Xem Nhiều 5/2022 # Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh # Top Trend

Xem 114,246

Cập nhật thông tin chi tiết về Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 114,246 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh Xuất Sắc
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Trường Học Vững Mạnh
 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Bước Đi Và Các Biện Pháp Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta
 • Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (Thông Qua Tại Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vii Của Đảng)
 • Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn Việt Nam, là nơi thể hiện

  vai trò của một đoàn thể lấy việc chung, lợi ích cộng đồng làm bản lề xây dựng tổ

  chức. Công đoàn còn là sợi dây tạo dựng sự đoàn kết trong hệ thống cơ quan, đơn vị

  dự trên cơ sở lấy việc bảo vệ quyền lợi của người lao động làm kim chỉ nam cho mọi

  hoạt động. Mục tiêu phương hướng của công đoàn Việt Nam là: ” Tiếp tục đổi mới

  nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ

  sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVLĐ làm đối tượng vân động;

  chuyển mạnh chỉ đạo hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại

  diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVLĐ; xây dựng

  quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế

  -xã hội của đất nước”

  Trong những năm qua nhìn chung chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở

  có nhiều hướng chuyển biến tích cực, song vẫn chưa đáp ứng được theo yêu cầu

  mong muốn. Hoạt động công đoàn cơ sở còn mờ nhạt còn phụ thuộc vào chuyên

  môn trong mọi công việc và chưa phát huy hết chức năng của tổ chức và vai trò

  công đoàn. Trình độ năng lực của cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế cho nên ban

  chấp hành chưa chủ động trong công tác định hướng, lập kế hoạch trong hoạt động.

  Sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn còn lúng túng chưa ăn ý với nhau.

  Chính quyền đồng cấp một số nơi chưa quan tâm tạo điều kiện về thời gian và vật

  chất để công đoàn hoạt động. Một số đoàn viên còn nghiêng nặng về vai trò chuyên

  môn, không hứng thú với sinh hoạt công đoàn. Một ít cán bộ giáo viên trong suy

  nghĩ của họ hoạt động Công đoàn và hoạt động của nhà trường là hai lĩnh vực hoàn

  toàn khác nhau. Họ xem chuyên môn giảng dạy là quan trọng, các hoạt động khác có

  cũng được không có cũng chẳng sao.

  Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở mà nhất là

  công tác quản lý đoàn viên, tạo động lực tích cực trong công tác dân chủ hóa, xã hội

  hóa thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, ban chấp hành công đoàn là linh hồn trong

  công tác thi đua, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên –

  người lao động. Bản thân nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới, công tác quản lý

  đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động, đề ra một số biện pháp tích cực nhằm

  nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài

  “Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh” nhằm góp phần cùng

  với nhà trường và các ban ngành đoàn thể khác thúc đẩy phong trào thi đua hai tốt,

  triển khai các cuộc vận động một cách hiệu quả, tạo mối đoàn kết nội bộ hoàn thành

  tốt nhiệm vụ Ngành giáo dục đề ra.

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  1

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  B. NỘI DUNG

  I. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TRỤC TIẾP ĐẾN

  CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐÔNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN

  NAY.

  1.THỰC TRẠNG.

  – Hoạt động công đoàn cơ sở còn mờ nhạt còn phụ thuộc vào chuyên môn

  trong mọi công việc và chưa phát huy hết chức năng của tổ chức và vai trò công

  đoàn.

  – Ban chấp đoàn công đoàn chưa củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.

  Chưa đổi mới tư duy và phương pháp làm việc. Khi xây dựng được kế hoạch và

  chương trình hành động chưa cụ thể và sát đúng với tình hình của đơn vị.

  -Công đoàn cơ sở chưa thu hút được đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham

  gia sinh hoạt công đoàn và chưa phát huy được sức mạnh tập thể.

  – Công đoàn cơ sở chưa coi trọng trong việc chỉ đạo sinh hoạt công đoàn và

  sinh hoạt tổ công đoàn. Nhiều khi còn rập khuôn cho nên gây ra sự nhàm chán cho

  đoàn viên công đoàn.

  – Một số công đoàn từng đã là công đoàn vững mạnh xuất sắc nhưng không

  duy trì và giữ được danh hiệu.

