Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh ❣️ Top Trend

Xem 151,470

Cập nhật thông tin chi tiết về Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 151,470 lượt xem.

Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh Xuất Sắc

Một Số Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Trường Học Vững Mạnh

Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh

Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Bước Đi Và Các Biện Pháp Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta

Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (Thông Qua Tại Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vii Của Đảng)

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn Việt Nam, là nơi thể hiện

vai trò của một đoàn thể lấy việc chung, lợi ích cộng đồng làm bản lề xây dựng tổ

chức. Công đoàn còn là sợi dây tạo dựng sự đoàn kết trong hệ thống cơ quan, đơn vị

dự trên cơ sở lấy việc bảo vệ quyền lợi của người lao động làm kim chỉ nam cho mọi

hoạt động. Mục tiêu phương hướng của công đoàn Việt Nam là: ” Tiếp tục đổi mới

nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ

sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVLĐ làm đối tượng vân động;

chuyển mạnh chỉ đạo hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại

diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVLĐ; xây dựng

quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế

-xã hội của đất nước”

Trong những năm qua nhìn chung chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở

có nhiều hướng chuyển biến tích cực, song vẫn chưa đáp ứng được theo yêu cầu

mong muốn. Hoạt động công đoàn cơ sở còn mờ nhạt còn phụ thuộc vào chuyên

môn trong mọi công việc và chưa phát huy hết chức năng của tổ chức và vai trò

công đoàn. Trình độ năng lực của cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế cho nên ban

chấp hành chưa chủ động trong công tác định hướng, lập kế hoạch trong hoạt động.

Sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn còn lúng túng chưa ăn ý với nhau.

Chính quyền đồng cấp một số nơi chưa quan tâm tạo điều kiện về thời gian và vật

chất để công đoàn hoạt động. Một số đoàn viên còn nghiêng nặng về vai trò chuyên

môn, không hứng thú với sinh hoạt công đoàn. Một ít cán bộ giáo viên trong suy

nghĩ của họ hoạt động Công đoàn và hoạt động của nhà trường là hai lĩnh vực hoàn

toàn khác nhau. Họ xem chuyên môn giảng dạy là quan trọng, các hoạt động khác có

cũng được không có cũng chẳng sao.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở mà nhất là

công tác quản lý đoàn viên, tạo động lực tích cực trong công tác dân chủ hóa, xã hội

hóa thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, ban chấp hành công đoàn là linh hồn trong

công tác thi đua, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên –

người lao động. Bản thân nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới, công tác quản lý

đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động, đề ra một số biện pháp tích cực nhằm

nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài

“Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh” nhằm góp phần cùng

với nhà trường và các ban ngành đoàn thể khác thúc đẩy phong trào thi đua hai tốt,

triển khai các cuộc vận động một cách hiệu quả, tạo mối đoàn kết nội bộ hoàn thành

tốt nhiệm vụ Ngành giáo dục đề ra.

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

1

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

B. NỘI DUNG

I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TRỤC TIẾP ĐẾN

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐÔNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN

NAY.

1.THỰC TRẠNG.

– Hoạt động công đoàn cơ sở còn mờ nhạt còn phụ thuộc vào chuyên môn

trong mọi công việc và chưa phát huy hết chức năng của tổ chức và vai trò công

đoàn.

– Ban chấp đoàn công đoàn chưa củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.

Chưa đổi mới tư duy và phương pháp làm việc. Khi xây dựng được kế hoạch và

chương trình hành động chưa cụ thể và sát đúng với tình hình của đơn vị.

-Công đoàn cơ sở chưa thu hút được đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham

gia sinh hoạt công đoàn và chưa phát huy được sức mạnh tập thể.

– Công đoàn cơ sở chưa coi trọng trong việc chỉ đạo sinh hoạt công đoàn và

sinh hoạt tổ công đoàn. Nhiều khi còn rập khuôn cho nên gây ra sự nhàm chán cho

đoàn viên công đoàn.

– Một số công đoàn từng đã là công đoàn vững mạnh xuất sắc nhưng không

duy trì và giữ được danh hiệu.

