Xem Nhiều 6/2023 #️ Skkn Một Số Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Công Tác Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Của Trường Mầm Non # Top 7 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 6/2023 # Skkn Một Số Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Công Tác Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Của Trường Mầm Non # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Skkn Một Số Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Công Tác Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Của Trường Mầm Non mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON”

Quảng Bın ̀ h, tháng 5 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON”

Họ và tên: Phan Thị Thanh Huyền Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mầm non An Thủy

Quảng Bình, tháng 5 năm 2015

2

ra được những chuyển biến mới, hình thành “văn hóa chất lượng” trong mỗi cơ sở giáo dục, mỗi cán bộ quản lí giáo dục, người dạy, người học để từ đó, chất lượng giáo dục được đảm bảo và không ngừng được cải tiến, nâng cao. Vì vậy, tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường hiện nay là công việc hết sức quan trọng mà trong đó giải pháp nào để thực hiện tốt việc tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Chính vì thế, bản thân chọn đề tài “Một số giải pháp để thực hiện tốt công tác Tự đánh giá kiểm đinh ̣ chấ t lượng giáo dục của trường mầm non” để làm đề tài nghiên cứu trong suốt năm học này. 1. 2. Phạm vi áp dụng đề tài: Xuất phát từ thực tế của đơn vị, tôi thấy công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục là rất cần thiết, bởi vì tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những hạn chế thiếu sót của nhà trường. Từ đó để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường mình, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, qua đó trình cơ quan chức năng xem xét quan tâm đầu tư và định hướng cho nhà trường. Đề tài này tôi chı̉ nghiên cứu công tác tự đánh giá chấ t lươ ̣ng trường mầ m non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 về việc Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, chứ không đi sâu nghiên cứ u toà n bô ̣ Thông tư như Chu kỳ . … Đề tài này đang áp du ̣ng ở đơn vị tôi và có thể áp dụng cho các đơn vị bạn trong huyện, trong tỉnh. 2. Nội dung: 2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu: Thực hiêṇ công văn số: 821 /GD&ĐT – MN ngày 17 tháng 9 năm 2014 về viêc̣ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp học Mầm non. Trường chúng tôi đã bám sát công văn chỉ đa ̣o để xây dựng kế hoa ̣ch thực hiêṇ trong năm ho ̣c. Vừa qua trường tôi được đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục và đào tạo đến để đánh giá mức độ đạt được về kiểm định chất lượng giáo dục mà trường đã đăng ký. Qua quá trình khảo sát của đoàn đánh giá ngoài trường chúng tôi bắt gặp một số thuận lợi và khó khăn sau: * Những thuận lợi – Kiểm định chất lượng giáo dục được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Điều 17, Luật giáo dục (2005) đã chỉ rõ: “Kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định 4

kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công bố công khai để xã hội biết và giám sát”. – Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục từ trung ương đến địa phương nhà trường đều cập nhật đầy đủ. – Công tác tuyên truyền về kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường triển khai rộng rãi đến tận giáo viên, nhân viên và phụ huynh. – Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đông nên việc huy động để tìm kiếm minh chứng có phần thuận lợi. – Đa số đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có sự đoàn kết nhất trí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và nhất là các thành viên Hội đồng tự đánh giá có tinh thần trách nhiệm cao, biết phân tích, tổng hợp, đánh giá khách quan chất lượng giáo dục của nhà trường đồ ng thời đươ ̣c Ban giám hiê ̣u nhà trường tổ chức tâ ̣p huấ n cu ̣ thể . – Hội đồng tự đánh giá của trường đã có Kế hoạch tự đánh giá một cách cụ thể như: Phân công phân nhiệm từng thành viên, chi phí cho các hoạt động tự đánh giá, cơ sở vật chất phục vụ tự đánh giá, dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập, thời gian biểu hoạt động tự đánh giá . . . – Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường đầy đủ khang trang. * Những khó khăn – Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác hoàn toàn mới, được triển khai và thực hiện với thời gian tương đối gấp rút nên ít nhiều cũng dẫn đến những thiếu sót trong quá trình tự đánh giá KĐCLGD ở cơ sở. – Trong thời gian xây dựng kế hoạch tự đánh giá Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 thay cho Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011, làm ảnh hưởng không nhỏ trong việc xây dựng kế hoạch cũng như tìm kiếm các minh chứng theo nội hàm và làm báo cáo tự đánh giá. – Có những thông tin minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá chất lượng của đơn vị bị thất lạc nên mất nhiều thời gian cho việc khôi phục và tìm kiếm minh chứng. – Viê ̣c lưu trữ, sắ p xế p hồ sơ chưa hơ ̣p lý, chưa thực sự khoa ho ̣c, có những minh chứng mà lâu nay nhà trường cho rằ ng không quan trọng và thuô ̣c về giáo viên cho nên cuố i năm thường để giáo viên mang về nhà hoă ̣c vứt đi không thu và lưu trữ. Đă ̣c biêṭ trong những năm trước đây cấp học mầm non đa số là giáo viên ngoài biên chế do đó mà sự thay đổi giáo viên rất nhiều, nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế trong việc lưu giữ các tài liệu như: Giáo án của giáo viên, sổ theo dõi cũng như

