

Xác định mục tiêu

Đề ra chính sách

Phân phối nguồn lực

Tất cả đảm bảo những yếu tố sau:

Tuyển chọn đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và quản lý đối với nhân viên trong hiệu thuốc.

Quan hệ tốt với khách hàng và đối tác bằng sự tôn trọng, quan tâm, chăm sóc tận tình…

Tiếp cận với quản lý bằng hệ thống máy tính để chính xác và nhanh chóng hơn.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược, cần căn cứ vào tình hình hiện tại để xem xét. Kế hoạch kinh doanh đã thực hiện đến đâu, có thuận lợi hay gặp khó khăn gì không? Có nên tiếp tục kế hoạch đó trong giai đoạn sau hay không?

Đối với các sản phẩm thuốc trong kho, cần kiểm tra số lượng và hạn dùng thuốc tồn trong kho. Kiểm tra chất lượng đầu vào của sản phẩm đồng thời thống kê tài chính.

Bước 6: Lập lại quá trình hoạch định

Quá trình hoạch định diễn ra liên tục và có thể được điều chỉnh các kế hoạch bằng sự lặp lại quá trình hoạch định. Do đó, người quản lý nhà thuốc cần dựa trên kết quả đã đạt được để đưa ra những quyết định phù hợp nhất.

Gợi ý nguồn hàng chất lượng dành riêng cho nhà thuốc

Với mục tiêu khẳng định thương hiệu, cũng như mong muốn mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất đến cộng đồng. Công ty TNHH Mediphar USA – Đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn GMP. Mediphar USA đặt triết lí kinh doanh: An toàn – Chất lượng – Hiệu quả lên hàng đầu. Chúng tôi hiện đang xây dựng các chương trình hợp tác với mức giá tốt nhất cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho quý đối tác là Nhà thuốc, Phòng khám, Phòng mạch, Bệnh viện.

1. Hỗ trợ về truyền thông: Mediphar USA đẩy mạnh Marketing thương hiệu giúp sản phẩm được người tiêu dùng đầu cuối biết đến nhiều hơn.

2. Giấy tờ pháp lý: Tất cả các dòng sản phẩm của Mediphar USA được trang bị đầy đủ giấy tờ chứng nhận sản phẩm (đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và không lo thiếu hụt).

3. Chương trình chiết khấu: Chương trình mua 5 tặng 1 cùng chương trình tích lũy doanh số với mức chiết khấu từ 8-18%, tùy theo mức đăng kí của khách hàng.

4. Đổi trả hàng hóa: Đối với hàng hóa xác định thuộc lỗi nhà sản xuất. Mediphar USA hỗ trợ chính sách đổi trả hàng hóa trong vòng 4 ngày.

5. Hỗ trợ vận chuyển: Đơn hàng từ 300.000 đồng trở lên, sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển.

Hoạch Định Chiến Lược Là Gì? Vì Sao Chúng Ta Cần Phải Hoạch Định Chiến Lược?

Hoạch định là gì? Hoạch định là một trong bốn tính năng thiết yếu của một quản trị viên đó là: Hoạch địch – tổ chức – Lãnh đạo – tra cứu, cùng lúc đây được coi là một chức năng ưu tiên hay là nền móng của quản trị.

Nhì chung, hoạch định là việc nhà quản trị định hình mục đích của đơn vị, xây dựng một plan chung để đạt mục tiêu và xây dựng một bản plan vừa mới kết hợp và điều phối công việc của đơn vị. Đặt biệt là trong những việc làm kinh doanh, việc sử dụng bank thì cần một plan hoạch định rạch ròi và cụ thể.

Các loại hoạch định thường gặp trong mỗi 

doanh nghiệp

Các loại hoạch định thường gặp là: hoạch định chiến lược, hoạch định dài hạn và hoạch định ngắn hạn. Mỗi hoạch định điều lựa chọn mục tiêu và vạch ra những hành động quan trọng nhằm đạt được mục đích.