2. NGUYÊN NHÂN

a. Nguyên nhân khách quan

– Trong chỉ tiêu biên chế của các đơn vị trường học không có chỉ tiêu độc lập

dành cho BCH công đoàn. Chế độ phụ cấp cho họ còn thấp thậm chí không đủ đi lại

họp hành, nộp báo cáo cho công đoàn cấp trên…

– Kinh phí công đoàn cơ sở được gây dựng từ công đoàn phí hàng tháng của

CBNVLĐ còn ít ỏi làm hạn chế về quy mô, khả năng sáng tạo của công đoàn viên

khi tổ chức nhiều hoạt động . Đa số các hoạt động lớn phải nhờ chuyên môn hỗ trợ.

– Một số trường học ngoài điểm trung tâm còn có các phân hiệu nên việc theo

dõi, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp là một khó khăn với BCH cơ sở. Việc sinh

hoạt định kỳ diễn ra tần suất thấp.

– Việc điều chuyển biên chế giữa các đơn vị trường học hàng năm đôi khi làm

xáo trộn bộ máy BCH.

– Một số đoàn viên hưởng lương hợp đồng từ ngân sách nhưng còn thấp cho

nên còn phải bươn chải làm thêm để chăm lo cho bản thân và gia đình, vì vậy việc

tham gia các phong trào do công đoàn phát động còn hạn chế.

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

2

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

b. Nguyên nhân chủ quan

– Ban chấp hành công đoàn đều là những đồng chí kiêm nhiệm nên nhiệm vụ

chính vẫn phải đảm bảo chất lượng chuyên môn, thời gian đầu tư cho công tác công

đoàn không nhiều.

– Trình độ nghiệp vụ của cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế vì chưa qua

trường lớp đào tạo làm cán bộ công đoàn.

– Sinh hoạt công đoàn chưa có nội dung, còn mang tính hình thức, nội dung

còn nghèo nàn, còn cứng nhắc và chưa mang màu sắc của công đoàn nên chưa thu

hút được đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham gia.

– Công tác tham mưu với chi bộ Đảng, Ban giám hiệu để tạo điều kiện thời

gian, tài chính, huy động nhân lực … trong các hoạt động của BCH còn hạn chế.

Thậm chí còn mang tư tưởng ngại va chạm với cấp trên trong việc tham gia ý kiến

bảo vệ quyền lợi công đoàn viên trong họp xét thi đua, kiểm điểm hàng tháng, hàng

năm.

– Mục tiêu thi đua còn chung chung, chưa gắn với từng cá nhân cụ thể. Chưa

thật nhìn rõ tiềm lực của mình để phát mà mạnh dạn phấn đấu dăng ký thi đua. Công

tác chuẩn bị chỉ tiêu trong phương hướng hội nghị viên chức đầu năm còn coi nhẹ,

chưa sát với điều kiện thực tế.

– Một số công đoàn cơ sở chưa làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương

đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước vì vậy dẫn đến có đoàn viên vi phạm

đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp lệnh dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Từ thực trạng và nguyên nhân ở trên chúng tôi đề ra một số biện pháp để xây

dựng công đoàn cơ sở vững mạnh như sau:

II. MÔT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH.

1. Đổi mới tư duy và phương pháp làm việc của tập thể BCH

BCH Công đoàn do Đại hội CĐCS bầu ra, là người đại diện cho CĐV, mang

tiếng nói của họ đến với chính quyền, đồng thời cũng thay mặt đoàn viên công đoàn

nói lên tiếng nói của người lao động, nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của

người lao động, cũng như qui chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,

chính đáng cho người lao động. CĐCS chỉ thật sự vững mạnh khi BCH công đoàn là

một tập thể đoàn kết, thống nhất, chịu khó học tập, rèn luyện, có phương pháp hoạt

động phù hợp, sáng tạo. Bản thân cán bộ công đoàn phải có lối sống trong sáng, giản

dị, biết hòa đồng, biết chia ngọt sẽ bùi với đoàn viên lao động, được đoàn viên lao

động tin tưởng, tín nhiệm,… Bên cạnh đó, người cán bộ công đoàn phải là người

gương mẫu trước tiên trong học tập, trau dồi, rèn luyện bản thân để có được “cái tâm

và cái tầm”, phải xây dựng cho mình một phong cách làm việc khoa học, sâu sát như

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

3

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Bác Hồ đã dạy: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Có như

thế mới thật sự làm đúng, làm đủ, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình được quy

định bởi Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Có như thế công đoàn

mới thực sự là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của đoàn viên và người lao

động.