5

phiế u đánh giá trẻ, các sản phẩm từ trẻ…đều để thất lạc hoặc trả về cho phụ huynh nên khôi phục tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. – Đă ̣c biêṭ năm ho ̣c 2009 – 2010 trâ ̣n lũ lớn đã xoá sa ̣ch hồ sơ của nhiề u lớp ho ̣c… Từ những khó khăn trên, bản thân tôi đã không ngừng tìm kiếm, học hỏi, tham khảo từ các trường ba ̣n để tı̀m ra những biện pháp, áp du ̣ng cho trong cả quá trıǹ h xây dựng kế hoa ̣ch tự đánh giá cho đế n viêc̣ tìm kiế m phân tıć h đánh giá các minh chứng, đi đến việc hoàn thành Báo cáo tự đánh giá để làm tờ trıǹ h đăng ký tham gia đánh giá ngoài. 2.2. Các giải pháp: Giải pháp 1: Tăng cường nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên: Tập thể lãnh đạo nhà trường và các cán bộ chủ chốt nhất thiết phải nắm vững và quán triệt đầy đủ các nội dung sau đây: * Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường mầ m non: Mục đích tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những hạn chế thiếu sót của nhà trường. Giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường mầm non, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, qua đó trình cơ quan chức năng xem xét quan tâm đầu tư và định hướng cho nhà trường phấn đấu. Trên cơ sở đó để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định. * Ý nghĩa của kiểm định chất lượng giáo dục: Khi một cơ sở giáo dục đạt các cập độ trong kiểm định chất lượng giáo dục đối với công luận. Kiểm định chất lượng không những mang lại cho cộng đồng bằng chứng về chất lượng giáo dục mà còn mang lại cơ hội và động cơ để nâng cao chất lượng cho nhà trường qua kiểm định. Một trường chỉ được công nhận đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí của hội đồng sau khi nhà trường chịu sự kiểm tra của các cán bộ đánh giá giàu kinh nghiệm và hiểu các yêu cầu kiểm định của giáo dục. Quá trình kiểm định cũng mang lại cho trường đã qua kiểm định cơ hội tự phân tích đánh giá để có những cải tiến về chất lượng. * Quy trình tự đánh giá kiể m đinh ̣ chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c 1. Thành lập hội đồng tự đánh giá. 2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng. 6

4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. 5. Viết báo cáo tự đánh giá. 6. Công bố báo cáo tự đánh giá. * Thành phầ n Hội đồng tự đánh giá Hội đồng TĐG chất lượng gồm cán bộ chủ chốt của trường, trưởng các đoàn thể, các bộ phận chức năng, đại diện Đoàn thanh niên, Công đoàn, Thanh tra nhân dân…. Ban thư ký là các cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm. Hội đồng TĐG của trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm. * Nhiệm vụ của hội đồng tự đánh giá – Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. – Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng; đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí; viết báo cáo tự đánh giá; bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ cơ sở dữ liệu về tự đánh giá. – Chủ tịch hội đồng điều hành các hoạt động của hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác để triển khai hoạt động tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý, phân tích minh chứng; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá. – Phó chủ tịch hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do chủ tịch hội đồng phân công, điều hành hội đồng khi được chủ tịch hội đồng uỷ quyền. – Thư ký hội đồng, các uỷ viên hội đồng thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao. – Hội đồng tự đánh giá được đề nghị hiệu trưởng thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá nếu cần thiết. Chuyên gia tư vấn phải có hiểu biết sâu về kiểm định chất lượng giáo dục và các kỹ thuật tự đánh giá. Giải pháp 2: Xây dựng kế hoa ̣ch tự đánh giá kiểm đinh ̣ chấ t lượng giáo dục: – Phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tự đánh giá: Thành phần hội đồng tự đánh giá: Cán bộ chủ chốt của trường, trưởng các đoàn thể, các bộ phận chức năng, đại diện Đoàn thanh niên, Công đoàn, Thanh tra nhân dân….. Hội đồng TĐG của trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm. Nhóm thư ký: Là các cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm 7

3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng. 4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. 5. Viết báo cáo tự đánh giá. 6. Công bố báo cáo tự đánh giá. Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác TĐG&KĐCLGD để cả cộng đồng hiểu và cùng hỗ trợ, cùng tham gia công tác này. Lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên chủ chốt phải chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền thông qua các cuộc hội họp, các buổ i gă ̣p mă ̣t và các phương tiện truyền thông khác, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, để tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục. Giải pháp 5: Định hướng về huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác TĐG: Nguồn lực chính là các yếu tố có tính quyết định đến sự thành công của công việc, đồng thời là điều kiện, phương tiện để có khả năng thực thi nhiệm vụ một cách có hiệu quả. Đối với một địa phương, nhà trường thuộc điạ bàn dài đông dân càng phải định hướng rõ, cụ thể các nguồn lực cần huy động cho nhiệm vụ TĐG. Giải pháp 6: Công tác chı̉ đa ̣o hướng dẫn để Hoàn thành báo cáo TĐG. Công tác dự thảo và hoàn thành đươ ̣c mô ̣t báo cáo DĐG là rấ t quan tro ̣ng, vı̀ vậy công tác chı̉ đa ̣o hướng dẫn để tấ t cả các thành viên trong hô ̣i đồ ng TĐG đầ u tư trı́ tuê ̣ vào báo cáo là rấ t cầ n thiế t. Sau khi có những thông tin minh chứng cơ bản, Chủ tịch Hội đồng và các nhóm công tác chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá, cầ n phải nắ m từng nô ̣i dung và bước đi cu ̣ thể như sau: Phần I: Cơ sở dữ liệu của nhà trường: Thông tin chung của nhà trường (trường, lớp, học sinh, nhân sự qua 05 năm học, danh sách cán bộ quản lý…). Cơ sở vật chất, tài chính, thư viện và tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 05 năm gần đây. Giới thiệu tổng quan về trường (vài nét về sự hình thành và phát triển của nhà trường; những thuận lợi và khó khăn của nhà trường; thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường). Phần II: Tự đánh giá: + Đặt vấn đề. + Tổng quan chung (Mục đích của tự đánh giá chất lượng giáo dục; bối cảnh chung của nhà trường; một số phát hiện chính trong quá trình tự đánh giá; các vấn đề trọng tâm của báo cáo tự đánh giá).