  2. NGUYÊN NHÂN

  a. Nguyên nhân khách quan

  – Trong chỉ tiêu biên chế của các đơn vị trường học không có chỉ tiêu độc lập

  dành cho BCH công đoàn. Chế độ phụ cấp cho họ còn thấp thậm chí không đủ đi lại

  họp hành, nộp báo cáo cho công đoàn cấp trên…

  – Kinh phí công đoàn cơ sở được gây dựng từ công đoàn phí hàng tháng của

  CBNVLĐ còn ít ỏi làm hạn chế về quy mô, khả năng sáng tạo của công đoàn viên

  khi tổ chức nhiều hoạt động . Đa số các hoạt động lớn phải nhờ chuyên môn hỗ trợ.

  – Một số trường học ngoài điểm trung tâm còn có các phân hiệu nên việc theo

  dõi, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp là một khó khăn với BCH cơ sở. Việc sinh

  hoạt định kỳ diễn ra tần suất thấp.

  – Việc điều chuyển biên chế giữa các đơn vị trường học hàng năm đôi khi làm

  xáo trộn bộ máy BCH.

  – Một số đoàn viên hưởng lương hợp đồng từ ngân sách nhưng còn thấp cho

  nên còn phải bươn chải làm thêm để chăm lo cho bản thân và gia đình, vì vậy việc

  tham gia các phong trào do công đoàn phát động còn hạn chế.

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  2

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  b. Nguyên nhân chủ quan

  – Ban chấp hành công đoàn đều là những đồng chí kiêm nhiệm nên nhiệm vụ

  chính vẫn phải đảm bảo chất lượng chuyên môn, thời gian đầu tư cho công tác công

  đoàn không nhiều.

  – Trình độ nghiệp vụ của cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế vì chưa qua

  trường lớp đào tạo làm cán bộ công đoàn.

  – Sinh hoạt công đoàn chưa có nội dung, còn mang tính hình thức, nội dung

  còn nghèo nàn, còn cứng nhắc và chưa mang màu sắc của công đoàn nên chưa thu

  hút được đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham gia.

  – Công tác tham mưu với chi bộ Đảng, Ban giám hiệu để tạo điều kiện thời

  gian, tài chính, huy động nhân lực … trong các hoạt động của BCH còn hạn chế.

  Thậm chí còn mang tư tưởng ngại va chạm với cấp trên trong việc tham gia ý kiến

  bảo vệ quyền lợi công đoàn viên trong họp xét thi đua, kiểm điểm hàng tháng, hàng

  năm.

  – Mục tiêu thi đua còn chung chung, chưa gắn với từng cá nhân cụ thể. Chưa

  thật nhìn rõ tiềm lực của mình để phát mà mạnh dạn phấn đấu dăng ký thi đua. Công

  tác chuẩn bị chỉ tiêu trong phương hướng hội nghị viên chức đầu năm còn coi nhẹ,

  chưa sát với điều kiện thực tế.

  – Một số công đoàn cơ sở chưa làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương

  đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước vì vậy dẫn đến có đoàn viên vi phạm

  đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp lệnh dân số và kế hoạch hoá gia đình.

  Từ thực trạng và nguyên nhân ở trên chúng tôi đề ra một số biện pháp để xây

  dựng công đoàn cơ sở vững mạnh như sau:

  II. MÔT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH.

  1. Đổi mới tư duy và phương pháp làm việc của tập thể BCH

  BCH Công đoàn do Đại hội CĐCS bầu ra, là người đại diện cho CĐV, mang

  tiếng nói của họ đến với chính quyền, đồng thời cũng thay mặt đoàn viên công đoàn

  nói lên tiếng nói của người lao động, nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của

  người lao động, cũng như qui chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,

  chính đáng cho người lao động. CĐCS chỉ thật sự vững mạnh khi BCH công đoàn là

  một tập thể đoàn kết, thống nhất, chịu khó học tập, rèn luyện, có phương pháp hoạt

  động phù hợp, sáng tạo. Bản thân cán bộ công đoàn phải có lối sống trong sáng, giản

  dị, biết hòa đồng, biết chia ngọt sẽ bùi với đoàn viên lao động, được đoàn viên lao

  động tin tưởng, tín nhiệm,… Bên cạnh đó, người cán bộ công đoàn phải là người

  gương mẫu trước tiên trong học tập, trau dồi, rèn luyện bản thân để có được “cái tâm

  và cái tầm”, phải xây dựng cho mình một phong cách làm việc khoa học, sâu sát như

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  3

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  Bác Hồ đã dạy: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Có như

  thế mới thật sự làm đúng, làm đủ, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình được quy

  định bởi Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Có như thế công đoàn

  mới thực sự là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của đoàn viên và người lao

  động.