Vì vậy sau khi Đại hội công đoàn cơ sở, BCH công đoàn cần xây dựng được

quy chế hoạt động của ban chấp hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đổng chí

trong ban chấp hành và bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng giai

đoạn cụ thể dựa trên cơ sở nghị quyết đề ra của đại hội. Khi đã xây dựng chương

trình và kế hoạch hành động phải lấy ý kiến thống nhất của đoàn viên công đoàn,

trình Cấp Ủy phê duyệt và sau đó tổ chức thực hiện.

Đối với cán bộ công đoàn trong quá trình làm việc cần phải biết lắng nghe ý

kiến của đoàn viên công đoàn, tránh bệnh quan liêu, chủ quan duy ý chí. Mỗi thành

viên của BCH công đoàn cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của

đoàn viên , đi sâu đi sát nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên để

đáp ứng nhu cầu của họ để công đoàn thực sự là “tổ ấm” là địa chỉ tin cậy để đoàn

viên công đoàn gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình.

2. Quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn

Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên là một nhiệm

vụ rất quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, công đoàn cơ sở chúng

tôi đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đó góp phần tích cực trong việc ổn định tư tưởng và

niềm tin của công đoàn viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên yên

tâm công tác, gắn bó với nhà trường, hăng hái tham gia các hoạt động và hoàn thành

xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nếu đời sống vật chất đầy đủ mà đời sống tinh thần nghèo nàn thì cuộc sống của

chúng ta thật buồn tẻ và nhàm chán biết bao. Do vậy để chăm lo để chăm lo đời sống

tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn, Ban chấp hành công đoàn đã phát động xây

dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và phong phú. Trong công tác tuyên truyền

giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ đoàn

viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn luôn phối hợp với chuyên môn quán triệt

sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị 40 của

Ban bí thư TW Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản

lý giáo dục, Chỉ thị 32 của Chính phủ về chống bệnh thành tích trong giáo dục và nhiều

văn bản chỉ đạo khác của ngành và công đoàn cấp trên. Trong đó, trọng tâm là việc tổ

chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không và chống bệnh

thành tích trong giáo dục” được tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên trong nhà trường.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn ký cam kết thực hiện “Hai không”

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

4

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

5

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

6

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

4. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và chính

quyền trong đơn vị.

– Đầu năm Ban chấp hành xây dựng chương trình công tác trọng tâm trong

năm học và từng học kỳ thông qua chi bộ xét duyệt, góp ý để lãnh đạo và tổ chức

thực hiện

– Tham mưu với Ban chi ủy xây dựng “Quy chế dân chủ”, phát động phong trào

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , tổ chức học tập tuyên

truyền đường lối chính sách của Đảng, học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng

các cấp và vận động CB,GV, NV tham gia học tập

– Thông qua các phong trào và các hoạt động do Công đoàn tổ chức, phát động

đã theo dõi, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng , kết nạp

theo qui định của điều lệ Đảng, góp phần trong công tác phát triển đảng viên, hoàn

thành chỉ tiêu, xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị vững mạnh. Cử ủy viên Ban chấp

hành là đảng viên nằm trong các tổ công đoàn có nhiệm vụ phát hiện đoàn viên ưu tú

để giới thiệu cho Đảng

– Trong việc tổ chức các phong trào vui chơi, sinh hoạt tại trường và giao lưu

với các đơn vị bạn nhân dịp các ngày lễ, tổ chức tham quan du lịch cuối năm Ban

chấp hàng đều họp bàn lên kế hoạch liên tịch với Ban giám hiệu sau đó thông qua

Chi bộ để được sự góp ý, đồng ý mới tiến hành thực hiện

– Giới thiệu và tham gia bình chọn dự trù nhân sự dự bị, dự nguốn ở các chức

danh chính quyền

– Ngoài ra Ban chấp hành đều xin ý kiến với Ban chi ủy trong giải quyết và thực

hiện các công việc đột xuất của công đoàn.