Hoạch định là một hoạt động cần thiết trong doanh nghiệp

Hoạch định kế hoạch là một chức năng quản trị của một công ty, giúp bảo đảm cho nhân viên của đơn vị đó cùng hành động hướng đến những mục tiêu chung, đạt được sự thống nhất về các kết quả dự kiến, nghiên cứu và điều chỉnh phương hướng hoạt động của công ty sao cho thích hợp với môi trường kinh doanh luôn biến đổi. Hoạch định plan gồm có việc: xác định các ưu tiên, tụ họp các nguồn lực, và củng cố các hoạt động vận hành.

Hoạch định lâu dài là những hoạch định dẫn dài từ 1 đến 5 năm hoặc lâu hơn tùy vào định hướng tăng trưởng của doanh nghiệp. Những plan này nhằm đáp ứng các điều kiện thị trường, mục tiêu tài chính, và tài nguyên quan trọng để đạt được sư mệnh của công ty đề ra. Hoạch định dài hạn thường đưa tính chiến thuật nhằm khắc phục những mục đích trên một địa bàn hoạt động nhưng đưa tầm ảnh hưởng đến hoạch định plan.

Hoạch định giúp vẽ ra các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp

Hoạch định ngắn hạn là những plan cho từng ngày, từng tháng hay từng năm. Quản trị viên lập plan ngắn hạn để hoàn thiện những bước đầu hoặc những điểm mấu chốt trong quá trình dài hạn đang đề ra. Nói cách không giống, plan ngắn hạn nhắm đến việc giải quyết những chủ đề trước mắt trong một phạm vi công tác hạn chế hoặc một Nhiệm vụ nhất định trong cả quá trình hành động.

mục tiêu

 và bản 

plan

 trong hoạch định

Theo khái niệm hoạch định là gì? Thì chúng ta có thể thấy rằng, mục tiêu và bản kế hoạch chính là 2 nguyên nhân cần thiết nhất trong hoạch định. Cụ thể giống như sau:

mục đích là những hiệu quả, muốn, kỳ vọng mà đơn vị muốn đạt được trong một thời gian cụ thể. ví dụ như mục đích năm nay doanh nghiệp sẽ tăng trưởng hơn năm ngoái 5%. mục đích như kim chỉ nam cho tất cả hành động của nhân viên trong đơn vị.

Để đủ nội lực đề ra mục tiêu chuẩn xác và kết quả, nhà quản trị cần trãi qua các bước sau:

1) định hình sứ mạng, tầm Quan sát của doanh nghiệp;

2) xác định mục đích của doanh nghiệp với các thứ tự ưu tiên hợp lý;

3) xác định nguồn lực của doanh nghiệp;

4) xác định mục đích cho từng bộ phận;

5) Quy phù hợp thành văn bản và mạng đến mọi người.

Bản kế hoạch là những văn bản phác thảo phương pháp đạt được các mục đích và giới thiệu một phương pháp đặc thù sự phân bổ các gốc lực, tiến độ công việc và các hành động quan trọng để đạt được các mục đích.

SWOT – mô hình đánh giá sử dụng trong hoạch định

Bao gồm: kế hoạch plan (Strategic Plans) và plan hoạt động (Operational Plans).

Quy trình hoạch định 

kế hoạch

bao gồm

 các bước sau:

1) dựng lại triết lý kinh doanh, sứ mệnh và tầm Nhìn của doanh nghiệp;

2) nghiên cứu và dự báo hoàn cảnh bên ngoài (có thể dùng mô hình PESTEL hoặc mô ảnh 5 áp lực cạnh trạnh);

3) nghiên cứu nơi bên trong doanh nghiệp (phân tích theo chuỗi trị giá của Porter hoặc theo các nguồn lực của doanh nghiệp);

4) phân tích ma trân SWOT cho công ty từ đó mang ra những kế hoạch định hình cho công ty.

tóm lại hoạch định là gì? Hoạch định là hành động của cấp thống trị, của nhà quản trị nhằm xác định và kế hoạch hóa các mục tiêu, phương hướng hành động của doanh nghiệp trong tương lai; tạo điều kiện cho hoạt động của công ty thuận tiện hơn và đi đúng hướng hơn.

Bạn đang xem bài viết Quy Trình Hoạch Định Chiến Lược Thành Công Cho Doanh Nghiệp trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!