  Vì vậy sau khi Đại hội công đoàn cơ sở, BCH công đoàn cần xây dựng được

  quy chế hoạt động của ban chấp hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đổng chí

  trong ban chấp hành và bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng giai

  đoạn cụ thể dựa trên cơ sở nghị quyết đề ra của đại hội. Khi đã xây dựng chương

  trình và kế hoạch hành động phải lấy ý kiến thống nhất của đoàn viên công đoàn,

  trình Cấp Ủy phê duyệt và sau đó tổ chức thực hiện.

  Đối với cán bộ công đoàn trong quá trình làm việc cần phải biết lắng nghe ý

  kiến của đoàn viên công đoàn, tránh bệnh quan liêu, chủ quan duy ý chí. Mỗi thành

  viên của BCH công đoàn cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của

  đoàn viên , đi sâu đi sát nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên để

  đáp ứng nhu cầu của họ để công đoàn thực sự là “tổ ấm” là địa chỉ tin cậy để đoàn

  viên công đoàn gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình.

  2. Quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn

  Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên là một nhiệm

  vụ rất quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, công đoàn cơ sở chúng

  tôi đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đó góp phần tích cực trong việc ổn định tư tưởng và

  niềm tin của công đoàn viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên yên

  tâm công tác, gắn bó với nhà trường, hăng hái tham gia các hoạt động và hoàn thành

  xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  Nếu đời sống vật chất đầy đủ mà đời sống tinh thần nghèo nàn thì cuộc sống của

  chúng ta thật buồn tẻ và nhàm chán biết bao. Do vậy để chăm lo để chăm lo đời sống

  tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn, Ban chấp hành công đoàn đã phát động xây

  dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và phong phú. Trong công tác tuyên truyền

  giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ đoàn

  viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn luôn phối hợp với chuyên môn quán triệt

  sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị 40 của

  Ban bí thư TW Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản

  lý giáo dục, Chỉ thị 32 của Chính phủ về chống bệnh thành tích trong giáo dục và nhiều

  văn bản chỉ đạo khác của ngành và công đoàn cấp trên. Trong đó, trọng tâm là việc tổ

  chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc vận động

  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không và chống bệnh

  thành tích trong giáo dục” được tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên trong nhà trường.

  Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn ký cam kết thực hiện “Hai không”

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  4

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  5

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  6

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  4. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và chính

  quyền trong đơn vị.

  – Đầu năm Ban chấp hành xây dựng chương trình công tác trọng tâm trong

  năm học và từng học kỳ thông qua chi bộ xét duyệt, góp ý để lãnh đạo và tổ chức

  thực hiện

  – Tham mưu với Ban chi ủy xây dựng “Quy chế dân chủ”, phát động phong trào

  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , tổ chức học tập tuyên

  truyền đường lối chính sách của Đảng, học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng

  các cấp và vận động CB,GV, NV tham gia học tập

  – Thông qua các phong trào và các hoạt động do Công đoàn tổ chức, phát động

  đã theo dõi, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng , kết nạp

  theo qui định của điều lệ Đảng, góp phần trong công tác phát triển đảng viên, hoàn

  thành chỉ tiêu, xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị vững mạnh. Cử ủy viên Ban chấp

  hành là đảng viên nằm trong các tổ công đoàn có nhiệm vụ phát hiện đoàn viên ưu tú

  để giới thiệu cho Đảng

  – Trong việc tổ chức các phong trào vui chơi, sinh hoạt tại trường và giao lưu

  với các đơn vị bạn nhân dịp các ngày lễ, tổ chức tham quan du lịch cuối năm Ban

  chấp hàng đều họp bàn lên kế hoạch liên tịch với Ban giám hiệu sau đó thông qua

  Chi bộ để được sự góp ý, đồng ý mới tiến hành thực hiện

  – Giới thiệu và tham gia bình chọn dự trù nhân sự dự bị, dự nguốn ở các chức

  danh chính quyền

  – Ngoài ra Ban chấp hành đều xin ý kiến với Ban chi ủy trong giải quyết và thực

  hiện các công việc đột xuất của công đoàn.