– Công đoàn có nhiệm vụ tham gia phối hợp nhiều mặt như xây dựng: kế hoạch,

cam kết; quy chế phối hợp: giữa nhà trường – Công đoàn, Chuyên môn – công

đoàn…. tổ chức hội nghị CB – CC; tổ chức đối thoại các hội nghị liên tịch; tổ chức

chỉ đạo các hoạt động của ban thanh tra nhân dân; tổ chức phong trào thi đua trong

đơn vị…

5. Chú trọng xây dựng tổ công đoàn vững mạnh.

Để đạt được công đoàn cơ sở vững mạnh thì vai trò quan trọng của các tổ công

đoàn hết sức quan trọng. Để có được thành quả trên, trong những năm qua các tổ

công đoàn chúng tôi đã thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

1.Vào đầu năm học mới mỗi tồ công đoàn bầu chọn 1 CBGV làm tổ trưởng

công đoàn.Các tổ trưởng công đoàn xác định mục tiêu công việc và xây dựng kế

hoạch cho tổ theo từng tháng,học kì, năm học theo kế hoạch chung của BCH CĐCS

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

7

Năm học 2014-2015

8

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Chúng ta có thể đề xuất ý kiến lên cấp trên là để xin ý kiến chủ trương, đề

nghị tạo điều kiện và tham mưu cho cấp trên có quyết định cho tập thể thực hiện. Có

như vậy mọi người sẽ cảm thông với nhau hơn, cùng chia sẻ những khó khăn, từ đó

tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa mọi người lại được nhân lên.

Sự thành công của một cuộc sinh hoạt là nhờ vào sự đóng góp ý kiến của

nhiều người, là sự trao đổi cách làm, kinh nghiệm, có thể từ những mẫu chuyện vui,

có thể từ một việc nào đó, bắt nguồn từ thực tế lao động, đời sống của công đoàn

viên. Ngưòi tổ trưởng phải khéo léo đặt câu hỏi và điều khiển sao cho mọi người

cùng tham gia ý kiến, để tổ viên không chỉ ngồi nghe và ghi chép chiếu lệ. Và khi đã

quen với sinh hoạt, mọi người không chỉ phát biểu mà cùng hát, cùng kể chuyện…

Thì tổ công đoàn không còn đơn điệu, khô khan nữa. Trong thực tế cuộc sống, ai

cũng có nhu cầu được chia sẻ, được thư giản sau những giờ lao động căng thẳng, ai

cũng thích đến những nơi mà mình được tôn trọng, được hỏi ý kiến, được tham gia

và nhất là khi một quyết định mà trong đó có sự đóng góp của mình thì quyết định

đó chắc chắn sẽ được thực hiện bằng một sức mạnh của quyết tâm và tinh thần trách

nhiệm rất cao.

Ngoài ra người tổ trưởng cần khéo léo lồng ghép sinh hoạt công đoàn với

sinh hoạt chuyên môn như tổ chức câu lạc bộ bạn yêu thơ, cùng nhau bàn luận một

tiết dạy hay, một bài toán khó, một sáng kiến kinh nghiệm đạt giải … như vậy vừa

làm tốt hoạt động công đoàn mà còn đẩy mạnh hoạt động chuyên môn.

Nội dung sinh hoạt tổ công đoàn gồm những công việc cụ thể như sau:

+ Tuyên truyền , phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách , pháp

luật của Nhà nước, vận động CBGV-CNV lao động chấp hành chính sách, pháp luật

của Nhà nước, thực hiện tốt nội qui, qui chế đơn vị, thực hiện tốt các công tác của

công đoàn và những công việc do nhà trường phân công

+ Dựa vào chỉ tiêu của nhà trường đưa ra sau HNCBVC, các tổ công đoàn vận

động, giúp đở , động viên CBGV-CNV hăng hái thi đua dạy tốt, công tác tốt, đổi mới

phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và công tác đề

nâng cao hiệu suất giờ lên lớp, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao

+Vận động CBGV-NV lao động giúp nhau trong học tập, nâng cao phẩm chất

đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ

“Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo ” của ngành

+ Khi có công đoàn viên trong tổ gặp khó khăn hay nghỉ do con ốm, tổ trưởng

công đoàn vận động các công đoàn viên trong tổ giúp đỡ hay phân công GV dạy thay

+ Nắm vững tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để động viên giúp đỡ họ

hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

9

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

4. Hoạt động nào thì cũng có kiểm tra và đánh giá. Để đánh giá hoạt động của

các tổ công đoàn , BCHCĐCS trường dựa vào các tiêu chuẩn như sau :

– Thông báo đầy đủ, kịp thời các chủ trương, kế hoạch hoạt động của công

đoàn cơ quan, đơn vị đến 100% đoàn viên (10 điểm)

– Nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên với BCH

CĐCS và người có trách nhiệm giải quyết (10 điểm)

– Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước, quy

chế của cơ quan (10 điểm)

– Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn

viên, CNVC-LĐ hợp lý (10 điểm)

– Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí, vệ sinh cơ quan đơn vị. (10 điểm)

– Vận động đoàn viên trong tổ giúp nhau học tập, tích cực tham gia các phong

trào văn nghệ, thể thao do công đoàn tổ chức (10 điểm)

– Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và thân nhân của đoàn viên lúc khó khăn, hoạn

nạn, đau ốm và trợ giúp nhau kịp thời. (10 điểm)

– Duy trì sinh hoạt tổ đều đặn, có nội dung cụ thể, có sổ theo dõi ghi chép rõ

ràng. (10 điểm)

– Đoàn viên trong tổ có sáng kiến kinh nghiệm (20 điểm)

* Xếp loại:

– Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc: Đạt từ 95 điểm trở lên.

– Tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm.

– Tổ công đoàn xếp loại khá: Đạt từ 85 điểm đến dưới 90 điểm.

– Tổ công đoàn xếp loại trung bình: Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

– Tổ công đoàn yếu kém: Dưới 50 điểm.

6. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt công đoàn cơ sở

Như chúng ta đã biết công đoàn cơ sở là nền tảng, là một mắc xích quan trọng

trong chuỗi hệ thống của tổ chức công đoàn. công đoàn cơ sở có vững mạnh thì công

đoàn các cấp mới vững mạnh. Vị thế của công đoàn cao hay thấp phụ thuộc những gì

công đoàn đã đem lại cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Để phát huy được vai trò

của tổ chức công đoàn cơ sở, việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên là yếu tố quan

trọng, cũng là một trong những điều kiện xây dựng đơn vị vững mạnh.

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

10

Năm học 2014-2015

11

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

hoan văn nghệ, vui chơi có thưởng dưới dạng bốc thăm câu hỏi về pháp luật nhà

nước, về truyền thống của công đoàn, về nội dung quy chế của đơn vị.

7. Duy trì thi đua giữ danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh

Việc phấn đấu trở thành công đoàn cơ sở vững mạnh là điều không dễ, việc

duy trì giữu vững danh hiệu này còn khó hơn. Mỗi BCH phải không ngừng nỗ lực

hoàn thiện hơn. Tư tưởng tự bằng lòng với những gì đã có là sự thoái bộ. do đó danh

hiệu CĐCS vững mạnh cần phải trở thành bộ rễ ăn sâu vào lòng đất từng đơn vị

trường học vì vậy :

– Sau khi tiến hành đại hội, BCH công đoàn cần bắt tay ngay vào xây dựng kế

hoạch cho từng giai đoạn cụ thể dự trên nghị quyết đề ra của đại hội.

– Việc tiến hành hội nghị CNVC đầu năm phải tiến hành từ tổ chuyên môn,

dựa trên đăng ký thi đua, biện pháp thực hiện từ tổ chuyên môn, BCH xây dựng kế

hoạch hoạt động cho năm học sao cho phù hợp.