10

+ Tự đánh giá: Tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn (xác định mục đích yêu cầu của mỗi tiêu chuẩn), sau đó tiến hành đánh giá từng tiêu chí của tiêu chuẩn. Trong đánh giá từng tiêu chí có 03 chỉ số bao gồm: Mô tả hiện trạng của 03 chỉ số. Điểm mạnh và điểm yếu của 03 chỉ số. Kế hoạch cải tiến chất lượng của 03 chỉ số: Biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành và người thực hiện. Tự đánh giá của từng chỉ số và tiêu chí. Trong mỗi tiêu chuẩn có phần mở đầu, kết luận, nêu đầy đủ những điểm mạnh, những tồn tại cơ bản và kế hoạch cải tiến; có thống kê, so sánh kết quả các tiêu chí và chỉ số đạt và không đạt trong từng tiêu chuẩn. Cần mô tả và đánh giá sát với nội hàm của các chỉ số và các tiêu chí, thể hiện tính nhất quán tromh từng tiêu chí và giữa các tiêu chí với nhau. Sau cùng có kết luận chung của bản báo cáo tự đánh giá để xác định: Số lượng và tỷ lệ % các chỉ số đạt và không đạt. Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt. Tự đánh giá cấp độ mà nhà trường đạt. 3. Phẩn kết luận: 3.1. Ý nghĩa của đề tài: Năm ho ̣c 2014- 2015 là năm ho ̣c đầ u tiên thực hiện công tác TĐG chất lượng GD của nhà trường theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bô ̣ trưởng Bô ̣ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầ m non. Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác rất khó khăn, rất mới lạ đối với các nhà trường đòi hỏi nhiều thời gian và giải pháp để thực hiện một cách có hiệu quả. Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công việc thường xuyên mà nhà trường phải thực hiện hàng năm. Do đó, bản thân qua quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường đã đưa ra giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường có những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường nhằm thực hiện công tác này một cách khoa học và hiệu quả, không xem công tác tự đánh giá trở thành gánh nặng đối với vai trò quản lý của nhà trường. Qua quá trình thực hiện tôi đã rút ra được vấn đề cụ thể sau: Trước hết, Cán bô ̣ quản lý phải làm cho giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tự đánh giá chất lượng giáo dục là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay, tạo sự đồng thuận trong tập thể giáo viên để đánh giá một cách khách quan, trung thực những việc đã thực hiện trong thời gian qua và

11

hướng tới những kế hoạch cải tiến công tác giáo dục của trường trong thời gian sắp đến. Cán bô ̣ quản lý phải có kế hoạch chỉ đạo tổ văn phòng, các tổ chuyên môn và các bộ phận khác trong nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ, cập nhật một cách khoa học các văn bản thông tin minh chứng theo từng tiêu chuẩn đánh giá mỗi năm học. Tuyệt đối tránh tình trạng đến thời điểm tự đánh giá mới đi tìm thông tin minh chứng các năm học đã qua. Trong quá trình tự đánh giá kiểm định của đơn vị phải có biên bản để theo dõi và ghi nhận quá trình làm việc của Hội đồng tự đánh giá. Sau khi áp du ̣ng đề tài: “Một số giải pháp để thực hiện tốt công tác Tự đánh giá KĐCLGD của trường mầm non”, trường tôi thu đươ ̣c mô ̣t số kế t quả sau: Kết luận của Sở giáo du ̣c và đào ta ̣o Quảng Bıǹ h công tác đánh giá và KĐCLGD năm học 2014 -2015 của trường như sau: Nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tự đánh giá. Trường tổ chức triển khai quy trình đánh giá đúng theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non; Báo cáo tự đánh giá thể hiện đầy đủ nội dung, các phiếu thu thập đều thể hiện rõ các thông tin minh chứng. Hồ sơ tự đánh giá nhà trường lưu trữ đầy đủ, khoa học. Qua thời gian đánh giá ngoài tại đơn vị, Đoàn đã kết luận: Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, đối chiếu với Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầ m non ban hành theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;. trường đạt các chỉ số và các tiêu chí cụ thể như sau: – Tổng số các chỉ số đạt: 85/87 – Tı̉ lê ̣ 97,7% – Tổng số các chỉ số không đạt: 02/87- Tı̉ lê ̣ 2.3% – Tổng số các tiêu chí đạt: 27/29 – Tı̉ lê ̣ 93,1% – Tổng số các tiêu chí không đạt: 02/29 – Tı̉ lê ̣ 6,9% Theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầ m non, theo Thông tư số 25/2014/TTBGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bô ̣ GD&ĐT, với kết quả tự đánh giá có 27/29 tiêu chí đạt 93,1%, nhà trường đề nghi Sơ ̣ ̉ giáo du ̣c công nhâ ̣n trường đa ̣t cấp độ 3 và đang chờ kế t quả.

12

13

14

Skkn Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Giáo Viên Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Ở Trường Mầm Non

I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Nó góp phần định hướng cho quá trình hoạt động và môi trường giáo dục trong trường mầm non. Mỗi con người chỉ thích nghe những cái mà bản thân chưa biết, khám phá những điều chưa hiểu, trẻ em cũng thế chỉ tích cực khám phá, tìm tòi, thích học cái chưa có. Nên muốn trẻ học tập tích cực giáo viên không dạy trẻ cái mà trẻ đã biết mà phải dạy cái trẻ cần, điều mà trẻ thích nghe. Đòi hỏi nhà giáo dục phải xây dựng kế hoạch giáo dục phải hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục. Trong quá trình giáo dục trẻ em vừa là đối tượng của hoạt động vừa là chủ thể của hoạt động. Do đó hoạt động giáo dục có hiệu quả nhất khi trẻ được tham gia trải nghiệm, giao tiếp, chia sẻ với bạn bè. Để nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết: Chúng ta phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm tự tin gần gũi trẻ. Biết ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác những thông tin để áp dụng vào các hoạt động thiết thực một cách hợp lý và mang tính giáo dục cao. Biết phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo, đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động học tập, mà phương pháp dạy học là cách thức hoạt động của giáo viên, trong việc tổ chức hoạt động học tập, nhằm giúp học sinh chủ động đạt được các mục tiêu dạy học. Do đó đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. 1

Nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành học mầm non chỉ đạo là tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non. (Ban hành theo thông tư số 17/2009/TTBGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cho trẻ theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thực tế hiện nay, nhiều cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đang trăn trở mong muốn đổi mới phương pháp giáo dục trẻ nhưng trong quá trình thực hiện còn hạn chế lúng túng. Chính vì vậy mà việc dạy học truyền thống cô nói – trẻ nghe, cứng nhắc, dập khuôn, máy móc vẫn đang còn tồn tại hiên nay. Để có được chất lượng giáo dục như mong đợi theo chương trình giáo dục mầm non được Bộ GD&ĐT ban hành thì vai trò của người giáo viên được khẳng định là vô cùng quan trọng trong phong trào đổi mới về phương pháp dạy học, đó là làm gì để phá vỡ sự thụ động của người học, phá vỡ kiểu dạy truyền thống của giáo viên: Cô giáo nói, trẻ lĩnh hội và làm theo. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần hiểu được tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giáo dục trẻ từ đó chúng ta nhận thấy cần thiết phải đổi mới để đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội hiện nay. Trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trẻ em được xem như những người tham gia tích cực trong việc học của mình. Khả năng, sở thích và nhu cầu của mỗi trẻ cần được hiểu, tôn trọng và đáp ứng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo lớp công dân tý hon đáp ứng với yêu cầu và xu thế hội nhập của toàn ngành giáo dục hiện nay. Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy trong toàn ngành Giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng. Là một hiệu phó chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường, tôi muốn vận dụng vốn kiến thức đã học được tiếp thu qua chuyên đề, qua nghiên cứu tài liệu, kỹ năng sư phạm, qua thực tế công tác chỉ đạo chuyên môn ở trường mình đang công tác. Đồng thời qua đề tài này, bản thân mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đổi mới giáo dục mầm non nên tôi luôn trăn trở để tìm ra hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Để việc đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm không chỉ là phong trào, không chỉ được nhìn thấy trên bề nổi mà thực sự đi vào mỗi giáo viên trở thành kỷ năng sư phạm của mỗi giáo viên. Chính vì vậy mà tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non” để áp dụng đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu: 2

– Tìm ra một số biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của giáo viên, để hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường Mầm non. 3. Đối tượng nghiên cứu: – Tập trung nghiên cứu một số biện pháp để chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non Phú Yên năm học 2016 – 2017 – Rút ra bài học kinh nghiệm về cách lập kế hoạch theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 4. Phương pháp nghiên cứu: – Phương pháp nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết; – Phương pháp đàm thoại; – Phương pháp điều tra khảo sát thực tế; – Phương pháp thu thập thông tin; II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Do đó với trẻ mầm non, giờ học được tiến hành dưới sự tổ chức, hướng dẫn sư phạm của giáo viên nhằm giúp trẻ lĩnh hội các tri thức mới, củng cố, hệ thống hóa các tri thức đã có, đồng thời hình thành và rèn luyện các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội cho trẻ. Dạy học lấy trẻ làm trung tâm khác với dạy học truyền thống là giáo viên không truyền đạt kiến thức cho trẻ mà tạo ra các điều kiện, các cơ hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức, kinh nghiệm. Để đạt được điều này, giáo viên cần nắm được hứng thú, nhu cầu, trình độ, khả năng của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội dung, phương pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. – Trẻ tiếp thu kiến thức không phải chỉ thông qua kênh nghe, kênh nhìn mà còn phải được tham gia thực hành ngay trên lớp hoặc được vận dụng, trao đổi thể hiện suy nghĩ, chính kiến của mình. Những kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã cho thấy, Nếu chỉ nghe nhìn thì thông tin kiến thức thu nhận được 20%, nếu trẻ được trao đổi, chia sẻ ý kiến với nhau trong nhóm bạn thì khả năng tiếp thu sẽ là 55%. Khả năng thu nhận kiến thức sẽ tăng lên 90% khi trẻ sử dụng kiến thức đã có 3

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục là rất cần thiết, giúp giáo viên dự kiến kế hoạch, chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Do đó khi xây dựng kế hoạch không nên mang tính hình thức và đối phó. Đối với trường mầm non Phú Yên là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Nằm trong tốp đầu về chất lượng giáo dục của huyện Thọ Xuân trong các năm qua. Có nhiều giáo viên dạy 4

giỏi cấp huyện, tỉnh. Trong năm học 2016-2017 có 02 giáo viên giỏi cấp huyện; 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh. – Về đội ngũ giáo viên trong trường: + Tổng số CBGVNV: 24 cô; BGH: 03; GV: 16; NV: 5 + Trình độ chuyên môn: Đại học:11 cô; Cao đẳng: 01 cô; Trung cấp: 12 cô (Đang theo học ĐH: 03cô). – Tổng số nhóm, lớp là: 9; Tổng số cháu là: 230 cháu . Trong đó: + Nhà trẻ 3 nhóm =

61 cháu

– Vẫn có những giáo viên trẻ mới ra trường năng lực chuyên môn còn hạn chế chưa có kinh nghiệm thực tế lúng túng, chưa hiểu được phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm phát triển năng lực của trẻ, chưa kiên trì sáng tạo trong các hoạt động giáo dục cho trẻ trên lớp cũng như mọi lúc, mọi nơi. – Một số giáo viên tuổi cao việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế khi thiết kế hoạt động cho trẻ. c. Kết quả kháo sát thực trạng * Khảo sát các hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của 14 giáo viên trực tiếp đứng lớp đầu năm. NỘI DUNG