  – Công đoàn có nhiệm vụ tham gia phối hợp nhiều mặt như xây dựng: kế hoạch,

  cam kết; quy chế phối hợp: giữa nhà trường – Công đoàn, Chuyên môn – công

  đoàn…. tổ chức hội nghị CB – CC; tổ chức đối thoại các hội nghị liên tịch; tổ chức

  chỉ đạo các hoạt động của ban thanh tra nhân dân; tổ chức phong trào thi đua trong

  đơn vị…

  5. Chú trọng xây dựng tổ công đoàn vững mạnh.

  Để đạt được công đoàn cơ sở vững mạnh thì vai trò quan trọng của các tổ công

  đoàn hết sức quan trọng. Để có được thành quả trên, trong những năm qua các tổ

  công đoàn chúng tôi đã thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

  1.Vào đầu năm học mới mỗi tồ công đoàn bầu chọn 1 CBGV làm tổ trưởng

  công đoàn.Các tổ trưởng công đoàn xác định mục tiêu công việc và xây dựng kế

  hoạch cho tổ theo từng tháng,học kì, năm học theo kế hoạch chung của BCH CĐCS

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  7

  Năm học 2014-2015

  8

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  Chúng ta có thể đề xuất ý kiến lên cấp trên là để xin ý kiến chủ trương, đề

  nghị tạo điều kiện và tham mưu cho cấp trên có quyết định cho tập thể thực hiện. Có

  như vậy mọi người sẽ cảm thông với nhau hơn, cùng chia sẻ những khó khăn, từ đó

  tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa mọi người lại được nhân lên.

  Sự thành công của một cuộc sinh hoạt là nhờ vào sự đóng góp ý kiến của

  nhiều người, là sự trao đổi cách làm, kinh nghiệm, có thể từ những mẫu chuyện vui,

  có thể từ một việc nào đó, bắt nguồn từ thực tế lao động, đời sống của công đoàn

  viên. Ngưòi tổ trưởng phải khéo léo đặt câu hỏi và điều khiển sao cho mọi người

  cùng tham gia ý kiến, để tổ viên không chỉ ngồi nghe và ghi chép chiếu lệ. Và khi đã

  quen với sinh hoạt, mọi người không chỉ phát biểu mà cùng hát, cùng kể chuyện…

  Thì tổ công đoàn không còn đơn điệu, khô khan nữa. Trong thực tế cuộc sống, ai

  cũng có nhu cầu được chia sẻ, được thư giản sau những giờ lao động căng thẳng, ai

  cũng thích đến những nơi mà mình được tôn trọng, được hỏi ý kiến, được tham gia

  và nhất là khi một quyết định mà trong đó có sự đóng góp của mình thì quyết định

  đó chắc chắn sẽ được thực hiện bằng một sức mạnh của quyết tâm và tinh thần trách

  nhiệm rất cao.

  Ngoài ra người tổ trưởng cần khéo léo lồng ghép sinh hoạt công đoàn với

  sinh hoạt chuyên môn như tổ chức câu lạc bộ bạn yêu thơ, cùng nhau bàn luận một

  tiết dạy hay, một bài toán khó, một sáng kiến kinh nghiệm đạt giải … như vậy vừa

  làm tốt hoạt động công đoàn mà còn đẩy mạnh hoạt động chuyên môn.

  Nội dung sinh hoạt tổ công đoàn gồm những công việc cụ thể như sau:

  + Tuyên truyền , phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách , pháp

  luật của Nhà nước, vận động CBGV-CNV lao động chấp hành chính sách, pháp luật

  của Nhà nước, thực hiện tốt nội qui, qui chế đơn vị, thực hiện tốt các công tác của

  công đoàn và những công việc do nhà trường phân công

  + Dựa vào chỉ tiêu của nhà trường đưa ra sau HNCBVC, các tổ công đoàn vận

  động, giúp đở , động viên CBGV-CNV hăng hái thi đua dạy tốt, công tác tốt, đổi mới

  phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và công tác đề

  nâng cao hiệu suất giờ lên lớp, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao

  +Vận động CBGV-NV lao động giúp nhau trong học tập, nâng cao phẩm chất

  đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ

  “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo ” của ngành

  + Khi có công đoàn viên trong tổ gặp khó khăn hay nghỉ do con ốm, tổ trưởng

  công đoàn vận động các công đoàn viên trong tổ giúp đỡ hay phân công GV dạy thay

  + Nắm vững tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để động viên giúp đỡ họ

  hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  9

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  4. Hoạt động nào thì cũng có kiểm tra và đánh giá. Để đánh giá hoạt động của

  các tổ công đoàn , BCHCĐCS trường dựa vào các tiêu chuẩn như sau :

  – Thông báo đầy đủ, kịp thời các chủ trương, kế hoạch hoạt động của công

  đoàn cơ quan, đơn vị đến 100% đoàn viên (10 điểm)

  – Nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên với BCH

  CĐCS và người có trách nhiệm giải quyết (10 điểm)

  – Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước, quy

  chế của cơ quan (10 điểm)

  – Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn

  viên, CNVC-LĐ hợp lý (10 điểm)

  – Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thực hành tiết kiệm,

  chống lãng phí, vệ sinh cơ quan đơn vị. (10 điểm)

  – Vận động đoàn viên trong tổ giúp nhau học tập, tích cực tham gia các phong

  trào văn nghệ, thể thao do công đoàn tổ chức (10 điểm)

  – Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và thân nhân của đoàn viên lúc khó khăn, hoạn

  nạn, đau ốm và trợ giúp nhau kịp thời. (10 điểm)

  – Duy trì sinh hoạt tổ đều đặn, có nội dung cụ thể, có sổ theo dõi ghi chép rõ

  ràng. (10 điểm)

  – Đoàn viên trong tổ có sáng kiến kinh nghiệm (20 điểm)

  * Xếp loại:

  – Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc: Đạt từ 95 điểm trở lên.

  – Tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm.

  – Tổ công đoàn xếp loại khá: Đạt từ 85 điểm đến dưới 90 điểm.

  – Tổ công đoàn xếp loại trung bình: Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

  – Tổ công đoàn yếu kém: Dưới 50 điểm.

  6. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt công đoàn cơ sở

  Như chúng ta đã biết công đoàn cơ sở là nền tảng, là một mắc xích quan trọng

  trong chuỗi hệ thống của tổ chức công đoàn. công đoàn cơ sở có vững mạnh thì công

  đoàn các cấp mới vững mạnh. Vị thế của công đoàn cao hay thấp phụ thuộc những gì

  công đoàn đã đem lại cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Để phát huy được vai trò

  của tổ chức công đoàn cơ sở, việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên là yếu tố quan

  trọng, cũng là một trong những điều kiện xây dựng đơn vị vững mạnh.

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  10

  Năm học 2014-2015

  11

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  hoan văn nghệ, vui chơi có thưởng dưới dạng bốc thăm câu hỏi về pháp luật nhà

  nước, về truyền thống của công đoàn, về nội dung quy chế của đơn vị.

  7. Duy trì thi đua giữ danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh

  Việc phấn đấu trở thành công đoàn cơ sở vững mạnh là điều không dễ, việc

  duy trì giữu vững danh hiệu này còn khó hơn. Mỗi BCH phải không ngừng nỗ lực

  hoàn thiện hơn. Tư tưởng tự bằng lòng với những gì đã có là sự thoái bộ. do đó danh

  hiệu CĐCS vững mạnh cần phải trở thành bộ rễ ăn sâu vào lòng đất từng đơn vị

  trường học vì vậy :

  – Sau khi tiến hành đại hội, BCH công đoàn cần bắt tay ngay vào xây dựng kế

  hoạch cho từng giai đoạn cụ thể dự trên nghị quyết đề ra của đại hội.

  – Việc tiến hành hội nghị CNVC đầu năm phải tiến hành từ tổ chuyên môn,

  dựa trên đăng ký thi đua, biện pháp thực hiện từ tổ chuyên môn, BCH xây dựng kế

  hoạch hoạt động cho năm học sao cho phù hợp.