– Cuối năm học trong nhiệm kỳ cần tổng kết, đánh giá, chỉ rõ những ưu khuyết

điểm, những việc đã làm, những việc chưa làm được trong năm học, từ đó có hướng

khắc phục trong năm học tiếp theo. Tránh vì thành tích mà quyên khuyết điểm dù

nhỏ nhất. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót, khắc phục những khuyết điểm trong

quá trình thực hiện nghị quyết của đại hội CĐCS. Tránh tình trạng để những thiếu

sót, sai lầm diễn ra trong thời gian dài.

– Xây dựng tập thể công đoàn thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao, các

thành viên BCH công đoàn cần nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của

đoàn viên công đoàn, tránh để xảy ra những việc không hay, những xích mích dù là

nhỏ trong đoàn viên công đoàn.

– Cần làm cho mọi thành viên trong công đoàn nhận thức ró việc đoàn kết nhất

trí một lòng quyết tâm xây dựng và giữ danh hiệu của công đoàn cơ sở vững mạnh là

vinh dự và trách nhiệm của mỗi đoàn viên. Có như vậy mỗi đoàn viên cần hoàn

thành tốt nhiệm vụ của trường và của ngành, Không vi phạm đạo đức nhà giáo, pháp

lệnh dân số và kế hoạch hoá gia đình. Có ý thức xây dựng và góp phần giữ vững

danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

III.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua thay đổi hình thức và nội dung sinh hoạt với sự phối hợp tốt chuyên môn

nhà trường cho nên chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn chúng tôi đã có

nhiều khởi sắc. Toàn thể đoàn viên công đoàn đều tham gia hưởng ứng nhiệt tình các

đợt thi đua vì vậy trường và công đoàn đã đạt được một số thành tích đáng kể cụ thể

như sau:

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

12

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

13

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

– Phải xây dựng một BCH Công đoàn cơ sở gồm những thành viên có năng

lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm hoạt động công đoàn, nhiệt huyết với

phong trào chung, có bản lĩnh cứng cỏi, đúng đắn, nhất là vai trò của chủ tịch công

đoàn. Có vậy, BCH Công đoàn mới thật sự có sức thu phục quần chúng lao động và

dễ có khả năng tạo sự hài hòa các mối quan hệ.

– Hoạt động Công đoàn cơ sở cần có nội dung chương trình, kế hoạch rõ ràng,

phù hợp với cơ quan đơn vị và mang màu sắc công đoàn. Các hoạt động có chủ định,

chủ điểm, hướng đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và mục tiêu

chung của Ngành, của cơ quan đơn vị. Hoạt động không nên dàn trải và có sự phân

công, phân nhiệm rõ ràng. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra, động viên khuyến khích và

rút kinh nghiệm kịp thời.

Trong hoạt đông công đoàn cơ sở tuỳ theo đặc điểm của mỗi đơn vị mà ban

chấp hành công đoàn cần có kế hoạch chỉ đạo và phương pháp hoạt động sát đúng

với đơn vị mình. Nhưng theo tôi “một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở

vững mạnh” mà chúng tôi đã nêu ở trên là những biện pháp chung nhất đã thực

nghiệm và đạt một số kết quả.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót.

Rất mong sự góp ý của hội đồng khoa học các cấp, để trong thời gian tới bản thân sẽ

rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế hạn chế đồng thời phát huy những mặt

tích cực để hoạt động công đoàn cơ sở đạt được hiệu quả cao nhất góp phần thực

hiện thành công các chỉ tiêu mà đại hội công đoàn giáo dục Đô Lương nhiệm kỳ

2012-2017 đã đề ra./.

Đô Lương, tháng 03 năm 2022

Nguời viết

Trần Hoàng Thượng

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

14

Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2014-2015

15

Các Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh

Một Số Giải Pháp Xây Dựng Cđcs Vững Mạnh

Xây Dựng Và Hoàn Thiện Chính Quyền Cấp Xã Theo Tinh Thần Hiến Pháp Năm 2013

Xây Dựng Chính Quyền Cơ Sở Vững Mạnh

Xây Dựng Bộ Máy Chính Quyền Vững Mạnh Từ Cơ Sở

Bạn đang xem bài viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2339 / Xu hướng 2429 / Tổng 2519 thumb
🌟 Home
🌟 Top