SL

SL

SL

1. Nắm vững lý thuyết tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng 14 4 29 6 43 3 17 1 7 lấy trẻ làm trung tâm. 2. Bố trí môi trường hoạt động trong nhóm lớp. 14 5 36 6 43 2 14 1 7 3. Biết thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ theo 14 5 36 5 36 2 14 2 14 hướng lấy trẻ làm trung tâm theo các lĩnh vực phát triển 4. Kết quả giờ dạy 14 4 29 5 36 3 21 2 14 – Qua khảo sát tình hình thực tế của giáo viên qua các hoạt động tôi nhận thấy rằng cần phải có những biện pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Bản thân là một hiệu phó phụ trách chuyên môn trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn giáo viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tôi đã trăn trở để tìm ra những phương pháp, biện pháp hữu hiệu để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường như sau. 3. Các giải pháp thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 3.1: Triển khai bồi dưỡng về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cho giáo viên: – Trong yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, giáo viên không chỉ nắm vững về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà cần phải có bản lĩnh chính trị chuyên môn vững vàng nhận thức đúng đắn về đường lối của Đảng chính sách pháp luật của 6

9

một cách vui vẻ. Kết hợp hài hoà giữa giáo dục trẻ trong nhóm bạn với giáo dục cá nhân, chú ý đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lí các hình thức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của nhóm /lớp, với khả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của trẻ và với điều kiện thực tế. 3. 5. Hướng dẫn giáo viên tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm khuyến khích trẻ hoạt động tích cực. Để nâng cao khả năng sẵn sàng đi học của trẻ cần phải xây dựng môi trường giáo dục học thông qua chơi và lập kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là môi trường hoạt động mà trẻ tham gia xây dựng cùng giáo viên, bổ sung thêm học liệu, đồ chơi, sắp xếp và vệ sinh góc chơi. Phong phú các góc hoạt động trong lớp và ngoài trời. Học liệu đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích trẻ có thể sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau. Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương. Có nhiều cơ hội cho trẻ lựa chọn học liệu và hoạt động. Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy. Trẻ có thể chủ động, tích cực: vui chơi, tìm tòi khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo, hợp tác, trò chuyện và chia sẻ ý tưởng. Khi tạo môi trường giáo dục giáo viên cần lưu ý: – Môi trường giáo dục phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. – Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế. – Thiết kế các khu vực trong nhà trường quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. – Giáo viên khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau, tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau để phát triển toàn diện. Tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn. 3.6. Tổ chức các tiết dạy mẫu để nhân ra diện rộng. 11

– Hàng tháng theo kế hoạch đã lên đầu năm tôi tiến hành xây dựng tổ chức dạy mẫu các hoạt động mỗi tháng 2- 3 hoạt động chú trọng việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ví dụ: Tháng 9 xây dựng 3 hoạt động dạy mẫu như: Âm nhạc, tạo hình, toán. Tháng 10 xây dựng 3 hoạt động: Phát triển ngôn ngữ, khám phá khoa học, phát triển vận động tương tự các tháng 11,12 vv….. – Theo như kế hoạch đã dự kiến các tiết dạy mẫu hàng tháng thông qua để giáo viên nắm bắt được.Trước khi dạy mẫu tôi bố trí cho giáo viên dạy chuẩn bị giáo án và đồ dùng trang thiết bị, đưa ra tham khảo ý kiến của ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, sau đó cho giáo viên chuẩn bị các điều kiện đưa ra trong kế hoạch và tổ chức dạy để rút kinh nghiệm. – Biện pháp này giúp cho giáo viên trực tiếp dạy có thêm những kinh nghiệm trong chuyên môn và những giáo viên được dự giờ học tập được ở đồng nghiệp rất nhiều kinh nghiệm thực tế . 3.7. Chỉ đạo lớp điểm về mô hình xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Chỉ đạo lớp điểm là đòn bẩy thúc đẩy phong trào, là cơ sở để nâng cao năng lực cho giáo viên và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Từ đó để nhân ra diện rộng về chất lượng giáo dục trong toàn trường. Trong năm học tôi đã tham mưu với hiệu trưởng đã chỉ đạo 2 lớp điểm. Đó là: 1lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi A1, và 1lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi B1, các lớp chỉ đạo điểm nhà trường đã có kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm học, đầu tư về CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Công tác chỉ đạo trang trí phòng nhóm lớp, tạo môi trường giáo dục theo góc mở, thân thiện, gần gủi, ấm cúng, an toàn phù hợp với trẻ. Qua chỉ đạo điểm, giáo viên đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở nhóm lớp phụ trách để từ đó giúp giáo viên nhân ra diện rộng. 3.8. Bồi dưỡng giáo viên thông qua các hội thi: – Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua: “dạy tốt, học tốt’. Qua đây để đánh giá chất lượng giáo dục của cô và trẻ. Vì vậy phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học các hội thi ở trường. Hội thi không chỉ dừng lại ở việc đánh giá xếp giải nhất, nhì mà hội thi phải được xem như đó là ngày hội của cô và trẻ, thông qua đó để tuyên truyền đến mọi người, mọi cơ quan, đoàn thể quần chúng nhân dân quan tâm nhận thấy vai trò của ngành học mầm non đồng 12

– Việc đánh giá sự phát triển của trẻ, bổ sung những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, bồi dưỡng cho giáo viên cách đánh giá, phát hiện những cháu có kiến thức còn hạn chế để bồi dưỡng, ôn luyện thêm. Giáo viên phải nắm được đặc điểm của từng trẻ để đánh giá và có biện pháp thích hợp như: + Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ. + Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp. + Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ. 3.10. Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị: Cơ sở vật chất, trang thiết bị rất cần thiết cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường. Để làm tốt việc này hàng năm tôi tham mưu với hiệu trưởng, ban liên lạc phụ huynh đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho nhà trường, có kế hoạch mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của cô và trẻ như: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng bàn ghế, làm các bảng biểu, các đồ dùng phục vụ cho dạy và học của cô và trẻ trị giá: 45.600 000đ. Làm sân vân động, lát lại sân chơi, bố trí khu vực hoạt động ngoài trời trị giá: 53.000.000đ, để trẻ được hoạt động đảm bảo môi trường sạch sẽ để trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời. 3.11. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện: “Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” – Nhà trường chú trọng công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh nhằm tạo sự thống nhất về nội dung phương pháp giáo dục trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về việc”Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Phối hợp với cha mẹ và cộng đồng tham gia xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, nhóm lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có