  – Cuối năm học trong nhiệm kỳ cần tổng kết, đánh giá, chỉ rõ những ưu khuyết

  điểm, những việc đã làm, những việc chưa làm được trong năm học, từ đó có hướng

  khắc phục trong năm học tiếp theo. Tránh vì thành tích mà quyên khuyết điểm dù

  nhỏ nhất. Kịp thời điều chỉnh những thiếu sót, khắc phục những khuyết điểm trong

  quá trình thực hiện nghị quyết của đại hội CĐCS. Tránh tình trạng để những thiếu

  sót, sai lầm diễn ra trong thời gian dài.

  – Xây dựng tập thể công đoàn thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao, các

  thành viên BCH công đoàn cần nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của

  đoàn viên công đoàn, tránh để xảy ra những việc không hay, những xích mích dù là

  nhỏ trong đoàn viên công đoàn.

  – Cần làm cho mọi thành viên trong công đoàn nhận thức ró việc đoàn kết nhất

  trí một lòng quyết tâm xây dựng và giữ danh hiệu của công đoàn cơ sở vững mạnh là

  vinh dự và trách nhiệm của mỗi đoàn viên. Có như vậy mỗi đoàn viên cần hoàn

  thành tốt nhiệm vụ của trường và của ngành, Không vi phạm đạo đức nhà giáo, pháp

  lệnh dân số và kế hoạch hoá gia đình. Có ý thức xây dựng và góp phần giữ vững

  danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

  III.

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  Qua thay đổi hình thức và nội dung sinh hoạt với sự phối hợp tốt chuyên môn

  nhà trường cho nên chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn chúng tôi đã có

  nhiều khởi sắc. Toàn thể đoàn viên công đoàn đều tham gia hưởng ứng nhiệt tình các

  đợt thi đua vì vậy trường và công đoàn đã đạt được một số thành tích đáng kể cụ thể

  như sau:

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  12

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  13

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  – Phải xây dựng một BCH Công đoàn cơ sở gồm những thành viên có năng

  lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm hoạt động công đoàn, nhiệt huyết với

  phong trào chung, có bản lĩnh cứng cỏi, đúng đắn, nhất là vai trò của chủ tịch công

  đoàn. Có vậy, BCH Công đoàn mới thật sự có sức thu phục quần chúng lao động và

  dễ có khả năng tạo sự hài hòa các mối quan hệ.

  – Hoạt động Công đoàn cơ sở cần có nội dung chương trình, kế hoạch rõ ràng,

  phù hợp với cơ quan đơn vị và mang màu sắc công đoàn. Các hoạt động có chủ định,

  chủ điểm, hướng đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và mục tiêu

  chung của Ngành, của cơ quan đơn vị. Hoạt động không nên dàn trải và có sự phân

  công, phân nhiệm rõ ràng. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra, động viên khuyến khích và

  rút kinh nghiệm kịp thời.

  Trong hoạt đông công đoàn cơ sở tuỳ theo đặc điểm của mỗi đơn vị mà ban

  chấp hành công đoàn cần có kế hoạch chỉ đạo và phương pháp hoạt động sát đúng

  với đơn vị mình. Nhưng theo tôi “một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở

  vững mạnh” mà chúng tôi đã nêu ở trên là những biện pháp chung nhất đã thực

  nghiệm và đạt một số kết quả.

  Tuy nhiên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót.

  Rất mong sự góp ý của hội đồng khoa học các cấp, để trong thời gian tới bản thân sẽ

  rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế hạn chế đồng thời phát huy những mặt

  tích cực để hoạt động công đoàn cơ sở đạt được hiệu quả cao nhất góp phần thực

  hiện thành công các chỉ tiêu mà đại hội công đoàn giáo dục Đô Lương nhiệm kỳ

  2012-2017 đã đề ra./.

  Đô Lương, tháng 03 năm 2022

  Nguời viết

  Trần Hoàng Thượng

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  14

  Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Năm học 2014-2015

  15

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Giải Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Cđcs Vững Mạnh
 • Xây Dựng Và Hoàn Thiện Chính Quyền Cấp Xã Theo Tinh Thần Hiến Pháp Năm 2013
 • Xây Dựng Chính Quyền Cơ Sở Vững Mạnh
 • Xây Dựng Bộ Máy Chính Quyền Vững Mạnh Từ Cơ Sở
 • Bạn đang xem bài viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Xây Dựng Công Đoàn Cơ Sở Vững Mạnh trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100