14

biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ. – Thông qua họp phụ huynh, thông qua góc tuyên truyền tại trường mầm non. – Thông qua hoạt động tập thể, ngày lễ ngày hội của trường như: “Ngày hội bé đến trường”; “Ngày Tết Trung Thu”, qua hội “hội khỏe, bé mầm non”…., do nhà trường tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng GDPTVĐ, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo GDPTVĐ cho trẻ. Thông qua hội thi thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành các đoàn thể xã hội về giáo dục mầm non. -Trao đổi thông qua ban liên lạc hội phụ huynh nhà trường tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng phòng học, sân chơi mua sắm thiết bị trong lớp đồ chơi ngoài trời …. Phục vụ hoạt động giáo dục của trẻ. 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường Sau một năm nghiên cứu và ứng dụng sáng kiến: “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đã mang lại hiệu quả rất lớn trong việc dạy và học: Trẻ tích cực hoạt động, tự khám phá bằng các giác quan, chú trọng đến giáo dục cá nhân, kết hợp giáo dục trong nhóm giữa hoạt động có chủ định và hoạt động góc, tăng cường giao tiếp giữa cô và trẻ. Giáo viên linh hoạt, sáng tạo không bị gò bó khi tổ chức các hoạt động cho trẻ nhất là hoạt động chung có mục đích học tập và hoạt động góc chơi, giáo viên có thể sử dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, để làm phong phú các hoạt động của trẻ, trẻ ham học nghiên cứu tìm tòi khám phá giao tiếp ngôn ngữ tình cảm. Đối với giáo viên biết cách sắp xếp môi trường giáo dục phù hợp, chất lượng chuyên môn của bản thân và đồng nghiệp được nâng lên rõ rệt, giáo viên nắm vững phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, hình thức các tiết dạy linh hoạt sáng tạo, tác phong sư phạm tốt, biết lồng ghép đan xen giữa các hoạt động để giáo dục trẻ phù hợp với nội dung. * Kết quả cuối năm đạt được các hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của 14 giáo viên như sau: NỘI DUNG

15

1. Nắm vững lý thuyết tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ 14 làm trung tâm 2. Bố trí môi trường hoạt động trong nhóm lớp. 14 3. Biết thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung 14 tâm theo các lĩnh vực phát triển. 4. Kết quả giờ dạy 14

8

57

6

43

0

0

0

0

7

50

7

50

0

0

0

0

7

50

7

50

0

0

0

0

7

50

7

50

0

0

0

0

Tôi xin chân thành cảm ơn! 18

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thọ Xuân ngày 04 tháng 3 năm 2017 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác Người viết

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Thị Vân

Néi dung I. më ®Çu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu

Môc lôc

II.NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 2.Thực trạng vấn đề 3. Các giải pháp đã thực hiện 3.1. Tổ chức học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn nghiệp vụ cho GV 3.2. Đánh giá chất lượng, phân công giáo viên đứng lớp hợp lý phù hợp. 3.3. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch 3. 4. Hướng dẫn giáo viên thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm khuyến khích trẻ hoạt động tích cực. 3.5. Tổ chức các tiết dạy mẫu để nhân ra diện rộng 3.6. Chỉ đạo lớp điểm về mô hình xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 3.7. Bồi dưỡng giáo viên thông qua các hội thi 3.8.Đánh giá sự phát triển của trẻ 3.10. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân ,đồng nghiệp và nhà trường III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Bài học sư phạm 2. Kiến nghị

Néi dung i. më ®Çu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu

3.9.Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị

Môc lôc

14

Trang

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1.Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 2.Thực trạng vấn đề 3. Các giải pháp đã thực hiện 20

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Môn Sinh Lớp 8

Để nâng cao chất lượng bộ môn sinh học 8 năm học 2017-2018 tôi đã áp dụng những thay đổi trong công tác giảng dạy như sau:

Thay đổi cách kiểm tra bài cũ

Thông thường, phần kiểm tra bài cũ được giáo viên tiến hành ở đầu giờ. Đây là việc làm theo đúng tiến trình dạy học.

Tuy nhiên, sự lặp đi lặp lại cách làm đó sẽ khiến học sinh nhàm chán, đôi khi gây áp lực, tạo sự căng thẳng cho học sinh trong suốt tiết học hôm đó.

Theo tôi giáo viên có thể lồng ghép các câu hỏi kiểm tra kiến thức đã học trong quá trình dạy bài mới để làm giảm bớt đi sự căng thẳng không đáng có.

Ví dụ : Khi dạy mục I bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân , giáo viên có thể treo tranh phóng to về Cấu tạo trong của ruột non. Sau đó yêu cầu học sinh nhắc lại cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng tiêu hóa; kiểm tra kiến thức của học sinh về cấu tạo của ruột non, sau đó nhận xét và cho điểm.

Thay đổi cách đặt vấn đề vào bài mới

Trong một giờ học, nếu ngay từ phần vào bài giáo viên đã tạo ra sự hứng thú cho học sinh, chắc chắn trong những phút tiếp theo, các em sẽ hào hứng hơn với những hoạt động do giáo viên tổ chức.

Do đó phần vào bài có vai trò quan trọng đến hoạt động dạy cũng như kích thích quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh trong một tiết dạy.

Kinh nghiệm của tôi để có cách dẫn dắt vào bài mới hấp dẫn hơn là: Mở đầu bằng một câu chuyện vui; mở đầu bằng một đoạn phim hay hình ảnh; hay mở đầu bằng một câu chuyện li kì, hấp dẫn…

Một điều cần lưu ý là: đặt vấn đề hay góp phần làm tăng tính hấp dẫn cho bài học, tạo hứng thú cũng như làm cho không khí học tập trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, giáo viên cũng cần chú ý đến thời gian cho phần vào bài để tránh ảnh hưởng đến thời lượng dành cho bài mới.

Thay đổi cách giao tiếp

Trong hoạt động dạy học luôn đòi hỏi sự tương tác qua lại thường xuyên giữa thầy và trò. Một trong những điều kiện để học sinh có thể học sâu là các em phải có cảm giác thoải mái.

Trong quá trình giao tiếp với học sinh, giáo viên cần có thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ, tạo cho học sinh cảm giác được yêu thương, nhưng khi cần vẫn phải nghiêm khắc để học sinh hiểu được giới hạn của sự thoải mái. Vì nếu quá dễ dãi, học sinh không kính nể sẽ rất khó dạy; quá nghiêm khắc, học sinh sẽ bị ức chế khó tiếp thu bài học.

Hơn ai hết, giáo viên phải nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên đối với công tác giáo dục. Khi cảm thấy mình được tôn trọng có nghĩa là các em sẽ thêm phần tự tin vào bản thân mình, sẽ đáp lại bằng thái độ tôn trọng, yêu quý đối với thầy cô, nhờ đó mà cũng sẽ yêu thích hơn bộ môn những thầy cô giáo đó đang giảng dạy.

Bên cạnh đó, người giáo viên cũng cần quan tâm đến những học sinh chậm tiến của lớp, quan tâm nhắc nhở các em học bài và chỉ cách học bài cho học sinh; kịp thời khen ngợi khi học sinh tiến bộ.

Ví dụ, có em học sinh chậm tiến lần thứ nhất kiểm tra bài cũ chỉ được 3 điểm, nhưng lần thứ hai được 5 điểm, giáo viên cần khen ngợi để học sinh cảm thấy mình có tiến bộ, từ đó sẽ cố gắng nhiều hơn.

Đổi mới cách thức soạn bài và thiết kế các hoạt động dạy học

Trước hết, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung của bài học trong sách giáo khoa, kết hợp nghiên cứu những tài liệu tham khảo khác như sách giáo viên, sách giải bài tập sinh học, chuẩn kiến thức kĩ năng,… để chỉ ra được mục tiêu chính là những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng và thái độ cần hướng học sinh tìm hiểu và đạt được.

Tiếp theo, giáo viên xác định số lượng hoạt động, hình thức tổ chức và nội dung các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu ở trên.

Tuy nhiên, để hướng đến sự thích thú, say mê của học sinh với mỗi hoạt động đó thì giáo viên cần lựa chọn cách tổ chức phù hợp nhất, làm sao để học sinh phát huy tối đa khả năng và hiểu biết của bản thân, đồng thời có sự liên kết chặt chẽ với tập thể.

Trong quá trình thiết kế, giáo viên nên có sẵn những dự kiến và phương án giải quyết cho những tình huống không theo ý muốn có thể xảy ra để có thể chủ động điều chỉnh nhằm tránh sự lúng túng, kéo dài thời gian, thậm chí là không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Chuẩn bị đồ dùng dạy học chu đáo cho các tiết dạy

Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học, giáo viên không thể bỏ qua vai trò của các đồ dùng, phương tiện dạy học. Việc lựa chọn được những đồ dùng phù hợp và có chất lượng không chỉ làm tăng hiệu quả của việc khai thác, phát hiện kiến thức mà còn tạo ra sự thích thú cho học sinh.

Trong nhiều trường hợp, giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị những đồ dùng nhất định. Khi được tự chuẩn bị, học sinh sẽ phải nghiên cứu tài liệu để hiểu về vấn đề được giao tức là các em đã được học tập thêm một lần nữa.

Ví dụ: Khi sử dụng tranh vẽ “Thí nghiệm về hoạt động của enzim trong nước bọt” (hình 26- SGK, trang 85, sinh 8) để khai thác phát hiện kiến thức mới, giáo viên phải hướng học sinh chỉ ra được: Vì sao ống A lại có độ trong không đổi? Vì sao ống B lại có độ trong tăng lên và vì sao ống C và D lại có độ trong không đổi!  Từ đó, hướng học sinh đến kết luận về hoạt động của enzim trong tuyến nước bọt.

Tổ chức các hoạt động dạy học

Một số cách tổ chức các hoạt động học tập

Tổ chức dạy học theo nhóm sử dụng kĩ thuật “Khăn phủ bàn”: Để tiến hành kĩ thuật này, giáo viên chia học sinh thành nhóm (4 người/nhóm), mỗi người ngồi vào một vị trí đã được sắp xếp. Mỗi nhóm được nhận một tờ giấy có chia các ô dành cho hoạt động của từng cá nhân, ở giữa là ô trống dành cho kết quả chung của nhóm sau khi đã thống nhất ý kiến.

Tổ chức dạy học theo nhóm sử dụng kĩ thuật “Các mảnh ghép”: Để thiết kế, giáo viên cần lựa chọn nội dung/chủ đề phù hợp, xác định một nhiệm vụ phức hợp cần giải quyết ở vòng 2 dựa trên các nhiệm vụ khác nhau đã thực hiện ở vòng 1. Học sinh được chia thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên trong nhóm.

Trong quá trình tiến hành, ở vòng 1 giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm 3 hoặc 4 người, mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ, đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao, mỗi thành viên đều trình bày được kết quả câu trả lời của nhóm.

Ở vòng 2, giáo viên hình thành nhóm 3 hoặc 4 người mới là sự kết hợp giữa mỗi thành viên trong mỗi nhóm trên, các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau. Sau khi chia sẻ xong thông tin ở vòng 1, nhiệm vụ mới sẽ được giao cho nhóm vừa lập để giải quyết. Các nhóm mới trình bày, chia sẻ kết quả nhiệm vụ ở vòng 2.

Tuy nhiên, điều quan trọng là thiết kế và tổ chức như thế nào để mọi thành viên đều phát huy được năng lực cá nhân cũng như biết cách phối hợp với tập thể nhằm tăng cường sự liên kết và khả năng thu nhận, tích lũy kiến thức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Khi được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin thì khả năng truyền tải ý tưởng của giáo viên cũng dễ dàng và phong phú hơn.

Để có thể sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học, giáo viên cần phải đầu tư nhiều thời gian để học tập, nghiên cứu cho thành thạo cách thiết kế bài giảng, cách khai thác các ứng dụng khác.

Đồng thời, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy để thiết kế những hoạt động dạy học phù hợp, có kế hoạch sắp xếp và khai thác hợp lí các tranh, ảnh, mô hình, băng hình,… sưu tầm được theo trật tự nhất định phù hợp với nội dung kiến thức từng phần.

Trong quá trình dạy học phải gắn kiến thức với thực tiễn

Sự gần gũi của kiến thức lí thuyết với thực tế giúp học sinh dễ dàng kiểm chứng, liên hệ đã trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy tính tích cực của học sinh.

Ví dụ: Khi dạy bài 25. Tiêu hóa ở khoang miệng, giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ với thực tế giải thích vì sao: Tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng ta thấy có vị ngọt?

                                        Tại sao khi ăn uống ta không nên cười đùa thái quá?

                                         Khi ăn uống ta có thực hiện đồng thời phản xạ nuốt không?….

Bồi dưỡng học sinh năng khiếu bộ môn                      

Tiến hành phân loại học sinh trên cơ sở bài khảo sát đầu năm và thông qua quá trình giảng dạy từ đó sẽ chọn lọc ra những học sinh năng khiếu để tiến hành bồi dưỡng vào thời gian trái buổi hoặc vào ngày chủ nhật.

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh chặt chẽ để truy bài cho các em vào những buổi chiều hoặc ngày chủ nhật nhằm giúp các em nắm kiến thức trọng tâm và nâng cao của từng bài học cụ thể.

Thường xuyên liên lạc với phụ huynh, kết hợp với phụ huynh hướng dẫn về biện pháp để giúp con em học tập để có kết quả cao.

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Tiểu Học Huyện Tây Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY GIANG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh Tiểu học huyện Tây Giang

Người thực hiện : Chức vụ : Phó trưởng phòng Năm học : 2014-2015

I. Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHOHỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANGII. Đặt vấn đề:Con người được vũ trang bằng những tri thức hiện đại sẽ là động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế – xã hội. Do vậy giáo dục, đào tạo giữ vai trò cốt tử đối với mỗi quốc gia, phát triển giáo dục phải đi trước phát triển kinh tế. Sinh thời Hồ Chủ tịch đã nói: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Như vậy giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành nhân cách của con người, nếu không quan trọng hoá vai trò của giáo dục thì nhân cách của con người sẽ không hình thành theo những chuẩn mực nhất định của xã hội. Hiện nay giáo dục cả nước nói chung và giáo dục huyện Tây Giang nói riêng đã đạt được những kết quả cao, điều đó phản ánh phần nào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của mọi người cho công tác giáo dục. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được thì vẫn còn tồn đọng những hạn chế khó tháo gỡ hoặc chưa tháo gỡ đối với giáo dục cả nước nói chung cũng như huyện nhà nói riêng. Điều cần quan tâm ở đây là chất lượng giáo dục ở cấp học nền tảng: Cấp Tiểu học. Nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phát triển nhân tài cho công cuộc cách mạng của miền núi, từng bước mang lại nguồn ánh sáng cho đồng bào các dân tộc vùng cao. Qua nhiều năm công tác ở cơ sở và vị trí công tác hiện tại bản thân tôi mong muốn tìm ra những giải pháp cơ bản nhằm khắc phục phần nào những tồn đọng về chất lượng giáo dục tiểu học hiện nay nên đã mạnh dạn chọn và nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh Tiểu học trên địa bàn huyện Tây Giang.III. Cơ sở lý luận:Ngày nay loài người tiến bộ đang khao khát hướng tới một mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nhằm nâng cao đáng kể chất lượng sống cho con người trong sự kết hợp hài hoà giữa điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần, giữa mức sống cao và nếp sống đẹp, vừa an toàn, vừa bền vững cho tất cả mọi người, cho thế hệ ngày nay và muôn đời con cháu mai sau. Nói theo cách của Việt Nam: Thực hiện ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.Khi mà trí tuệ đã trở thành yếu tố hàng đầu thể hiện quyền lực và sức mạnh của một quốc gia, thì các nước trên thế giới đều ý thức được rằng giáo dục không chỉ là phúc lợi xã hội, mà thực sự là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Các nước chậm tiến bộ muốn phát triển nhanh phải hết sức quan tâm đến giáo dục và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển. Chỉ có một chiến lược phát triển con người đúng đắn mới giúp các nước thuộc thế giới thứ ba thoát khỏi sự nô lệ mới về kinh tế và công nghệ. Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã nói nhân dịp khai giảng năm học 1995 – 1996: “Con người là nguồn lực quý báu nhất, đồng thời là mục tiêu cao cả nhất. Tất cả do con người và vì hạnh phúc của con người, trong đó trí tuệ là nguồn tài nguyên lớn nhất của quốc gia. Vì vậy, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài là vấn đề có tầm chiến lược, là yếu tố quyết định tương lai của đất nước”. Do vậy, giáo dục, đào tạo giữ vai trò cốt tử đối với mỗi quốc gia.Với tâm niệm giúp trẻ em Cơ tu được sống và trưởng thành như những con người tinh tế biết cách sống có trách nhiệm với đời, chúng tôi những người làm công tác lãnh đạo luôn đặt ra nhiều câu hỏi. Giáo dục tiểu học có ổn định và đảm bảo chất lượng thì toàn bộ nền giáo dục mới được ổn định, từng gia đình ổn định, xã hội cùng ổn định. IV. Cơ sở thực tiễn: Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học được xem là nền tảng. Cũng như xây một ngôi nhà, cái nền có chắc ngôi nhà mới vững, cái nền không cứng, chắp vá ngôi nhà ắt xộc xệch. Trẻ em

Bạn đang xem bài viết Skkn Một Số Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Công Tác Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Của Trường Mầm Non trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!